Ongevallen in Nederland - ongevalskenmerken - 1997/1998

Ongevallen in Nederland - ongevalskenmerken - 1997/1998

Kenmerken van het ongeval Slachtoffers met acuut letsel(s) Medisch behandelde slachtoffers Verkeersongevallen (x 1 000) Slachtoffers met acuut letsel(s) Medisch behandelde slachtoffers Privé-ongevallen (x 1 000) Slachtoffers met acuut letsel(s) Medisch behandelde slachtoffers Bedrijfsongevallen (x 1 000) Slachtoffers met acuut letsel(s) Medisch behandelde slachtoffers Sportongevallen en sportblessures (x 1 000) Slachtoffers met acuut letsel(s) Niet medisch behandelde slachtoffers Verkeersongevallen (x 1 000) Slachtoffers met acuut letsel(s) Niet medisch behandelde slachtoffers Bedrijfsongevallen (x 1 000) Slachtoffers met acuut letsel(s) Niet medisch behandelde slachtoffers Sportongevallen en sportblessures (x 1 000) Slachtoffers met prevalente letsel(s) Medisch behandeld: verkeersongevallen (x 1 000) Slachtoffers met prevalente letsel(s) Medisch behandeld: privé-ongevallen (x 1 000) Slachtoffers met prevalente letsel(s) Medisch behandeld: bedrijfsongevallen (x 1 000) Slachtoffers met prevalente letsel(s) Medisch beh.: sportongevallen/blessures (x 1 000) Slachtof. geleidelijk ontstane letsel(s) Medisch behandeld: privé-ongevallen (x 1 000) Slachtof. geleidelijk ontstane letsel(s) Medisch behandeld: bedrijfsongevallen (x 1 000) Slachtof. geleidelijk ontstane letsel(s) Medisch beh.: sportongevallen/blessures (x 1 000)
Totaal 78 322 89 201 57 48 238 304 421 136 335 715 261 220
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Ongevallen in Nederland; ongevalskenmerken.
Slachtoffers acute, prevalente en geleidelijk ontstane letsel(s),
1997 / 1998
Gewijzigd op 06 juli 2001.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Slachtoffers met acuut letsel(s)
Personen die slachtoffer zijn van een ongeval of sportblessure. De
definitie van ongeval luidt: 'een plotseling optredende, ongewilde en
onvoorziene gebeurtenis, waarbij de inwerking van een externe oorzaak
leidt tot fysiek letsel en waarbij geen sprake is van opzettelijk geweld
of voedselvergiftiging'.
Acuut letsel: letsel dat is ontstaan als een acuut gevolg van een ongeval
dat in de drie maanden voorafgaand aan het interview heeft plaatsgevonden.
Het gemiddeld aantal slachtoffers (in duizendtallen) dat één of meerdere
ongevallen of letsel heeft opgelopen in de 3,5 maand voorafgaande aan
het interview. De terugvraagperiode in dit onderzoek liep vanaf de dag
dat de screeningsvragen werden gesteld tot de eerste dag van de maand
die drie maanden eerder begon. Wanneer het interview bijvoorbeeld wordt
gehouden op 20 december dan werd als begindatum 1 september
aangehouden.
Medisch behandelde slachtoffers
Personen zijn medisch behandeld als ze bij een professioneel
medisch behandelaar zijn geweest. Ze zijn bijvoorbeeld behandeld
door een huisarts, EHBO-er ter plaatse, fysiotherapeut,
bedrijfsarts of tandarts. Ook kunnen ze zijn opgenomen in een
ziekenhuis, behandeld in een polikliniek of op de Eerste
Hulpafdeling. Een behandeling door bijvoorbeeld de respondent zelf
is geen medische behandeling.
Verkeersongevallen
Een verkeersongeval is een ongeval (in Nederland) met een voertuig
of een voetganger op al of niet voor het verkeer opengestelde
wegen.
Privé-ongevallen
Een ongeval in de prive-sfeer is een ongeval (in Nederland) dat
plaatsvindt in en om de woning, in openbare gebouwen (school,
winkels e.d.), op het trottoir en de recreatieve sfeer (park,
strand e.d.) voor zover het geen sportblessures betreft.
Ongevallen tijdens schoolsport en eenzijdige ongevallen met
(brom-)fietsers en voetgangers behoren tot de prive-ongevallen.
Bedrijfsongevallen
Een bedrijfsongeval is een ongeval (in Nederland) dat door of
tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of
zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat
plaatsvindt van of naar het werk. Het gaat hierbij zowel om
ongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om ongevallen zonder
verzuim op het werk.
Sportongevallen en sportblessures
Een sportongeval is een ongeval of aandoening die tijdens en/of
door sportbeoefening is ontstaan buiten school- en werktijd. Het
gaat om acute en chronische letsels. Er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen amateur- en beroepsport. Activiteiten worden alleen
als sportbeoefing beschouwd als het bedreven wordt 'om de sport'
(bijvoorbeeld zwemmen of fietsen).
Niet medisch behandelde slachtoffers
Als personen met letsel zich niet door een professioneel
behandelaar medisch hebben laten verzorgen. Dit is het geval als
het ongevalsslachtoffer is behandeld door zichzelf, een gezinslid
of een ander niet professioneel (sportmasseur, verzorger) of in
het geheel niet is behandeld.
Verkeersongevallen
Een verkeersongeval is een ongeval (in Nederland) met een voertuig
of een voetganger op al of niet voor het verkeer opengestelde
wegen.
Bedrijfsongevallen
Een bedrijfsongeval is een ongeval (in Nederland) dat door of
tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of
zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat
plaatsvindt van of naar het werk. Het gaat hierbij zowel om
ongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om ongevallen zonder
verzuim op het werk.
Sportongevallen en sportblessures
Een sportongeval is een ongeval of aandoening die tijdens en/of
door sportbeoefening is ontstaan buiten school- en werktijd. Het
gaat om acute en chronische letsels. Er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen amateur- en beroepsport. Activiteiten worden alleen
als sportbeoefing beschouwd als het bedreven wordt 'om de sport'
(bijvoorbeeld zwemmen of fietsen).
Slachtoffers met prevalente letsel(s)
Personen die slachtoffer zijn van een ongeval of sportblessure. De
definitie van ongeval luidt: 'een plotseling optredende, ongewilde en
onvoorziene gebeurtenis, waarbij de inwerking van een externe oorzaak
leidt tot fysiek letsel en waarbij geen sprake is van opzettelijk geweld
of voedselvergiftiging'.
Prevalent letsel: letsel dat is ontstaan als direct gevolg van een
ongeval dat langer dan drie maanden geleden plaatsvond.
Het gemiddeld aantal slachtoffers (in duizendtallen) dat één of meerdere
ongevallen of letsel heeft opgelopen in de 3,5 maand voorafgaande aan
het interview. De terugvraagperiode in dit onderzoek liep vanaf de dag
dat de screeningsvragen werden gesteld tot de eerste dag van de maand
die drie maanden eerder begon. Wanneer het interview bijvoorbeeld wordt
gehouden op 20 december dan werd als begindatum 1 september
aangehouden.
Medisch behandeld: verkeersongevallen
Een verkeersongeval is een ongeval (in Nederland) met een voertuig
of een voetganger op al of niet voor het verkeer opengestelde
wegen.
Personen zijn medisch behandeld als ze bij een professioneel
medisch behandelaar zijn geweest. Ze zijn bijvoorbeeld behandeld
door een huisarts, EHBO-er ter plaatse, fysiotherapeut,
bedrijfsarts of tandarts. Ook kunnen ze zijn opgenomen in een
ziekenhuis, behandeld in een polikliniek of op de Eerste
Hulpafdeling. Een behandeling door bijvoorbeeld de respondent zelf
is geen medische behandeling.
Medisch behandeld: privé-ongevallen
Een ongeval in de prive-sfeer is een ongeval (in Nederland) dat
plaatsvindt in en om de woning, in openbare gebouwen (school,
winkels e.d.), op het trottoir en de recreatieve sfeer (park,
strand e.d.) voor zover het geen sportblessures betreft.
Ongevallen tijdens schoolsport en eenzijdige ongevallen met
(brom-)fietsers en voetgangers behoren tot de prive-ongevallen.
Personen zijn medisch behandeld als ze bij een professioneel
medisch behandelaar zijn geweest. Ze zijn bijvoorbeeld behandeld
door een huisarts, EHBO-er ter plaatse, fysiotherapeut,
bedrijfsarts of tandarts. Ook kunnen ze zijn opgenomen in een
ziekenhuis, behandeld in een polikliniek of op de Eerste
Hulpafdeling. Een behandeling door bijvoorbeeld de respondent zelf
is geen medische behandeling.
Medisch behandeld: bedrijfsongevallen
Een bedrijfsongeval is een ongeval (in Nederland) dat door of
tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of
zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat
plaatsvindt van of naar het werk. Het gaat hierbij zowel om
ongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om ongevallen zonder
verzuim op het werk.
