Benzineservicestations; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Benzineservicestations (SBI 505)
van motorbrandstoffen via benzineservicestations.
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Benzineservicestations; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) Handel inMotorbrandstoffen en olieSuperbenzine (in % van de netto-omzet) Handel inMotorbrandstoffen en olieSuper loodvrij (in % van de netto-omzet) Handel inMotorbrandstoffen en olieEuro loodvrij (in % van de netto-omzet) Handel inMotorbrandstoffen en olieMengbenzine (in % van de netto-omzet) Handel inMotorbrandstoffen en olieDiesel (in % van de netto-omzet) Handel inMotorbrandstoffen en olieAutogas/lpg (in % van de netto-omzet) Handel inMotorbrandstoffen en olieMotorolie (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenZoetwaren (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenIjs (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenDranken (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenSnacks (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenTabak e.d. (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenOverige voedingsmiddelen (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenTijdschriften en kranten (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenAudiovisuele producten (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenBloemen (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenAccessoires, onderdelen en banden (in % van de netto-omzet) Handel inShopverkopenOverige artikelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inOverige handelsactiviteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenReparaties incl. gebruikte onderdelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenVerhuur (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenAutowassen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 505 1996 16,6 5.095 5.086 58 5.027 9 4.962 91,5 3,5 0,5 4,4 221 79 8 6 55 73 133 -6 127 10,7 2,5 2,5 0,5 561,3 23,6 5.086 8,5 8,8 41,9 0,3 21,5 5,0 0,4 1,5 0,2 1,1 0,5 6,8 0,2 0,4 0,1 0,2 0,6 0,7 0,3 0,4 0,1 0,6 0,1 0,8 174 84,3 7,8 2,0 1,9 0,9 4,0 221 79 65,3 2,1 18,5 6,6 1,4 6,0 8 15,2 70,4 14,4 6 14,4 17,4 68,3 55 32,5 2,9 64,6 73 16,1 4,9 4,0 0,3 6,4 44,9 2,0 21,4 131 86,1 12,5 1,4 91 27 88,9 34,1 12,9 2,2 28,0 11,7 11,1
Totaal SBI 505 1997 16,7 5.438 5.427 56 5.370 11 5.333 91,3 3,7 0,6 4,4 236 83 8 6 65 75 104 -5 99 10,3 1,7 1,8 0,6 560,4 23,5 5.427 7,0 8,2 43,1 0,4 21,9 5,0 0,4 1,5 0,3 1,3 0,7 6,8 0,1 0,4 0,1 0,2 0,6 0,7 0,4 0,3 0,0 0,4 0,2 0,9 199 84,4 7,5 1,7 1,9 0,8 4,6 236 83 64,9 2,0 19,5 6,2 1,0 6,4 8 13,5 68,1 18,3 6 14,7 21,7 63,6 65 24,3 2,7 73,1 75 17,3 4,5 3,8 0,4 7,4 46,2 2,0 18,4 138 90,0 9,2 0,8 97 32 99,9 64,7 4,0 1,1 24,7 5,4 0,1
Totaal SBI 505 1998 15,6 5.729 5.711 57 5.654 18 5.617 91,4 3,7 0,6 4,4 245 83 8 7 68 78 112 -6 106 10,1 1,8 1,9 0,4 . . 5.711 5,7 7,5 44,6 0,4 21,7 4,4 0,5 1,6 0,3 1,3 0,8 7,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,7 0,9 0,5 0,2 0,0 0,5 0,2 1,0 209 80,0 10,4 2,2 3,8 0,7 3,9 245 83 . . . . . . 8 . . . 7 . . . 68 . . . 78 . . . . . . . . 138 87,0 11,5 1,5 101 24 92,9 19,5 17,6 1,6 26,4 27,8 7,1
Totaal SBI 505 1999 15,4 6.295 6.281 60 6.221 14 6.182 91,2 3,7 0,5 4,7 288 104 8 8 79 88 113 -8 105 10,3 1,6 1,7 1,0 . . 6.281 4,3 6,9 44,3 0,4 23,7 4,2 0,4 1,5 0,2 1,4 1,1 7,3 0,2 0,5 0,1 0,2 0,7 1,1 0,4 0,3 0,0 0,1 0,1 0,8 228 79,0 11,1 2,6 3,9 0,2 4,2 288 104 . . . . . . 8 . . . 8 . . . 79 . . . 88 . . . . . . . . 142 86,9 10,6 2,6 98 61 96,7 48,7 6,1 1,5 21,8 18,6 3,3
Tot 750 000 euro 1996 3,8 175 175 7 168 0 166 93,2 2,0 0,7 4,1 7 2 1 0 1 2 10 0 10 11,7 5,3 5,4 0,1 320,8 29,3 175 11,4 5,9 45,4 0,2 19,6 5,0 0,3 1,0 0,1 0,5 0,1 4,9 0,0 0,3 0,0 0,1 1,0 0,4 0,1 3,5 0,1 0,2 0,0 - 3 81,3 9,1 1,2 - - 8,4 7 2 55,3 5,2 29,2 5,8 3,2 1,3 1 3,4 76,4 20,2 0 8,2 37,6 54,2 1 80,3 0,2 19,4 2 41,8 16,4 5,2 - 6,5 0,2 5,5 24,3 7 38,7 61,3 - 5 0 91,8 10,9 10,6 7,9 15,0 47,6 8,2
Tot 750 000 euro 1997 3,0 133 132 5 128 1 125 92,9 2,3 0,8 4,1 5 2 0 0 1 2 8 -2 6 12,6 4,6 4,7 0,2 346,2 16,1 132 9,7 3,7 48,3 0,1 19,3 4,8 0,2 0,7 0,1 0,4 0,3 5,1 0,0 0,2 0,0 0,0 1,8 1,1 0,6 3,4 0,0 0,1 0,0 0,7 3 86,1 5,8 1,9 3,1 - 3,8 5 2 59,8 3,1 23,9 6,1 3,0 4,2 0 3,5 64,4 32,1 0 3,7 19,8 76,5 1 55,9 0,8 43,4 2 39,1 11,9 8,7 0,3 15,4 8,2 4,4 12,0 6 62,9 35,0 2,0 4 0 100,0 44,6 - - 40,5 14,9 -
Tot 750 000 euro 1998 2,8 186 184 4 180 2 176 92,3 2,5 1,0 4,2 7 2 0 0 2 3 10 0 10 11,7 4,8 5,6 0,3 . . 184 8,2 4,0 48,3 0,1 19,3 5,3 0,2 0,9 0,1 0,3 0,1 4,6 0,0 0,2 0,0 0,0 3,7 2,1 0,5 0,7 0,1 1,1 0,1 0,1 4 81,0 9,0 2,5 2,2 - 5,4 7 2 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 2 . . . 3 . . . . . . . . 8 42,8 57,2 - 6 1 100,0 7,5 37,3 17,2 32,7 5,4 -
Tot 750 000 euro 1999 3,0 162 162 7 154 0 151 92,7 2,0 0,9 4,4 7 3 0 0 1 2 12 -1 11 13,4 6,5 7,0 6,6 . . 162 8,0 3,7 48,3 0,1 19,4 3,8 0,2 0,5 0,1 0,3 0,0 4,7 0,0 0,2 - 0,0 3,0 2,2 1,0 4,3 0,0 - 0,0 0,6 3 82,9 11,6 1,6 1,6 - 2,8 7 3 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . . . . . . 7 40,6 57,5 1,8 5 11 100,0 56,2 0,6 1,6 2,1 39,5 -
