Kappersbedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Kappersbedrijven (SBI 93021)
Wassen, knippen, verven, kleurspoelen, onduleren e.d. van haar, alsmede
scheren en knippen van baarden.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Kappersbedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieKappersactiviteitenKappersactiviteiten totaal (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieKappersactiviteitenHerensalon (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieKappersactiviteitenDamessalon (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieSchoonheidsverzorging (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 93021 1996 104,3 752 743 707 37 9 549 15,6 50,3 6,6 27,5 151 68 6 11 21 46 203 -7 196 88,5 25,7 26,0 5,0 26,4 17,9 743 94,9 28,0 66,9 0,2 0,1 95,1 1,9 276 87,0 9,0 1,2 0,3 0,0 4,3 151 68 40,4 1,6 14,1 4,1 1,3 3,1 6 5,5 33,5 26,9 11 8,7 23,4 34,9 21 34,4 11,6 23,5 46 24,4 5,7 4,3 0,3 5,5 1,7 0,6 19,1 353 64,7 34,8 0,5 281 37 93,4 19,9 17,5 1,6 17,8 36,6 6,6
Totaal SBI 93021 1997 109,5 794 784 745 39 10 580 15,9 49,9 6,6 27,6 160 72 7 11 23 48 214 -8 206 88,2 25,7 25,9 7,9 26,8 17,7 784 94,8 27,2 67,5 0,2 0,0 95,0 2,4 290 87,2 8,7 1,4 0,1 0,1 4,7 160 72 63,3 3,2 21,1 5,7 2,2 4,5 7 13,4 48,2 38,3 11 45,9 21,6 32,5 23 49,7 21,0 29,4 48 41,2 10,9 6,7 0,2 10,0 3,6 0,2 27,2 367 65,8 34,0 0,2 293 62 99,0 42,3 10,6 1,0 15,3 29,8 1,0
Totaal SBI 93021 1998 113,2 836 826 787 39 10 608 15,7 49,7 6,3 28,2 172 76 7 12 24 53 228 -7 221 88,4 26,0 26,4 6,0 27,8 18,1 826 95,0 26,3 68,7 0,1 0,2 95,3 2,2 302 82,6 12,6 1,5 0,2 0,1 5,1 172 76 . . . . . . 7 . . . 12 . . . 24 . . . 53 . . . . . . . . 376 66,2 33,5 0,2 297 50 98,0 49,1 14,9 3,0 13,6 17,4 2,0
Totaal SBI 93021 1999 115,1 866 857 808 49 9 629 16,3 49,5 6,3 27,9 175 78 7 13 24 53 237 -4 233 88,0 26,2 26,9 6,3 30,2 20,6 857 94,0 25,4 68,6 0,2 0,1 94,3 2,1 311 82,1 13,4 1,3 0,1 0,0 5,3 175 78 . . . . . . 7 . . . 13 . . . 24 . . . 53 . . . . . . . . 377 65,6 34,3 0,1 283 55 98,0 39,9 24,6 2,3 10,8 20,4 2,0
Tot 50 000 euro 1996 56,5 122 120 116 4 2 64 20,1 26,2 8,1 45,6 29 13 0 3 3 10 58 -1 57 89,3 46,1 46,3 8,9 . . 120 96,7 33,4 63,3 0,1 - 96,8 1,5 17 86,4 9,4 0,1 2,2 0,2 3,2 29 13 38,7 1,0 16,5 1,8 1,6 3,0 0 7,6 23,4 30,2 3 6,8 22,5 34,7 3 33,5 12,2 14,8 10 25,9 4,4 2,2 0,5 4,6 0,2 - 20,5 83 23,0 75,7 1,3 72 11 97,9 31,3 11,8 1,2 12,8 40,8 2,1
Tot 50 000 euro 1997 59,0 118 116 112 5 2 62 21,1 23,6 8,1 47,2 29 13 0 3 3 11 56 -1 55 88,7 46,4 46,6 7,5 . . 116 95,9 34,5 61,4 0,1 - 96,0 1,9 15 87,8 8,7 0,1 1,5 0,3 3,6 29 13 65,9 2,5 21,9 2,0 2,6 5,2 0 9,1 51,0 39,9 3 43,9 20,7 35,4 3 62,4 17,3 20,4 11 44,2 11,8 3,8 0,3 10,9 0,7 0,7 27,7 81 21,5 77,8 0,7 72 9 100,0 25,6 14,6 0,4 11,1 48,2 -
Tot 50 000 euro 1998 59,4 109 107 103 3 2 54 21,5 19,5 7,5 51,5 28 12 1 3 2 10 55 0 55 89,2 49,7 50,6 2,8 . . 107 96,8 32,6 64,2 - - 96,8 1,3 10 85,6 10,7 0,1 1,2 - 3,7 28 12 . . . . . . 1 . . . 3 . . . 2 . . . 10 . . . . . . . . 74 17,9 81,8 0,4 68 3 97,6 32,7 15,3 3,9 32,9 12,8 2,4
Tot 50 000 euro 1999 60,8 116 114 110 5 2 58 23,3 18,4 8,0 50,4 29 13 1 3 3 10 58 -1 57 88,2 49,1 49,5 4,9 . . 114 95,9 28,9 67,0 - 0,1 96,0 1,1 11 83,6 14,0 0,2 0,6 - 2,7 29 13 . . . . . . 1 . . . 3 . . . 3 . . . 10 . . . . . . . . 79 19,8 79,9 0,3 69 6 100,0 20,0 54,9 0,6 5,7 18,7 -
50 000 tot 100 000 euro 1996 25,2 187 185 176 9 2 124 16,8 46,3 6,6 30,3 37 18 1 3 4 11 64 -3 61 88,8 32,9 32,8 4,7 . . 185 95,0 26,4 68,6 0,2 0,0 95,2 1,9 57 87,0 9,8 0,9 0,5 - 3,7 37 18 40,4 1,4 12,8 5,1 1,5 3,0 1 4,5 35,0 21,5 3 3,1 25,0 35,9 4 36,3 13,7 15,8 11 22,9 6,4 4,0 0,5 5,4 0,7 0,1 15,4 84 60,2 39,4 0,4 68 9 98,6 10,4 23,0 1,0 20,7 43,5 1,4
50 000 tot 100 000 euro 1997 26,3 190 188 180 8 2 128 16,4 45,6 7,3 30,8 39 18 1 3 5 12 62 -2 60 88,9 31,4 31,6 10,2 . . 188 95,4 26,5 68,9 0,2 0,0 95,6 1,7 58 87,2 9,6 0,9 0,1 0,3 3,7 39 18 60,7 3,4 22,2 5,7 3,0 5,1 1 11,1 45,4 43,5 3 49,0 18,3 32,8 5 52,8 23,9 23,3 12 42,8 11,2 7,0 0,4 9,7 0,5 0,1 28,3 83 61,0 39,2 -0,2 67 19 98,4 56,7 7,9 0,7 11,9 21,2 1,6
50 000 tot 100 000 euro 1998 27,3 191 189 180 9 2 127 18,1 42,8 6,6 32,4 41 20 1 2 5 13 64 -2 62 87,8 32,1 32,2 5,9 . . 189 95,0 27,5 67,4 0,1 0,2 95,3 2,3 55 82,5 13,7 0,9 0,7 0,0 4,4 41 20 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 5 . . . 13 . . . . . . . . 85 59,8 39,8 0,4 67 11 96,1 41,1 16,5 2,4 20,3 15,7 3,9
50 000 tot 100 000 euro 1999 27,1 198 196 186 9 2 130 17,7 43,6 6,7 32,0 41 20 1 3 5 12 68 -2 66 88,3 33,3 33,4 4,9 . . 196 95,0 26,9 68,1 0,2 0,2 95,4 1,9 57 82,8 13,5 0,8 0,1 - 4,7 41 20 . . . . . . 1 . . . 3 . . . 5 . . . 12 . . . . . . . . 84 59,6 40,4 - 61 10 97,9 32,9 18,5 3,6 15,1 27,8 2,1
100 000 euro en meer 1996 22,6 443 438 414 24 5 362 14,3 55,9 6,4 23,4 85 38 4 5 13 24 81 -3 78 88,2 17,1 17,5 4,0 . . 438 94,3 27,1 67,2 0,2 0,1 94,6 1,9 202 87,1 8,7 1,4 0,1 0,0 4,6 85 38 40,9 2,0 13,9 4,3 1,0 3,1 4 5,6 34,0 28,3 5 12,6 23,0 34,5 13 34,0 10,7 28,3 24 24,6 5,9 5,2 0,1 6,0 2,8 1,0 20,2 186 85,5 14,4 0,2 141 18 88,0 17,5 18,3 2,1 19,5 30,6 12,0
100 000 euro en meer 1997 24,2 486 480 454 26 6 391 14,9 55,5 6,2 23,4 91 41 5 5 15 25 95 -4 91 87,9 18,4 18,7 7,0 . . 480 94,3 25,8 68,5 0,2 0,0 94,5 2,6 217 87,2 8,5 1,7 0,0 0,1 5,0 91 41 63,7 3,3 20,4 6,8 1,8 4,0 5 14,5 48,9 36,6 5 45,3 23,8 30,9 15 46,4 20,7 33,0 25 39,1 10,4 7,7 0,2 9,8 6,2 0,1 26,4 204 85,4 14,4 0,2 153 34 99,2 38,5 11,1 1,3 18,4 29,9 0,8
100 000 euro en meer 1998 26,5 536 530 504 27 6 427 14,3 55,6 6,1 24,1 103 45 5 6 16 30 109 -5 104 88,5 19,0 19,4 6,7 . . 530 94,7 24,6 70,1 0,1 0,2 95,0 2,2 237 82,5 12,5 1,7 0,0 0,1 5,3 103 45 . . . . . . 5 . . . 6 . . . 16 . . . 30 . . . . . . . . 217 85,4 14,5 0,1 162 36 98,6 53,0 14,4 3,0 9,8 18,4 1,4
100 000 euro en meer 1999 27,1 552 547 512 35 5 441 15,0 55,3 6,0 23,7 105 45 5 7 17 31 111 -1 110 87,9 18,8 19,9 7,1 . . 547 93,3 24,1 69,2 0,2 0,1 93,6 2,2 244 81,8 13,4 1,5 0,0 0,0 5,5 105 45 . . . . . . 5 . . . 7 . . . 17 . . . 31 . . . . . . . . 213 85,0 14,9 0,1 153 39 97,8 44,5 21,8 2,1 10,4 18,9 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens