Wegvervoer; kwartaalreeksen goederenvervoer over de weg 1997-2012

Wegvervoer; kwartaalreeksen goederenvervoer over de weg 1997-2012

Vervoer naar soort vergunning Perioden Verkeers- en vervoersprestaties In binnenlands en internationaal vervoer Vervoerd gewicht, totaal (1 000 ton) Verkeers- en vervoersprestaties In binnenlands en bilateraal vervoer Vervoerd gewicht, totaal (1 000 ton) Verkeers- en vervoersprestaties In binnenlands vervoer Vervoerd gewicht (1 000 ton) Verkeers- en vervoersprestaties In internationaal vervoer Totale internationale wegvervoer Vervoerd gewicht (1 000 ton) Verkeers- en vervoersprestaties In internationaal vervoer Bilateraal vervoer Vervoerd gewicht (1 000 ton)
Beroeps- en eigen vervoer 2007 jaartotaal 704.438 676.631 565.992 138.446 110.639
Beroeps- en eigen vervoer 2008 jaartotaal 681.870 651.505 544.065 137.805 107.440
Beroeps- en eigen vervoer 2009 jaartotaal 676.622 650.513 552.942 123.681 97.571
Beroeps- en eigen vervoer 2010 jaartotaal 623.939 593.093 499.375 124.564 93.718
Beroeps- en eigen vervoer 2011 1e kwartaal 151.190 144.776 120.617 30.574 24.159
Beroeps- en eigen vervoer 2011 2e kwartaal 165.264 156.898 132.926 32.338 23.972
Beroeps- en eigen vervoer 2011 3e kwartaal 151.944 144.884 124.467 27.477 20.417
Beroeps- en eigen vervoer 2011 4e kwartaal 151.025 143.184 116.359 34.666 26.825
Beroeps- en eigen vervoer 2011 jaartotaal 619.424 589.741 494.368 125.056 95.373
Beroeps- en eigen vervoer 2012 1e kwartaal* 136.175 128.995 105.020 31.154 23.975
Beroeps- en eigen vervoer 2012 2e kwartaal* 161.160 154.173 131.487 29.672 22.686
Beroeps- en eigen vervoer 2012 3e kwartaal* 143.114 136.483 115.550 27.564 20.933
Beroeps- en eigen vervoer 2012 4e kwartaal* 155.489 148.259 125.102 30.387 23.157
Beroeps- en eigen vervoer 2012 jaartotaal* 595.936 567.910 477.159 118.777 90.751
Beroepsvervoer 2007 jaartotaal 479.252 454.663 359.937 119.316 94.726
Beroepsvervoer 2008 jaartotaal 485.594 458.889 363.794 121.801 95.095
Beroepsvervoer 2009 jaartotaal 444.379 420.487 335.320 109.059 85.167
Beroepsvervoer 2010 jaartotaal 438.607 409.582 324.761 113.846 84.821
Beroepsvervoer 2011 1e kwartaal 96.816 91.036 69.825 26.991 21.211
Beroepsvervoer 2011 2e kwartaal 116.982 109.369 88.028 28.954 21.341
Beroepsvervoer 2011 3e kwartaal 109.484 102.755 83.683 25.801 19.072
Beroepsvervoer 2011 4e kwartaal 106.455 99.022 75.034 31.421 23.988
Beroepsvervoer 2011 jaartotaal 429.736 402.180 316.569 113.166 85.611
Beroepsvervoer 2012 1e kwartaal* 94.612 87.923 65.857 28.755 22.066
Beroepsvervoer 2012 2e kwartaal* 113.870 107.651 86.896 26.973 20.755
Beroepsvervoer 2012 3e kwartaal* 98.722 92.545 73.795 24.928 18.750
Beroepsvervoer 2012 4e kwartaal* 106.570 100.200 80.021 26.549 20.179
Beroepsvervoer 2012 jaartotaal* 413.774 388.318 306.568 107.206 81.750
Eigen vervoer 2007 jaartotaal 225.185 221.968 206.055 19.130 15.913
Eigen vervoer 2008 jaartotaal 196.276 192.617 180.272 16.004 12.345
Eigen vervoer 2009 jaartotaal 232.244 230.026 217.622 14.622 12.404
Eigen vervoer 2010 jaartotaal 185.332 183.511 174.614 10.718 8.897
Eigen vervoer 2011 1e kwartaal 54.375 53.741 50.792 3.583 2.949
Eigen vervoer 2011 2e kwartaal 48.282 47.529 44.898 3.384 2.631
Eigen vervoer 2011 3e kwartaal 42.460 42.129 40.784 1.676 1.345
Eigen vervoer 2011 4e kwartaal 44.571 44.162 41.325 3.246 2.837
Eigen vervoer 2011 jaartotaal 189.688 187.560 177.798 11.890 9.762
Eigen vervoer 2012 1e kwartaal* 41.563 41.073 39.164 2.399 1.909
Eigen vervoer 2012 2e kwartaal* 47.290 46.522 44.591 2.699 1.931
Eigen vervoer 2012 3e kwartaal* 44.391 43.938 41.755 2.636 2.183
Eigen vervoer 2012 4e kwartaal* 48.918 48.059 45.081 3.837 2.978
Eigen vervoer 2012 jaartotaal* 182.162 179.592 170.591 11.571 9.001
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over de verkeers- en vervoersprestaties van Nederlandse vrachtvoertuigen in het binnenlandse en internationale goederenvervoer over de weg.
De prestaties worden ondermeer uitgedrukt in aantal ritten, afgelegde afstanden, vervoerd ladinggewicht, ladingtonkilometer en ladingsoort.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Kwartaalcijfers beschikbaar vanaf het 1e kwartaal 1998 tot en met 4e kwartaal 2012.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met 2011 zijn definitief, de gegevens van 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 14 februari 2014:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2012 en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt niet opgevolgd.

Toelichting onderwerpen

Verkeers- en vervoersprestaties
Aantal ritten, vervoerde lading en afgelegde afstanden door Nederlandse
voertuigen ingericht voor het vervoer van lading, in het binnenlandse en
internationale goederenvervoer over de weg.
In binnenlands en internationaal vervoer
Het totaal van de verkeers- en vervoersprestaties door Nederlandse
ondernemers in het binnenlands en internationale vervoer.
Het internationale vervoer omvat het bilateraal vervoer, cabotage vervoer
en derde landen vervoer.
---
Bilateraal vervoer is internationaal goederenvervoer door Nederlandse
vrachtvoertuigen tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats
van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
---
Cabotage vervoer is vervoer door Nederlandse ondernemingen tussen twee
buitenlandse plaatsen; het land van de plaats van lading is gelijk aan
het land van de plaats van lossing.
---
Derde landen vervoer is vervoer door Nederlandse ondernemingen tussen
twee buitenlandse plaatsen; het land van de plaats van lading is ongelijk
aan het land van de plaats van lossing.
---
Let wel :
bij de vaststelling van het totale internationale goederenvervoer is het
vervoerde gewicht in cabotage vervoer en derde landen vervoer slechts
éénmaal meegeteld.
Vervoerd gewicht, totaal
In binnenlands en bilateraal vervoer
Het totaal van de verkeers- en vervoersprestaties door Nederlandse
ondernemers in het binnenlands en internationale bilateraal vervoer, dus
exclusief cabotage vervoer en derde landen vervoer.
---
Bilateraal vervoer is internationaal goederenvervoer door Nederlandse
vrachtvoertuigen tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats
van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
Vervoerd gewicht, totaal
In binnenlands vervoer
Aantal ritten, vervoerde lading en afgelegde afstanden door Nederlandse
voertuigen ingericht voor het vervoer van lading, in het binnenlandse
goederenvervoer over de weg.
Vervoerd gewicht
In internationaal vervoer
Aantal ritten, vervoerde lading en afgelegde afstanden door Nederlandse
voertuigen ingericht voor het vervoer van lading, in het internationale
goederenvervoer over de weg.
Het internationale vervoer omvat het bilateraal vervoer, cabotage vervoer
en derde landen vervoer.
---
Bilateraal vervoer is internationaal goederenvervoer door Nederlandse
vrachtvoertuigen tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats
van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
---
Cabotage vervoer is vervoer door Nederlandse ondernemingen tussen twee
buitenlandse plaatsen; het land van de plaats van lading is gelijk aan
het land van de plaats van lossing.
---
Derde landen vervoer is vervoer door Nederlandse ondernemingen tussen
twee buitenlandse plaatsen; het land van de plaats van lading is ongelijk
aan het land van de plaats van lossing.
---
Let wel :
bij de vaststelling van het totale internationale goederenvervoer is het
vervoerde gewicht in cabotage vervoer en derde landen vervoer slechts
éénmaal meegeteld.
Totale internationale wegvervoer
Aantal ritten, vervoerde lading en afgelegde afstanden door Nederlandse
voertuigen ingericht voor het vervoer van lading, in het internationale
goederenvervoer over de weg.
Het internationale vervoer omvat het bilateraal vervoer, cabotage vervoer
en derde landen vervoer.
---
Bilateraal vervoer is internationaal goederenvervoer door Nederlandse
vrachtvoertuigen tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats
van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
---
Cabotage vervoer is vervoer door Nederlandse ondernemingen tussen twee
buitenlandse plaatsen; het land van de plaats van lading is gelijk aan
het land van de plaats van lossing.
---
Derde landen vervoer is vervoer door Nederlandse ondernemingen tussen
twee buitenlandse plaatsen; het land van de plaats van lading is ongelijk
aan het land van de plaats van lossing.
---
Let wel :
bij de vaststelling van het totale internationale goederenvervoer is het
vervoerde gewicht in cabotage vervoer en derde landen vervoer slechts
éénmaal meegeteld.
Vervoerd gewicht
Bilateraal vervoer
Bilateraal vervoer is internationaal goederenvervoer door Nederlandse
vrachtvoertuigen tussen Nederland en het buitenland, waarbij óf de plaats
van lading óf de plaats van lossing buiten Nederland ligt.
Vervoerd gewicht