Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's); 1995 - 2002

Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (PBO's); 1995 - 2002

PBO's Perioden Lopende uitgaven Totaal lopende uitgaven (mln euro)
SER en bedrijfschappen 1995 143
SER en bedrijfschappen 1996 143
SER en bedrijfschappen 1997 149
SER en bedrijfschappen 1998 139
SER en bedrijfschappen 1999 154
SER en bedrijfschappen 2000 126
SER en bedrijfschappen 2001 137
SER en bedrijfschappen 2002 119
Productschappen 1995 264
Productschappen 1996 264
Productschappen 1997 262
Productschappen 1998 253
Productschappen 1999 259
Productschappen 2000 244
Productschappen 2001 376
Productschappen 2002 269
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Lopende uitgaven en inkomsten, balansen van de
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Lopende uitgaven
Bevat de uitgaven die PBO's op de lasten- en batenrekening verantwoorden.
Dit zijn dus uitgaven die betrekking hebben op de exploitatie, zoals
lonen, huisvestings- en bureaukosten, kapitaallasten en betaalde
subsidies.
Totaal lopende uitgaven