Economische adviesbureaus; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Economische onderzoeks-, advies- en public relationsbureaus. (SBI 7414)
Verstrekken van adviezen, verrichten van onderzoek en begeleiden op het
gebied van bedrijfsorganisatie. Interim- en project-management.
Bedrijfseconomisch advies verstrekken voor zover het niet direct de
bedrijfsorganisatorische kant betreft. Management-BV's; BV waarin meestal
alleen een directeur werkzaam is.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Economische adviesbureaus; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieVerleende dienstenTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOndernemingsstrategie (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenFinancieel beleid en administr. beheer (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenHuman resources (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenDistributie van productie en diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenMarketing en corporate communication (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenInformatietechnologie en -systemen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenProject management (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenEconomische en milieustudies (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenMarkt- en opninieonderzoek (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenPublic relations (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverig econ. onderzoek en adviesdiensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal overige activiteiten (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 7414 1996 166,4 2.080 2.042 2.030 12 38 1.661 12,0 51,2 4,7 32,1 533 79 11 101 94 247 419 16 435 90,2 20,8 20,9 5,8 63,0 2.042 99,4 41,1 7,2 6,2 4,5 2,6 6,0 11,5 1,9 0,2 6,9 9,9 1,3 0,6 0,3 851 80,0 4,3 6,4 1,0 3,4 5,2 533 79 79,0 0,6 4,8 5,4 0,6 9,6 11 27,9 33,3 38,8 101 47,6 19,4 33,0 94 24,1 54,9 21,0 247 18,4 15,9 1,8 0,1 13,0 31,4 2,6 16,9 357 60,8 38,1 1,1 324 121 92,5 12,6 37,7 22,0 7,2 13,1 7,5
Totaal SBI 7414 1997 184,3 2.683 2.639 2.627 11 44 2.140 14,7 50,7 4,2 30,4 652 96 13 117 121 304 543 7 550 88,1 20,7 20,5 5,4 72,9 2.639 99,5 48,8 5,3 4,2 3,4 2,4 5,4 11,8 1,2 0,2 6,4 9,6 0,8 0,5 0,2 1.084 78,8 4,0 6,4 1,1 3,7 6,3 652 96 79,4 0,6 5,1 5,9 0,7 8,3 13 41,8 27,6 30,7 117 53,4 15,2 31,4 121 24,9 51,3 23,8 304 17,7 14,4 2,0 0,1 12,5 30,0 3,3 20,0 413 60,9 36,7 2,4 362 144 90,2 12,3 33,1 22,9 7,8 14,2 9,8
Totaal SBI 7414 1998 199,3 3.180 3.154 3.141 13 26 2.508 16,2 50,1 4,2 29,6 741 110 17 131 120 363 672 8 680 87,1 21,5 21,4 5,9 76,8 3.154 99,6 46,6 6,5 6,4 3,4 2,4 5,3 10,1 1,1 0,1 8,0 9,2 0,5 0,4 0,8 1.255 77,2 5,7 6,5 1,6 3,0 6,8 741 110 . . . . . . 17 . . . 131 . . . 120 . . . 363 . . . . . . . . 477 64,1 33,1 2,8 411 188 89,3 16,5 29,9 21,1 8,0 13,8 10,7
Totaal SBI 7414 1999 221,0 3.850 3.824 3.801 21 26 2.986 16,7 50,1 4,1 29,2 871 123 21 143 157 427 865 14 879 87,0 22,8 22,8 6,6 . 3.824 99,4 42,1 6,4 7,4 3,6 2,9 3,9 13,8 1,7 0,2 5,8 10,0 1,7 0,6 0,6 1.495 76,5 5,9 6,1 1,2 3,7 7,2 871 123 . . . . . . 21 . . . 143 . . . 157 . . . 427 . . . . . . . . 534 66,3 30,8 2,9 454 253 96,4 13,5 31,3 20,3 7,0 24,4 3,6
Tot 250 000 euro 1996 156,3 1.014 999 991 8 15 709 11,2 44,3 6,7 37,7 267 31 4 56 43 133 305 15 320 92,0 31,4 31,5 8,4 . 999 99,2 43,6 8,8 6,4 5,5 2,8 2,8 11,9 1,3 0,2 6,4 8,7 0,9 0,8 0,1 315 82,9 4,0 8,0 0,2 2,7 2,4 267 31 83,1 0,6 4,7 2,2 0,4 9,0 4 24,0 22,3 53,7 56 32,9 22,9 44,2 43 14,4 73,1 12,5 133 20,9 15,2 1,5 0,0 11,2 31,1 1,4 18,6 241 44,3 55,1 0,6 219 85 92,2 14,4 43,6 16,8 7,0 10,3 7,8
Tot 250 000 euro 1997 170,7 1.148 1.136 1.132 4 12 792 13,4 44,6 6,2 35,9 284 35 4 62 47 137 356 12 368 90,7 32,2 32,1 8,2 . 1.136 99,6 48,9 8,3 4,8 4,4 3,3 3,0 12,9 0,1 0,3 6,1 6,3 1,1 0,4 0,1 353 80,6 4,0 9,4 0,3 2,3 3,5 284 35 85,6 0,5 4,2 2,3 0,3 7,2 4 36,6 17,4 45,9 62 39,2 18,0 42,8 47 21,1 64,8 14,1 137 19,2 13,4 1,9 0,1 11,2 28,2 2,0 24,1 253 41,2 57,4 1,5 224 94 88,0 13,7 41,3 15,7 6,0 11,3 12,0
Tot 250 000 euro 1998 182,3 1.299 1.288 1.285 3 11 851 13,8 44,9 6,0 35,3 300 39 8 66 44 144 448 18 466 90,9 35,8 35,9 8,2 . 1.288 99,8 47,7 8,9 7,4 3,8 3,1 4,4 11,1 0,3 0,1 4,7 7,8 0,4 0,2 0,3 382 81,1 3,8 9,7 0,2 2,8 2,7 300 39 . . . . . . 8 . . . 66 . . . 44 . . . 144 . . . . . . . . 272 43,7 55,1 1,2 239 106 86,7 18,2 42,2 13,1 5,4 7,7 13,3
Tot 250 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 000 tot 500 000 euro 1996 4,9 174 173 172 0 1 141 12,6 52,4 3,9 31,2 44 7 1 7 6 23 32 4 36 89,7 20,2 20,6 5,4 . 173 99,8 38,5 7,7 4,8 4,1 1,7 5,0 12,9 2,4 0,2 11,7 10,4 0,5 0,2 0,6 74 79,5 4,8 7,0 0,5 3,9 4,9 44 7 84,1 0,9 4,8 3,0 0,4 6,7 1 36,5 46,6 16,9 7 41,2 27,4 31,3 6 38,5 46,5 15,0 23 15,0 19,6 2,6 0,2 13,0 35,1 2,3 12,2 22 89,1 10,1 0,8 20 9 89,4 7,5 40,8 21,7 5,3 14,1 10,6
250 000 tot 500 000 euro 1997 6,9 228 226 226 0 2 179 24,3 45,7 3,2 26,8 48 7 1 7 7 25 49 4 53 80,8 22,9 23,2 4,7 . 226 99,9 40,0 6,9 3,4 0,7 3,3 5,9 14,3 0,5 0,0 10,3 14,0 0,6 0,1 0,5 82 77,0 4,4 3,9 0,2 10,3 4,7 48 7 84,8 0,6 4,0 3,0 0,4 7,2 1 63,2 19,2 17,7 7 41,3 18,5 40,2 7 16,6 69,4 14,0 25 21,9 12,9 1,8 0,2 13,1 33,6 2,4 14,0 25 86,7 9,1 4,2 22 11 90,4 7,2 46,9 15,4 5,6 15,4 9,6
250 000 tot 500 000 euro 1998 9,3 309 308 307 0 1 258 22,0 45,8 4,1 28,0 72 10 2 9 8 43 50 3 53 81,5 17,0 17,1 4,5 . 308 99,9 47,3 4,9 7,6 2,6 3,5 3,4 8,7 0,5 0,1 15,0 5,6 0,5 0,1 0,5 118 76,7 6,2 7,3 2,1 4,5 3,7 72 10 . . . . . . 2 . . . 9 . . . 8 . . . 43 . . . . . . . . 36 85,2 10,0 4,8 27 14 97,3 12,5 25,1 25,6 19,4 14,7 2,7
250 000 tot 500 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500 000 tot 1 000 000 euro 1996 3,0 206 200 198 1 6 193 15,3 50,0 3,0 31,6 61 12 2 10 10 28 13 0 13 85,2 6,6 6,3 4,5 . 200 99,4 29,6 7,7 4,8 5,0 3,4 6,4 12,5 3,1 0,2 7,5 17,4 1,8 0,6 0,4 96 76,3 4,3 3,2 0,7 10,4 5,5 61 12 78,5 0,5 5,4 6,3 0,4 8,9 2 22,9 32,2 45,0 10 52,6 20,1 27,4 10 39,9 33,9 26,3 28 18,6 19,4 2,6 0,1 14,7 23,6 2,7 18,3 24 97,5 1,4 1,1 22 9 93,2 5,1 28,7 25,2 10,5 23,7 6,8
500 000 tot 1 000 000 euro 1997 3,9 301 289 288 1 12 274 21,4 45,8 2,9 29,8 82 16 1 11 13 39 27 -1 26 79,7 8,7 8,7 3,5 . 289 99,6 42,6 2,2 1,5 4,2 3,1 4,3 10,8 2,6 0,1 8,8 19,2 0,2 0,4 0,5 126 81,2 4,4 3,2 1,3 3,1 7,2 82 16 78,2 0,3 6,3 8,9 0,4 5,9 1 46,4 37,1 16,4 11 58,7 14,3 27,0 13 43,7 38,5 17,8 39 15,9 20,9 3,2 0,1 15,1 24,3 3,2 17,4 35 94,0 4,7 1,3 30 10 93,6 12,8 19,2 30,0 19,1 12,5 6,4
500 000 tot 1 000 000 euro 1998 4,1 305 304 302 2 1 272 21,8 46,6 3,4 28,2 77 14 2 9 13 39 33 -1 32 80,5 10,9 10,6 4,5 . 304 99,4 42,2 5,0 5,0 6,0 1,8 2,4 4,8 1,4 0,1 9,5 20,7 0,4 0,6 1,6 127 76,4 7,3 4,0 3,9 3,5 6,6 77 14 . . . . . . 2 . . . 9 . . . 13 . . . 39 . . . . . . . . 37 87,7 4,1 8,3 32 14 88,9 10,4 12,7 27,1 13,3 25,3 11,1
500 000 tot 1 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000 000 euro en meer 1996 2,2 687 671 669 3 16 618 11,8 59,3 3,0 26,0 161 29 4 28 36 64 69 -3 66 89,1 9,4 9,7 2,5 . 671 99,6 41,6 4,6 6,8 3,0 2,1 11,0 10,4 2,2 0,3 6,4 9,4 2,0 0,4 0,4 366 78,7 4,4 5,9 1,8 2,0 7,7 161 29 73,9 0,5 4,6 8,9 0,9 11,2 4 32,1 43,1 24,8 28 76,9 10,0 13,2 36 29,1 40,0 30,9 64 14,2 14,7 1,6 0,3 15,8 34,1 5,0 14,4 70 95,5 1,2 3,3 63 17 95,1 10,5 11,1 46,1 7,1 20,3 4,9
1 000 000 euro en meer 1997 2,9 1.006 988 981 6 18 895 12,0 58,5 2,9 26,5 238 37 6 37 54 102 111 -9 102 89,1 10,7 10,2 2,9 . 988 99,3 52,6 2,4 4,6 2,5 1,1 8,5 10,2 2,1 0,1 5,2 9,4 0,7 0,7 0,2 524 77,3 3,8 5,5 1,6 3,8 8,2 238 37 73,2 0,8 5,7 8,5 1,2 10,7 6 40,6 34,1 25,3 37 77,2 10,4 12,4 54 24,6 40,5 34,9 102 15,4 13,6 1,7 0,2 13,0 33,6 5,4 17,1 99 92,8 2,3 4,9 86 29 96,0 9,2 6,4 46,2 10,7 23,6 4,0
1 000 000 euro en meer 1998 3,6 1.267 1.255 1.247 8 12 1.127 15,3 55,7 3,0 25,9 292 47 5 47 55 138 140 -12 128 86,3 10,6 10,1 4,2 . 1.255 99,3 46,4 4,7 5,3 2,5 1,5 7,4 10,6 2,1 0,1 9,2 8,9 0,6 0,7 0,9 628 75,0 6,4 5,0 1,8 2,8 9,9 292 47 . . . . . . 5 . . . 47 . . . 55 . . . 138 . . . . . . . . 131 93,9 2,0 4,2 112 53 92,4 15,5 11,0 34,2 8,9 22,8 7,6
1 000 000 euro en meer 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens