Huishoudens; grootte, positie in het huishouden, 1 januari 1995-2013

Huishoudens; grootte, positie in het huishouden, 1 januari 1995-2013

Perioden Personen naar positie in het huishouden Mannen en Vrouwen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Totaal aantal mannen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Thuiswonend kind (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Alleenstaand (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Samenwonende personen Totaal samenwonende personen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Samenwonende personen Partner in niet-gehuwd paar zonder ki... (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Samenwonende personen Partner in gehuwd paar zonder kinderen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Samenwonende personen Partner in niet-gehuwd paar met kinderen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Samenwonende personen Partner in gehuwd paar met kinderen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Ouder in eenouderhuishouden (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Overig lid huishouden (aantal) Personen naar positie in het huishouden Mannen Personen in institutionele huishoudens (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Totaal aantal vrouwen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Thuiswonend kind (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Alleenstaand (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Samenwonende personen Totaal samenwonende personen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Samenwonende personen Partner in niet-gehuwd paar zonder ki... (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Samenwonende personen Partner in gehuwd paar zonder kinderen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Samenwonende personen Partner in niet-gehuwd paar met kinderen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Samenwonende personen Partner in gehuwd paar met kinderen (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Ouder in eenouderhuishouden (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Overig lid huishouden (aantal) Personen naar positie in het huishouden Vrouwen Personen in institutionele huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens Naar huishoudensgrootte Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens Naar huishoudensgrootte Eenpersoonshuishouden (aantal) Particuliere huishoudens Naar huishoudensgrootte Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens Naar huishoudensgrootte Meerpersoonshuishouden 2 personen (aantal) Particuliere huishoudens Naar huishoudensgrootte Meerpersoonshuishouden 3 personen (aantal) Particuliere huishoudens Naar huishoudensgrootte Meerpersoonshuishouden 4 personen (aantal) Particuliere huishoudens Naar huishoudensgrootte Meerpersoonshuishouden 5 of meer personen (aantal) Particuliere huishoudens Naar huishoudensgrootte Gemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Totaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Eenpersoonshuishouden (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Totaal meerpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Meerpersoonshuishoudens met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar Totaal niet-gehuwde paren (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar 0 kinderen (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar 1 kind (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar 2 kinderen (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Niet-gehuwd paar 3 of meer kinderen (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar Totaal gehuwde paren (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar 0 kinderen (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar 1 kind (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar 2 kinderen (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Gehuwd paar 3 of meer kinderen (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden Totaal eenouderhuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden 1 kind (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden 2 kinderen (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Eenouderhuishouden 3 of meer kinderen (aantal) Particuliere huishoudens Naar samenstelling Meerpersoonshuishouden Overig huishouden (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen en vrouwen (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Totaal mannen in een instelling (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Ongehuwd (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Gehuwd (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Verweduwd (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Gescheiden (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Totaal vrouwen in een instelling (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Ongehuwd (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Gehuwd (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Verweduwd (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Gescheiden (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar soort instelling Totaal personen wonend in instellingen (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar soort instelling Verzorgings- en verpleeghuis (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar soort instelling Inrichting verstandelijk gehandicapten (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar soort instelling Psychiatrisch ziekenhuis (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar soort instelling Gezinsvervangend tehuis (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar soort instelling Opleidingsinternaat (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar soort instelling Klooster (aantal) Personen in institutionele huishoudens Naar soort instelling Penitentiaire inrichting (aantal)
1995 15.424.122 7.627.482 2.468.651 930.670 3.958.539 423.789 1.424.616 97.759 2.012.375 55.829 128.613 85.180 7.796.640 2.077.710 1.178.479 3.951.770 413.326 1.424.616 101.453 2.012.375 304.925 121.201 162.555 6.468.682 2.109.149 4.359.533 2.058.363 903.381 957.174 440.615 2,35 6.468.682 2.109.149 4.359.533 1.886.794 2.472.739 518.116 418.506 56.057 33.137 10.416 3.436.991 1.424.616 728.238 892.368 391.769 360.754 218.280 106.362 36.112 43.672 247.708 85.045 51.816 13.343 15.464 4.422 162.663 56.274 12.755 86.593 7.041 247.708 156.482 29.672 13.004 34.243 3.424 8.879 2.004
2000 15.863.943 7.846.310 2.452.038 1.023.085 4.104.880 503.441 1.521.846 160.464 1.919.129 58.148 127.606 80.553 8.017.633 2.089.064 1.249.134 4.091.152 485.818 1.520.280 165.067 1.919.987 326.170 118.538 143.575 6.801.008 2.272.219 4.528.789 2.242.256 897.408 943.509 445.616 2,30 6.801.008 2.272.219 4.528.789 2.062.123 2.466.666 657.579 494.809 91.151 55.846 15.773 3.440.642 1.521.063 677.297 852.005 390.277 384.317 229.199 114.434 40.684 46.251 224.003 80.477 50.641 11.432 13.248 5.156 143.526 48.241 11.041 76.865 7.379 224.003 136.964 26.543 12.112 35.993 3.068 6.399 2.924
2005 16.305.526 8.065.979 2.494.676 1.124.269 4.156.696 508.070 1.565.601 245.927 1.837.098 72.284 137.098 80.956 8.239.547 2.140.008 1.325.109 4.141.811 488.674 1.562.015 251.156 1.839.966 371.840 128.533 132.246 7.090.965 2.449.378 4.641.587 2.317.627 905.839 973.043 445.078 2,27 7.090.965 2.449.378 4.641.587 2.110.295 2.531.292 747.056 498.513 128.480 95.578 24.485 3.402.433 1.563.808 626.291 836.838 375.496 444.124 262.189 135.863 46.072 47.974 213.202 80.956 50.893 11.148 12.567 6.348 132.246 43.334 10.608 70.315 7.989 213.202 126.667 22.720 11.206 40.719 3.492 5.312 3.086
2011 16.655.799 8.243.482 2.462.451 1.274.161 4.203.540 525.387 1.631.878 347.124 1.699.151 86.072 126.852 90.406 8.412.317 2.121.821 1.434.090 4.187.115 503.361 1.627.147 352.083 1.704.524 410.200 130.182 128.909 7.443.801 2.708.251 4.735.550 2.439.795 904.504 972.431 418.820 2,21 7.443.801 2.708.251 4.735.550 2.187.823 2.547.727 864.011 514.402 163.909 147.730 37.970 3.331.368 1.629.522 583.775 782.489 335.582 496.272 302.979 147.199 46.094 43.899 219.315 90.406 57.333 12.137 12.136 8.800 128.909 41.778 11.262 66.043 9.826 219.315 121.674 19.774 12.013 55.114 2.485 4.184 4.071
2012 16.730.348 8.282.871 2.465.444 1.304.828 4.205.056 523.363 1.639.101 358.680 1.683.912 90.264 125.705 91.574 8.447.477 2.125.325 1.456.936 4.187.902 500.225 1.634.253 363.656 1.689.768 420.630 129.034 127.650 7.512.824 2.761.764 4.751.060 2.455.421 909.274 971.486 414.879 2,20 7.512.824 2.761.764 4.751.060 2.192.158 2.558.902 872.962 511.794 167.019 154.672 39.477 3.323.517 1.636.677 582.203 774.010 330.627 510.894 313.322 150.683 46.889 43.687 219.224 91.574 58.442 12.270 11.935 8.927 127.650 42.126 11.390 64.155 9.979 219.224 120.393 18.873 11.871 57.551 2.492 3.912 4.132
2013 16.779.575 8.307.339 2.460.238 1.327.083 4.211.852 530.073 1.644.756 372.507 1.664.516 93.574 124.135 90.457 8.472.236 2.124.362 1.475.099 4.193.422 505.083 1.639.866 377.823 1.670.650 428.004 127.022 124.327 7.569.371 2.802.182 4.767.189 2.474.729 914.480 967.899 410.081 2,19 7.569.371 2.802.182 4.767.189 2.202.863 2.564.326 892.743 517.578 171.738 162.076 41.351 3.309.894 1.642.311 579.843 763.157 324.583 521.578 321.518 153.200 46.860 42.974 214.784 90.457 57.638 12.217 11.796 8.806 124.327 40.412 11.396 62.434 10.085 214.784 118.252 18.136 11.137 56.470 2.373 4.031 4.385
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat informatie over het verloop van de huishoudens in Nederland naar grootte en samenstelling alsmede personen naar positie in het huishouden op 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari', zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Personen naar positie in het huishouden
Huishouden:
Particulier of institutioneel huishouden.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Institutioneel huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.

