Huishoudens; grootte, positie in het huishouden, 1 januari 1995-2013

Bewerk tabel

Deze publicatie bevat informatie over het verloop van de huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling alsmede personen naar positie in het huishouden op 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari', zie paragraaf 3.

Huishoudens; grootte, positie in het huishouden, 1 januari 1995-2013

Perioden Personen naar positie in het huishoudenMannen en Vrouwen (aantal) Personen naar positie in het huishoudenMannenTotaal aantal mannen (aantal) Personen naar positie in het huishoudenMannenThuiswonend kind (aantal) Personen naar positie in het huishoudenMannenAlleenstaand (aantal) MannenSamenwonende personenTotaal samenwonende personen (aantal) MannenSamenwonende personenPartner in niet-gehuwd paar zonder ki... (aantal) MannenSamenwonende personenPartner in gehuwd paar zonder kinderen (aantal) MannenSamenwonende personenPartner in niet-gehuwd paar met kinderen (aantal) MannenSamenwonende personenPartner in gehuwd paar met kinderen (aantal) Personen naar positie in het huishoudenMannenOuder in eenouderhuishouden (aantal) Personen naar positie in het huishoudenMannenOverig lid huishouden (aantal) Personen naar positie in het huishoudenMannenPersonen in institutionele huishoudens (aantal) Personen naar positie in het huishoudenVrouwenTotaal aantal vrouwen (aantal) Personen naar positie in het huishoudenVrouwenThuiswonend kind (aantal) Personen naar positie in het huishoudenVrouwenAlleenstaand (aantal) VrouwenSamenwonende personenTotaal samenwonende personen (aantal) VrouwenSamenwonende personenPartner in niet-gehuwd paar zonder ki... (aantal) VrouwenSamenwonende personenPartner in gehuwd paar zonder kinderen (aantal) VrouwenSamenwonende personenPartner in niet-gehuwd paar met kinderen (aantal) VrouwenSamenwonende personenPartner in gehuwd paar met kinderen (aantal) Personen naar positie in het huishoudenVrouwenOuder in eenouderhuishouden (aantal) Personen naar positie in het huishoudenVrouwenOverig lid huishouden (aantal) Personen naar positie in het huishoudenVrouwenPersonen in institutionele huishoudens (aantal) Particuliere huishoudensNaar huishoudensgrootteTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudensNaar huishoudensgrootteEenpersoonshuishouden (aantal) Naar huishoudensgrootteMeerpersoonshuishoudenTotaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Naar huishoudensgrootteMeerpersoonshuishouden2 personen (aantal) Naar huishoudensgrootteMeerpersoonshuishouden3 personen (aantal) Naar huishoudensgrootteMeerpersoonshuishouden4 personen (aantal) Naar huishoudensgrootteMeerpersoonshuishouden5 of meer personen (aantal) Particuliere huishoudensNaar huishoudensgrootteGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Particuliere huishoudensNaar samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudensNaar samenstellingEenpersoonshuishouden (aantal) Naar samenstellingMeerpersoonshuishoudenTotaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Naar samenstellingMeerpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Naar samenstellingMeerpersoonshuishoudenMeerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) MeerpersoonshuishoudenNiet-gehuwd paarTotaal niet-gehuwde paren (aantal) MeerpersoonshuishoudenNiet-gehuwd paar0 kinderen (aantal) MeerpersoonshuishoudenNiet-gehuwd paar1 kind (aantal) MeerpersoonshuishoudenNiet-gehuwd paar2 kinderen (aantal) MeerpersoonshuishoudenNiet-gehuwd paar3 of meer kinderen (aantal) MeerpersoonshuishoudenGehuwd paarTotaal gehuwde paren (aantal) MeerpersoonshuishoudenGehuwd paar0 kinderen (aantal) MeerpersoonshuishoudenGehuwd paar1 kind (aantal) MeerpersoonshuishoudenGehuwd paar2 kinderen (aantal) MeerpersoonshuishoudenGehuwd paar3 of meer kinderen (aantal) MeerpersoonshuishoudenEenouderhuishoudenTotaal eenouderhuishoudens (aantal) MeerpersoonshuishoudenEenouderhuishouden1 kind (aantal) MeerpersoonshuishoudenEenouderhuishouden2 kinderen (aantal) MeerpersoonshuishoudenEenouderhuishouden3 of meer kinderen (aantal) Naar samenstellingMeerpersoonshuishoudenOverig huishouden (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar geslacht en burgerlijke staatMannen en vrouwen (aantal) Naar geslacht en burgerlijke staatMannenTotaal mannen in een instelling (aantal) Naar geslacht en burgerlijke staatMannenOngehuwd (aantal) Naar geslacht en burgerlijke staatMannenGehuwd (aantal) Naar geslacht en burgerlijke staatMannenVerweduwd (aantal) Naar geslacht en burgerlijke staatMannenGescheiden (aantal) Naar