Overheidsfinanciën; 1899 - 2001


Uitgaven, inkomsten, schuld, financieringsbehoefte van de verschillende
overheidslagen.
Belasting geheven door Rijk, waterschappen en provincies.
Voor de gegevens over de financiën van het Rijk is een nieuwe tabel
beschikbaar. Zie paragraaf 3 van deze toelichting.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1899
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Overheidsfinanciën; 1899 - 2001

Perioden RijksfinanciënUitgavenTotaal uitgaven (mln euro)
1899 68
1900 70
1901 69
1902 74
1903 74
1904 79
1905 79
1906 81
1907 83
1908 88
1909 89
1910 93
1911 94
1912 102
1913 108
1914 161
1915 230
1916 246
1917 319
1918 487
1919 387
1920 424
1921 468
1922 510
1923 366
1924 334
1925 317
1926 313
1927 293
1928 317
1929 331
1930 335
1931 393
1932 401
1933 451
1934 449
1935 449
1936 424
1937 426
1938 474
1939 536
1940 1.048
1941 1.664
1942 1.576
1943 1.673
1944 1.943
1945 2.014
1946 2.042
1947 2.312
1948 2.364
1949 2.021
1950 2.254
1951 2.804
1952 2.702
1953 3.013
1954 3.245
1955 3.659
1956 3.858
1957 3.953
1958 4.037
1959 4.414
1960 4.708
1961 5.330
1962 5.626
1963 6.261
1964 7.493
1965 8.851
1966 9.790
1967 11.129
1968 12.639
1969 13.789
1970 15.886
1971 19.076
1972 21.261
1973 24.400
1974 28.134
1975 34.695
1976 41.721
1977 44.642
1978 50.145
1979 53.533
1980 58.604
1981 63.477
1982 68.238
1983 70.742
1984 74.011
1985 75.117
1986 77.011
1987 78.075
1988 77.281
1989 77.850
1990 86.049
1991 90.670
1992 91.299
1993 92.247
1994 89.307
1995 103.203
1996 88.911
1997 94.105
1998 96.514
1999 100.406
2000 106.440
2001 117.165
Bron: CBS.
Verklaring van tekens