Autoservicebedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Bewerk tabel

Autoservicebedrijven (SBI 502)
Handel in auto-onderdelen en -accessoires in combinatie met montage van
betreffende onderdelen en accessoires, bijvoorbeeld van schokdempers,
uitlaten, accu's enz.. van banden welke in hoofdzaak worden
gemonteerd, reparatie van banden, uitbalanceren en uitlijnen van wielen.
Reparatie van specifieke auto-onderdelen zoals radiatoren, schokdempers,
remmen, cardanassen enz.; reparatie van elektrische auto-onderdelen zoals
startmotoren, accu's, dynamo's, bedradingen in auto's, verlichting enz..
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enqu^te die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enqu^te heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Autoservicebedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) Verleende dienstenLevering en montage vanAccu's (in % van de netto-omzet) Verleende dienstenLevering en montage vanAutoruiten (in % van de netto-omzet) Verleende dienstenLevering en montage vanBanden (in % van de netto-omzet) Verleende dienstenLevering en montage vanSchokbrekers (in % van de netto-omzet) Verleende dienstenLevering en montage vanRadiatoren, startmotoren, dynamo's (in % van de netto-omzet) Verleende dienstenLevering en montage vanUitlaten (in % van de netto-omzet) Verleende dienstenLevering en montage vanOverig (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenAutowasserij (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenCarrosserieherstel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenCleanen, reinigen,ontvetten, antiroest (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenML, tectyleren (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenSlepen en bergen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenUitbesteed werk (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inAccessoires en onderdelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inBanden (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inOverige handelsactiviteiten (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 502 1996 32,5 1.186 1.176 1.081 95 10 1.055 48,2 29,6 4,7 17,5 184 63 14 24 24 60 131 -18 113 56,8 9,5 9,5 5,9 79,3 25,4 1.176 0,6 5,7 14,5 0,6 1,8 3,2 13,6 5,0 41,3 1,3 0,6 2,3 0,3 1,7 3,7 2,0 2,4 0,4 313 82,1 8,0 3,2 1,1 1,2 4,7 184 63 50,9 1,7 26,1 9,7 2,9 8,6 14 12,0 48,3 39,7 24 30,2 28,7 41,1 24 66,3 13,0 20,7 60 21,6 10,9 9,1 1,4 12,8 17,3 3,6 23,1 159 82,8 15,8 1,4 148 70 98,0 37,3 18,3 2,7 29,5 10,2 2,0
