Historie bouwnijverheid vanaf 1899 - 1999

Historie bouwnijverheid vanaf 1899 - 1999

Jaren Bouwobjecten in voorber. bij architecten Onderhanden ontwerpen (31 dec.) Totaal (mln euro) Bouwobjecten in voorber. bij architecten Onderhanden ontwerpen (31 dec.) Woningen (mln euro) Bouwobjecten in voorber. bij architecten Onderhanden ontwerpen (31 dec.) Overige (w.o. verbouw) (mln euro) Bouwobjecten in voorber. bij architecten Netto ontvangen opdrachten Totaal (mln euro) Bouwobjecten in voorber. bij architecten Netto ontvangen opdrachten Woningen (mln euro) Bouwobjecten in voorber. bij architecten Netto ontvangen opdrachten Overige (w.o. verbouw) (mln euro)
1988 9.916 3.458 6.458 6.705 3.070 3.635
1989 10.384 3.268 7.116 5.707 1.934 3.773
1990 10.991 3.228 7.763 6.869 2.100 4.769
1991 11.889 3.345 8.544 6.738 2.122 4.616
1992 12.314 3.883 8.431 6.524 2.710 3.814
1993 14.213 5.152 9.061 7.642 3.629 4.013
1994 14.584 5.975 8.609 7.657 3.971 3.686
1995 15.090 6.660 8.430 7.177 3.709 3.468
1996 15.710 7.439 8.271 7.507 4.015 3.492
1997 17.421 7.567 9.854 9.541 4.086 5.455
1998 20.431 8.793 11.638 10.314 4.324 5.990
1999 - . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Voor enkele bouwstatistieken op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw wordt de ontwikkeling van het bouwproces op de voet gevolgd, waarbij de volgende meetpunten onderscheiden worden:
- de opdrachten die aan architecten wordt verleend;
- het verlenen van de bouwvergunning;
- het begin van de uitvoering;
- de voortgang van het bouwproces;
- het gereedkomen van het bouwproces
De bouwstatistieken worden aangevuld met gegevens over productieve uren en prijsindexcijfers van nieuwbouwwoningen.

Gegevens beschikbaar van 1899 tot en met 1999

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 6 april 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Bouwobjecten in voorber. bij architecten
Bouwobjecten in voorbereiding bij architectenbureaus e.d. ontvangen
opdrachten van ƒ 500 000 of meer (tot en met 1979 ƒ 100 000 of meer) tot
het maken van ontwerpen voor bouwwerken in Nederland (Burgerlijke,
utiliteitsbouw). De bedragen hebben betrekking op de geraamde
aannemingssommen (inclusief liftinstallaties e.d.) of de bouwkosten
volgens NEN 2631, uitgave 1979, exclusief BTW. Opdrachten voor het
ontwerpen van woningen en overige gebouwen (inclusief herstel en verbouw)
waarvan de bouw nog niet is begonnen.
Onderhanden ontwerpen (31 dec.)
Cijferreeks vanaf 1959. Opdrachten voor het ontwerpen van woningen en
overige opdrachten (inclusief herstel en verbouw) waarvan de bouw nog
niet is begonnen.
Totaal
Woningen
Overige (w.o. verbouw)
Netto ontvangen opdrachten
Cijferreeks vanaf 1960. De in het jaar ontvangen opdrachten minus de in
dezelfde periode geannuleerde opdrachten, plus de bouwsommutatie van al
eerder gemelde opdrachten.
Totaal
Woningen
Overige (w.o. verbouw)