WIW - dienstbetrekkingen; geslacht, herkomstgroepering, 2e helft 2000

WIW - dienstbetrekkingen; geslacht, herkomstgroepering, 2e helft 2000

Geslacht Herkomstgroeperingen Personen met WIW-dienstbetr., absoluut Totaal personen (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluut In- en uitstroom Instromers (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluut In- en uitstroom Uitstromers (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluut Leeftijdsklassen Pers. in de leeftijdsklasse 15 t/m 24 jr (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluut Leeftijdsklassen Pers. in de leeftijdsklasse 25 t/m 44 jr (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., absoluut Leeftijdsklassen Pers. in de leeftijdsklasse 45 t/m 64 jr (absoluut) Personen met WIW-dienstbetr., relatief Nederlandse bevolking (%) Personen met WIW-dienstbetr., relatief Totaal personen met WIW-dienstbetr. (%) Personen met WIW-dienstbetr., relatief In- en uitstroom Instromers (% instromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatief In- en uitstroom Uitstromers Uitstromers (% uitstromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatief In- en uitstroom Uitstromers Positieve uitstroom (% uitstromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatief In- en uitstroom Uitstromers Arbeid buiten WIW (% uitstromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatief In- en uitstroom Uitstromers Scholing buiten WIW (% uitstromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatief In- en uitstroom Uitstromers Werkplaatservaring (% uitstromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatief In- en uitstroom Uitstromers Ontslag (% uitstromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatief In- en uitstroom Uitstromers Overig (% uitstromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatief In- en uitstroom Uitstromers Onbekend (% uitstromers) Personen met WIW-dienstbetr., relatief Leeftijdsklassen 15 tot en met 24 jaar (% totaal personen met WIW-dienstbetr.) Personen met WIW-dienstbetr., relatief Leeftijdsklassen 25 tot en met 44 jaar (% totaal personen met WIW-dienstbetr.) Personen met WIW-dienstbetr., relatief Leeftijdsklassen 45 tot en met 64 jaar (% totaal personen met WIW-dienstbetr.)
Totaal geslacht Totaal herkomstgroeperingen 32.700 4.790 6.850 6.500 13.080 13.130 0,3 100 100 100 60 54 1 4 19 19 2 20 40 40
Totaal geslacht Autochtonen 20.050 2.720 4.330 4.030 7.600 8.420 0,2 61 57 63 63 57 1 5 16 19 2 20 38 42
Totaal geslacht Allochtonen 12.290 1.980 2.430 2.370 5.320 4.600 0,6 38 41 35 55 49 2 4 24 20 1 19 43 37
Totaal geslacht Westerse allochtonen 3.450 440 650 440 1.210 1.790 0,3 11 9 9 64 56 2 6 17 17 1 13 35 52
Totaal geslacht Niet-westerse allochtonen 8.840 1.540 1.780 1.930 4.110 2.810 0,9 27 32 26 51 47 1 3 27 21 1 22 46 32
Totaal geslacht Marokko 1.470 250 390 440 690 330 0,8 4 5 6 42 40 1 2 34 23 1 30 47 23
Totaal geslacht Turkije 1.410 240 330 500 690 220 0,7 4 5 5 47 43 2 3 29 22 2 35 49 16
Totaal geslacht Suriname 2.810 370 470 450 1.190 1.170 1,3 9 8 7 56 53 1 2 26 17 1 16 42 42
Totaal geslacht Nederlandse Antillen 1.060 190 190 210 430 420 1,3 3 4 3 51 45 2 5 28 20 1 19 41 40
Totaal geslacht Overig niet-westers 2.090 500 400 330 1.110 660 0,7 6 10 6 57 50 2 5 18 23 2 16 53 31
Totaal geslacht Herkomstgroepering onbekend 370 90 90 90 160 110 - 1 2 1 41 37 2 2 24 31 3 25 45 30
Mannen Totaal herkomstgroeperingen 18.280 2.550 3.650 2.690 7.100 8.480 0,3 56 53 53 61 55 1 5 19 18 2 15 39 46
Mannen Autochtonen 11.450 1.410 2.260 1.670 4.320 5.460 0,3 35 29 33 64 59 1 5 16 18 2 15 38 48
Mannen Allochtonen 6.600 1.080 1.330 990 2.680 2.940 0,6 20 23 19 57 - - - - - - 15 41 44
Mannen Westerse allochtonen 1.910 230 340 190 630 1.090 0,4 6 5 5 67 57 2 8 17 14 2 10 33 57
Mannen Niet-westerse allochtonen 4.700 850 990 800 2.060 1.850 0,9 14 18 14 54 48 2 4 27 18 1 17 44 39
Mannen Marokko 900 160 230 170 430 300 1,0 3 3 3 42 40 0 2 37 21 0 19 48 33
Mannen Turkije 710 130 150 120 380 200 0,6 2 3 2 56 51 2 3 25 16 2 17 54 29
Mannen Suriname 1.330 170 250 220 430 670 1,3 4 4 4 58 54 1 3 26 14 1 17 32 51
Mannen Nederlandse Antillen 500 90 100 110 170 220 1,3 2 2 1 52 44 2 7 31 17 0 21 35 44
Mannen Overig niet-westers 1.250 310 270 180 630 450 0,7 4 6 4 59 50 3 6 18 21 2 14 50 36
Mannen Herkomstgroepering onbekend 220 50 50 40 100 80 - 1 1 1 35 31 0 4 35 31 0 18 45 37
Vrouwen Totaal herkomstgroeperingen 14.430 2.240 3.210 3.800 5.980 4.650 0,3 44 47 47 58 53 2 4 19 21 2 26 41 32
Vrouwen Autochtonen 8.600 1.310 2.070 2.370 3.280 2.960 0,2 26 27 30 62 56 2 4 17 19 2 27 38 34
Vrouwen Allochtonen 5.680 900 1.090 1.390 2.640 1.660 0,6 17 19 16 51 - - - - - - 24 46 29
Vrouwen Westerse allochtonen 1.540 210 310 250 590 700 0,3 5 4 5 61 54 2 5 18 21 1 16 38 45
Vrouwen Niet-westerse allochtonen 4.150 690 780 1.130 2.050 960 0,9 13 14 11 48 44 1 2 26 24 1 27 50 23
Vrouwen Marokko 560 90 160 280 250 30 0,7 2 2 2 43 39 1 2 30 26 1 49 45 6
Vrouwen Turkije 710 120 170 380 310 20 0,7 2 3 2 39 35 1 3 32 27 2 53 44 3
Vrouwen Suriname 1.480 200 220 230 760 500 1,3 5 4 3 53 51 1 1 25 21 1 15 51 33
Vrouwen Nederlandse Antillen 560 100 90 100 260 200 1,4 2 2 1 49 46 1 2 26 23 2 18 46 36
Vrouwen Overig niet-westers 840 190 140 150 480 210 0,6 3 4 2 55 50 1 3 18 27 1 18 57 25
Vrouwen Herkomstgroepering onbekend 140 40 40 50 60 30 - 0 1 1 50 45 5 0 12 31 7 36 45 19
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Personen met WIW - dienstbetrekking naar geslacht en herkomstgroepering
(etniciteit), stromen
1e helft van 2000
Gewijzigd op 13 februari 2002.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Personen met WIW-dienstbetr., absoluut
Een van de belangrijkste instrumenten in de
Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) is de WIW-dienstbetrekking.
Gemeenten kunnen langdurig werklozen en werkloze jongeren in
dienst nemen en die vervolgens detacheren bij een reguliere werkgever.
In dit artikel worden alleen gegevens gepresenteerd over personen met
een WIW-dienstbetrekking, hierna aangeduid als WIW-ers.
Totaal personen
De gegevens over het totale aantal WIW-ers heeft betrekking op de
peildatum 31 december 2000. Het gaat om in totaal 32700 personen.
De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op deze 32700 personen.
In- en uitstroom
Instromers
In de periode 1 juli - 31 december startten 4790 instromers met hun
eerste WIW-dienstbetrekking. Van deze groep van instromers beëindigden
er 470 hun dienstbetrekkingtijdens het tweede halfjaar van 2000.
Uitstromers
Tijdens de het 2e halfjaar 200 beëindigden 6380 personen hun
WIW-dienstbetrekking, zonder dat een nieuwe WIW-dienstbetrekking
werd aangegaan. Personen die na beëindiging van een dienstbetrekking
met een volgende dienstbetrekking aanvangen worden niet tot de
uitstromers gerekend.
Leeftijdsklassen
De gegevens over het aantal WIW-ers per leeftijdscategorie hebben
betrekking op de peildatum 31 december 2000.
Pers. in de leeftijdsklasse 15 t/m 24 jr
Pers. in de leeftijdsklasse 25 t/m 44 jr
Pers. in de leeftijdsklasse 45 t/m 64 jr
Personen met WIW-dienstbetr., relatief
Een van de belangrijkste instrumenten in de
Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) is de WIW-dienstbetrekking.
Gemeenten kunnen langdurig werklozen en werkloze jongeren in
dienst nemen en die vervolgens detacheren bij een reguliere werkgever.
In dit artikel worden alleen gegevens gepresenteerd over personen met
een WIW-dienstbetrekking, hierna aangeduid als WIW-ers.
Nederlandse bevolking
De Nederlandse bevolking per 1 januari 2000.
Totaal personen met WIW-dienstbetr.
De gegevens over het totale aantal WIW-ers heeft betrekking op de
peildatum 31 december 2000. Het gaat om in totaal 32700 personen.
De gepresenteerde gegevens hebben betrekking op deze 32700 personen.
In- en uitstroom
Instromers
In de periode 1 juli - 31 december startten 4790 instromers met hun
eerste WIW-dienstbetrekking. Van deze groep van instromers beëindigden
er 470 hun dienstbetrekkingtijdens het tweede halfjaar van 2000.
Uitstromers
Uitstromers
Tijdens de het 2e halfjaar 200 beëindigden 6380 personen hun
WIW-dienstbetrekking, zonder dat een nieuwe WIW-dienstbetrekking
werd aangegaan. Personen die na beëindiging van een dienstbetrekking
met een volgende dienstbetrekking aanvangen worden niet tot de
uitstromers gerekend.
Positieve uitstroom
Arbeid buiten WIW
Scholing buiten WIW
Werkplaatservaring
Ontslag
Overig
Onbekend
Leeftijdsklassen
De gegevens over het aantal WIW-ers per leeftijdscategorie hebben
betrekking op de peildatum 31 december 2000.
15 tot en met 24 jaar
25 tot en met 44 jaar
45 tot en met 64 jaar