geslacht en burgerlijke staatVrouwenTotaal vrouwen in een instelling (aantal) Naar geslacht en burgerlijke staatVrouwenOngehuwd (aantal) Naar geslacht en burgerlijke staatVrouwenGehuwd (aantal) Naar geslacht en burgerlijke staatVrouwenVerweduwd (aantal) Naar geslacht en burgerlijke staatVrouwenGescheiden (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingTotaal personen wonend in instellingen (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingVerzorgings- en verpleeghuis (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingInrichting verstandelijk gehandicapten (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingPsychiatrisch ziekenhuis (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingGezinsvervangend tehuis (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingOpleidingsinternaat (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingKlooster (aantal) Personen in institutionele huishoudensNaar soort instellingPenitentiaire inrichting (aantal)
1995 15.424.122 7.627.482 2.468.651 930.670 3.958.539 423.789 1.424.616 97.759 2.012.375 55.829 128.613 85.180 7.796.640 2.077.710 1.178.479 3.951.770 413.326 1.424.616 101.453 2.012.375 304.925 121.201 162.555 6.468.682 2.109.149 4.359.533 2.058.363 903.381 957.174 440.615 2,35 6.468.682 2.109.149 4.359.533 1.886.794 2.472.739 518.116 418.506 56.057 33.137 10.416 3.436.991 1.424.616 728.238 892.368 391.769 360.754 218.280 106.362 36.112 43.672 247.708 85.045 51.816 13.343 15.464 4.422 162.663 56.274 12.755 86.593 7.041 247.708 156.482 29.672 13.004 34.243 3.424 8.879 2.004
2000 15.863.943 7.846.310 2.452.038 1.023.085 4.104.880 503.441 1.521.846 160.464 1.919.129 58.148 127.606 80.553 8.017.633 2.089.064 1.249.134 4.091.152 485.818 1.520.280 165.067 1.919.987 326.170 118.538 143.575 6.801.008 2.272.219 4.528.789 2.242.256 897.408 943.509 445.616 2,30 6.801.008 2.272.219 4.528.789 2.062.123 2.466.666 657.579 494.809 91.151 55.846 15.773 3.440.642 1.521.063 677.297 852.005 390.277 384.317 229.199 114.434 40.684 46.251 224.003 80.477 50.641 11.432 13.248 5.156 143.526 48.241 11.041 76.865 7.379 224.003 136.964 26.543 12.112 35.993 3.068 6.399 2.924
2005 16.305.526 8.065.979 2.494.676 1.124.269 4.156.696 508.070 1.565.601 245.927 1.837.098 72.284 137.098 80.956 8.239.547 2.140.008 1.325.109 4.141.811 488.674 1.562.015 251.156 1.839.966 371.840 128.533 132.246 7.090.965 2.449.378 4.641.587 2.317.627 905.839 973.043 445.078 2,27 7.090.965 2.449.378 4.641.587 2.110.295 2.531.292 747.056 498.513 128.480 95.578 24.485 3.402.433 1.563.808 626.291 836.838 375.496 444.124 262.189 135.863 46.072 47.974 213.202 80.956 50.893 11.148 12.567 6.348 132.246 43.334 10.608 70.315 7.989 213.202 126.667 22.720 11.206 40.719 3.492 5.312 3.086
2011 16.655.799 8.243.482 2.462.451 1.274.161 4.203.540 525.387 1.631.878 347.124 1.699.151 86.072 126.852 90.406 8.412.317 2.121.821 1.434.090 4.187.115 503.361 1.627.147 352.083 1.704.524 410.200 130.182 128.909 7.443.801 2.708.251 4.735.550 2.439.795 904.504 972.431 418.820 2,21 7.443.801 2.708.251 4.735.550 2.187.823 2.547.727 864.011 514.402 163.909 147.730 37.970 3.331.368 1.629.522 583.775 782.489 335.582 496.272 302.979 147.199 46.094 43.899 219.315 90.406 57.333 12.137 12.136 8.800 128.909 41.778 11.262 66.043 9.826 219.315 121.674 19.774 12.013 55.114 2.485 4.184 4.071
2012 16.730.348 8.282.871 2.465.444 1.304.828 4.205.056 523.363 1.639.101 358.680 1.683.912 90.264 125.705 91.574 8.447.477 2.125.325 1.456.936 4.187.902 500.225 1.634.253 363.656 1.689.768 420.630 129.034 127.650 7.512.824 2.761.764 4.751.060 2.455.421 909.274 971.486 414.879 2,20 7.512.824 2.761.764 4.751.060 2.192.158 2.558.902 872.962 511.794 167.019 154.672 39.477 3.323.517 1.636.677 582.203 774.010 330.627 510.894 313.322 150.683 46.889 43.687 219.224 91.574 58.442 12.270 11.935 8.927 127.650 42.126 11.390 64.155 9.979 219.224 120.393 18.873 11.871 57.551 2.492 3.912 4.132
2013 16.779.575 8.307.339 2.460.238 1.327.083 4.211.852 530.073 1.644.756 372.507 1.664.516 93.574 124.135 90.457 8.472.236 2.124.362 1.475.099 4.193.422 505.083 1.639.866 377.823 1.670.650 428.004 127.022 124.327 7.569.371 2.802.182 4.767.189 2.474.729 914.480 967.899 410.081 2,19 7.569.371 2.802.182 4.767.189 2.202.863 2.564.326 892.743 517.578 171.738 162.076 41.351 3.309.894 1.642.311 579.843 763.157 324.583 521.578 321.518 153.200 46.860 42.974 214.784 90.457 57.638 12.217 11.796 8.806 124.327 40.412 11.396 62.434 10.085 214.784 118.252 18.136 11.137 56.470 2.373 4.031 4.385
Bron: CBS.
Verklaring van tekens