750 000 tot 1 500 000 euro 1996 2,9 341 340 2 338 1 325 94,2 2,1 0,7 3,0 10 3 0 1 2 3 16 2 18 10,0 5,1 5,4 1,0 445,6 26,5 340 9,3 7,6 44,1 0,3 20,8 6,6 0,3 1,0 0,2 0,6 0,1 6,3 0,2 0,2 0,0 0,1 0,5 0,7 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,7 7 86,9 7,5 1,0 0,7 0,2 4,3 10 3 49,2 5,6 29,2 11,6 0,9 3,6 0 9,5 85,7 4,8 1 8,8 23,9 67,3 2 38,9 2,4 58,6 3 37,5 7,8 8,7 - 10,1 0,5 3,5 32,0 11 54,7 45,3 - 8 4 39,8 27,1 5,5 1,7 2,8 2,8 60,2
750 000 tot 1 500 000 euro 1997 3,2 341 341 2 338 0 327 94,2 2,0 0,6 3,3 11 3 0 1 3 3 14 0 14 9,7 3,9 4,0 0,2 368,6 14,3 341 8,8 6,1 43,0 0,4 21,0 7,0 0,2 1,5 0,1 0,8 0,1 7,4 0,6 0,3 0,0 0,2 0,9 0,7 0,1 0,3 0,1 0,3 0,0 1,6 6 85,7 6,4 0,3 1,0 1,2 6,9 11 3 48,0 6,0 32,7 7,9 0,9 4,5 0 1,9 81,1 17,0 1 - 36,0 64,0 3 35,0 1,8 63,2 3 40,4 7,3 6,7 0,5 16,1 4,9 4,0 20,1 12 58,7 41,3 - 9 1 100,0 62,7 10,9 3,6 22,8 - -
750 000 tot 1 500 000 euro 1998 3,0 365 364 2 362 1 349 94,8 1,5 0,8 3,0 11 4 1 0 3 3 16 0 16 9,1 4,1 4,3 0,4 . . 364 8,6 6,5 45,2 0,3 20,1 7,0 0,3 1,2 0,3 0,6 0,1 6,5 0,5 0,3 0,0 0,2 0,8 0,8 0,1 0,4 0,1 0,1 0,0 2,7 5 85,2 12,4 0,3 0,8 0,3 3,7 11 4 . . . . . . 1 . . . 0 . . . 3 . . . 3 . . . . . . . . 10 50,7 49,3 - 8 1 100,0 6,4 45,5 3,1 34,2 10,9 -
750 000 tot 1 500 000 euro 1999 2,0 217 216 3 213 1 208 94,2 2,0 0,6 3,2 7 2 0 0 2 2 9 0 9 9,2 3,9 4,1 3,5 . . 216 7,2 7,0 49,0 0,3 18,9 3,4 0,4 1,2 0,1 0,7 0,1 7,6 0,0 0,4 0,0 0,2 1,0 0,7 0,4 1,1 0,0 - 0,1 2,5 4 85,4 13,4 0,7 - - 3,1 7 2 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . 5 43,9 56,1 - 4 8 100,0 50,3 2,4 1,5 2,4 43,4 -
1 500 000 tot 3 000 000 euro 1996 5,5 1.166 1.163 12 1.151 3 1.122 91,9 3,2 0,8 4,0 45 15 2 2 12 14 44 -4 40 11,4 3,4 3,4 0,4 529,3 22,0 1.163 9,4 9,5 41,8 0,5 18,6 4,9 0,4 1,7 0,2 0,9 0,1 8,4 0,4 0,5 0,1 0,2 0,7 0,8 0,1 0,3 0,1 0,4 0,1 1,3 36 86,7 8,4 1,6 1,0 0,2 3,4 45 15 55,9 1,6 26,1 8,3 1,6 6,5 2 4,3 85,5 10,2 2 2,1 11,0 86,8 12 47,6 4,9 47,5 14 30,6 6,3 7,3 1,0 9,3 18,2 3,4 24,0 32 82,6 16,0 1,4 22 5 94,1 35,1 24,3 5,6 17,4 11,7 5,9
1 500 000 tot 3 000 000 euro 1997 6,4 1.327 1.324 17 1.307 3 1.294 91,8 3,4 1,1 3,8 49 16 2 1 16 13 32 1 33 10,3 2,2 2,5 1,6 571,9 23,6 1.324 7,8 9,4 45,5 0,4 18,1 4,9 0,4 1,6 0,2 0,8 0,2 7,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,7 0,5 0,1 0,4 0,0 0,6 0,3 1,0 44 87,9 8,0 1,4 0,5 0,3 2,9 49 16 55,9 1,9 26,2 8,3 1,9 5,6 2 3,2 89,9 6,8 1 2,1 21,2 76,7 16 37,4 3,2 59,3 13 33,6 7,0 6,5 1,5 9,7 15,2 1,0 25,5 32 85,4 14,4 0,3 23 21 99,9 83,6 0,9 0,5 11,8 3,2 0,1
1 500 000 tot 3 000 000 euro 1998 5,4 1.159 1.151 13 1.138 8 1.125 92,4 3,1 0,9 3,6 41 13 2 2 14 10 34 0 34 9,8 2,6 2,9 0,8 . . 1.151 6,8 8,9 46,2 0,3 18,8 4,1 0,4 1,7 0,1 1,0 0,3 8,1 0,0 0,4 0,1 0,2 0,7 0,7 0,1 0,4 0,0 0,7 0,1 1,4 35 84,8 10,7 1,4 0,5 1,4 2,6 41 13 . . . . . . 2 . . . 2 . . . 14 . . . 10 . . . . . . . . 29 82,0 17,1 0,8 22 10 98,1 30,9 9,6 0,9 24,6 32,0 1,9
1 500 000 tot 3 000 000 euro 1999 6,0 1.257 1.253 15 1.237 4 1.227 91,9 3,1 0,9 4,0 49 17 2 2 16 13 30 -2 28 9,9 2,0 2,3 1,1 . . 1.253 6,2 8,6 44,0 0,3 21,3 3,9 0,5 1,7 0,2 1,1 0,4 8,0 0,1 0,5 0,1 0,2 0,8 1,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 1,9 38 81,5 12,3 1,9 3,5 0,1 2,7 49 17 . . . . . . 2 . . . 2 . . . 16 . . . 13 . . . . . . . . 31 74,9 19,3 5,8 20 14 99,8 49,1 11,6 2,1 34,4 2,5 0,2
3 000 000 euro en meer 1996 4,5 3.413 3.408 38 3.370 5 3.350 91,0 3,8 0,4 4,8 159 58 5 4 39 54 63 -3 60 10,5 1,7 1,7 0,5 613,4 23,9 3.408 7,9 8,8 41,5 0,2 22,6 4,9 0,4 1,6 0,2 1,2 0,7 6,4 0,1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,7 0,4 0,3 0,1 0,7 0,1 0,7 128 83,5 7,6 2,1 2,3 1,2 4,1 159 58 69,0 2,0 15,6 5,9 1,3 6,2 5 23,0 60,4 16,7 4 21,9 17,2 60,9 39 25,6 2,4 72,0 54 10,1 3,9 2,8 0,2 5,5 56,1 1,5 20,0 81 95,8 2,5 1,7 56 18 97,1 35,4 11,2 1,3 36,2 13,0 2,9
3 000 000 euro en meer 1997 4,1 3.637 3.630 32 3.597 7 3.587 90,8 4,1 0,4 4,8 171 62 4 4 45 57 49 -3 46 10,3 1,3 1,3 0,2 598,8 24,4 3.630 6,4 8,1 42,0 0,4 23,5 4,9 0,4 1,5 0,3 1,5 0,9 6,6 0,1 0,4 0,1 0,2 0,5 0,8 0,5 0,1 0,0 0,4 0,3 0,9 146 83,3 7,5 1,8 2,3 0,9 5,1 171 62 68,4 1,8 16,9 5,5 0,7 6,7 4 20,7 55,3 24,0 4 23,7 18,6 57,7 45 18,2 2,6 79,3 57 11,7 3,6 2,9 0,1 6,2 56,6 2,1 16,8 88 97,5 1,5 1,0 61 9 99,8 20,8 10,7 2,4 55,0 10,9 0,2
3 000 000 euro en meer 1998 4,4 4.020 4.012 38 3.974 8 3.967 90,7 4,1 0,4 4,7 187 65 5 4 50 63 52 -6 46 10,3 1,2 1,2 0,3 . . 4.012 5,0 7,3 43,9 0,4 22,9 4,3 0,5 1,6 0,3 1,5 1,1 7,3 0,2 0,5 0,1 0,2 0,5 0,8 0,6 0,1 0,0 0,5 0,3 0,9 164 78,8 10,3 2,4 4,6 0,6 4,2 187 65 . . . . . . 5 . . . 4 . . . 50 . . . 63 . . . . . . . . 91 95,9 2,0 2,1 65 12 87,6 12,4 20,0 1,3 26,7 27,3 12,4
3 000 000 euro en meer 1999 4,5 4.658 4.651 34 4.616 7 4.596 90,8 4,0 0,4 4,9 225 83 5 6 60 71 62 -5 57 10,3 1,2 1,2 0,6 . . 4.651 3,5 6,6 44,1 0,4 24,8 4,3 0,4 1,5 0,3 1,5 1,4 7,2 0,3 0,5 0,1 0,2 0,6 1,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,6 182 78,2 10,7 2,8 4,1 0,2 4,5 225 83 . . . . . . 5 . . . 6 . . . 60 . . . 71 . . . . . . . . 98 96,4 1,9 1,7 69 29 93,0 45,2 6,4 1,3 28,1 12,0 7,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens