Ongevallen in Nederland - persoonskenmerken - 1997/1998


Het onderzoek naar Ongevallen in Nederland van het Centraal Bureau voor de
Statistiek is een onderdeel van POLS, het Permanent Onderzoek LeefSituatie.
In POLS worden gegevens verzameld over de leefsituatie van personen in
Nederland, exclusief personen in instellingen en tehuizen. Personen die
deelnemen aan het onderzoek worden gescreend op het gegeven of zij in de
drie maanden voorafgaand aan het interview slachtoffer zijn geweest van een
ongeval. Wanneer dit zo is, wordt hen gevraagd deel te nemen aan een
vervolgonderzoek.

In dit vervolgonderzoek worden gegevens verzameld over verkeersongevallen,
sportblessures, bedrijfsongevallen en prive-ongevallen. Slachtoffers van
ongevallen worden ondervraagd over het ongeval en de eventueel daarbij
opgelopen verwondingen of blessures. Naast daadwerkelijke ongevallen, wordt
in het onderzoek ook aandacht besteed aan letsel dat geleidelijk is
onstaan.

Gegevens beschikbaar vanaf:1997 en 1998.

De netto steekproef betrof 6000 personen.

Ongevallen in Nederland - persoonskenmerken - 1997/1998

Persoonskenmerken Slachtoffers met acuut letsel(s)Medisch behandelde slachtoffersVerkeersongevallen (x 1 000)
Zeer sterk stedelijke gemeenten .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens