Internationale handel; in- en uitvoerwaarde energie per drager, 1996-2018

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde energie per drager, 1996-2018

Energie Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro)
Totaal energiedragers 2017 juni* 5.175.274 4.865.816
Totaal energiedragers 2017 juli* 4.856.460 4.646.994
Totaal energiedragers 2017 augustus* 5.149.131 4.333.729
Totaal energiedragers 2017 september* 4.973.549 4.875.544
Totaal energiedragers 2017 oktober* 5.146.399 4.924.944
Totaal energiedragers 2017 november* 6.159.098 5.451.230
Totaal energiedragers 2017 december* 6.256.430 5.790.470
Totaal energiedragers 2017* 66.620.388 62.250.581
Totaal energiedragers 2018 januari* 6.807.265 5.862.183
Totaal energiedragers 2018 februari* 6.377.224 5.828.935
Totaal energiedragers 2018 maart* 6.360.635 5.721.427
Totaal energiedragers 2018 april* 6.027.614 5.156.774
Totaal energiedragers 2018 mei* 6.410.691 6.212.165
Totaal energiedragers 2018 juni* 6.429.141 5.445.514
Totaal energiedragers 2018 januari-juni* 38.412.571 34.226.998
Ruwe aardolie 2017 juni* 2.086.292 .
Ruwe aardolie 2017 juli* 1.876.201 .
Ruwe aardolie 2017 augustus* 1.782.407 .
Ruwe aardolie 2017 september* 1.827.309 .
Ruwe aardolie 2017 oktober* 1.952.789 .
Ruwe aardolie 2017 november* 2.149.185 .
Ruwe aardolie 2017 december* 2.261.630 .
Ruwe aardolie 2017* 25.081.602 .
Ruwe aardolie 2018 januari* 2.434.040 .
Ruwe aardolie 2018 februari* 2.659.067 .
Ruwe aardolie 2018 maart* 2.327.456 .
Ruwe aardolie 2018 april* 2.452.106 .
Ruwe aardolie 2018 mei* 2.600.869 .
Ruwe aardolie 2018 juni* 2.638.147 .
Ruwe aardolie 2018 januari-juni* 15.111.685 .
Aardolieproducten 2017 juni* 2.188.921 3.742.843
Aardolieproducten 2017 juli* 2.116.678 3.732.302
Aardolieproducten 2017 augustus* 2.481.904 3.314.549
Aardolieproducten 2017 september* 2.311.140 3.730.602
Aardolieproducten 2017 oktober* 2.235.389 3.519.618
Aardolieproducten 2017 november* 3.086.266 3.877.518
Aardolieproducten 2017 december* 2.730.983 3.736.399
Aardolieproducten 2017* 29.837.388 45.906.770
Aardolieproducten 2018 januari* 3.097.600 4.135.184
Aardolieproducten 2018 februari* 2.515.975 3.930.937
Aardolieproducten 2018 maart* 2.678.202 4.097.257
Aardolieproducten 2018 april* 2.421.394 3.920.563
Aardolieproducten 2018 mei* 2.530.649 4.832.996
Aardolieproducten 2018 juni* 2.447.309 4.072.923
Aardolieproducten 2018 januari-juni* 15.691.130 24.989.859
Steenkool 2017 juni* 197.518 75.501
Steenkool 2017 juli* 180.877 73.367
Steenkool 2017 augustus* 182.478 75.626
Steenkool 2017 september* 165.165 66.268
Steenkool 2017 oktober* 164.996 61.058
Steenkool 2017 november* 158.049 62.680
Steenkool 2017 december* 231.405 66.568
Steenkool 2017* 2.260.550 837.069
Steenkool 2018 januari* 165.431 59.023
Steenkool 2018 februari* 163.355 46.859
Steenkool 2018 maart* 253.151 62.700
Steenkool 2018 april* 138.110 51.537
Steenkool 2018 mei* 166.693 40.195
Steenkool 2018 juni* 144.930 47.606
Steenkool 2018 januari-juni* 1.031.669 307.919
Elektriciteit 2017 juni* 63.353 51.197
Elektriciteit 2017 juli* 52.029 51.309
Elektriciteit 2017 augustus* 72.025 40.151
Elektriciteit 2017 september* 71.399 41.845
Elektriciteit 2017 oktober* 62.636 85.381
Elektriciteit 2017 november* 46.576 97.412
Elektriciteit 2017 december* 65.195 86.950
Elektriciteit 2017* 741.577 905.236
Elektriciteit 2018 januari* 77.024 75.874
Elektriciteit 2018 februari* 65.501 90.544
Elektriciteit 2018 maart* 73.505 72.479
Elektriciteit 2018 april* 78.111 55.650
Elektriciteit 2018 mei* 98.693 41.261
Elektriciteit 2018 juni* 94.181 48.364
Elektriciteit 2018 januari-juni* 487.015 384.172
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt de Nederlandse in- en uitvoerwaarde van energie uitgesplitst naar energiedrager.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2016 zijn definitief en de cijfers over 2017 en 2018 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De samenstelling van energie(dragers) volgens de goederennaamlijst van de Internationale handelsstatistiek is in de loop der jaren gewijzigd. Daarom is het niet langer mogelijk een lange en eenduidige tijdreeks te publiceren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Nee.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.