Logiesverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Bewerk tabel

Logiesverstrekkers (SBI 551)
Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in hotels en motels al
dan niet in combinatie met de exploitatie van een restaurant.
Exploitatie van pensions, gezellentehuizen, conferentieoorden.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Logiesverstrekkers; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieTotaal handel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenTotaal dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenGedistilleerd (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenBier alcoholhoudend (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenBier alcoholvrij/arm (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenZwak alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenKoffie en thee (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDrankenOverige niet alcoholische dranken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieKeuken (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieIJs en sorbets (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieLogies (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerhuur zalen en banen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige horeca activiteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 551 1996 26,5 1.908 1.885 1.874 11 23 1.700 19,6 37,0 9,8 33,6 571 260 51 11 88 160 208 -86 122 82,4 6,0 6,4 4,8 1.885 0,6 99,4 15,5 2,1 3,5 0,2 3,2 3,6 3,0 31,8 0,1 43,6 2,5 5,0 0,8 1,1 629 80,3 8,2 2,2 4,6 1,5 4,4 571 260 39,8 5,1 20,8 14,8 3,2 16,2 51 14,1 42,9 43,1 11 32,2 19,3 48,5 88 33,0 9,4 57,6 160 13,1 8,5 5,4 2,2 9,7 17,5 1,4 42,2 462 86,8 8,2 5,0 304 91 98,9 35,9 4,3 3,2 21,1 34,3 1,1
Totaal SBI 551 1997 26,3 2.076 2.056 2.045 11 20 1.841 19,7 37,0 9,6 33,7 620 287 52 11 96 173 235 -55 180 82,3 6,7 8,7 4,7 2.056 0,5 99,5 15,3 2,0 3,3 0,2 3,2 3,6 3,0 31,6 0,1 44,2 2,7 4,7 0,9 1,2 681 79,3 8,2 2,1 5,1 1,4 5,1 620 287 41,2 5,2 20,5 14,3 3,0 15,7 52 14,2 44,4 41,4 11 30,5 20,9 48,6 96 31,3 9,6 59,1 173 13,8 8,1 5,0 1,7 9,1 17,2 1,3 43,9 481 87,2 6,5 6,3 310 98 98,0 28,6 2,4 3,5 16,9 46,7 2,0
