Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) PM10 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 170.489 241,7 704,0 76,69
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 182.598 139,0 536,0 48,64
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 197.938 69,8 407,8 34,61
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 177.741 52,7 358,8 30,61
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 185.551 42,3 364,4 29,86
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 185.573 32,9 353,0 28,58
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 183.389 31,2 339,5 28,02
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 179.698 29,2 333,8 27,36
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 * 177.706 26,5 328,7 26,47
Stationaire bronnen, totaal 1990 137.494 170,6 282,1 48,21
Stationaire bronnen, totaal 2000 143.244 63,3 184,5 26,19
Stationaire bronnen, totaal 2010 157.991 32,9 136,4 20,91
Stationaire bronnen, totaal 2014 137.992 28,8 112,6 20,10
Stationaire bronnen, totaal 2015 145.340 29,9 115,8 20,14
Stationaire bronnen, totaal 2016 145.383 27,0 110,5 19,99
Stationaire bronnen, totaal 2017 143.013 25,6 105,2 19,88
Stationaire bronnen, totaal 2018 138.411 24,0 101,5 19,30
Stationaire bronnen, totaal 2019 * 136.455 21,4 100,0 18,55
Energiesector 1990 52.861 112,8 103,9 7,95
Energiesector 2000 63.278 48,3 64,9 3,65
Energiesector 2010 68.306 19,4 32,9 0,55
Energiesector 2014 63.086 18,3 26,8 0,53
Energiesector 2015 67.683 19,7 27,5 0,63
Energiesector 2016 66.079 17,1 23,3 0,47
Energiesector 2017 61.808 15,3 21,6 0,45
Energiesector 2018 58.213 13,6 20,7 0,37
Energiesector 2019 * 58.051 11,2 20,6 0,30
Nijverheid (geen energiesector) 1990 41.118 51,4 79,0 27,71
Nijverheid (geen energiesector) 2000 34.407 13,9 34,9 10,78
Nijverheid (geen energiesector) 2010 35.516 12,3 30,3 8,53
Nijverheid (geen energiesector) 2014 33.159 9,5 25,0 7,77
Nijverheid (geen energiesector) 2015 33.857 9,3 24,8 7,83
Nijverheid (geen energiesector) 2016 34.953 8,9 25,2 8,09
Nijverheid (geen energiesector) 2017 37.027 9,3 24,5 8,27
Nijverheid (geen energiesector) 2018 36.716 9,4 23,8 8,20
Nijverheid (geen energiesector) 2019 * 35.834 9,2 23,1 7,81
Particulier huishouden 1990 22.351 1,2 23,4 5,01
Particulier huishouden 2000 22.315 0,5 21,3 5,07
Particulier huishouden 2010 25.393 0,5 15,7 4,74
Particulier huishouden 2014 17.417 0,4 9,9 4,29
Particulier huishouden 2015 18.418 0,4 9,8 4,11
Particulier huishouden 2016 19.077 0,4 9,6 3,98
Particulier huishouden 2017 18.587 0,4 8,7 3,94
Particulier huishouden 2018 18.481 0,4 8,4 3,84
Particulier huishouden 2019 * 17.768 0,4 8,1 3,68
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.964 0,0 58,0 4,92
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.654 0,0 49,7 5,46
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 10.374 0,1 45,4 6,09
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.859 0,1 41,5 6,46
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 8.284 0,1 43,7 6,52
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 8.234 0,1 43,0 6,47
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 8.386 0,1 41,0 6,27
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 8.331 0,1 39,9 5,95
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 * 8.473 0,1 39,8 5,82
Mobiele bronnen; totaal 1990 32.994 71,1 421,9 28,48
Mobiele bronnen; totaal 2000 39.354 75,7 351,5 22,45
Mobiele bronnen; totaal 2010 39.947 36,9 271,3 13,70
Mobiele bronnen; totaal 2014 39.749 23,9 246,2 10,51
Mobiele bronnen; totaal 2015 40.211 12,4 248,6 9,72
Mobiele bronnen; totaal 2016 40.190 5,8 242,4 8,59
Mobiele bronnen; totaal 2017 40.377 5,6 234,3 8,13
Mobiele bronnen; totaal 2018 41.287 5,1 232,4 8,06
Mobiele bronnen; totaal 2019 * 41.251 5,1 228,7 7,92
Wegverkeer 1990 23.938 12,8 255,1 16,81
Wegverkeer 2000 28.257 3,0 155,0 10,02
Wegverkeer 2010 29.385 0,2 107,1 5,66
Wegverkeer 2014 28.960 0,2 89,5 4,11
Wegverkeer 2015 28.849 0,2 85,3 3,84
Wegverkeer 2016 29.155 0,2 81,7 3,72
Wegverkeer 2017 29.467 0,2 78,0 3,55
Wegverkeer 2018 29.772 0,2 74,4 3,42
Wegverkeer 2019 * 29.779 0,2 74,4 3,41
Binnenvaart 1990 1.854 1,9 30,7 1,36
Binnenvaart 2000 2.088 2,2 30,0 1,36
Binnenvaart 2010 1.777 0,5 24,6 0,96
Binnenvaart 2014 2.037 0,0 27,6 0,96
Binnenvaart 2015 2.071 0,0 27,9 0,96
Binnenvaart 2016 2.048 0,0 27,4 0,93
Binnenvaart 2017 2.095 0,0 27,9 0,93
Binnenvaart 2018 2.105 0,0 28,0 0,92
Binnenvaart 2019 * 1.914 0,0 25,3 0,82
Zeevaart 1990 3.614 51,7 88,5 6,13
Zeevaart 2000 4.554 65,5 110,8 7,72
Zeevaart 2010 4.750 35,3 102,6 5,52
Zeevaart 2014 4.667 23,3 95,5 4,20
Zeevaart 2015 5.205 11,9 103,0 3,77
Zeevaart 2016 4.851 5,3 102,6 2,88
Zeevaart 2017 4.763 5,1 100,6 2,70
Zeevaart 2018 5.129 4,5 102,9 2,81
Zeevaart 2019 * 5.129 4,5 102,9 2,81
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.101 1,2 14,8 1,31
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.119 1,2 14,5 1,03
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.069 0,1 11,0 0,53
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.201 0,0 10,8 0,42
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.214 0,0 10,4 0,39
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.136 0,0 9,1 0,33
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.104 0,0 8,2 0,29
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.104 0,0 7,6 0,26
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 * 1.104 0,0 7,0 0,23
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire en mobiele bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2).
De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens. De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.
De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig, alle andere jaren zijn defintief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 1 september 2020:
Toevoeging voorlopige cijfers 2019.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Defintieve cijfers over 2019 worden in maart 2021 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
PM10
Fijn stof (= deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook') en allerlei industriële processen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.