Prognose bevolking; vruchtbaarheid naar leeftijd moeder, 2006 - 2050

Prognose bevolking; vruchtbaarheid naar leeftijd moeder, 2006 - 2050

Leeftijd Perioden Gemiddeld kindertal (per vrouw) Gemiddeld aantal 1e kinderen (per vrouw) Gemiddeld aantal 2e kinderen (per vrouw) Gemiddeld aantal 3e kinderen (per vrouw) gemiddeld aantal 4e of volgende kind (per vrouw)
Totaal over leeftijd 15-50 2006 1,71232 0,79501 0,63098 0,20771 0,07862
Totaal over leeftijd 15-50 2010 1,74516 0,79828 0,64647 0,20640 0,09401
Totaal over leeftijd 15-50 2020 1,75072 0,79876 0,65040 0,20351 0,09805
Totaal over leeftijd 15-50 2030 1,75059 0,79865 0,65088 0,20195 0,09911
Totaal over leeftijd 15-50 2040 1,75079 0,79941 0,65068 0,20106 0,09964
20 jaar 2006 0,01926 0,01648 0,00256 0,00019 0,00003
20 jaar 2010 0,01838 0,01591 0,00223 0,00020 0,00004
20 jaar 2020 0,01862 0,01600 0,00236 0,00022 0,00004
20 jaar 2030 0,01870 0,01594 0,00249 0,00024 0,00003
20 jaar 2040 0,01877 0,01586 0,00263 0,00025 0,00003
25 jaar 2006 0,06608 0,04349 0,01790 0,00392 0,00077
25 jaar 2010 0,06773 0,04442 0,01815 0,00421 0,00095
25 jaar 2020 0,06880 0,04532 0,01804 0,00451 0,00093
25 jaar 2030 0,06904 0,04556 0,01784 0,00474 0,00090
25 jaar 2040 0,06908 0,04564 0,01763 0,00494 0,00087
30 jaar 2006 0,13662 0,06605 0,05367 0,01317 0,00372
30 jaar 2010 0,13913 0,06647 0,05513 0,01284 0,00469
30 jaar 2020 0,13601 0,06354 0,05529 0,01241 0,00477
30 jaar 2030 0,13467 0,06224 0,05531 0,01235 0,00477
30 jaar 2040 0,13430 0,06173 0,05532 0,01250 0,00475
35 jaar 2006 0,09790 0,02738 0,04406 0,01918 0,00728
35 jaar 2010 0,10170 0,02905 0,04553 0,01837 0,00876
35 jaar 2020 0,10140 0,02997 0,04568 0,01674 0,00901
35 jaar 2030 0,10065 0,03012 0,04568 0,01575 0,00910
35 jaar 2040 0,10003 0,03009 0,04568 0,01514 0,00912
40 jaar 2006 0,02148 0,00533 0,00720 0,00492 0,00403
40 jaar 2010 0,02376 0,00590 0,00761 0,00537 0,00488
40 jaar 2020 0,02554 0,00625 0,00799 0,00609 0,00521
40 jaar 2030 0,02653 0,00643 0,00826 0,00654 0,00530
40 jaar 2040 0,02715 0,00653 0,00848 0,00680 0,00534
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw)
naar leeftijd van de vrouw.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
Gemiddeld aantal kinderen per vrouw.
Levendgeborenen naar rangnummer uit de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld kindertal
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal kinderen dat een
vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen leeftijdsspecifieke
vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden gelden.
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers: het aantal levendgeboren
kinderen dat door vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep in een bepaalde
periode wordt geboren gedeeld door het gemiddeld aantal vrouwen in die
leeftijdsgroep en periode.
Gemiddeld aantal 1e kinderen
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal eerste kinderen
dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden
gelden.
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers: het aantal levendgeboren (in
dit geval eerste) kinderen dat door vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.
Gemiddeld aantal 2e kinderen
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal tweede kinderen
dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden
gelden.
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers: het aantal levendgeboren (in
dit geval tweede) kinderen dat door vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.
Gemiddeld aantal 3e kinderen
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal derde kinderen dat
een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar waargenomen
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven zouden
gelden.
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers: het aantal levendgeboren (in
dit geval derde) kinderen dat door vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.
gemiddeld aantal 4e of volgende kind
Gemiddeld aantal 4e of volgende kinderen per vrouw
Dit cijfer kan worden opgevat als het gemiddelde aantal vierde (of
volgende) kinderen dat een vrouw krijgt indien de in een bepaald jaar
waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar
leven zouden gelden.
Leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers: het aantal levendgeboren (in
dit geval vierde of volgende) kinderen dat door vrouwen in een bepaalde
leeftijdsgroep in een bepaalde periode wordt geboren gedeeld door het
gemiddeld aantal vrouwen in die leeftijdsgroep en periode.