Milieukosten van het verkeer 1980-2011


Deze tabel bevat gegevens over de kosten van maatregelen die milieuverontreiniging door het verkeer bestrijden.

De jaarlijkse milieukosten bestaan voor een groot deel uit kapitaallasten van investeringen in voertuigaanpassingen. Daarnaast bestaan de milieukosten uit meerkosten van onder meer milieuvriendelijke brandstoffen, plaatsing van geluidsschermen en woningisolatie door het Rijk en milieuvriendelijke demontage van autowrakken.

Naast de kosten van milieumaatregelen worden ook de betaalde heffingen en de ontvangen subsidies in kaart gebracht.

De milieu-investeringen en kapitaallasten van energiezuinige auto's worden door het CBS niet tot de milieukosten gerekend. Kopers van energiezuinige auto's krijgen een korting op de BPM. Omdat deze gelden terugvloeien naar de algemene middelen, vallen ze buiten de milieukostendefinitie van het CBS. Als gevolg hiervan worden zij niet in de tabel opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1980 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 juli 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Milieukosten van het verkeer, zie paragraaf 3.

Milieukosten van het verkeer 1980-2011

Perioden Investeringen in milieumaatregelenTotaal milieu-investeringen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingTotaal luchtverontreiniging (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingTotaal personenauto's (mln euro) LuchtverontreinigingBedrijfsvoertuigenTotaal bedrijfsvoertuigen (mln euro) BedrijfsvoertuigenLichte bedrijfsvoertuigenTotaal lichte bedrijfsvoertuigen (mln euro) BedrijfsvoertuigenZware bedrijfsvoertuigenTotaal zware bedrijfsvoertuigen (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingBinnenvaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenLuchtverontreinigingRailverkeer (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenGeluidshinderTotaal geluidshinder (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenWaterverontreinigingTotaal waterverontreiniging (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenWaterverontreinigingZeevaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenWaterverontreinigingRecreatievaart (mln euro) Investeringen in milieumaatregelenBodemverontreiniging (mln euro) Jaarlijkse milieukostenTotaal milieukosten (mln euro) Jaarlijkse milieukostenVerkeersdeelnemersTotaal milieukosten verkeersdeelnemers (mln euro) VerkeersdeelnemersLuchtverontreinigingTotaal luchtverontreiniging (mln euro) VerkeersdeelnemersGeluidshinderTotaal geluidshinder (mln euro) VerkeersdeelnemersWaterverontreinigingTotaal waterverontreiniging (mln euro) VerkeersdeelnemersAfvalverwijderingTotaal afvalverwijdering (mln euro) VerkeersdeelnemersAfvalverwijderingAfval openbaar vervoersbedrijven (mln euro) Jaarlijkse milieukostenVerkeersdeelnemersBodemverontreiniging en landschap (mln euro) Jaarlijkse milieukostenOverheidTotaal milieukosten overheid (mln euro) Jaarlijkse milieukostenOverheidLuchtverontreiniging (mln euro) OverheidGeluidshinderLuchtverkeer (mln euro) Jaarlijkse milieukostenOverheidWaterverontreiniging binnenvaart (mln euro) OverheidAfvalverwijderingAfval langs rijkswegen en waterwegen (mln euro) OverheidBodemverontreiniging en landschapLandschap (mln euro) Betaalde heffingenAfval (mln euro) Ontvangen subsidiesOverige subsidies (mln euro)
1980 26 11 11 0 0 0 0 0 4 11 11 0 0 80 71 38 23 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1
1990 369 308 308 0 0 0 0 0 54 7 7 0 0 420 352 236 90 26 0 0 0 68 0 11 0 0 2 0 17
2000 299 223 155 60 17 43 3 5 42 10 5 5 25 888 703 486 76 32 35 0 74 185 0 21 4 7 6 0 5
2007 653 537 276 253 57 196 7 1 38 75 59 15 4 1.060 863 694 66 44 21 0 38 197 11 27 4 8 0 19 1
2008 603 486 279 198 55 143 4 6 38 78 53 26 0 1.147 910 722 66 50 34 14 38 237 10 20 4 17 0 21 0
2009 399 297 197 94 34 60 3 3 32 69 43 26 0 1.156 899 705 72 54 31 14 37 256 13 16 5 17 0 23 0
2010 404 318 237 77 40 38 4 0 24 62 38 25 0 1.160 884 695 70 46 39 14 34 276 12 30 5 17 0 25 7
2011 452 348 261 86 52 33 1 0 28 77 55 22 0 1.184 934 740 66 50 50 14 29 250 10 26 5 17 0 30 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens