Groothandel in automaterialen; bedr.resultaten per omzetklasse 1996-1999

Bewerk tabel

Groothandel in automaterialen (SBI 50301/302)
Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen, -accessoires en in
banden.
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Groothandel in automaterialen; bedr.resultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieHandel inOnderdelen en accessoires (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inBanden voor auto's en motorfietsen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inBanden voor vliegtuigen, landbouw e.d. (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inOverige handelsactiviteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenReparaties incl. gebruikte onderdelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 50301,50302 1996 17,9 3.720 3.704 52 3.652 16 3.553 81,8 9,0 1,3 7,8 279 54 11 33 83 98 166 -26 140 21,5 3,6 3,8 1,4 307,4 30,3 3.704 58,6 35,8 0,8 3,3 1,0 0,4 1,4 319 81,5 6,3 4,3 2,2 2,1 4,9 279 54 66,5 1,9 13,7 8,7 2,3 6,9 11 25,2 45,1 29,7 33 31,7 26,3 42,0 83 27,4 13,6 58,9 98 14,0 10,7 5,9 0,2 14,4 30,2 6,9 17,6 131 86,0 11,8 2,2 120 52 85,3 5,4 33,6 9,6 17,1 19,7 14,7
Totaal SBI 50301,50302 1997 18,3 4.012 3.995 62 3.932 17 3.846 82,7 8,7 1,3 7,3 280 57 11 32 78 101 166 -20 146 20,4 3,7 3,6 1,6 317,8 30,5 3.995 58,6 36,3 0,9 2,7 1,1 0,5 1,6 336 80,8 6,6 4,9 2,6 1,6 5,2 280 57 66,5 1,8 14,8 8,3 2,1 6,6 11 23,4 43,4 33,2 32 34,3 29,4 36,3 78 35,8 14,1 50,2 101 17,2 10,8 5,7 0,5 13,7 30,2 6,5 15,3 135 86,5 11,0 2,5 126 64 97,6 8,0 47,2 7,3 15,5 19,6 2,4
Totaal SBI 50301,50302 1998 17,3 4.485 4.468 73 4.391 17 4.298 83,5 8,3 1,2 7,0 302 59 14 33 84 112 186 -31 155 19,7 3,4 3,5 1,5 . . 4.468 58,0 37,2 0,9 2,1 1,3 0,3 1,0 358 77,3 9,4 4,7 3,1 1,3 5,2 302 59 . . . . . . 14 . . . 33 . . . 84 . . . 112 . . . . . . . . 140 86,9 10,1 3,0 125 68 97,5 23,8 22,8 8,3 21,5 21,1 2,5
Totaal SBI 50301,50302 1999 17,0 5.144 5.127 68 5.059 17 4.945 85,2 7,5 1,0 6,3 313 63 14 35 106 96 199 -32 167 17,9 3,2 3,3 1,3 . . 5.127 53,6 42,6 1,0 1,5 1,0 0,0 1,0 372 75,7 10,1 5,1 3,7 1,0 5,4 313 63 . . . . . . 14 . . . 35 . . . 106 . . . 96 . . . . . . . . 142 87,1 10,2 2,7 122 65 93,4 26,1 21,5 10,2 22,3 13,4 6,6
Tot 1 000 000 euro 1996 12,7 310 308 7 301 2 284 72,1 11,2 3,5 13,3 38 10 2 7 7 12 26 -3 23 33,6 7,4 7,3 4,8 108,3 23,5 308 79,6 14,5 0,4 3,2 1,1 1,3 6,2 32 87,4 7,7 2,5 0,0 0,8 7,8 38 10 75,8 1,3 10,6 5,1 1,8 5,4 2 26,7 40,3 32,9 7 36,6 24,2 39,2 7 34,1 21,1 44,8 12 25,1 14,6 6,2 0,0 14,4 15,7 2,2 21,8 31 53,5 46,5 - 28 15 50,9 2,4 31,1 5,2 7,7 4,5 49,1
Tot 1 000 000 euro 1997 13,8 340 339 9 329 1 313 71,9 11,7 3,5 12,9 40 11 2 7 8 13 27 -2 25 33,6 7,4 7,5 6,8 114,3 23,5 339 80,0 13,0 1,2 2,9 1,2 1,4 2,1 37 81,2 6,9 2,6 1,5 1,3 8,7 40 11 72,4 1,7 13,4 5,4 1,8 5,3 2 15,5 42,2 42,3 7 30,7 28,3 41,0 8 50,3 19,7 30,1 13 31,1 15,1 6,2 1,0 16,2 9,8 2,9 17,7 32 55,4 43,6 1,0 30 23 100,0 1,5 77,7 1,0 5,4 14,4 -
Tot 1 000 000 euro 1998 12,5 294 293 17 274 1 265 69,2 12,8 3,0 15,0 40 9 2 7 8 14 29 -3 26 37,4 8,9 9,0 3,6 . . 293 73,8 13,1 2,2 4,3 4,5 1,3 0,5 34 79,4 9,3 3,4 3,1 0,9 4,4 40 9 . . . . . . 2 . . . 7 . . . 8 . . . 14 . . . . . . . . 30 54,0 44,5 1,5 26 11 99,8 33,5 20,9 9,2 29,3 6,9 0,2
Tot 1 000 000 euro 1999 12,7 351 350 8 342 1 321 71,4 12,5 2,6 13,5 43 10 2 8 9 15 30 -2 28 34,6 7,9 8,0 3,1 . . 350 79,0 12,1 3,6 3,0 1,1 0,0 1,2 40 74,1 10,0 3,7 2,5 1,8 9,1 43 10 . . . . . . 2 . . . 8 . . . 9 . . . 15 . . . . . . . . 30 55,8 43,5 0,6 24 11 96,1 17,7 38,8 11,0 16,3 12,2 3,9
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1996 2,6 344 343 6 337 1 328 75,7 12,1 2,0 10,2 33 8 1 5 6 14 16 -4 12 27,8 3,1 3,4 2,0 220,9 26,6 343 76,9 17,3 0,1 4,0 1,1 0,5 0,4 40 84,5 6,7 2,6 0,2 2,8 3,6 33 8 70,4 2,0 13,2 6,2 1,8 6,4 1 42,3 45,0 12,7 5 19,0 30,0 51,1 6 46,8 23,9 29,3 14 17,3 15,1 7,3 - 14,4 33,1 2,5 10,3 17 94,2 5,0 0,8 16 7 99,8 5,4 46,6 24,0 8,0 15,8 0,2
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1997 1,7 247 247 7 240 0 236 74,4 11,5 2,3 11,7 27 7 1 2 6 12 12 -2 10 28,9 3,9 4,2 1,8 209,5 24,4 247 83,7 10,9 0,2 2,4 1,9 0,8 0,7 27 85,0 8,3 1,7 0,6 0,8 4,2 27 7 67,8 1,9 13,6 7,8 2,1 6,9 1 12,9 73,2 13,8 2 42,9 29,1 28,0 6 57,5 17,3 25,2 12 29,5 17,5 4,9 2,6 10,3 21,9 4,8 8,7 13 94,6 5,4 - 12 4 99,9 10,8 54,0 7,4 20,4 7,3 0,1
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1998 2,1 285 283 2 281 2 270 71,8 13,8 2,7 11,7 32 8 1 3 7 13 15 -3 12 31,4 3,8 4,1 3,7 . . 283 81,8 16,0 0,4 1,3 0,3 0,3 0,6 37 77,5 9,4 4,0 0,5 2,9 6,2 32 8 . . . . . . 1 . . . 3 . . . 7 . . . 13 . . . . . . . . 15 93,4 4,5 2,1 13 10 99,0 21,1 31,8 7,1 25,3 13,6 1,0
1 000 000 tot 2 000 000 euro 1999 1,8 273 272 9 263 1 259 72,1 14,5 2,2 11,1 29 8 1 3 6 11 13 -2 11 31,2 3,7 4,1 2,3 . . 272 76,9 18,7 0,2 0,7 2,7 0,0 1,2 38 79,0 10,8 5,2 0,8 1,5 3,9 29 8 . . . . . . 1 . . . 3 . . . 6 . . . 11 . . . . . . . . 16 95,9 4,7 -0,6 13 6 93,0 18,5 17,6 11,1 28,6 17,3 7,0
2 000 000 tot 3 000 000 euro 1996 0,9 243 242 7 235 1 233 74,6 14,1 1,9 9,4 22 5 1 3 4 8 9 -3 6 28,2 2,2 2,7 1,4 232,3 29,6 242 64,4 18,5 1,2 13,1 2,6 0,3 0,3 33 80,7 5,9 3,5 0,4 6,2 3,7 22 5 69,6 1,7 12,3 7,9 3,4 5,1 1 4,8 71,7 23,5 3 10,2 35,4 54,4 4 28,7 14,8 56,5 8 19,9 15,5 9,9 0,0 15,8 23,0 2,6 13,3 11 99,6 0,3 0,2 10 4 100,0 2,8 38,9 15,6 26,6 16,1 0,0
2 000 000 tot 3 000 000 euro 1997 1,2 306 304 6 297 2 292 73,6 15,5 2,1 8,8 26 6 1 4 6 9 14 -4 10 29,3 3,1 3,2 1,8 223,0 32,9 304 74,7 19,9 0,8 2,5 1,5 0,7 4,6 45 83,1 5,5 6,5 0,5 4,7 4,3 26 6 61,8 2,0 14,2 13,3 3,7 5,0 1 6,5 63,5 29,9 4 21,5 37,5 41,0 6 38,9 14,0 47,1 9 18,7 14,8 9,2 0,0 16,9 23,5 4,7 12,3 15 100,2 0,1 -0,3 14 5 99,2 15,3 52,2 13,0 17,3 1,4 0,8
2 000 000 tot 3 000 000 euro 1998 0,9 241 240 14 226 1 225 72,2 16,3 2,0 9,6 22 6 1 2 5 7 16 -1 15 32,3 5,1 6,2 2,4 . . 240 68,7 16,8 0,0 8,6 5,1 0,9 1,5 37 81,2 8,9 5,5 0,4 0,5 5,1 22 6 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 5 . . . 7 . . . . . . . . 13 99,8 0,2 - 11 6 98,8 26,0 34,0 4,6 20,9 13,3 1,2
2 000 000 tot 3 000 000 euro 1999 0,5 121 121 3 118 0 116 72,9 15,8 1,9 9,4 11 4 1 1 2 3 5 -2 3 30,2 2,5 2,2 2,0 . . 121 71,9 23,9 0,1 1,8 1,7 0,0 0,8 18 79,5 10,1 6,2 1,0 0,1 3,9 11 4 . . . . . . 1 . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . . . . . . 7 98,0 2,0 - 6 2 95,7 20,4 30,2 18,7 20,7 5,7 4,3
3 000 000 euro en meer 1996 1,6 2.823 2.810 32 2.778 13 2.708 84,2 7,9 1,0 6,9 186 32 7 19 66 62 115 -15 100 18,8 3,4 3,5 0,9 425,4 32,9 2.810 53,6 42,0 0,9 2,4 0,8 0,3 1,0 215 80,2 6,2 5,1 3,2 1,5 4,9 186 32 62,2 2,0 15,0 10,5 2,4 7,8 7 25,6 41,7 32,7 19 36,0 24,9 39,0 66 25,0 11,9 63,1 62 10,3 8,3 5,0 0,3 14,2 33,3 9,5 19,1 72 95,6 0,6 3,8 66 26 99,1 7,5 30,8 7,4 23,5 29,7 0,9
3 000 000 euro en meer 1997 1,6 3.119 3.105 40 3.065 14 3.006 85,3 7,5 0,9 6,2 187 34 8 19 59 67 113 -13 100 17,4 3,3 3,2 1,0 439,6 32,5 3.105 52,6 42,5 0,9 2,7 1,0 0,3 1,1 227 79,7 6,5 5,3 3,5 1,1 4,9 187 34 65,1 1,8 15,6 8,4 1,9 7,2 8 28,9 38,4 32,7 19 37,2 28,1 34,7 59 31,5 13,0 55,5 67 12,1 8,2 5,2 0,2 13,4 36,6 7,8 16,4 75 95,5 0,4 4,1 71 31 95,2 11,3 22,5 11,1 22,0 28,4 4,8
3 000 000 euro en meer 1998 1,8 3.663 3.652 40 3.610 11 3.538 86,1 7,1 0,9 5,9 209 37 9 21 64 79 126 -24 102 16,5 2,8 2,8 1,1 . . 3.652 54,2 42,2 0,9 1,6 0,9 0,2 1,1 250 76,5 9,5 4,8 3,9 1,2 5,2 209 37 . . . . . . 9 . . . 21 . . . 64 . . . 79 . . . . . . . . 82 95,4 0,3 4,2 75 41 96,3 21,6 19,5 8,8 18,7 27,7 3,7
3 000 000 euro en meer 1999 2,0 4.399 4.384 48 4.336 15 4.249 87,3 6,5 0,7 5,4 230 41 10 23 88 68 150 -25 125 15,4 2,8 2,9 1,0 . . 4.384 49,6 47,0 0,9 1,4 0,9 0,0 1,0 276 75,2 10,0 5,3 4,5 0,9 5,1 230 41 . . . . . . 10 . . . 23 . . . 88 . . . 68 . . . . . . . . 88 95,4 0,3 4,3 79 45 92,7 29,5 17,5 9,4 22,9 13,5 7,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens