Geboorte; herkomstgroepering kind en leeftijd moeder (op 31-12) 1995-2014

Geboorte; herkomstgroepering kind en leeftijd moeder (op 31-12) 1995-2014

Herkomstgroepering kind Leeftijd van de moeder (op 31 december) Perioden Levendgeborenen (aantal) Levendgeborenen: allochtoon Beide ouders in het buitenland geboren (aantal) Levendgeborenen: allochtoon Een ouder in het buitenland geboren (aantal)
Totaal herkomstgroepering Totaal alle leeftijden 2009 184.915 22.765 21.668
Totaal herkomstgroepering Totaal alle leeftijden 2010 184.397 23.467 21.845
Totaal herkomstgroepering Totaal alle leeftijden 2011 180.060 23.166 21.667
Totaal herkomstgroepering Totaal alle leeftijden 2012 175.959 22.832 21.718
Totaal herkomstgroepering Totaal alle leeftijden 2013 171.341 21.751 21.162
Totaal herkomstgroepering Totaal alle leeftijden 2014 175.181 22.735 22.035
Totaal herkomstgroepering 20 tot 25 jaar 2009 16.499 2.819 2.148
Totaal herkomstgroepering 20 tot 25 jaar 2010 16.417 2.764 2.008
Totaal herkomstgroepering 20 tot 25 jaar 2011 15.782 2.677 1.905
Totaal herkomstgroepering 20 tot 25 jaar 2012 15.206 2.549 1.838
Totaal herkomstgroepering 20 tot 25 jaar 2013 14.581 2.377 1.795
Totaal herkomstgroepering 20 tot 25 jaar 2014 14.213 2.195 1.721
Totaal herkomstgroepering 35 tot 40 jaar 2009 38.637 4.716 4.797
Totaal herkomstgroepering 35 tot 40 jaar 2010 37.213 4.776 4.847
Totaal herkomstgroepering 35 tot 40 jaar 2011 35.340 4.714 4.763
Totaal herkomstgroepering 35 tot 40 jaar 2012 33.725 4.630 4.691
Totaal herkomstgroepering 35 tot 40 jaar 2013 32.939 4.456 4.756
Totaal herkomstgroepering 35 tot 40 jaar 2014 33.797 4.790 4.931
Totaal herkomstgroepering 45 jaar of ouder 2009 287 91 42
Totaal herkomstgroepering 45 jaar of ouder 2010 328 119 45
Totaal herkomstgroepering 45 jaar of ouder 2011 359 98 57
Totaal herkomstgroepering 45 jaar of ouder 2012 364 97 63
Totaal herkomstgroepering 45 jaar of ouder 2013 358 110 74
Totaal herkomstgroepering 45 jaar of ouder 2014 422 112 76
Totaal allochtoon Totaal alle leeftijden 2009 44.433 22.765 21.668
Totaal allochtoon Totaal alle leeftijden 2010 45.312 23.467 21.845
Totaal allochtoon Totaal alle leeftijden 2011 44.833 23.166 21.667
Totaal allochtoon Totaal alle leeftijden 2012 44.550 22.832 21.718
Totaal allochtoon Totaal alle leeftijden 2013 42.913 21.751 21.162
Totaal allochtoon Totaal alle leeftijden 2014 44.770 22.735 22.035
Totaal allochtoon 20 tot 25 jaar 2009 4.967 2.819 2.148
Totaal allochtoon 20 tot 25 jaar 2010 4.772 2.764 2.008
Totaal allochtoon 20 tot 25 jaar 2011 4.582 2.677 1.905
Totaal allochtoon 20 tot 25 jaar 2012 4.387 2.549 1.838
Totaal allochtoon 20 tot 25 jaar 2013 4.172 2.377 1.795
Totaal allochtoon 20 tot 25 jaar 2014 3.916 2.195 1.721
Totaal allochtoon 35 tot 40 jaar 2009 9.513 4.716 4.797
Totaal allochtoon 35 tot 40 jaar 2010 9.623 4.776 4.847
Totaal allochtoon 35 tot 40 jaar 2011 9.477 4.714 4.763
Totaal allochtoon 35 tot 40 jaar 2012 9.321 4.630 4.691
Totaal allochtoon 35 tot 40 jaar 2013 9.212 4.456 4.756
Totaal allochtoon 35 tot 40 jaar 2014 9.721 4.790 4.931
Totaal allochtoon 45 jaar of ouder 2009 133 91 42
Totaal allochtoon 45 jaar of ouder 2010 164 119 45
Totaal allochtoon 45 jaar of ouder 2011 155 98 57
Totaal allochtoon 45 jaar of ouder 2012 160 97 63
Totaal allochtoon 45 jaar of ouder 2013 184 110 74
Totaal allochtoon 45 jaar of ouder 2014 188 112 76
Totaal niet-westers Totaal alle leeftijden 2009 30.883 18.119 12.764
Totaal niet-westers Totaal alle leeftijden 2010 31.515 18.363 13.152
Totaal niet-westers Totaal alle leeftijden 2011 30.894 17.803 13.091
Totaal niet-westers Totaal alle leeftijden 2012 30.518 17.106 13.412
