Automatisering en informatie bij bedrijven en overheid, vanaf 1997

Automatisering en informatie bij bedrijven en overheid, vanaf 1997

Sectoren Jaren Aantal bedrijven Totaal (absoluut) Aantal bedrijven Met automatisering (absoluut) Aantal bedrijven Met externe communicatie (absoluut) Aantal bedrijven Met internet (absoluut) Aantal bedrijven Met ander net (absoluut) Aantal bedrijven Als gebruiker van netwerk (absoluut) Aantal bedrijven Als aanbieder op netwerk (absoluut) Aantal bedrijven Aanbieders van Elektronische etalage (absoluut) Aantal bedrijven Aanbieders van Elektronisch bestellen (absoluut) Aantal bedrijven Aanbieders van Elektronisch betalen (absoluut)
Totaal 2001 104.944 90.119 77.955 63.863 53.072 75.679 53.297 45.993 29.926 13.767
5 tot 20 werknemers van totaal 2001 73.985 62.172 52.003 41.357 34.193 50.166 33.694 28.439 19.021 8.901
20 tot 100 werknemers van totaal 2001 25.086 22.483 20.613 17.497 14.484 20.192 15.151 13.354 8.679 3.898
100 en meer werknemers van totaal 2001 5.873 5.464 5.340 5.010 4.395 5.321 4.452 4.200 2.227 968
0, Landbouw, bosbouw en visserij 2001 4.471 3.570 2.604 1.834 1.782 2.371 1.281 829 750 505
5 tot 20 werknemers van LBV 2001 3.873 2.999 2.095 1.441 1.398 1.870 943 563 568 413
20 tot 100 werknemers van LBV 2001 564 540 480 363 356 472 311 242 169 90
100 en meer werknemers van LBV 2001 34 30 30 30 28 30 28 24 13 2
10,11,14 Delfstoffenwinning 2001 125 116 97 69 68 88 49 49 27 16
5 tot 20 werknemers van delfstofwinning 2001 63 63 50 25 28 41 16 16 9 6
20 tot 100 werknemers van delfstofw. 2001 46 41 35 32 32 35 21 21 13 10
100 en meer werknemers van delfstofw. 2001 16 12 12 12 8 12 12 12 5 0
15 t/m 37 Industrie totaal 2001 15.893 14.056 12.587 10.697 8.656 12.310 9.193 7.784 5.762 2.567
5 tot 20 werknemers van industrie 2001 9.543 8.036 6.783 5.362 4.416 6.561 4.458 3.631 2.997 1.298
20 tot 100 werknemers van industrie 2001 4.961 4.713 4.510 4.081 3.103 4.458 3.554 3.060 2.059 994
100 en meer werknemers van industrie 2001 1.389 1.307 1.294 1.254 1.136 1.292 1.181 1.092 707 274
15,16 Voedings- en genotmid.ind. 2001 2.563 2.065 1.901 1.545 1.055 1.842 1.359 1.182 815 281
17,18,19 Textiel- en lederindustrie 2001 785 691 518 491 377 513 437 377 201 119
21 Papierindustrie 2001 277 253 242 210 213 242 202 162 155 64
22 Uitgeverijen en drukkerijen 2001 2.040 1.703 1.605 1.347 1.222 1.542 1.165 876 932 511
23,24 Aardolie- en chemische industrie 2001 514 475 453 417 342 446 388 368 226 122
25 Rubber- en kunststofindustrie 2001 668 638 578 506 352 549 484 422 307 163
27 Basismetaalindustrie 2001 145 141 126 102 88 119 103 75 63 31
28 Metaalproductenindustrie 2001 2.811 2.503 2.243 1.914 1.576 2.198 1.399 1.139 1.023 462
29 Machine-industrie 2001 1.890 1.815 1.701 1.451 1.182 1.662 1.355 1.090 621 124
30 t/m 33 Elektrotechn. industrie 2001 1.037 964 805 767 546 805 636 616 334 179
34, 35 Transportmiddelenindustrie 2001 751 678 583 525 395 583 431 403 217 112
20,26,36,37 Overige industrie 2001 2.412 2.131 1.832 1.422 1.308 1.809 1.235 1.074 868 399
40 Energie- en waterleidingbedrijven 2001 76 65 65 62 57 65 56 54 19 15
5 tot 20 werkn. van energie en water 2001 5 3 3 2 2 3 0 0 0 0
20 tot 100 werkn. van energie en water 2001 20 18 18 17 13 18 12 10 5 4
100 en meer werkn. van energie en water 2001 51 44 44 44 43 44 44 44 14 12
45 Bouwnijverheid 2001 12.718 11.050 8.711 6.103 5.946 8.329 4.639 3.737 2.138 1.184
5 tot 20 werknemers van bouwnijverheid 2001 8.916 7.689 5.627 3.659 3.772 5.353 2.565 1.870 1.281 672
20 tot 100 werknemers van bouwnijverheid 2001 3.383 2.974 2.737 2.141 1.922 2.628 1.802 1.606 794 467