Totaal SBI 502 1997 32,7 1.237 1.231 1.140 91 6 1.097 48,2 29,2 4,5 18,1 198 71 12 24 26 65 140 -16 124 57,1 9,8 10,0 5,5 80,7 26,1 1.231 0,6 6,1 15,2 0,5 2,0 2,9 12,4 4,6 42,5 1,8 0,5 2,1 0,4 1,5 2,9 1,7 2,8 0,6 321 82,6 7,7 3,4 1,3 0,6 5,0 198 71 56,1 2,2 24,7 9,1 2,3 5,6 12 17,6 45,0 37,4 24 31,8 25,8 42,4 26 68,5 11,3 20,2 65 23,8 10,2 9,3 2,0 11,5 17,9 3,0 22,4 164 81,0 18,2 0,8 153 68 98,0 29,1 19,6 1,9 30,5 16,8 2,0
Totaal SBI 502 1998 34,8 1.378 1.370 1.297 73 8 1.198 46,5 29,8 4,9 18,7 224 79 15 27 28 75 180 -15 165 59,3 12,0 12,0 5,2 . . 1.370 0,6 6,4 14,2 0,4 2,2 2,4 9,4 4,9 47,5 2,6 0,4 2,5 0,3 1,1 1,9 1,5 2,0 0,7 357 77,4 10,8 4,0 1,7 1,4 5,4 224 79 . . . . . . 15 . . . 27 . . . 28 . . . 75 . . . . . . . . 176 79,2 19,0 1,9 162 71 99,5 24,3 31,0 3,4 28,6 12,3 0,5
Totaal SBI 502 1999 34,6 1.499 1.493 1.425 68 6 1.310 45,6 30,7 4,8 18,9 248 89 16 30 32 81 189 -1 188 60,0 12,1 12,5 6,7 . . 1.493 0,6 6,9 13,9 0,4 1,8 2,3 7,9 4,0 50,1 3,6 0,4 2,7 0,2 1,0 1,3 1,3 2,0 0,8 402 76,1 11,4 3,9 2,1 1,8 5,5 248 89 . . . . . . 16 . . . 30 . . . 32 . . . 81 . . . . . . . . 187 82,0 15,9 2,1 161 101 99,0 29,4 27,2 3,0 28,7 10,8 1,0
Tot 250 000 euro 1996 23,1 215 213 195 18 2 173 45,6 23,6 6,9 23,9 41 14 2 6 5 14 43 -5 38 63,0 17,3 17,5 11,5 55,2 19,8 213 0,5 7,0 4,2 0,1 3,1 1,2 15,4 8,9 38,5 6,4 0,1 3,0 0,1 2,8 3,9 0,6 4,2 1,2 41 82,3 8,6 2,1 0,4 2,0 5,8 41 14 53,3 1,8 26,6 7,5 3,0 7,8 2 12,7 45,7 41,6 6 24,1 32,8 43,2 5 71,4 11,2 17,4 14 31,3 8,7 10,4 0,4 10,8 8,7 1,8 27,7 41 55,1 43,9 1,0 39 25 99,3 54,5 12,1 0,9 25,3 6,5 0,7
Tot 250 000 euro 1997 22,2 201 200 186 14 1 154 43,6 21,5 7,2 27,8 43 15 2 6 5 15 48 -5 43 66,5 21,1 21,3 5,0 50,2 19,9 200 0,4 7,1 4,9 0,1 4,0 1,3 12,9 12,4 38,4 7,5 0,1 3,1 0,2 0,9 3,2 0,4 3,2 1,3 33 81,9 8,5 2,1 0,4 2,0 6,3 43 15 61,1 2,3 22,4 6,2 3,1 4,8 2 41,2 32,9 25,9 6 44,3 28,3 27,4 5 75,4 9,8 14,8 15 39,2 7,4 9,9 0,2 9,3 5,2 0,7 28,2 42 44,1 55,2 0,7 40 10 98,4 33,3 24,2 0,3 37,9 2,7 1,6
Tot 250 000 euro 1998 22,9 206 205 195 9 1 155 43,2 20,6 7,5 28,7 45 17 2 6 4 15 51 -5 46 67,3 22,3 22,5 6,6 . . 205 0,5 6,7 6,5 0,1 4,4 1,2 12,0 13,2 37,1 11,5 0,1 1,4 0,1 0,8 2,2 0,0 2,3 1,2 32 79,1 10,2 2,5 1,8 2,3 5,2 45 17 . . . . . . 2 . . . 6 . . . 4 . . . 15 . . . . . . . . 43 39,5 58,3 2,2 40 14 99,8 27,5 34,0 2,2 25,7 10,4 0,2
Tot 250 000 euro 1999 21,5 199 197 190 8 2 149 40,7 20,7 8,2 30,4 45 18 3 6 4 14 50 -3 47 69,3 23,5 23,7 9,0 . . 197 0,5 6,1 6,5 0,1 4,4 0,8 11,6 11,9 36,7 14,5 0,1 2,0 0,1 1,0 1,9 0,1 1,9 1,5 31 79,8 11,1 2,4 2,0 3,0 3,2 45 18 . . . . . . 3 . . . 6 . . . 4 . . . 14 . . . . . . . . 41 46,5 50,9 2,6 34 18 99,1 34,2 24,7 2,2 33,3 4,7 0,9
250 000 tot 500 000 euro 1996 3,7 140 139 116 23 1 122 47,0 29,9 5,5 17,7 22 7 2 2 3 7 18 -3 15 58,9 11,0 10,9 7,1 71,4 22,3 139 0,3 2,8 7,8 0,2 3,6 0,8 19,9 9,2 37,3 0,3 0,2 0,0 0,8 0,5 7,6 3,1 5,9 0,2 36 82,7 9,4 2,9 0,9 0,6 3,7 22 7 40,7 2,4 35,5 8,8 3,9 8,6 2 22,2 46,8 31,0 2 31,7 28,0 40,2 3 60,5 14,7 24,8 7 23,3 15,3 9,1 0,2 8,8 15,1 2,6 25,5 23 85,3 14,7 - 20 10 99,8 27,8 17,8 1,7 45,6 6,9 0,2
250 000 tot 500 000 euro 1997 4,8 180 179 160 19 1 158 45,6 31,0 5,1 18,3 29 10 2 3 3 10 22 -4 18 59,7 10,3 10,2 4,5 69,6 22,7 179 0,9 4,8 7,5 0,2 3,2 0,9 21,1 7,9 36,0 2,9 0,2 0,0 0,8 3,2 5,5 1,3 4,0 0,7 49 84,4 8,5 2,9 0,4 0,6 4,0 29 10 44,9 2,1 33,1 10,8 2,6 6,6 2 22,1 46,1 31,9 3 33,6 20,2 46,2 3 74,2 9,0 16,8 10 27,9 13,1 10,7 0,1 9,1 11,1 1,8 26,3 29 85,6 14,3 0,1 26 8 96,8 18,3 31,3 1,7 35,7 9,7 3,2
250 000 tot 500 000 euro 1998 5,0 181 181 169 12 0 151 41,9 30,9 6,6 20,6 31 10 4 4 3 10 30 -4 26 65,1 14,0 14,1 5,0 . . 181 0,7 3,9 4,9 0,2 3,7 0,6 10,5 16,2 46,5 2,4 0,2 0,4 0,1 3,3 3,2 1,6 1,8 1,1 47 80,6 11,5 3,4 0,2 1,6 3,8 31 10 . . . . . . 4 . . . 4 . . . 3 . . . 10 . . . . . . . . 28 81,2 18,0 0,9 24 9 99,4 11,6 25,7 3,0 48,2 10,9 0,6
250 000 tot 500 000 euro 1999 6,0 197 197 186 10 0 164 44,4 28,7 6,6 20,2 33 11 3 4 4 12 33 -5 28 62,8 14,2 14,4 6,5 . . 197 0,7 5,3 9,1 0,1 2,4 0,9 9,5 14,2 46,0 3,9 0,1 0,4 0,1 2,1 1,5 0,4 3,4 1,2 47 77,9 11,4 3,4 0,6 3,7 4,3 33 11 . . . . . . 3 . . . 4 . . . 4 . . . 12 . . . . . . . . 29 78,8 19,8 1,5 23 13 98,8 19,1 30,0 2,3 42,9 4,4 1,2
500 000 tot 1 500 000 euro 1996 4,8 414 413 388 25 1 376 44,0 34,1 4,9 16,9 64 21 5 8 7 22 38 -6 32 59,9 7,6 7,7 3,7 79,4 26,5 413 0,2 0,9 12,5 0,2 1,7 0,8 12,5 0,5 59,2 0,3 0,2 2,8 0,5 1,8 4,0 1,0 1,1 0,4 128 82,5 7,8 3,5 1,1 1,5 4,1 64 21 41,2 1,9 28,6 12,9 3,3 12,1 5 12,2 50,2 37,6 8 21,4 28,4 50,2 7 56,3 18,0 25,7 22 20,1 11,6 10,9 0,1 8,6 21,8 4,9 21,5 56 91,7 6,4 1,9 52 15 94,0 13,5 36,0 6,0 31,2 7,2 6,0
500 000 tot 1 500 000 euro 1997 4,8 407 406 381 25 1 371 44,8 33,1 4,6 17,5 65 21 4 9 7 24 36 -5 31 59,0 7,5 7,5 6,1 85,7 27,7 406 0,2 0,7 11,7 0,2 2,3 0,7 8,9 1,2 61,6 0,4 0,2 4,1 0,5 1,3 3,1 0,8 2,3 0,8 123 83,7 7,3 3,6 1,2 0,4 4,6 65 21 48,3 2,6 29,1 10,8 2,3 7,0 4 12,2 49,7 38,1 9 17,2 27,9 54,9 7 53,5 14,6 32,0 24 19,4 10,1 10,0 1,8 7,6 31,1 3,9 16,1 51 93,6 4,7 1,7 47 25 97,6 17,8 27,3 2,4 32,7 17,4 2,4