Positie in het huishouden:
Plaats die een persoon in een huishouden inneemt ten opzichte van de referentiepersoon van het huishouden.

Referentiepersoon:
Lid van het huishouden ten opzichte van wie de posities van de andere leden in het huishouden worden bepaald en van wie de kenmerken eventueel ook aan het huishouden worden toegekend.
Uit de leden van het huishouden wordt de referentiepersoon als volgt gekozen:
- als er een paar is binnen het huishouden: de man;
- als het paar van gelijk geslacht is: de oudste van het paar;
- in een eenouderhuishouden: de ouder;
- in een overig huishouden: de oudste meerderjarige man of - als deze ontbreekt - de oudste meerderjarige vrouw.
Mannen en Vrouwen
Mannen
Totaal aantal mannen
Thuiswonend kind
Thuiswonende kinderen in particuliere huishoudens.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Alleenstaand
Alleenstaande personen in particuliere huishoudens.

Alleenstaand:
Persoon die alleen in een woonruimte woont en een eenpersoonshuishouden vormt.
Tot eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Samenwonende personen
Samenwonende personen in particuliere huishoudens.

Samenwonende persoon:
Persoon die samen met iemand anders (ongeacht geslacht) als paar, al dan niet met elkaar gehuwd, al dan niet geregistreerd partners en al dan niet met kinderen, een particulier huishouden vormt.
Totaal samenwonende personen
Partner in niet-gehuwd paar zonder ki...
Partners in niet-gehuwd samenwonende paren zonder thuiswonende kinderen.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen ongeacht geslacht die een samenwoonrelatie hebben exclusief huwelijk en partnerschapsregistratie.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Partner in gehuwd paar zonder kinderen
Partners in gehuwd samenwonende paren zonder thuiswonende kinderen.

Gehuwd paar:
Twee personen ongeacht geslacht die met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Partner in niet-gehuwd paar met kinderen
Partners in niet-gehuwd samenwonende paren met thuiswonende kinderen.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen ongeacht geslacht die een samenwoonrelatie hebben exclusief huwelijk en partnerschapsregistratie.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand.
De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht. De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Partner in gehuwd paar met kinderen
Partners in gehuwd samenwonende paren met thuiswonende kinderen.

Gehuwd paar:
Twee personen ongeacht geslacht die met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Ouder in eenouderhuishouden
Ouders in particuliere eenouderhuishoudens.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met de ouder die tot het huishouden behoort.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Overig lid huishouden
Overige leden in particuliere huishoudens.

Overig lid huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.
Personen in institutionele huishoudens
Totaal aantal personen in institutionele huishoudens.

Institutioneel huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.
Vrouwen
Totaal aantal vrouwen
Thuiswonend kind
Thuiswonende kinderen in particuliere huishoudens.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Alleenstaand
Alleenstaande personen in particuliere huishoudens.

