Prognose bevolking; vruchtbaarheid naar leeftijd moeder, 2006 - 2050

Bewerk tabel

Deze tabel bevat vruchtbaarheidscijfers (aantal kinderen per vrouw)
naar leeftijd van de vrouw.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
Gemiddeld aantal kinderen per vrouw.
Levendgeborenen naar rangnummer uit de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Prognose bevolking; vruchtbaarheid naar leeftijd moeder, 2006 - 2050

Leeftijd Perioden Gemiddeld kindertal (per vrouw) Gemiddeld aantal 1e kinderen (per vrouw) Gemiddeld aantal 2e kinderen (per vrouw) Gemiddeld aantal 3e kinderen (per vrouw) gemiddeld aantal 4e of volgende kind (per vrouw)
Totaal over leeftijd 15-50 2006 1,71232 0,79501 0,63098 0,20771 0,07862
Totaal over leeftijd 15-50 2010 1,74516 0,79828 0,64647 0,20640 0,09401
Totaal over leeftijd 15-50 2020 1,75072 0,79876 0,65040 0,20351 0,09805
Totaal over leeftijd 15-50 2030 1,75059 0,79865 0,65088 0,20195 0,09911
Totaal over leeftijd 15-50 2040 1,75079 0,79941 0,65068 0,20106 0,09964
20 jaar 2006 0,01926 0,01648 0,00256 0,00019 0,00003
20 jaar 2010 0,01838 0,01591 0,00223 0,00020 0,00004
20 jaar 2020 0,01862 0,01600 0,00236 0,00022 0,00004
20 jaar 2030 0,01870 0,01594 0,00249 0,00024 0,00003
20 jaar 2040 0,01877 0,01586 0,00263 0,00025 0,00003
25 jaar 2006 0,06608 0,04349 0,01790 0,00392 0,00077
25 jaar 2010 0,06773 0,04442 0,01815 0,00421 0,00095
25 jaar 2020 0,06880 0,04532 0,01804 0,00451 0,00093
25 jaar 2030 0,06904 0,04556 0,01784 0,00474 0,00090
25 jaar 2040 0,06908 0,04564 0,01763 0,00494 0,00087
30 jaar 2006 0,13662 0,06605 0,05367 0,01317 0,00372
30 jaar 2010 0,13913 0,06647 0,05513 0,01284 0,00469
30 jaar 2020 0,13601 0,06354 0,05529 0,01241 0,00477
30 jaar 2030 0,13467 0,06224 0,05531 0,01235 0,00477
30 jaar 2040 0,13430 0,06173 0,05532 0,01250 0,00475
35 jaar 2006 0,09790 0,02738 0,04406 0,01918 0,00728
35 jaar 2010 0,10170 0,02905 0,04553 0,01837 0,00876
35 jaar 2020 0,10140 0,02997 0,04568 0,01674 0,00901
35 jaar 2030 0,10065 0,03012 0,04568 0,01575 0,00910
35 jaar 2040 0,10003 0,03009 0,04568 0,01514 0,00912
40 jaar 2006 0,02148 0,00533 0,00720 0,00492 0,00403
40 jaar 2010 0,02376 0,00590 0,00761 0,00537 0,00488
40 jaar 2020 0,02554 0,00625 0,00799 0,00609 0,00521
40 jaar 2030 0,02653 0,00643 0,00826 0,00654 0,00530
40 jaar 2040 0,02715 0,00653 0,00848 0,00680 0,00534
Bron: CBS.
Verklaring van tekens