100 en meer werknemers van bouwnijverhei 2001 419 387 347 303 252 347 271 261 62 45
4521.1, e.v. Burg- en utiliteitsbouw 2001 5.136 4.555 3.586 2.199 2.447 3.326 1.507 1.260 544 383
451 e.v. Grond-, water- en wegenbouw 2001 1.887 1.647 1.192 786 762 1.192 734 665 318 204
45.3, 45.4 Overige bouwnijverheid 2001 5.695 4.848 3.933 3.119 2.737 3.811 2.398 1.813 1.276 597
50 t/m 55 Handel, horeca en reparatie 2001 33.987 28.659 24.602 19.880 16.922 23.531 17.530 14.822 10.828 5.116
5 tot 20 werknemers van HHR 2001 26.607 22.142 18.585 14.745 12.396 17.630 12.912 10.913 7.575 3.612
20 tot 100 werknemers van HHR 2001 6.517 5.721 5.247 4.420 3.860 5.130 3.935 3.273 2.782 1.280
100 en meer werknemers van HHR 2001 863 796 770 715 666 770 683 635 470 225
50 Autohandel en -reparatie 2001 4.665 4.418 3.608 3.233 2.708 3.567 3.092 2.961 1.669 920
51 Groothandel 2001 12.795 11.187 10.171 8.742 7.428 10.052 7.951 6.740 5.208 2.550
52 Detailhandel en reparatie 2001 10.458 8.438 7.333 5.154 5.222 6.874 4.266 2.970 2.604 1.113
55 Horeca 2001 6.069 4.615 3.491 2.750 1.565 3.037 2.220 2.151 1.347 534
60 t/m 64 Vervoer, opslag en com. 2001 6.401 5.056 4.300 3.637 3.379 4.254 2.700 2.037 2.019 862
5 tot 20 werknemers van vervoer 2001 4.255 3.302 2.761 2.374 2.081 2.760 1.456 988 1.043 536
20 tot 100 werknemers van vervoer 2001 1.850 1.505 1.293 1.020 1.082 1.248 1.012 845 809 252
100 en meer werknemers van vervoer 2001 296 249 246 244 216 246 231 205 166 74
65 t/m 74 Financiële en zakel. dienstv. 2001 17.907 15.563 14.309 12.870 10.271 14.198 11.030 10.189 5.781 2.780
5 tot 20 werkn. van financ. dienstv. 2001 13.015 11.275 10.260 9.170 7.012 10.175 7.693 6.983 4.068 2.006
20 tot 100 werkn. van financ dienstv. 2001 3.973 3.462 3.229 2.911 2.560 3.204 2.610 2.509 1.323 575
100 en meer werkn. van financ. dienstv. 2001 919 826 819 789 699 819 727 697 391 199
65 Banken 2001 538 400 358 341 267 358 273 243 147 57
66 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 2001 332 268 260 233 203 260 206 197 108 30
67 Financiële hulpactiviteiten 2001 1.496 1.302 1.289 1.211 988 1.289 999 903 652 242
70 Verhuur van en handel in onr. goed 2001 1.618 1.542 1.438 1.286 1.073 1.432 1.055 1.020 321 129
71 Verhuur van roerende goederen 2001 570 437 396 304 234 396 327 299 213 102
72 Computerservicebureaus e.d. 2001 1.535 1.278 1.295 1.295 1.138 1.286 1.233 1.214 804 416
73 Speur- en ontwikkelingswerk 2001 281 246 248 248 169 248 226 215 87 29
74.1 Juridische en econ dienstverlenin 2001 4.859 4.199 3.943 3.370 2.601 3.883 2.794 2.369 1.306 736
74.2 Architecten- en ingenieursbureaus 2001 1.969 1.790 1.751 1.679 1.265 1.736 1.273 1.269 541 276
74.4 Reclamebureaus 2001 962 898 870 861 713 861 806 713 507 234
74.5 Uitzendbureaus e.d. 2001 984 785 695 598 476 686 536 523 319 176
74.3 e.v Zakelijke dienstverl. n.e.g. 2001 2.763 2.417 1.766 1.443 1.143 1.762 1.303 1.223 778 352
80.1 e.a. Zorg en overige dienstv. 2001 13.366 11.985 10.679 8.711 5.993 10.534 6.820 6.493 2.603 723
5 tot 20 werknemers van zorg 2001 7.708 6.664 5.839 4.579 3.088 5.774 3.650 3.476 1.479 359
20 tot 100 werknemers van zorg 2001 3.772 3.509 3.063 2.513 1.557 2.999 1.895 1.788 725 227
100 en meer werknemers van zorg 2001 1.886 1.812 1.777 1.619 1.348 1.760 1.275 1.228 399 137
85 Gezondheids- en welzijnszorg 2001 4.905 4.691 4.138 3.059 2.349 4.129 2.115 2.034 637 272
90 Milieudienstverlening 2001 302 258 222 179 166 222 152 134 52 13
92 Cultuur, sport en recreatie 2001 2.460 2.150 2.014 1.806 1.331 2.003 1.685 1.656 804 180
80.4 e.a. Overige dienstverlening n.e.g. 2001 3.031 2.506 2.137 1.777 1.334 2.098 1.403 1.331 624 158
