Open universiteit;studenten, programma, vooropleiding, 1991 tot en met 2012

Open universiteit;studenten, programma, vooropleiding, 1991 tot en met 2012

Perioden Studenten met inschrijvingsrechten (x 1 000) Actieve studenten (x 1 000) Mannen (x 1 000) Vrouwen (x 1 000) Eerstejaars studenten (x 1 000) Programma bij inschrijving Diplomastudenten (x 1 000) Programma bij inschrijving Cursusstudenten (x 1 000) Programma bij inschrijving Nog open (x 1 000)
1991 52,2 36,1 22,2 13,9 21,8 18,4 8,3 6,1
1992 56,7 35,3 21,7 13,6 19,6 17,8 7,9 6,7
1993 56,0 35,5 22,0 13,6 18,5 17,7 7,4 7,5
1994 52,6 32,1 20,1 12,0 15,1 15,8 6,5 6,9
1995 38,4 27,2 16,7 10,5 12,1 13,0 5,9 5,6
1996 28,1 25,1 14,9 10,1 11,1 11,7 5,1 5,2
1997 25,5 21,6 12,4 9,2 9,1 10,3 4,3 4,4
1998 26,0 22,6 12,8 9,8 9,8 12,9 5,8 3,3
1999 26,3 20,5 11,3 9,2 8,7 13,1 3,9 3,5
2000 25,6 20,1 11,0 9,1 8,3 13,3 4,1 2,8
2001 24,6 19,3 10,3 9,0 8,0 12,8 3,9 2,5
2002 24,9 19,4 10,3 9,1 8,1 12,9 4,1 2,4
2003 25,1 19,2 9,9 9,3 8,1 12,3 4,4 2,5
2004 24,2 18,9 9,6 9,3 7,4 13,2 3,1 2,6
2005 21,8 16,9 8,4 8,5 5,6 13,2 1,7 2,1
2006 21,5 16,3 8,1 8,3 5,5 11,8 2,3 2,2
2007 19,4 15,2 7,3 8,0 5,5 9,7 2,8 2,8
2008 16,6 13,7 6,5 7,2 5,1 9,4 1,7 2,6
2009 16,0 13,1 6,1 7,0 5,0 8,7 1,8 2,6
2010 15,6 13,3 6,2 7,1 5,0 8,8 1,9 2,6
2011 15,5 13,5 6,2 7,3 5,1 8,8 2,0 2,5
2012 16,3 13,3 6,0 7,3 5,1 8,3 2,5 2,2
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal inschrijvingen en studenten aan de Nederlandse studiecentra van de Open universiteit naar programma, vooropleiding en arbeidsrelatie.

Gegevens beschikbaar:
Van 1991 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Studenten met inschrijvingsrechten
Aantal studenten met inschrijvingsrechten op 1 januari, geteld op 31 december van het voorafgaande jaar.
Tot en met het jaar 2008 (peildatum 31 december 2007) was de inschrijvingsduur 22 maanden.
Vanaf het jaar 2009 (peildatum 31 december 2008) is de inschrijvingsduur 14 maanden.
Het betreft hier ingeschrevenen aan de Nederlandse studiecentra van de Open universiteit.
Actieve studenten
Aantal studenten dat zich in een jaar voor één of meer cursussen heeft aangemeld. We onderscheiden actieve studenten in diploma-studenten, cursusstudenten, studenten waar de keuze cursus- of diploma-student nog open ligt en studenten waarvan onbekend is welk type studieplan ze gaan volgen.
Mannen
Vrouwen
Eerstejaars studenten
Aantal actieve studenten dat zich voor het eerst heeft laten inschrijven in een bepaald jaar.
Programma bij inschrijving
Het programma geeft aan wat een student bij eerste inschrijving van plan was te gaan doen. De duur van een inschrijving bedraagt maximaal twee jaar en eindigt door het verstrijken van de inschrijvingsduur of na het behalen van een tentamen (certificaat). Elk behaald certificaat levert studiepunten op, die altijd geldig blijven. Op deze manier kan een student een studie stap voor stap opbouwen. Cursusstudenten beperken zich tot het behalen van één of meer certificaten.
Diplomastudenten
Studenten die een opleiding volgen met de bedoeling een hbo- of wo-einddiploma te behalen.
Cursusstudenten
Studenten die geen hbo- of wo-diploma willen behalen maar alleen één of meerdere cursussen volgen.
Nog open
Studenten die nog geen beslissing hebben genomen of zij diploma- dan wel cursusstudent zijn.