Wereldmarktprijzen aardolie en gasolie, en dollarkoers

Wereldmarktprijzen aardolie en gasolie, en dollarkoers

Perioden Wereldmarktprijzen Aardolie Dubai Fateh, loco (US$/barrel) Wereldmarktprijzen Aardolie North Sea Brent, loco (US$/barrel) Wereldmarktprijzen Aardolie W.T.I., loco (US$/barrel) Wereldmarktprijzen Gasolie (US$/metric ton)
2005 2e kwartaal 47,79 52,49 53,10 484
2005 3e kwartaal 55,55 61,65 63,10 572
2005 4e kwartaal 52,52 57,29 59,86 543
2005 49,33 54,82 56,46 507
2006 1e kwartaal 58,09 62,33 63,21 543
2006 2e kwartaal 65,21 70,25 70,50 617
2006 3e kwartaal 66,49 70,77 70,67 619
2006 4e kwartaal 58,00 60,69 60,33 540
2006 61,95 66,01 66,18 580
2007 1e kwartaal 56,04 58,52 58,01 518
2007 2e kwartaal 65,12 68,58 65,02 598
2007 3e kwartaal 69,87 74,43 75,00 653
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Wereldmarktprijzen aardolie en gasolie, te Londen, in US$.
Dollarkoersen in Amsterdam.
De jaargegevens zijn beschikbaar vanaf 1996, de kwartaalgegevens vanaf
1997 tot kwartaal III 2007. Deze tabel is gestopt per 25-2-2008. De
gegevens over prijzen van aardolie, gasolie en dollarkoersen worden met
ingang van 25-2-2008 gepubliceerd in de nieuwe tabel Wereldmarktprijzen per
dag. In deze nieuwe tabel zijn gegevens beschikbaar vanaf 1-1-2006.

Frequentie: stopgezet

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2001

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Wereldmarktprijzen
markt: Londen
Aardolie
barrel = 159,987 liter
Dubai Fateh, loco
North Sea Brent, loco
W.T.I., loco
Gasolie