Alleenstaand:
Persoon die alleen in een woonruimte woont en een eenpersoonshuishoudens vormt.
Tot eenpersoonshuishoudens worden ook personen gerekend die met anderen op eenzelfde adres wonen maar een eigen huishouding voeren. Alleenstaanden worden in alle burgerlijke staten aangetroffen; zo kunnen gehuwden na het stuklopen van hun relatie (in afwachting van een scheiding) alleen wonen.
Samenwonende personen
Samenwonende personen in particuliere huishoudens.

Samenwonende persoon:
Persoon die samen met iemand anders (ongeacht geslacht) als paar, al dan niet met elkaar gehuwd, al dan niet geregistreerd partners en al dan niet met kinderen, een particulier huishouden vormt.
Totaal samenwonende personen
Partner in niet-gehuwd paar zonder ki...
Partners in niet-gehuwd samenwonende paren zonder thuiswonende kinderen.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen ongeacht geslacht die een samenwoonrelatie hebben exclusief huwelijk en partnerschapsregistratie.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Partner in gehuwd paar zonder kinderen
Partners in gehuwd samenwonende paren zonder thuiswonende kinderen.

Gehuwd paar:
Twee personen ongeacht geslacht die met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Partner in niet-gehuwd paar met kinderen
Partners in niet-gehuwd samenwonende paren met thuiswonende kinderen.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen ongeacht geslacht die een samenwoonrelatie hebben exclusief huwelijk en partnerschapsregistratie.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Partner in gehuwd paar met kinderen
Partners in gehuwd samenwonende paren met thuiswonende kinderen.

Gehuwd paar:
Twee personen ongeacht geslacht die met elkaar gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Ouder in eenouderhuishouden
Ouders in particuliere eenouderhuishoudens.

Eenouderhuishouden:
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met de ouder die tot het huishouden behoort.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Overig lid huishouden
Overige leden in particuliere huishoudens.

Overig lid huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.
Personen in institutionele huishoudens
Totaal aantal personen in institutionele huishoudens.

Institutioneel huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.
Particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Naar huishoudensgrootte
Huishoudensgrootte:
Aantal personen dat deel uitmaakt van het particulier huishouden.
Totaal particuliere huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
Totaal meerpersoonshuishoudens
2 personen
3 personen
4 personen
5 of meer personen
Gemiddelde huishoudensgrootte
Gemiddeld aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Naar samenstelling
Samenstelling huishouden:
Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het huishouden.
Totaal particuliere huishoudens
Eenpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.
Meerpersoonshuishouden
Een particulier huishouden bestaande uit twee of meer personen.
Totaal meerpersoonshuishoudens
Totaal aantal particuliere huishoudens bestaande uit twee of meer personen.
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen
Meerpersoonshuishouden zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Meerpersoonshuishoudens met kinderen
Meerpersoonshuishouden met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Niet-gehuwd paar
Niet-gehuwd paar in een meerpersoonshuishouden.

Niet-gehuwd paar:
Twee personen die een samenwoonrelatie hebben maar niet met elkaar zijn gehuwd of een partnerschapsregistratie hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Totaal niet-gehuwde paren
0 kinderen
Niet-gehuwd paar in een meerpersoonshuishouden zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
1 kind
Niet-gehuwd paar in een meerpersoonshuishouden met één thuiswonend kind.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
2 kinderen
Niet-gehuwd paar in een meerpersoonshuishouden met twee thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
3 of meer kinderen
Niet-gehuwd paar in een meerpersoonshuishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Gehuwd paar
Gehuwd paar in een meerpersoonshuishouden.

Gehuwd paar:
Twee personen die met elkaar gehuwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben gesloten.

