Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en balans van energie, 1996-2018

Internationale handel; in-, uitvoerwaarde en balans van energie, 1996-2018

Landen(groepen) Perioden Energie Invoerwaarde (1 000 euro) Energie Uitvoerwaarde (1 000 euro) Energie Handelsbalans (1 000 euro)
Totaal landen(groepen) 2017 juni* 5.175.274 4.865.816 -309.458
Totaal landen(groepen) 2017 juli* 4.856.460 4.646.994 -209.466
Totaal landen(groepen) 2017 augustus* 5.149.131 4.333.729 -815.402
Totaal landen(groepen) 2017 september* 4.973.549 4.875.544 -98.005
Totaal landen(groepen) 2017 oktober* 5.146.399 4.924.944 -221.455
Totaal landen(groepen) 2017 november* 6.159.098 5.451.230 -707.868
Totaal landen(groepen) 2017 december* 6.256.430 5.790.470 -465.960
Totaal landen(groepen) 2017* 66.620.388 62.250.582 -4.369.806
Totaal landen(groepen) 2018 januari* 6.807.265 5.862.183 -945.082
Totaal landen(groepen) 2018 februari* 6.377.224 5.828.935 -548.289
Totaal landen(groepen) 2018 maart* 6.360.635 5.721.427 -639.208
Totaal landen(groepen) 2018 april* 6.027.614 5.156.774 -870.840
Totaal landen(groepen) 2018 mei* 6.410.691 6.212.165 -198.526
Totaal landen(groepen) 2018 juni* 6.429.141 5.445.514 -983.627
Totaal landen(groepen) 2018 januari-juni* 38.412.570 34.226.998 -4.185.572
EU 2017 juni* 1.978.322 2.861.416 883.094
EU 2017 juli* 2.231.749 2.867.987 636.238
EU 2017 augustus* 2.147.935 2.691.587 543.652
EU 2017 september* 2.003.079 2.805.893 802.814
EU 2017 oktober* 1.876.764 3.063.145 1.186.381
EU 2017 november* 2.807.461 3.512.816 705.355
EU 2017 december* 2.735.162 3.607.758 872.596
EU 2017* 26.511.687 38.497.563 11.985.876
EU 2018 januari* 2.641.188 3.665.770 1.024.582
EU 2018 februari* 2.701.604 3.495.398 793.794
EU 2018 maart* 2.844.119 3.658.001 813.882
EU 2018 april* 2.255.509 3.432.841 1.177.332
EU 2018 mei* 2.379.642 3.890.315 1.510.673
EU 2018 juni* 2.680.427 3.447.396 766.969
EU 2018 januari-juni* 15.502.489 21.589.721 6.087.232
Niet EU 2017 juni* 3.196.952 2.004.400 -1.192.552
Niet EU 2017 juli* 2.624.711 1.779.007 -845.704
Niet EU 2017 augustus* 3.001.196 1.642.142 -1.359.054
Niet EU 2017 september* 2.970.470 2.069.651 -900.819
Niet EU 2017 oktober* 3.269.635 1.861.799 -1.407.836
Niet EU 2017 november* 3.351.637 1.938.414 -1.413.223
Niet EU 2017 december* 3.521.268 2.182.712 -1.338.556
Niet EU 2017* 40.108.701 23.753.019 -16.355.682
Niet EU 2018 januari* 4.166.077 2.196.413 -1.969.664
Niet EU 2018 februari* 3.675.620 2.333.537 -1.342.083
Niet EU 2018 maart* 3.516.516 2.063.426 -1.453.090
Niet EU 2018 april* 3.772.105 1.723.933 -2.048.172
Niet EU 2018 mei* 4.031.049 2.321.850 -1.709.199
Niet EU 2018 juni* 3.748.714 1.998.118 -1.750.596
Niet EU 2018 januari-juni* 22.910.081 12.637.277 -10.272.804
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt de Nederlandse in- en uitvoerwaarde (en het saldo hiervan) van energie naar de regio´s Europese Unie (EU) en niet-EU gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996.

Status van de cijfers:
De gegevens tot en met 2016 zijn definitief en de cijfers over 2017 en 2018 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 september 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
De samenstelling van energie volgens de goederennaamlijst van de Internationale handelsstatistiek is in de loop der jaren gewijzigd. Daarom is het niet langer mogelijk een lange en eenduidige tijdreeks te publiceren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Nee.

Toelichting onderwerpen

Energie
Het totaal van grondstoffen en producten dat volgens de Gecombineerde Nomenclatuur (GN, ofwel goederennaamlijst voor de internationale handel) wordt geregistreerd onder hoofdstuk 27, de statistieknummers 29022000 t/m 29029090 en de tariefposten 3403 en 3811. Hieronder vallen onder meer ruwe aardolie, aardolieproducten, aardgas, steenkool en elektriciteit.
Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
De waarde van de uitvoer minus de invoer.