Verkiezingen; Historische uitslagen Tweede Kamer

Verkiezingen; Historische uitslagen Tweede Kamer

Perioden Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen Opkomst (%) Geldige stemmen per partij PvdD (%) Geldige stemmen per partij Overige partijen (%) Zetelverdeling per partij Totaal aantal zetels (aantal) Zetelverdeling per partij ARP (aantal) Zetelverdeling per partij CHU (aantal) Zetelverdeling per partij RKSP (aantal) Zetelverdeling per partij KVP (aantal) Zetelverdeling per partij CDA (aantal) Zetelverdeling per partij GPV (aantal) Zetelverdeling per partij RPF (aantal) Zetelverdeling per partij ChristenUnie (aantal) Zetelverdeling per partij SGP (aantal) Zetelverdeling per partij D66 (aantal) Zetelverdeling per partij DS'70 (aantal) Zetelverdeling per partij CPN (aantal) Zetelverdeling per partij PSP (aantal) Zetelverdeling per partij PPR (aantal) Zetelverdeling per partij EVP (aantal) Zetelverdeling per partij GROENLINKS (aantal) Zetelverdeling per partij CDU (aantal) Zetelverdeling per partij SDAP (aantal) Zetelverdeling per partij Vrijzinnig Democratische Bond (aantal) Zetelverdeling per partij PvdA (aantal) Zetelverdeling per partij BP / PLM (aantal) Zetelverdeling per partij SP (aantal) Zetelverdeling per partij PvdV (aantal) Zetelverdeling per partij VVD (aantal) Zetelverdeling per partij AOV / Unie 55+ (aantal) Zetelverdeling per partij CD (Centrumdemocraten) (aantal) Zetelverdeling per partij LN (aantal)
1918 . 4,7 100 13 7 30 - 2 1 22 5 15
1922 . 8,8 100 16 11 32 1 2 - 20 5 10
1925 91,4 7,9 100 13 11 30 2 1 - 24 7 9
1929 92,7 6,3 100 12 11 30 3 2 - 24 7 8
1933 94,5 9,4 100 14 10 28 3 4 1 22 6 7
1937 94,4 8,1 100 17 8 31 2 3 2 23 6 4
1946 93,1 1,0 100 13 8 32 2 10 29 6
1948 93,7 2,9 100 13 9 32 2 8 27 8
1952 95,0 4,1 100 12 9 30 - 2 6 30 9
1956 95,5 0,8 100 10 8 33 - 2 4 34 9
1959 95,6 0,6 150 14 12 49 - 3 3 2 48 - 19
1963 95,1 1,6 150 13 13 50 1 3 4 4 43 3 16
1967 94,9 2,6 150 15 12 42 1 3 7 5 4 37 7 17
1971 79,1 4,0 150 13 10 35 2 3 11 8 6 2 2 39 1 16
1972 83,5 2,0 150 14 7 27 2 3 6 6 7 2 7 43 3 22
1977 88,0 0,6 150 49 1 - 3 8 1 2 1 3 53 1 - 28 -
1981 87,0 0,5 150 48 1 2 3 17 - 3 3 3 - 44 - - 26 -
1982 81,0 0,2 150 45 1 2 3 6 - 3 3 2 1 47 - - 36 1
1986 85,8 0,8 150 54 1 1 3 9 - 1 2 - 52 - 27 -
1989 80,3 0,9 150 54 2 1 3 12 6 49 - 22 1
1994 78,8 1,4 150 34 2 3 2 24 5 37 2 31 7 3
1998 73,3 1,5 150 29 2 3 3 14 11 45 5 38 - -
2002 79,1 0,7 150 43 4 2 7 10 23 9 24 2
2003 80,0 0,5 0,4 150 44 3 2 6 8 42 9 28 -
2006 80,4 1,8 1,2 150 41 6 2 3 7 33 25 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Kiesgerechtigden, opkomst, totaal stemmen, ongeldige stemmen, geldige
stemmen en zetelverdeling per partij van de Tweede Kamerverkiezingen
1918 - 2006
Gewijzigd op 03 januari 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen
Opkomst
Uitgebrachte stemmen per honderd kiesgerechtigden.
Geldige stemmen per partij
PvdD
Partij voor de Dieren
Partij die in 2002 is opgericht.
Overige partijen
Geldige stemmen voor de overige partijen.
Zetelverdeling per partij
Totaal aantal zetels
Het aantal Kamerleden (zetels) bedraagt tot en met de verkiezing
van 13 juni 1956 100 leden. Na de grondwetswijziging van 1956
is dit aantal in oktober 1956 uitgebreid van 100 tot 150 leden.
ARP
Anti-Revolutionaire Partij (ook wel afgekort als AR)
De eerste nationale politieke partij van Nederland, in 1879 opgericht. In
1980 ging de partij samen met de Katholieke Volkspartij (KVP) en de
Christelijk-Historische Unie (CHU) op in het Christen-Democratisch Appèl
(CDA). Vanaf 1973 vormden de drie partijen al een federatie onder dezelfde
naam, waarmee in 1977 aan de Tweede-Kamerverkiezingen is deelgenomen.
 
In oktober 1956 is het aantal zetels voor de ARP uitgebreid van 10 naar
15 vanwege de grondwetswijziging van 1956, waarbij onder andere het
totale aantal leden van de Tweede Kamer is uitgebreid van 100 tot 150.
CHU
Christelijk-Historische Unie
Partij die in 1908 ontstond door samenvoeging van Christelijk-Historische
Partij en Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen
Grondslag in de provincie Friesland (Friese Bond). In 1973 vormde de
partij een federatie samen met de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) en de
Katholieke Volkspartij (KVP) die in 1980 omgezet werd in een partij, het
Christen-Democratisch Appèl (CDA).
 
In oktober 1956 is het aantal zetels voor de CHU uitgebreid van 8 naar 13
vanwege de grondwetswijziging van 1956, waarbij onder andere het totale
aantal leden van de Tweede Kamer is uitgebreid van 100 tot 150.
RKSP
Rooms-Katholieke Staatspartij
Partij die in 1926 officieel is opgericht als opvolger van de Algemeene
Bond van RK-kiesverenigingen. Deze bond stond echter al langer bekend als
de RKSP. Na de oorlog werd de RKSP opgevolgd door de Katholieke
Volkspartij (KVP).
KVP
Katholieke Volkspartij
De naoorlogse opvolger van de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP). In
1948 scheidde een beweging zich af onder leiding van oud-minister Welter.
Hier kwam de Katholieke Nationale Partij (KNP) uit voort, die in 1955
weer terug keerde naar de KVP. In 1968 stapten een aantal leden uit de
partij om de Politieke Partij Radicalen te vormen (PPR, later opgegaan in
GROENLINKS). De KVP Vormde in 1974 een federatie met de Anti-
Revolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk-Historische Unie (CHU)
onder de naam Christen-Democratisch Appèl (CDA). In 1980 gingen de drie
daadwerkelijk op in de nieuwe partij CDA.
 
In oktober 1956 is het aantal zetels voor de KVP uitgebreid van 33 naar
49 vanwege de grondwetswijziging van 1956, waarbij onder andere het
totale aantal leden van de Tweede Kamer is uitgebreid van 100 tot 150.
CDA
Christen-Democratisch Appèl
Partij die in in 1980 is ontstaan uit Anti-Revolutionaire Partij (ARP),
Christelijk-Historische Unie (CHU) en Katholieke Volkspartij (KVP). In
1973 hadden deze partijen al een federatie opgericht onder dezelfde naam.
Deze federatie deed in 1977 mee aan de Tweede-Kamerverkiezingen.
GPV
Gereformeerd Politiek Verbond
Partij die werd opgericht in 1948. In 2000 is de partij samengegaan met
de Reformatorisch Politieke Federatie (RPF) onder de naam ChristenUnie.
In 2003 is de partij ook officieel opgeheven.
RPF
Reformatorische Politieke Federatie
Partij die in 1975 is opgericht. In 1985 trad het kamerlid Wagenaar uit
de partij om de Antirevolutionairen 1985 (AR'85) op te richten. In 2000
is de RPF gefuseerd met het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) onder de
naam ChristenUnie.
ChristenUnie
Partij die in 2000 ontstond als samenwerkingsverband tussen Gereformeerd
Politiek Verbond (GPV) en Reformatorisch Politieke Federatie (RPF). In
2004 is de partij officieel opgericht, maar sinds 2001 werd de naam
ChristenUnie al gebruikt.
SGP
Staatkundig Gereformeerde Partij
Partij die werd opgericht in 1918.
 
In oktober 1956 is het aantal zetels voor de SGP uitgebreid van 2 naar 3
vanwege de grondwetswijziging van 1956, waarbij onder andere het totale
aantal leden van de Tweede Kamer is uitgebreid van 100 tot 150.
D66
Democraten 66 (tot 1986 afgekort als D'66)
Partij die is opgericht in 1966.
DS'70
Democratisch Socialisten '70
Partij die in 1970 opgericht is als afsplitsing van de Partij van de
Arbeid (PvdA). In 1983 werd de partij opgeheven.
CPN
Communistische Partij van Nederland
Partij die in 1909 opgericht is onder de naam Sociaal-Democratische
Partij (SDP). In 1918 veranderde de naam in Communistische Partij Holland
(CPH) en vervolgens (1935) in CPN. In 1989 vormde de partij onder de naam
GROENLINKS een gezamenlijke lijst met Pacifistisch-Socialistische Partij
(PSP), Politieke Partij Radicalen (PPR) en Evangelische Volkspartij
(EVP). In 1991 werd de CPN opgeheven.
 
In oktober 1956 is het aantal zetels voor de CPN uitgebreid van 4 naar 7
vanwege de grondwetswijziging van 1956, waarbij onder andere het totale
aantal leden van de Tweede Kamer is uitgebreid van 100 tot 150.
PSP
Pacifistisch-Socialistische Partij
Partij die is opgericht in 1957. In 1966 traden oud-leden van de
Communistische Partij van Nederland (CPN), die zich hadden georganiseerd
in de Socialistische Werkers Partij, toe tot de PSP. Na een intern
conflict werd in 1974 door oud-leden van de PSP de Internationale
Kommunistenbond (IKB) opgericht. In 1989 nam PSP samen met CPN, de
Politieke Partij Radicalen (PPR) en de Evangelische Volkspartij (EVP)
deel aan de verkiezingen onder de naam GROENLINKS. In 1990 werd dit
samenwerkingsverband omgezet in een nieuwe partij, waarna in 1991 de oude
partijen werden opgeheven.
PPR
Politieke Partij Radicalen
Partij die in 1968 is opgericht door oud-leden van de Katholieke
Volkspartij (KVP) en de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). In 1989 nam de
PPR samen met de Communistische Partij van Nederland (CPN), de
Evangelische Volkspartij (EVP) en de Pacifistisch-Socialistische Partij
(PSP) deel aan de verkiezingen onder de naam GROENLINKS. In 1990 werd dit
samenwerkingsverband omgezet in een nieuwe partij, waarna in 1991 de oude
partijen werden opgeheven.
EVP
Evangelische Volkspartij
Partij die in 1981 ontstaan is door samenvoeging van de Evangelische
Progressieve Volkspartij (EPV) en een deel van de CDA-werkgroep Niet Bij
Brood Alleen (NBBA). In 1991 is de partij opgeheven na oprichting van
GROENLINKS samen met de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), de
Politieke Partij Radicalen (PPR) en de Communistische Partij van
Nederland (CPN).
Partij die in 1990 is ontstaan door samenvoeging van de Pacifistisch-
Socialistische Partij (PSP), de Politieke Partij Radicalen (PPR), de
Evangelische Volkspartij (EVP) en de Communistische Partij van Nederland
(CPN). In 1989 vormden de vier partijen al een gezamenlijke kieslijst
voor de Tweede-Kamerverkiezingen onder de naam GROENLINKS.
CDU
Christelijk Democratische Unie
Partij die in 1926 ontstond uit de Christelijk-Sociale Partij, de
Christen-Democratische Partijen en een gedeelte van de Bond van Christen-
Socialisten. In 1946 ging de partij op in de Partij van de Arbeid (PvdA).
SDAP
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
Partij die in 1894 is opgericht. In 1946 werd samen met de Vrijzinnig-
Democratische Bond (VDB) en de Cristelijk-Democratische Unie (CDU) de
Partij van de Arbeid (PvdA) opgericht.
Vrijzinnig Democratische Bond
Vrijzinnig Democratische Bond
Partij die in 1901 is opgericht door oud-leden van de Liberale Unie (LU)
en de Radicale Bond. In 1946 ging de VDB samen met de Sociaal-
Democratische Arbeiderspartij (SDAP) en de Christelijk-Democratische Unie
(CDU) op in de Partij van de Arbeid (PvdA).
PvdA
Partij van de Arbeid
De partij is in 1946 ontstaan uit de vooroorlogse Sociaal Democratische
Arbeiderspartij (SDAP), Vrijzinnig Democratische Bond (VDB) en
Christelijk Democratische Unie (CDU). In 1948 verlieten een aantal leden
de partij om samen met de Partij van de Vrijheid (PvdV) de Volkspartij
voor Vrede en Democratie (VVD) op te richten. In 1970 verlieten wederom
een aantal leden de partij, hieruit ontstond Democratisch-Socialisten '70
(DS'70).
 