80.1 e.a. Gesubsidieerd onderwijs 2001 2.637 2.354 2.141 1.869 787 2.054 1.442 1.315 477 101
75.3 Sociale verzekering 2001 31 27 27 21 24 27 23 23 9 0
5 tot 10 werknemers van totaal 2001 44.235 36.318 29.219 22.768 18.908 28.062 18.240 15.612 10.442 5.076
10 tot 20 werknemers van totaal 2001 29.750 25.855 22.785 18.589 15.285 22.105 15.454 12.826 8.579 3.824
20 tot 50 werknemers van totaal 2001 18.735 16.697 15.145 12.656 10.467 14.797 10.892 9.473 6.459 2.879
50 tot 100 werknemers van totaal 2001 6.351 5.786 5.468 4.841 4.018 5.395 4.259 3.880 2.220 1.020
100 tot 200 werknemers van totaal 2001 3.066 2.861 2.780 2.579 2.206 2.770 2.269 2.116 1.213 457
200 tot 500 werknemers van totaal 2001 1.781 1.636 1.604 1.495 1.372 1.604 1.323 1.250 632 313
500 of meer werknemers van totaal 2001 1.026 966 955 936 817 946 860 834 382 198
Rijk 2001 . . . . . . . . . .
Provincies 2001 . . . . . . . . . .
Waterschappen 2001 . . . . . . . . . .
Gemeenten totaal 2001 . . . . . . . . . .
Gemeenten tot 20 000 inwoners 2001 . . . . . . . . . .
Gemeenten 20 000 tot 50 000 inwoners 2001 . . . . . . . . . .
Gemeenten 50 000 tot 100 000 inwoners 2001 . . . . . . . . . .
Gemeenten 100 000 en meer inwoners 2001 . . . . . . . . . .
Politie 2001 . . . . . . . . . .
Universiteiten 2001 . . . . . . . . . .
Overheid totaal 2001 . . . . . . . . . .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Administratieve automatisering bij bedrijven, instellingen en overheden,
naar bedrijfsactiviteiten en bedrijfsgrootte.
1997 - 2001
Gewijzigd op 14 december 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Ook instellingen, stichtingen. Er worden steeds de aantallen bedrijven
gegeven.
Totaal
Aantal bedrijven in de populatie. De uitkomsten gaan steeds over de
bedrijven met 5 of meer werknemers.
Met automatisering
Een bedrijf wordt geautomatiseerd genoemd als er tenminste een computer is
opgesteld of een automatiseringsmedewerker in dienst is.
Met externe communicatie
Als het bedrijf gebruik maakt van internet of een ander elektronisch
netwerk om met derden te communiceren. Denk hierbij bv ook aan
telebankieren, gebruik van branchegebonden (gesloten) netwerken ,ook EDI.
(Electronic Data Interchange)
Met internet
Aantal bedrijven met een aansluiting op internet.
Met ander net
Het bedrijf maakt (ook) gebruik van elektronische netwerken, anders
dan nternet . Denk hierbij aan telebankieren, branchegebonden (gesloten)
netwerken, ook EDI. (Electronic Data Interchange).
Als gebruiker van netwerk
Het bedrijf maakt meer passief gebruik van de mogelijkheden van een
netwerk (b.v websurfen, e-mail). Dit zijn de toepassingen die van het
bedrijf weinig investering vragen.
Als aanbieder op netwerk
Het bedrijf maakt meer aktief gebruik van de toepassingen van een netwerk
door zelf aan te bieden. B.v. via een website, of de mogelijkheid dat
derden opdrachten plaatsen. Dit vergt voor een bedrijf enige investering.
Aanbieders van
Het bedrijf maakt meer aktief gebruik van de toepassingen van een netwerk
door zelf aan te bieden. B.v. via een website, of de mogelijkheid dat
derden opdrachten plaatsen. Dit vergt voor een bedrijf enige investering.
Het gaat hier steeds om aantallen bedrijven die van een bepaalde
toepassing op een netwerk (internet of een ander netwerk) gebruik maken.
Elektronische etalage
Het bedrijf presenteert zichzelf via website/homepage
Elektronisch bestellen
De mogelijkheid om elektronisch orders/bestellingen te ontvangen
Elektronisch betalen
Het elektronisch ontvangen van betalingen die horen bij goederen/diensten
die ook elektronisch besteld zijn.