Statische koopkrachtontwikkeling per kenmerk, 1978-2002

Statische koopkrachtontwikkeling per kenmerk, 1978-2002

Kenmerken van personen Perioden Koopkrachtverandering (%)
Totaal personen 1991 0,0
Totaal personen 1992 -0,2
Totaal personen 1993 0,5
Totaal personen 1994 -0,4
Totaal personen 1995 1,0
Totaal personen 1996 0,9
Totaal personen 1997 1,0
Totaal personen 1998 1,4
Totaal personen 1999 0,6
Totaal personen 2000 0,9
Totaal personen 2001 4,4
Totaal personen 2002* 0,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie wordt de statische koopkrachtontwikkeling van verschillende bevolkingscategorieën weergegeven. De populatie wordt in deze tabel ingedeeld naar sociaal-economische categorie, leeftijd, samenstelling huishouden, hoogte van inkomen, aantal personen met inkomen, aantal personen, eigen woningbezit en voornaamste bron van inkomen.

Gegevens beschikbaar van 1978 tot en met 2002

Wijzigingen 3 november 2017
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Koopkrachtverandering
De mediaan ofwel de middelste van de naar grootte gerangschikte
koopkrachtmutaties uit de populatie. Dit betekent dat precies de
helft van de populatie een lagere of even grote koopkrachtmutatie
ondervindt.