In oktober 1956 is het aantal zetels voor de PvdA uitgebreid van 34 naar
50 vanwege de grondwetswijziging van 1956, waarbij onder andere het
totale aantal leden van de Tweede Kamer is uitgebreid van 100 tot 150.
BP / PLM
Boeren-Partij
(in Noord-Brabant: Partij voor Landbouw en Middenstand, PLM)
Partij onder leiding van Hendrik Koekoek die in 1958 werd opgericht als
voortzetting van de Vrije Boeren. De partij werd in 1981 hernoemd tot
Rechtse Volkspartij (RVP).
SP
Socialistische Partij
Partij die in 1971 ontstond uit de Kommunistiese Partij Nederland/
Marxisties Leninisties (KPN/ML). Dit was een afsplitsing van de
Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland/marxistisch-leninistisch (KEN of
KEN(ml)). De KEN(ml) was op haar beurt ontstaan als een afsplitsing van
de Communistische Partij van Nederland (CPN). KPN/ML heeft in 1972 haar
naam veranderd in Socialistiese Partij (SP, sinds maart 1993 geschreven
als Socialistische Partij).
PvdV
Partij van de Vrijheid
De PvdV is de naoorlogse opvolger van de Liberale Staatspartij (LSP). In
1948 hield de partij al weer op te bestaan toen samen met oud-leden van
de Partij van de Arbeid (PvdA) de opvolger de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie (VVD) werd opgericht.
LSP
Liberale Staatspartij "De Vrijheidsbond".
Partij die in 1921 ontstond uit de fusie van de Liberale Unie, de Bond
van Vrije Liberalen en een aantal kleine partijen. Tot 1937 werd de naam
"De Vrijheidsbond" gebruikt. In 1946 ging de LSP op in de Partij van de
Vrijheid, waar twee jaar later de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
uit ontstond. (De LSP uit de jaren '60 en '70 van de 20e eeuw heeft geen
banden met deze partij).
VVD
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Partij die in 1948 is opgericht door de Partij van de Vrijheid (PvdV) en
oud-leden van de Vrijzinnige Democratische Bond (VDB). De VDB was daaraan
voorafgaand opgegaan in de Partij van de Arbeid (PvdA). Enkele leden van
de VDB waren het hier niet mee eens. Het grootste deel van de partij werd
gevormd door de organisatie van de PvdV. De PvdV is in 1946 opgericht als
naoorlogse voortzetting van de Liberale Staatspartij (LSP).
 
In oktober 1956 is het aantal zetels voor de VVD uitgebreid van 9 naar 13
vanwege de grondwetswijziging van 1956, waarbij onder andere het totale
aantal leden van de Tweede Kamer is uitgebreid van 100 tot 150.
AOV / Unie 55+
ALGEMEEN OUDEREN VERBOND
Partij die actief was tussen 1993 en 1998, waarna de partij samen met
Unie 55+ opging in de Verenigde Senioren Partij (VSP) en de Ouderenunie.
Unie 55+
Partij die in 1992 werd opgericht, aanvankelijk onder de naam "Politieke
Unie 55+". In 1998 ging de Unie 55+ samen met het ALGEMEEN OUDEREN
VERBOND (AOV) op in de Ouderenunie.
VSP
Verenigde Senioren Partij. Partij die in 2001 is ontstaan door
samenvoeging van de Algemene Senioren Partij en de Ouderenunie.
CD (Centrumdemocraten)
Centrumdemocraten
Partij die door Hans Janmaat in 1984 is opgericht als afsplitsing van de
Centrumpartij (CP86). De partij deed niet mee aan de Tweede-
Kamerverkiezingen van 2002 en is inmiddels opgeheven.
CP86
Centrumpartij (later CP '86 genoemd). Partij die in 1980 voortkwam uit de
Nederlandse Volks-Unie (NVU).
LN
Leefbaar Nederland
Partij die in 1999 is opgericht als voortzetting van enkele plaatselijke
partijen. Bij de verkiezingen van 2006 was de partij niet actief.