Prognose bevolking; geboorte, sterfte, migratie, 2006 - 2049

Prognose bevolking; geboorte, sterfte, migratie, 2006 - 2049

Leeftijd Perioden Levendgeborenen Totaal levendgeborenen (aantal) Levendgeborenen 1e kind (aantal) Levendgeborenen 2e kind (aantal) Levendgeborenen 3e kind (aantal) Levendgeborenen 4e of volgende kinderen (aantal) Overledenen Totaal overledenen (aantal) Overledenen Overleden mannen (aantal) Overledenen Overleden vrouwen (aantal) Migratie Immigratie Totaal immigratie (aantal) Migratie Immigratie Immigratie mannen (aantal) Migratie Immigratie Immigratie vrouwen (aantal) Migratie Emigratie (inclusief correcties) Totaal emigratie (aantal) Migratie Emigratie (inclusief correcties) Emigratie mannen (aantal) Migratie Emigratie (inclusief correcties) Emigratie vrouwen (aantal) Migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) Totaal migratie saldo (aantal) Migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) Migratie saldo mannen (aantal) Migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) Migratie saldo vrouwen (aantal)
Totaal over alle leeftijden 2006 184.394 82.604 68.894 23.597 9.299 135.848 65.228 70.621 100.358 50.416 49.942 131.656 74.017 57.639 -31.298 -23.601 -7.697
Totaal over alle leeftijden 2010 176.985 79.938 65.497 21.445 10.105 143.032 68.757 74.275 120.113 61.717 58.396 125.297 69.244 56.053 -5.184 -7.527 2.343
Totaal over alle leeftijden 2020 180.710 82.813 67.145 20.820 9.932 162.771 80.363 82.409 122.026 63.086 58.940 114.045 62.319 51.726 7.981 767 7.214
Totaal over alle leeftijden 2030 184.627 83.319 69.232 21.509 10.568 190.111 96.587 93.524 119.409 61.734 57.675 105.330 57.729 47.601 14.079 4.005 10.074
Totaal over alle leeftijden 2040 176.361 79.355 65.899 20.684 10.423 215.012 108.280 106.733 117.585 60.789 56.796 96.887 53.584 43.303 20.698 7.205 13.493
0 tot 10 jaar 2006 1.154 622 531 11.010 5.390 5.620 16.642 8.481 8.162 -5.632 -3.091 -2.542
0 tot 10 jaar 2010 1.031 560 472 13.077 6.529 6.548 15.180 7.696 7.486 -2.103 -1.167 -938
0 tot 10 jaar 2020 867 466 402 13.243 6.671 6.572 13.099 6.657 6.442 144 14 130
0 tot 10 jaar 2030 761 404 358 12.948 6.536 6.412 12.415 6.319 6.096 533 217 317
0 tot 10 jaar 2040 626 328 298 12.753 6.447 6.306 11.285 5.767 5.522 1.468 680 784
10 tot 20 jaar 2006 2.297 2.106 177 14 - 339 215 123 10.212 4.796 5.416 11.164 5.751 5.413 -952 -955 3
10 tot 20 jaar 2010 1.862 1.704 149 8 - 328 210 117 12.440 5.990 6.450 10.046 5.097 4.951 2.394 893 1.500
10 tot 20 jaar 2020 1.802 1.641 149 11 - 281 182 97 12.595 6.103 6.492 8.343 4.204 4.138 4.252 1.899 2.354
10 tot 20 jaar 2030 1.587 1.444 131 11 1 224 144 77 12.280 5.956 6.324 7.444 3.760 3.683 4.836 2.196 2.641
10 tot 20 jaar 2040 1.660 1.510 138 12 1 200 130 71 12.056 5.854 6.202 6.972 3.547 3.425 5.084 2.307 2.777
20 tot 30 jaar 2006 64.873 40.754 18.876 4.325 915 698 457 242 37.079 16.980 20.099 35.213 18.288 16.929 1.866 -1.308 3.170
20 tot 30 jaar 2010 65.510 40.845 19.105 4.502 1.058 703 465 240 43.745 20.598 23.147 34.379 17.489 16.892 9.366 3.109 6.255
20 tot 30 jaar 2020 70.849 43.954 20.656 5.065 1.172 708 476 230 44.521 21.088 23.433 31.016 15.633 15.379 13.505 5.455 8.054
20 tot 30 jaar 2030 69.759 42.993 20.460 5.131 1.174 597 405 193 43.965 20.823 23.142 27.467 13.964 13.501 16.498 6.859 9.641
20 tot 30 jaar 2040 65.792 40.748 19.123 4.832 1.085 514 348 168 43.592 20.641 22.951 24.486 12.640 11.845 19.106 8.001 11.106
30 tot 40 jaar 2006 110.421 38.167 47.605 17.694 6.956 1.487 857 627 23.036 12.340 10.696 32.983 19.380 13.602 -9.947 -7.040 -2.906
30 tot 40 jaar 2010 102.089 35.648 43.898 15.225 7.321 1.282 739 544 27.283 14.941 12.342 29.357 16.746 12.611 -2.074 -1.805 -269
30 tot 40 jaar 2020 101.856 35.802 44.487 14.254 7.313 1.136 663 474 27.713 15.268 12.445 27.542 15.643 11.899 171 -375 547
30 tot 40 jaar 2030 106.532 37.362 46.656 14.673 7.838 1.093 643 450 27.141 14.960 12.181 25.864 14.769 11.095 1.277 191 1.087
30 tot 40 jaar 2040 101.768 35.505 44.561 14.011 7.692 968 573 396 26.746 14.742 12.004 23.500 13.512 9.992 3.246 1.230 2.012
40 tot 50 jaar 2006 6.807 1.577 2.235 1.564 1.426 4.118 2.246 1.873 10.898 6.247 4.651 19.184 12.088 7.095 -8.286 -5.841 -2.444
40 tot 50 jaar 2010 7.522 1.746 2.344 1.710 1.724 4.007 2.138 1.870 13.242 7.687 5.555 18.819 11.680 7.138 -5.577 -3.993 -1.583
40 tot 50 jaar 2020 6.205 1.416 1.852 1.491 1.445 2.965 1.506 1.461 13.474 7.869 5.605 15.016 9.006 6.009 -1.541 -1.137 -404
40 tot 50 jaar 2030 6.754 1.522 1.986 1.693 1.554 2.591 1.327 1.265 13.082 7.648 5.434 14.094 8.564 5.529 -1.012 -916 -95
40 tot 50 jaar 2040 7.142 1.592 2.078 1.828 1.642 2.532 1.318 1.218 12.808 7.495 5.313 13.591 8.398 5.194 -783 -903 119
50 tot 60 jaar 2006 9.633 5.603 4.029 4.843 2.850 1.993 9.956 6.118 3.841 -5.113 -3.268 -1.848
50 tot 60 jaar 2010 8.995 5.032 3.964 6.075 3.604 2.471 10.155 6.158 3.997 -4.080 -2.554 -1.526
50 tot 60 jaar 2020 8.588 4.495 4.094 6.179 3.684 2.495 10.465 6.273 4.193 -4.286 -2.589 -1.698
50 tot 60 jaar 2030 6.737 3.483 3.251 5.935 3.544 2.391 8.578 5.040 3.537 -2.643 -1.496 -1.146
50 tot 60 jaar 2040 5.887 3.084 2.804 5.754 3.439 2.315 8.120 4.845 3.275 -2.366 -1.406 -960
60 tot 70 jaar 2006 17.034 10.500 6.532 2.082 1.163 919 4.875 3.040 1.836 -2.793 -1.877 -917
60 tot 70 jaar 2010 18.692 11.309 7.384 2.676 1.501 1.175 5.444 3.330 2.114 -2.768 -1.829 -939
60 tot 70 jaar 2020 19.140 11.085 8.054 2.707 1.528 1.179 5.954 3.472 2.483 -3.247 -1.944 -1.304
60 tot 70 jaar 2030 20.052 11.639 8.411 2.556 1.444 1.112 6.319 3.685 2.634 -3.763 -2.241 -1.522
60 tot 70 jaar 2040 15.655 9.016 6.639 2.445 1.385 1.060 5.291 3.020 2.273 -2.846 -1.635 -1.213
70 tot 80 jaar 2006 32.754 18.863 13.891 876 478 398 1.313 754 561 -437 -276 -163
70 tot 80 jaar 2010 33.352 19.355 13.998 1.149 637 512 1.560 911 650 -411 -274 -138
70 tot 80 jaar 2020 41.742 24.422 17.318 1.158 645 513 2.118 1.192 924 -960 -547 -411
70 tot 80 jaar 2030 45.198 26.507 18.691 1.094 607 487 2.471 1.316 1.155 -1.377 -709 -668
70 tot 80 jaar 2040 47.488 27.621 19.868 1.046 583 463 2.795 1.477 1.316 -1.749 -894 -853
80 tot 90 jaar 2006 47.208 20.343 26.866 316 169 147 305 116 187 11 54 -40
80 tot 90 jaar 2010 50.608 22.390 28.217 417 226 191 337 137 202 80 89 -11
80 tot 90 jaar 2020 55.300 26.795 28.504 427 226 201 475 231 246 -48 -5 -45
80 tot 90 jaar 2030 73.561 37.210 36.347 399 212 187 656 302 352 -257 -90 -165
80 tot 90 jaar 2040 81.577 41.191 40.384 378 200 178 811 368 443 -433 -168 -265
90 jaar of ouder 2006 21.423 5.519 15.902 6 3 3 17 3 13 -11 0 -10
90 jaar of ouder 2010 24.028 6.563 17.465 9 4 5 19 4 15 -10 0 -10
90 jaar of ouder 2020 32.044 10.267 21.777 9 4 5 20 5 15 -11 -1 -10
90 jaar of ouder 2030 39.300 14.823 24.475 9 4 5 26 9 16 -17 -5 -11
90 jaar of ouder 2040 59.562 24.671 34.890 7 3 4 35 13 21 -28 -10 -17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
Het aantal levendgeborenen
Het aantal overledenen
De immigratie, emigratie en het migratiesaldo

Gegevens beschikbaar vanaf: 1935-2020
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Totaal levendgeborenen
1e kind
2e kind
3e kind
4e of volgende kinderen
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend.
Totaal overledenen
Overleden mannen
Overleden vrouwen
Migratie
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Totaal immigratie
Immigratie mannen
Immigratie vrouwen
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Totaal emigratie
Emigratie mannen
Emigratie vrouwen
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.
Totaal migratie saldo
Migratie saldo mannen
Migratie saldo vrouwen