Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003


Deze tabel beschrijft de capaciteit van de penitentiaire
inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "cellen", ingedeeld
naar de bestemming (type) van de inrichting waarin de cel zich bevindt.
Deze bestemming van de inrichting kan zijn: huizen van bewaring,
bijzondere inrichtingen, gevangenissen/gesloten inrichtingen,
gevangenissen/halfopen inrichtingen, gevangenissen/open inrichtingen,
gecombineerde inrichtingen en penitentiaire inrichtingen voor vrouwen.
Een gecombineerde inrichting is een combinatie van bijvoorbeeld huis
van bewaring en gevangenis. Een bijzondere inrichting is een inrichting
met een specifieke functie zoals het Pieter Baan Centrum.

De tabel met deze indeling is afgesloten.
Gegevens zijn beschikbaar over de periode 1994-2003.
Reden beëindiging: De indeling van de celcapaciteit naar type inrichting
voldoet niet langer aangezien door steeds verdergaande clustering van de
inrichtingen (vrijwel) alle penitentiaire inrichtingen zijn te beschouwen
als "gecombineerde inrichting".
Voor cijfers over de capaciteit van penitentiaire inrichtingen (periode
1999 en later), uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld naar de
bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en onderscheiden naar
de bestemming per geslacht, zie: href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G2,G3&LA=nl&DM=SLNL&PA
=70937ned&D1=a&D2=a&D3=a&D4=a&HDR=T,G1">Celcapaciteit naar bestemming


Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003

Perioden Totale capaciteit inrichtingen (absoluut) Capaciteit per type inrichtingHuizen van bewaring (absoluut) Capaciteit per type inrichtingBijzondere inrichtingen (absoluut) Capaciteit per type inrichtingGevangenissenGesloten inrichtingen (absoluut) Capaciteit per type inrichtingGevangenissenHalfopen inrichtingen (absoluut) Capaciteit per type inrichtingGevangenissenOpen inrichtingen (absoluut) Capaciteit per type inrichtingGecombineerde inrichtingen voor mannen (absoluut) Capaciteit per type inrichtingPenitentiaire inrichtingen voor vrouwen (absoluut)
1994 8.567 4.505 173 1.487 483 202 1.303 414
1995 10.208 6.323 168 1.088 563 193 1.459 414
1996 11.992 7.736 172 1.180 703 299 1.425 477
1997 12.250 7.110 176 1.872 905 376 1.378 433
1998 12.491 7.908 178 1.516 443 573 1.361 512
1999 12.401 6.933 35 2.210 871 237 1.407 708
2000 12.279 7.502 279 1.415 518 271 1.646 648
2001 12.534 7.030 186 1.201 407 388 2.566 756
2002 13.233 7.281 152 1.201 487 471 2.823 818
2003 14.184 7.820 165 1.295 487 635 2.882 900
Bron: CBS.
Verklaring van tekens