WIW - dienstbetrekkingen; geslacht, herkomstgroepering, 2e helft 2000

Bewerk tabel
Personen met WIW - dienstbetrekking naar geslacht en herkomstgroepering
(etniciteit), stromen
1e helft van 2000
Gewijzigd op 13 februari 2002.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

WIW - dienstbetrekkingen; geslacht, herkomstgroepering, 2e helft 2000

Geslacht Herkomstgroeperingen Personen met WIW-dienstbetr., absoluutTotaal personen (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluutIn- en uitstroomInstromers (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluutIn- en uitstroomUitstromers (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluutLeeftijdsklassenPers. in de leeftijdsklasse 15 t/m 24 jr (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluutLeeftijdsklassenPers. in de leeftijdsklasse 25 t/m 44 jr (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluutLeeftijdsklassenPers. in de leeftijdsklasse 45 t/m 64 jr (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., relatiefNederlandse bevolking (%) Personen met WIW-dienstbetr., relatiefTotaal personen met WIW-dienstbetr. (%) Personen met WIW-dienstbetr., relatiefIn- en uitstroomInstromers (% instromers) In- en uitstroomUitstromersUitstromers (% uitstromers) In- en uitstroomUitstromersPositieve uitstroom (% uitstromers) In- en uitstroomUitstromersArbeid buiten WIW (% uitstromers) In- en uitstroomUitstromersScholing buiten WIW (% uitstromers) In- en uitstroomUitstromersWerkplaatservaring (% uitstromers) In- en uitstroomUitstromersOntslag (% uitstromers) In- en uitstroomUitstromersOverig (% uitstromers) In- en uitstroomUitstromersOnbekend (% uitstromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatiefLeeftijdsklassen15 tot en met 24 jaar (% totaal personen met WIW-dienstbetr.) Personen met WIW-dienstbetr., relatiefLeeftijdsklassen25 tot en met 44 jaar (% totaal personen met WIW-dienstbetr.) Personen met WIW-dienstbetr., relatiefLeeftijdsklassen45 tot en met 64 jaar (% totaal personen met WIW-dienstbetr.)
Totaal geslacht Totaal herkomstgroeperingen 32.700 4.790 6.850 6.500 13.080 13.130 0,3 100 100 100 60 54 1 4 19 19 2 20 40 40
Totaal geslacht Autochtonen 20.050 2.720 4.330 4.030 7.600 8.420 0,2 61 57 63 63 57 1 5 16 19 2 20 38 42
Totaal geslacht Allochtonen 12.290 1.980 2.430 2.370 5.320 4.600 0,6 38 41 35 55 49 2 4 24 20 1 19 43 37
Totaal geslacht Westerse allochtonen 3.450 440 650 440 1.210 1.790 0,3 11 9 9 64 56 2 6 17 17 1 13 35 52
Totaal geslacht Niet-westerse allochtonen 8.840 1.540 1.780 1.930 4.110 2.810 0,9 27 32 26 51 47 1 3 27 21 1 22 46 32
Totaal geslacht Marokko 1.470 250 390 440 690 330 0,8 4 5 6 42 40 1 2 34 23 1 30 47 23
Totaal geslacht Turkije 1.410 240 330 500 690 220 0,7 4 5 5 47 43 2 3 29 22 2 35 49 16
Totaal geslacht Suriname 2.810 370 470 450 1.190 1.170 1,3 9 8 7 56 53 1 2 26 17 1 16 42 42
Totaal geslacht Nederlandse Antillen 1.060 190 190 210 430 420 1,3 3 4 3 51 45 2 5 28 20 1 19 41 40
Totaal geslacht Overig niet-westers 2.090 500 400 330 1.110 660 0,7 6 10 6 57 50 2 5 18 23 2 16 53 31
Totaal geslacht Herkomstgroepering onbekend 370 90 90 90 160 110 - 1 2 1 41 37 2 2 24 31 3 25 45 30
Mannen Totaal herkomstgroeperingen 18.280 2.550 3.650 2.690 7.100 8.480 0,3 56 53 53 61 55 1 5 19 18 2 15 39 46
Mannen Autochtonen 11.450 1.410 2.260 1.670 4.320 5.460 0,3 35 29 33 64 59 1 5 16 18 2 15 38 48
Mannen Allochtonen 6.600 1.080 1.330 990 2.680 2.940 0,6 20 23 19 57 - - - - - - 15 41 44
Mannen Westerse allochtonen 1.910 230 340 190 630 1.090 0,4 6 5 5 67 57 2 8 17 14 2 10 33 57
Mannen Niet-westerse allochtonen 4.700 850 990 800 2.060 1.850 0,9 14 18 14 54 48 2 4 27 18 1 17 44 39
Mannen Marokko 900 160 230 170 430 300 1,0 3 3 3 42 40 0 2 37 21 0 19 48 33
Mannen Turkije 710 130 150 120 380 200 0,6 2 3 2 56 51 2 3 25 16 2 17 54 29
Mannen Suriname 1.330 170 250 220 430 670 1,3 4 4 4 58 54 1 3 26 14 1 17 32 51
Mannen Nederlandse Antillen 500 90 100 110 170 220 1,3 2 2 1 52 44 2 7 31 17 0 21 35 44
Mannen Overig niet-westers 1.250 310 270 180 630 450 0,7 4 6 4 59 50 3 6 18 21 2 14 50 36
Mannen Herkomstgroepering onbekend 220 50 50 40 100 80 - 1 1 1 35 31 0 4 35 31 0 18 45 37
Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 14.430 2.240 3.210 3.800 5.980 4.650 0,3 44 47 47 58 53 2 4 19 21 2 26 41 32
Vrouwen Autochtonen 8.600 1.310 2.070 2.370 3.280 2.960 0,2 26 27 30 62 56 2 4 17 19 2 27 38 34
Vrouwen Allochtonen 5.680 900 1.090 1.390 2.640 1.660 0,6 17 19 16 51 - - - - - - 24 46 29
Vrouwen Westerse allochtonen 1.540 210 310 250 590 700 0,3 5 4 5 61 54 2 5 18 21 1 16 38 45
Vrouwen Niet-westerse allochtonen 4.150 690 780 1.130 2.050 960 0,9 13 14 11 48 44 1 2 26 24 1 27 50 23
Vrouwen Marokko 560 90 160 280 250 30 0,7 2 2 2 43 39 1 2 30 26 1 49 45 6
Vrouwen Turkije 710 120 170 380 310 20 0,7 2 3 2 39 35 1 3 32 27 2 53 44 3
Vrouwen Suriname 1.480 200 220 230 760 500 1,3 5 4 3 53 51 1 1 25 21 1 15 51 33
Vrouwen Nederlandse Antillen 560 100 90 100 260 200 1,4 2 2 1 49 46 1 2 26 23 2 18 46 36
Vrouwen Overig niet-westers 840 190 140 150 480 210 0,6 3 4 2 55 50 1 3 18 27 1 18 57 25
Vrouwen Herkomstgroepering onbekend 140 40 40 50 60 30 - 0 1 1 50 45 5 0 12 31 7 36 45 19
Bron: CBS
Verklaring van tekens