Personen zijn medisch behandeld als ze bij een professioneel
medisch behandelaar zijn geweest. Ze zijn bijvoorbeeld behandeld
door een huisarts, EHBO-er ter plaatse, fysiotherapeut,
bedrijfsarts of tandarts. Ook kunnen ze zijn opgenomen in een
ziekenhuis, behandeld in een polikliniek of op de Eerste
Hulpafdeling. Een behandeling door bijvoorbeeld de respondent zelf
is geen medische behandeling.
Medisch beh.: sportongevallen/blessures
Een sportongeval is een ongeval of aandoening die tijdens en/of
door sportbeoefening is ontstaan buiten school- en werktijd. Het
gaat om acute en chronische letsels. Er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen amateur- en beroepsport. Activiteiten worden alleen
als sportbeoefing beschouwd als het bedreven wordt 'om de sport'
(bijvoorbeeld zwemmen of fietsen).
Slachtof. geleidelijk ontstane letsel(s)
Personen die slachtoffer zijn van een ongeval of sportblessure. De
definitie van ongeval luidt: 'een plotseling optredende, ongewilde en
onvoorziene gebeurtenis, waarbij de inwerking van een externe oorzaak
leidt tot fysiek letsel en waarbij geen sprake is van opzettelijk geweld
of voedselvergiftiging'.
Geleidelijk ontstaan letsel: letsel dat niet is ontstaan als direct
gevolg van een ongeval, maar waar wel hinder van ondervonden
wordt.
Het gemiddeld aantal slachtoffers (in duizendtallen) dat één of meerdere
ongevallen of letsel heeft opgelopen in de 3,5 maand voorafgaande aan
het interview. De terugvraagperiode in dit onderzoek liep vanaf de dag
dat de screeningsvragen werden gesteld tot de eerste dag van de maand
die drie maanden eerder begon. Wanneer het interview bijvoorbeeld wordt
gehouden op 20 december dan werd als begindatum 1 september
aangehouden.
Medisch behandeld: privé-ongevallen
Een ongeval in de prive-sfeer is een ongeval (in Nederland) dat
plaatsvindt in en om de woning, in openbare gebouwen (school,
winkels e.d.), op het trottoir en de recreatieve sfeer (park,
strand e.d.) voor zover het geen sportblessures betreft.
Ongevallen tijdens schoolsport en eenzijdige ongevallen met
(brom-)fietsers en voetgangers behoren tot de prive-ongevallen.
Personen zijn medisch behandeld als ze bij een professioneel
medisch behandelaar zijn geweest. Ze zijn bijvoorbeeld behandeld
door een huisarts, EHBO-er ter plaatse, fysiotherapeut,
bedrijfsarts of tandarts. Ook kunnen ze zijn opgenomen in een
ziekenhuis, behandeld in een polikliniek of op de Eerste
Hulpafdeling. Een behandeling door bijvoorbeeld de respondent zelf
is geen medische behandeling.
Medisch behandeld: bedrijfsongevallen
Een bedrijfsongeval is een ongeval (in Nederland) dat door of
tijdens de uitoefening van betaalde arbeid (in loondienst of
zelfstandig) plaatsvindt, met uitzondering van een ongeval dat
plaatsvindt van of naar het werk. Het gaat hierbij zowel om
ongevallen die leiden tot arbeidsverzuim als om ongevallen zonder
verzuim op het werk.
Personen zijn medisch behandeld als ze bij een professioneel
medisch behandelaar zijn geweest. Ze zijn bijvoorbeeld behandeld
door een huisarts, EHBO-er ter plaatse, fysiotherapeut,
bedrijfsarts of tandarts. Ook kunnen ze zijn opgenomen in een
ziekenhuis, behandeld in een polikliniek of op de Eerste
Hulpafdeling. Een behandeling door bijvoorbeeld de respondent zelf
is geen medische behandeling.
Medisch beh.: sportongevallen/blessures
Een sportongeval is een ongeval of aandoening die tijdens en/of
door sportbeoefening is ontstaan buiten school- en werktijd. Het
gaat om acute en chronische letsels. Er wordt geen onderscheid
gemaakt tussen amateur- en beroepsport. Activiteiten worden alleen
als sportbeoefing beschouwd als het bedreven wordt 'om de sport'
(bijvoorbeeld zwemmen of fietsen).
Personen zijn medisch behandeld als ze bij een professioneel
medisch behandelaar zijn geweest. Ze zijn bijvoorbeeld behandeld
door een huisarts, EHBO-er ter plaatse, fysiotherapeut,
bedrijfsarts of tandarts. Ook kunnen ze zijn opgenomen in een
ziekenhuis, behandeld in een polikliniek of op de Eerste
Hulpafdeling. Een behandeling door bijvoorbeeld de respondent zelf
is geen medische behandeling.