Partnerschapsregistratie:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Totaal gehuwde paren
0 kinderen
Gehuwd paar in een meerpersoonshuishouden zonder thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
1 kind
Gehuwd paar in een meerpersoonshuishouden met één thuiswonend kind.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
2 kinderen
Gehuwd paar in een meerpersoonshuishouden met twee thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
3 of meer kinderen
Gehuwd paar in een meerpersoonshuishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met één of twee tot het huishouden behorende ouders.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen maar geen pleegkinderen.
Eenouderhuishouden
Particulier huishouden bestaande uit één ouder met thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met de ouder die tot het huishouden behoort.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Totaal eenouderhuishoudens
1 kind
Eenouderhuishouden met één thuiswonend kind.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met de ouder die tot het huishouden behoort.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
2 kinderen
Eenouderhuishouden met twee thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met de ouder die tot het huishouden behoort.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
3 of meer kinderen
Eenouderhuishouden met drie of meer thuiswonende kinderen.

Thuiswonend kind:
Persoon ongeacht leeftijd of burgerlijke staat die een kind-ouder relatie heeft met de ouder die tot het huishouden behoort.
Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen.
Overig huishouden
Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.

Overig lid van een huishouden:
Persoon die anders dan als partner, ouder in een eenouderhuishouden of als thuiswonend kind deel uitmaakt van een particulier huishouden.
Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een kostganger die bij een gezin inwoont, twee broers die samen één huishouding vormen, of pleegkinderen.
Personen in institutionele huishoudens
Institutioneel huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats.
Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en penitentiaire inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) verblijven.
Naar geslacht en burgerlijke staat
Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het .
Doorgaans worden het geregistreerd partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld.

Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen.
Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende vorm van vastlegging van een relatie in een akte van de Burgerlijke Stand. De registratie staat open voor paren van gelijk en van verschillend geslacht.
De registratie is ingevoerd in Nederland per 1 januari 1998.
Mannen en vrouwen
Mannen
Totaal mannen in een instelling
Totaal aantal mannen in institutionele huishoudens.
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gescheiden respectievelijk verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.
Gehuwd
Vanaf 1998: wettig gehuwd plus partnerschap.
Tot 1998: wettig gehuwd.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk.
Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.

Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gescheiden respectievelijk verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
Tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'gescheiden na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.

Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gescheiden respectievelijk verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.

Vrouwen
Totaal vrouwen in een instelling
Totaal aantal vrouwen in institutionele huishoudens.
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap heeft.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, zijn de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gescheiden respectievelijk verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.
Gehuwd
Vanaf 1998: wettig gehuwd plus partnerschap.
Tot 1998: wettig gehuwd.

Wettig gehuwd:
Burgerlijke staat die ontstaat na sluiting van een huwelijk.
Inclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
Tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'verweduwd na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.

Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gescheiden respectievelijk verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
Tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt, is 'gescheiden na partnerschap' in deze statistiek binnen deze periode niet meegeteld.

Trendbreuk
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gescheiden respectievelijk verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.

Naar soort instelling
Totaal personen wonend in instellingen
Verzorgings- en verpleeghuis
Verzorgingshuis:
Permanente wooneenheden ter beschikking gesteld aan bejaarden waarbij naast het verstrekken van maaltijden, het verrichten van schoonmaakdiensten en het eventueel beheren van een alarmsysteem, de persoonlijke begeleiding van de bewoners een wezenlijk onderdeel van de zorg vormt.

Verpleeghuis:
Inrichting voor langdurige verpleging.
Inrichting verstandelijk gehandicapten
Psychiatrisch ziekenhuis
Algemene psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische psychiatrie, klinische verslavingszorg en psychiatrische deeltijdbehandeling.
Gezinsvervangend tehuis
Leefgemeenschap voor jongeren, gehandicapten en dergelijke die een op het huishouden lijkende structuur heeft.
Asielzoekerscentra vallen hier niet onder.
Opleidingsinternaat
Opleidingsinternaten en opleidingsscholen voor politie en krijgsmacht.
Klooster
Penitentiaire inrichting
Rijksinrichting voor het ondergaan van een vrijheidsstraf.
Hieronder vallen gevangenissen, huizen van bewaring en TBS-klinieken.