Bijstandsdebiteurenstatistiek, 2001-2012

Bijstandsdebiteurenstatistiek, 2001-2012

Soort vordering Perioden Vorderingen WWB/WIJ, ABW, IOAW, IOAZ (absoluut) Uitstaand saldo (mln euro)
Totaal vorderingen 2012 januari 408.920 1.371,7
Totaal vorderingen 2012 februari 411.440 1.377,2
Totaal vorderingen 2012 maart 414.730 1.381,0
Totaal vorderingen 2012 april 415.210 1.394,6
Totaal vorderingen 2012 mei 416.540 1.388,2
Totaal vorderingen 2012 juni 411.100 1.388,1
Totaal vorderingen 2012 juli 409.630 1.387,0
Totaal vorderingen 2012 augustus 410.530 1.389,8
Totaal vorderingen 2012 september 411.060 1.389,0
Totaal vorderingen 2012 oktober 415.130 1.388,8
Totaal vorderingen 2012 november 416.880 1.385,8
Totaal vorderingen 2012 december 414.970 1.376,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in het aantal uitstaande vorderingen bij gemeenten op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
De WWB is per 1 januari 2004 in de plaats gekomen van de Algemene bijstandswet (Abw).
De aantallen hebben betrekking op de lopende vorderingen in de gehele verslagmaand.
Het uitstaande saldo betreft het totaal van de openstaande bedragen op uitstaande vorderingen op de laatste dag van de verslagmaand.
Het totaal aantal vorderingen is inclusief onbekend

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende kenmerken:
- ontstaansgrond vordering;
- saldo van de schuld.

Gegevens zijn beschikbaar van januari 2001 t/m december 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers van oktober 2012 tot en met december 2012 zijn definitief.

Wijzigingen per 17 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt opgevolgd door Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Vorderingen WWB/WIJ, ABW, IOAW, IOAZ
Het betreft alle vorderingen die gemeenten hebben uitstaan op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de IOAW en de IOAZ. De WWB is per 1 januari 2004 in de plaats gekomen van de Algemene bijstandswet (Abw). De WIJ is sinds 1 oktober 2009 van kracht. Het aantal vorderingen heeft betrekking op de aantallen gedurende de verslagmaand.
Uitstaand saldo
Het uitstaande saldo betreft het totaal van de openstaande bedragen op uitstaande vorderingen op de laatste dag van de verslagmaand.