Totaal niet-westers Totaal alle leeftijden 2013 28.921 15.777 13.144
Totaal niet-westers Totaal alle leeftijden 2014 29.845 16.109 13.736
Totaal niet-westers 20 tot 25 jaar 2009 3.890 2.218 1.672
Totaal niet-westers 20 tot 25 jaar 2010 3.627 2.085 1.542
Totaal niet-westers 20 tot 25 jaar 2011 3.403 1.960 1.443
Totaal niet-westers 20 tot 25 jaar 2012 3.185 1.791 1.394
Totaal niet-westers 20 tot 25 jaar 2013 3.006 1.663 1.343
Totaal niet-westers 20 tot 25 jaar 2014 2.785 1.476 1.309
Totaal niet-westers 35 tot 40 jaar 2009 6.121 3.786 2.335
Totaal niet-westers 35 tot 40 jaar 2010 6.259 3.785 2.474
Totaal niet-westers 35 tot 40 jaar 2011 6.033 3.642 2.391
Totaal niet-westers 35 tot 40 jaar 2012 5.965 3.500 2.465
Totaal niet-westers 35 tot 40 jaar 2013 5.842 3.308 2.534
Totaal niet-westers 35 tot 40 jaar 2014 6.114 3.503 2.611
Totaal niet-westers 45 jaar of ouder 2009 101 80 21
Totaal niet-westers 45 jaar of ouder 2010 125 105 20
Totaal niet-westers 45 jaar of ouder 2011 123 79 44
Totaal niet-westers 45 jaar of ouder 2012 115 83 32
Totaal niet-westers 45 jaar of ouder 2013 126 87 39
Totaal niet-westers 45 jaar of ouder 2014 135 91 44
Totaal westers Totaal alle leeftijden 2009 13.550 4.646 8.904
Totaal westers Totaal alle leeftijden 2010 13.797 5.104 8.693
Totaal westers Totaal alle leeftijden 2011 13.939 5.363 8.576
Totaal westers Totaal alle leeftijden 2012 14.032 5.726 8.306
Totaal westers Totaal alle leeftijden 2013 13.992 5.974 8.018
Totaal westers Totaal alle leeftijden 2014 14.925 6.626 8.299
Totaal westers 20 tot 25 jaar 2009 1.077 601 476
Totaal westers 20 tot 25 jaar 2010 1.145 679 466
Totaal westers 20 tot 25 jaar 2011 1.179 717 462
Totaal westers 20 tot 25 jaar 2012 1.202 758 444
Totaal westers 20 tot 25 jaar 2013 1.166 714 452
Totaal westers 20 tot 25 jaar 2014 1.131 719 412
Totaal westers 35 tot 40 jaar 2009 3.392 930 2.462
Totaal westers 35 tot 40 jaar 2010 3.364 991 2.373
Totaal westers 35 tot 40 jaar 2011 3.444 1.072 2.372
Totaal westers 35 tot 40 jaar 2012 3.356 1.130 2.226
Totaal westers 35 tot 40 jaar 2013 3.370 1.148 2.222
Totaal westers 35 tot 40 jaar 2014 3.607 1.287 2.320
Totaal westers 45 jaar of ouder 2009 32 11 21
Totaal westers 45 jaar of ouder 2010 39 14 25
Totaal westers 45 jaar of ouder 2011 32 19 13
Totaal westers 45 jaar of ouder 2012 45 14 31
Totaal westers 45 jaar of ouder 2013 58 23 35
Totaal westers 45 jaar of ouder 2014 53 21 32
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over levendgeborenen naar herkomstgroepering van het kind en leeftijd van de moeder.
Het betreft geboorte onder de bevolking van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Herkomstgroepering van het kind;
- Leeftijd van de moeder.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 30 juni 2016:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Levendgeborenen: allochtoon
Levendgeborene:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Allochtoon:
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

Lesbisch ouderschap
Op 1 april 2014 is de wet lesbisch ouderschap in werking getreden. Sindsdien kan de vrouwelijke partner van de biologische moeder (‘duomoeder’) juridisch ouder worden zonder dat daarvoor een gerechtelijke adoptieprocedure nodig is. In de Basisregistratie Personen worden voor kinderen die op of na de genoemde datum zijn geboren, over beide moeders dezelfde gegevens vastgelegd. Het CBS kan niet bepalen wie van beide moeders de biologische moeder is. Om toch de leeftijd van de moeder en andere kenmerken van de moeder, zoals herkomst en kindertal te bepalen, wordt willekeurig één van de twee ouders als moeder beschouwd.
Beide ouders in het buitenland geboren
Een ouder in het buitenland geboren