500 000 tot 1 500 000 euro 1998 5,8 475 473 453 20 2 421 43,6 33,3 5,3 17,8 75 23 5 10 8 29 55 -6 49 61,2 10,2 10,2 5,0 . . 473 0,2 0,7 10,3 0,2 2,1 0,5 5,8 1,2 66,8 1,5 0,2 5,1 0,3 1,1 1,6 0,1 2,6 1,0 140 77,9 10,7 4,5 1,0 2,1 4,8 75 23 . . . . . . 5 . . . 10 . . . 8 . . . 29 . . . . . . . . 57 93,1 5,1 1,8 54 24 99,6 13,6 41,4 3,2 27,2 14,2 0,4
500 000 tot 1 500 000 euro 1999 5,5 447 446 432 14 1 402 41,2 35,1 4,9 18,8 76 25 6 10 8 27 45 -3 42 62,9 9,0 9,4 8,1 . . 446 0,4 1,3 8,9 0,1 2,7 0,5 6,4 1,3 64,3 3,6 0,1 5,4 0,3 1,5 0,9 0,4 1,9 1,1 141 77,2 12,0 3,7 0,8 2,8 4,6 76 25 . . . . . . 6 . . . 10 . . . 8 . . . 27 . . . . . . . . 55 93,5 5,7 0,8 47 36 99,3 27,7 35,7 2,6 19,6 13,8 0,7
1 500 000 euro en meer 1996 0,9 416 410 382 28 6 384 53,8 27,9 3,3 15,1 58 21 4 7 10 16 32 -4 28 49,7 6,8 6,7 4,9 107,8 28,3 410 1,1 10,9 24,2 1,2 0,7 7,4 11,5 6,2 26,1 0,1 1,2 2,2 0,1 1,3 1,9 3,5 1,5 0,2 107 81,4 7,6 3,5 1,5 0,9 5,4 58 21 62,3 1,2 20,3 8,3 2,2 5,6 4 5,3 48,5 46,3 7 45,8 25,7 28,5 10 72,1 10,1 17,8 16 14,3 9,9 5,4 4,5 22,5 19,4 3,8 20,1 39 97,4 0,6 2,0 38 20 98,6 39,0 12,9 2,9 25,4 18,5 1,4
1 500 000 euro en meer 1997 0,9 449 446 413 33 3 414 53,9 28,0 3,3 14,9 62 25 3 6 11 16 35 -3 32 50,0 6,6 7,1 5,6 112,4 28,7 446 1,0 11,1 26,0 1,1 0,5 6,6 11,8 2,9 29,4 0,1 1,1 0,7 0,2 1,2 1,4 3,2 2,7 0,1 116 80,9 7,5 3,8 2,0 0,4 5,5 62 25 64,1 1,9 19,0 8,8 1,7 4,5 3 7,3 45,5 47,3 6 39,6 23,3 37,1 11 73,2 10,6 16,2 16 13,6 11,3 6,9 4,9 20,6 14,2 4,5 24,0 41 99,3 0,2 0,5 40 25 98,7 42,1 6,5 2,1 23,7 24,2 1,3
1 500 000 euro en meer 1998 1,1 515 511 479 32 4 471 51,7 29,4 3,2 15,6 74 29 4 8 13 20 43 2 45 52,3 8,8 8,7 4,8 . . 511 0,9 12,5 24,1 0,8 0,9 5,3 11,3 1,0 34,3 0,2 0,8 1,4 0,5 0,4 1,7 3,3 1,4 0,3 139 75,5 10,7 4,1 3,0 0,3 6,6 74 29 . . . . . . 4 . . . 8 . . . 13 . . . 20 . . . . . . . . 47 97,6 0,3 2,1 44 25 99,3 37,5 21,1 4,4 24,4 11,9 0,7
1 500 000 euro en meer 1999 1,7 656 654 618 36 2 595 50,1 30,6 3,5 15,8 94 35 5 10 16 28 62 8 70 54,4 10,2 10,7 5,2 . . 654 0,7 11,5 21,0 0,7 0,3 4,4 7,4 0,5 45,7 0,1 0,7 1,8 0,1 0,3 1,4 2,5 1,6 0,5 182 74,2 11,0 4,4 3,5 0,5 6,8 94 35 . . . . . . 5 . . . 10 . . . 16 . . . 28 . . . . . . . . 63 96,5 0,2 3,3 57 34 98,8 32,6 18,3 4,2 30,6 13,1 1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens