Voertuigbezit naar geslacht, 1985-2007

Voertuigbezit naar geslacht, 1985-2007

Geslacht Perioden Fietsbezitters (x 1000) Brom-/snorfietsbezitters (x 1000) Motorbezitters (x 1000) Autobezitters (x 1000) Rijbewijsbezitters motor (x 1000) Rijbewijsbezitters auto (x 1000)
Mannen en vrouwen 1994 12.573 534 291 5.558 1.191 8.957
Mannen en vrouwen 1995 12.668 547 308 5.633 1.229 9.040
Mannen en vrouwen 1996 12.768 553 335 5.740 1.262 9.159
Mannen en vrouwen 1997 12.905 543 360 5.871 1.271 9.323
Mannen en vrouwen 1998 12.965 546 388 6.051 1.282 9.455
Mannen en vrouwen 1999 12.956 520 409 6.276 . 9.408
Mannen en vrouwen 2000 13.026 533 433 6.478 . 9.543
Mannen en vrouwen 2001 13.212 504 456 6.655 . 9.684
Mannen en vrouwen 2002 13.197 508 487 6.804 . 9.806
Mannen en vrouwen 2003 13.385 499 512 6.879 . 9.944
Mannen en vrouwen 2004 13.826 434 533 6.907 . 10.007
Mannen en vrouwen 2005 13.447 478 395 7.025 . 9.973
Mannen en vrouwen 2006 13.489 484 409 7.148 . 10.090
Mannen en vrouwen 2007 13.572 463 418 7.312 . 10.148
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over het voertuigenbezit van de
Nederlandse populatie naar geslacht. Hierbij gaat het om aantallen
fietsbezitters, brom-/snorfietsbezitters, motorbezitters, autobezitters,
rijbewijsbezitters motor en rijbewijsbezitters auto.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens
afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Wijzigingen 19 september 2008 t.o.v. vorige versie.

Alleen personen van 4 jaar of ouder kunnen fietsbezitter zijn. Voor de
jaren 2004 en 2005 zijn echter onbedoeld ook de vierjarige fietsbezitters
buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is de tabel met terugwerkende kracht
gecorrigeerd.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Mobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en vervoerwijzen, regio's”. Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Fietsbezitters
Aantal personen dat minimaal één fiets bezit. Alleen personen van 4 jaar
of ouder kunnen fietsbezitter zijn.
Brom-/snorfietsbezitters
Aantal personen dat minimaal één brom- of snorfiets bezit.
Motorbezitters
Aantal motortweewielers: afgeleid uit de statistiek van de
motorvoertuigenstand per 1 augustus van het betreffende jaar.
Autobezitters
Aantal personenauto's: afgeleid uit de statistiek van de
motorvoertuigenstand per 1 augustus van het betreffende jaar.
Rijbewijsbezitters motor
In bezit van een rijbewijs voor een motor.
De vraag naar rijbewijsbezit motor is vervallen vanaf 1999.
Rijbewijsbezitters auto
In bezit van een rijbewijs voor een personenauto.