Smeermiddelen; afleveringen, toepassingsgebied, 2000 - 2003

Smeermiddelen; afleveringen, toepassingsgebied, 2000 - 2003

Toepassingsgebieden Perioden Totaal smeermiddelen en -vetten (1 000 kg) Smeermiddelen (eindproducten) Mineraal (1 000 kg) Smeermiddelen (eindproducten) Synthetisch (1 000 kg) Smeervetten (1 000 kg)
Totaal alle toepassingsgebieden 2000 154.685 136.506 13.112 5.067
Totaal alle toepassingsgebieden 2001 155.165 137.911 12.476 4.778
Totaal alle toepassingsgebieden 2002 152.694 136.192 11.932 4.570
Totaal alle toepassingsgebieden 2003 141.691 123.810 13.433 4.448
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens voor de periode 2000 tot en met 2003 van de overige binnenlandse afleveringen van minerale-; halfsynthetische- en synthetische
smeeroliën (eindproducten) en smeervetten in het Binnenland, inclusief de accijnsgoederenplaats (AGP)/Douane-entrepôt naar toepassingsgebied.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf: 2000 1e kwartaal

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagperiode 2003 4e kwartaal zijn definitief.

Wijziging per 11 oktober 2005
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal smeermiddelen en -vetten
Smeermiddelen (eindproducten)
Mineraal
Dit zijn preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten.
Synthetisch
Dit zijn preparaten die minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten.
Smeervetten