Totaal SBI 551 1998 25,3 2.293 2.270 2.258 12 23 2.002 19,0 37,7 8,8 34,5 690 326 57 12 107 188 290 -90 200 83,3 8,9 8,7 6,0 2.270 0,5 99,5 14,5 1,8 3,1 0,2 3,0 3,4 3,0 30,6 0,1 45,9 3,0 4,4 0,9 1,2 755 74,7 11,4 2,1 6,4 1,3 5,2 690 326 . . . . . . 57 . . . 12 . . . 107 . . . 188 . . . . . . . . 496 86,3 6,2 7,5 314 137 99,7 35,0 4,1 2,7 21,2 36,7 0,3
Totaal SBI 551 1999 25,4 2.490 2.466 2.455 11 24 2.157 18,7 37,5 9,2 34,6 747 349 57 13 116 211 333 -50 283 83,7 10,1 11,4 8,1 2.466 0,5 99,5 13,9 1,6 3,0 0,2 2,9 3,4 2,8 29,7 0,1 47,3 3,4 4,2 0,8 1,2 810 74,4 11,4 2,2 6,9 1,0 5,2 747 349 . . . . . . 57 . . . 13 . . . 116 . . . 211 . . . . . . . . 507 87,2 5,8 7,0 318 201 99,6 37,9 4,3 3,7 16,7 37,0 0,4
Tot 500 000 euro 1996 20,2 310 303 303 1 7 256 24,7 22,8 12,4 40,1 103 51 7 3 11 30 53 -18 35 79,1 11,1 11,4 4,1 303 0,2 99,8 20,5 3,3 8,0 0,3 1,9 3,1 3,8 29,7 0,3 45,3 0,5 3,3 0,1 1,1 58 81,5 10,0 2,2 4,0 0,8 2,6 103 51 36,1 4,2 23,8 19,4 4,9 11,5 7 10,2 51,9 37,9 3 35,0 21,8 43,2 11 52,1 10,0 37,9 30 23,6 7,8 9,1 4,0 9,7 3,7 1,3 40,9 108 64,7 31,7 3,5 64 13 94,3 34,1 9,0 0,9 19,9 30,5 5,7
Tot 500 000 euro 1997 19,3 294 289 289 1 5 241 25,3 24,1 12,4 38,2 92 47 6 3 9 27 53 -18 35 78,9 11,9 11,9 2,5 289 0,2 99,8 20,2 3,2 7,4 0,4 2,1 3,3 3,9 30,7 0,4 44,5 0,9 2,9 0,1 1,5 58 83,7 9,5 1,4 3,0 0,9 3,0 92 47 36,7 5,3 26,7 16,9 5,7 8,8 6 10,8 54,9 34,2 3 33,0 23,1 43,9 9 51,4 8,3 40,3 27 26,5 9,1 7,4 3,7 10,5 2,6 0,9 39,4 98 68,2 28,5 3,3 57 7 99,8 20,1 10,0 3,2 39,2 27,2 0,2
Tot 500 000 euro 1998 17,9 287 282 282 1 5 232 25,5 24,8 11,7 38,1 88 43 7 3 9 25 55 -15 40 79,1 13,7 13,9 5,7 282 0,2 99,8 20,0 3,0 7,5 0,3 2,0 3,3 3,8 31,2 0,3 44,5 0,9 2,9 0,1 1,5 57 79,8 13,2 1,4 3,5 0,7 2,9 88 43 . . . . . . 7 . . . 3 . . . 9 . . . 25 . . . . . . . . 92 66,2 30,0 3,9 53 16 99,9 37,0 10,8 1,7 20,6 29,7 0,1
Tot 500 000 euro 1999 17,5 286 282 281 1 4 230 25,6 24,3 12,0 38,0 87 42 8 3 10 24 56 -15 41 79,1 14,2 14,2 7,3 282 0,2 99,8 19,9 3,1 7,5 0,3 2,0 3,2 3,8 30,0 0,3 46,3 0,5 2,7 0,1 1,5 56 78,4 13,4 2,1 3,4 0,6 3,6 87 42 . . . . . . 8 . . . 3 . . . 10 . . . 24 . . . . . . . . 86 67,1 30,2 2,7 53 21 99,2 16,3 14,9 2,6 17,6 47,8 0,8
500 000 tot 1 500 000 euro 1996 4,0 343 340 340 1 3 312 23,0 36,7 9,1 31,2 97 43 11 2 15 27 31 -14 17 78,9 4,8 5,0 3,9 340 0,2 99,8 20,0 3,0 4,8 0,3 4,3 3,7 3,9 36,6 0,2 38,1 1,1 3,4 0,3 1,6 115 81,9 8,8 1,9 3,0 2,6 3,5 97 43 37,8 5,2 24,9 14,0 5,4 12,8 11 13,6 40,9 46,0 2 22,3 24,2 53,5 15 38,5 10,4 51,1 27 20,5 10,2 7,0 3,1 10,7 10,4 1,0 37,2 94 90,1 3,5 6,3 59 13 99,0 30,4 10,7 2,2 31,5 24,2 1,0
500 000 tot 1 500 000 euro 1997 4,6 422 418 418 0 4 387 22,3 36,5 9,1 32,1 124 56 11 3 17 37 35 -15 20 79,4 4,6 4,9 3,4 418 0,1 99,9 19,0 2,8 4,4 0,3 4,3 3,5 3,7 35,2 0,2 40,8 1,4 3,0 0,3 1,3 141 80,7 8,9 2,1 3,7 1,5 4,4 124 56 39,1 4,9 23,4 15,6 4,2 12,9 11 10,3 53,5 36,2 3 21,6 25,8 52,6 17 37,7 9,5 52,8 37 22,5 8,7 6,2 1,4 9,6 8,9 0,6 42,2 109 90,5 3,1 6,4 67 14 97,4 12,6 4,5 2,9 40,5 36,9 2,6
500 000 tot 1 500 000 euro 1998 4,6 399 395 395 0 4 359 21,9 36,8 9,2 32,1 116 54 12 3 15 31 40 -15 25 80,1 6,5 6,3 5,9 395 0,0 100,0 18,0 2,9 4,1 0,3 3,7 3,6 3,4 34,6 0,1 42,7 1,6 2,5 0,3 1,3 132 77,9 11,3 2,1 3,5 2,3 4,3 116 54 . . . . . . 12 . . . 3 . . . 15 . . . 31 . . . . . . . . 99 89,7 3,3 7,0 60 23 99,9 32,0 7,7 2,1 29,6 28,4 0,1
500 000 tot 1 500 000 euro 1999 5,0 427 423 423 0 4 379 21,9 36,7 9,3 32,1 122 56 11 3 16 35 47 -14 33 80,4 7,9 7,7 7,0 423 0,1 99,9 16,7 2,1 4,1 0,3 3,3 3,6 3,2 34,4 0,1 44,4 1,8 2,3 0,2 1,2 139 78,1 12,3 2,2 3,8 0,6 4,1 122 56 . . . . . . 11 . . . 3 . . . 16 . . . 35 . . . . . . . . 102 91,4 3,0 5,6 61 30 99,9 41,8 11,8 2,1 22,4 21,8 0,1
1 500 000 tot 2 500 000 euro 1996 1,1 197 195 195 1 2 185 19,4 40,0 10,1 30,5 56 26 6 1 7 16 12 -11 1 81,6 0,5 0,6 4,2 195 0,3 99,7 15,6 1,5 2,8 0,3 4,0 3,9 3,1 34,5 0,2 41,7 2,9 4,5 0,2 1,3 74 80,2 8,8 2,6 3,9 1,9 3,9 56 26 34,4 4,9 21,9 16,8 4,0 18,0 6 14,9 45,2 40,0 1 31,4 16,9 51,7 7 40,7 11,2 48,1 16 13,8 10,2 4,6 0,8 9,6 18,2 1,6 41,2 47 94,6 0,1 5,2 32 8 99,5 39,4 4,0 3,8 21,0 31,3 0,5
1 500 000 tot 2 500 000 euro 1997 1,0 190 188 187 1 2 176 20,3 39,9 10,0 29,8 52 25 5 1 7 15 14 -10 4 81,1 1,9 2,1 4,6 188 0,4 99,6 16,0 1,5 2,9 0,3 4,2 3,9 3,3 36,1 0,2 40,0 3,0 3,7 0,4 1,5 70 79,9 8,7 2,4 4,2 1,2 5,0 52 25 32,5 4,8 22,7 18,7 3,6 17,9 5 17,1 40,5 42,4 1 26,4 21,8 51,8 7 42,1 10,2 47,6 15 13,0 8,8 4,8 1,3 8,7 18,0 1,6 43,9 45 94,1 0,0 5,8 29 9 97,6 40,0 3,9 2,4 12,1 39,1 2,4
1 500 000 tot 2 500 000 euro 1998 1,1 223 222 221 1 1 206 19,6 39,3 8,7 32,4 67 32 5 1 9 20 17 -8 9 81,8 3,8 3,9 5,1 222 0,4 99,6 15,0 1,4 2,7 0,2 3,9 3,6 3,1 33,9 0,1 43,5 2,9 3,4 0,7 1,3 81 75,3 11,6 2,2 6,2 1,3 4,7 67 32 . . . . . . 5 . . . 1 . . . 9 . . . 20 . . . . . . . . 51 92,2 0,1 7,7 31 11 99,9 25,7 5,2 3,1 20,3 45,6 0,1
1 500 000 tot 2 500 000 euro 1999 1,0 201 200 199 1 1 185 20,3 38,5 9,2 31,9 59 30 5 1 7 16 16 -7 9 81,2 4,4 4,3 7,0 200 0,6 99,4 14,6 1,4 2,7 0,2 3,6 3,7 3,0 35,0 0,1 42,6 3,4 3,0 0,4 1,2 71 75,8 11,9 2,1 5,4 1,1 4,8 59 30 . . . . . . 5 . . . 1 . . . 7 . . . 16 . . . . . . . . 43 93,1 0,5 6,3 26 14 99,5 32,8 4,1 4,1 19,0 39,5 0,5
2 500 000 euro en meer 1996 1,3 1.059 1.046 1.037 9 13 946 17,1 40,3 9,3 33,3 315 140 28 5 55 87 113 -45 68 84,6 5,8 6,4 5,4 1.046 0,9 99,1 12,5 1,5 2,0 0,1 3,0 3,6 2,4 30,4 0,0 45,2 3,5 6,1 1,3 0,9 382 79,7 7,6 2,3 5,2 1,2 5,0 315 140 42,8 5,5 18,2 13,0 1,7 18,7 28 15,0 40,9 44,1 5 35,7 15,4 48,8 55 26,8 8,7 64,5 87 7,0 7,9 3,7 1,5 9,5 24,4 1,5 44,5 213 94,9 0,1 5,0 149 57 99,7 37,1 1,8 3,9 19,0 38,0 0,3
2 500 000 euro en meer 1997 1,5 1.171 1.161 1.151 9 10 1.038 17,4 39,7 9,1 33,8 351 159 30 5 63 95 132 -12 120 84,5 6,9 10,3 5,7 1.161 0,8 99,2 12,6 1,5 2,0 0,1 2,9 3,6 2,5 29,7 0,1 45,9 3,6 5,9 1,4 1,0 412 78,2 7,6 2,1 6,0 1,4 5,6 351 159 44,6 5,3 17,4 12,5 1,8 18,4 30 15,8 39,5 44,7 5 35,5 16,5 48,0 63 25,3 9,8 65,0 95 7,0 7,4 3,8 1,3 8,6 24,4 1,7 45,8 229 92,3 0,0 7,7 157 67 98,0 31,4 0,9 3,8 10,0 51,9 2,0
2 500 000 euro en meer 1998 1,7 1.384 1.371 1.361 10 13 1.205 16,8 40,2 8,2 34,8 420 197 33 5 73 112 178 -51 127 85,3 9,4 9,2 6,2 1.371 0,7 99,3 12,3 1,3 2,0 0,1 2,9 3,3 2,6 28,8 0,1 47,5 3,9 5,4 1,2 1,1 485 73,2 11,2 2,2 7,5 1,1 5,9 420 197 . . . . . . 33 . . . 5 . . . 73 . . . 112 . . . . . . . . 254 91,0 0,0 9,0 171 85 99,6 36,7 1,7 3,0 19,1 39,2 0,4
2 500 000 euro en meer 1999 1,9 1.576 1.562 1.553 9 14 1.363 16,4 39,9 8,7 35,1 478 221 33 6 83 135 213 -12 201 85,7 10,6 12,7 8,6 1.562 0,6 99,4 12,0 1,3 1,9 0,1 2,8 3,4 2,5 27,7 0,1 49,0 4,4 5,1 1,2 1,2 544 72,9 10,9 2,3 8,2 1,1 5,7 478 221 . . . . . . 33 . . . 6 . . . 83 . . . 135 . . . . . . . . 276 91,0 0,0 9,0 179 136 99,6 40,9 1,0 4,2 15,1 38,5 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens