Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) PM10 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 170.278 242,4 708,0 82,01
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 182.285 139,3 545,3 54,55
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 197.901 69,9 419,0 39,62
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 175.927 52,8 363,9 35,57
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 183.050 42,4 371,0 34,65
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 184.275 33,0 360,4 33,28
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 181.605 31,3 347,9 32,80
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 178.151 29,2 342,2 32,60
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 174.716 26,7 333,9 31,64
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 163.721 22,9 313,8 29,94
Stationaire bronnen, totaal 1990 136.916 170,6 281,9 52,59
Stationaire bronnen, totaal 2000 142.475 63,3 184,4 30,61
Stationaire bronnen, totaal 2010 157.424 32,9 134,1 24,77
Stationaire bronnen, totaal 2014 137.001 28,8 110,9 24,15
Stationaire bronnen, totaal 2015 143.273 30,0 113,7 23,94
Stationaire bronnen, totaal 2016 144.055 27,1 108,5 23,69
Stationaire bronnen, totaal 2017 141.223 25,6 103,0 23,58
Stationaire bronnen, totaal 2018 136.939 24,0 100,2 23,45
Stationaire bronnen, totaal 2019 133.548 22,0 96,1 22,75
Stationaire bronnen, totaal 2020 126.048 18,9 91,0 21,81
Energiesector 1990 52.953 112,9 104,1 8,00
Energiesector 2000 63.378 48,3 65,0 3,65
Energiesector 2010 68.420 19,4 33,4 0,55
Energiesector 2014 63.218 18,4 27,4 0,53
Energiesector 2015 67.641 19,8 28,0 0,63
Energiesector 2016 66.032 17,1 23,7 0,47
Energiesector 2017 61.700 15,3 21,8 0,45
Energiesector 2018 58.006 13,6 21,0 0,37
Energiesector 2019 57.234 11,3 19,5 0,33
Energiesector 2020 50.612 8,9 17,2 0,27
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.445 51,2 78,9 27,66
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.535 13,9 34,8 10,60
Nijverheid (geen energiesector) 2010 34.802 12,3 29,8 8,12
Nijverheid (geen energiesector) 2014 31.976 9,5 24,5 7,36
Nijverheid (geen energiesector) 2015 31.778 9,3 24,2 7,48
Nijverheid (geen energiesector) 2016 33.334 8,9 24,6 7,74
Nijverheid (geen energiesector) 2017 35.312 9,3 23,8 7,95
Nijverheid (geen energiesector) 2018 35.044 9,3 23,2 7,87
Nijverheid (geen energiesector) 2019 33.628 9,6 23,1 7,77
Nijverheid (geen energiesector) 2020 34.219 9,1 21,7 7,58
Particulier huishouden 1990 22.352 1,2 23,3 9,49
Particulier huishouden 2000 22.316 0,5 21,3 9,78
Particulier huishouden 2010 25.394 0,5 15,6 9,11
Particulier huishouden 2014 17.417 0,4 9,9 8,84
Particulier huishouden 2015 18.419 0,4 9,8 8,55
Particulier huishouden 2016 19.078 0,4 9,5 8,35
Particulier huishouden 2017 18.588 0,4 8,7 8,29
Particulier huishouden 2018 18.482 0,5 8,4 8,56
Particulier huishouden 2019 17.895 0,4 8,1 8,11
Particulier huishouden 2020 17.149 0,4 7,7 7,53
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 7.965 0,0 58,0 4,89
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.656 0,0 49,7 5,41
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 10.406 0,1 45,3 6,06
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.918 0,1 41,5 6,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 8.350 0,1 43,7 6,29
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 8.271 0,1 42,9 6,21
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 8.434 0,1 41,0 6,01
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 8.756 0,1 40,6 5,77
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 8.761 0,1 38,6 5,61
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 8.601 0,1 37,8 5,57
Mobiele bronnen; totaal 1990 33.361 71,8 426,0 29,42
Mobiele bronnen; totaal 2000 39.810 76,0 361,0 23,94
Mobiele bronnen; totaal 2010 40.476 37,0 284,9 14,85
Mobiele bronnen; totaal 2014 38.926 24,0 253,1 11,42
Mobiele bronnen; totaal 2015 39.777 12,5 257,3 10,71
Mobiele bronnen; totaal 2016 40.220 6,0 251,9 9,59
Mobiele bronnen; totaal 2017 40.382 5,7 244,9 9,22
Mobiele bronnen; totaal 2018 41.213 5,2 242,0 9,15
Mobiele bronnen; totaal 2019 41.168 4,8 237,8 8,89
Mobiele bronnen; totaal 2020 37.674 4,0 222,8 8,13
Wegverkeer 1990 24.221 13,3 257,9 17,39
Wegverkeer 2000 28.562 3,1 158,6 10,62
Wegverkeer 2010 29.589 0,2 113,9 6,30
Wegverkeer 2014 27.769 0,2 90,6 4,59
Wegverkeer 2015 28.119 0,2 88,9 4,47
Wegverkeer 2016 28.859 0,2 85,3 4,35
Wegverkeer 2017 29.192 0,2 82,6 4,31
Wegverkeer 2018 29.426 0,2 76,8 4,15
Wegverkeer 2019 29.322 0,2 70,8 4,01
Wegverkeer 2020 26.119 0,2 60,1 3,50
Binnenvaart 1990 1.855 1,9 30,7 1,36
Binnenvaart 2000 2.089 2,2 30,0 1,36
Binnenvaart 2010 1.779 0,5 24,6 0,96
Binnenvaart 2014 2.038 0,0 27,6 0,96
Binnenvaart 2015 2.072 0,0 27,9 0,96
Binnenvaart 2016 2.049 0,0 27,4 0,93
Binnenvaart 2017 2.096 0,0 27,9 0,93
Binnenvaart 2018 2.107 0,0 28,0 0,92
Binnenvaart 2019 1.915 0,0 25,3 0,82
Binnenvaart 2020 1.882 0,0 24,6 0,80
Zeevaart 1990 3.614 51,7 88,5 6,13
Zeevaart 2000 4.554 65,5 110,8 7,72
Zeevaart 2010 4.750 35,3 102,6 5,52
Zeevaart 2014 4.663 23,3 95,5 4,20
Zeevaart 2015 5.201 11,9 102,9 3,77
Zeevaart 2016 4.849 5,3 102,6 2,88
Zeevaart 2017 4.761 5,1 100,6 2,70
Zeevaart 2018 5.125 4,5 102,8 2,81
Zeevaart 2019 5.384 4,1 107,5 2,85
Zeevaart 2020 5.516 3,5 107,2 2,74
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.077 1,2 13,2 1,61
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.101 1,2 14,7 1,30
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.057 0,1 10,7 0,61
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.199 0,0 10,5 0,50
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.211 0,0 10,3 0,46
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.131 0,0 9,1 0,40
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.102 0,0 8,4 0,36
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.260 0,0 9,2 0,37
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 1.205 0,0 8,3 0,32
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 1.213 0,0 8,0 0,29
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire en mobiele bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2).
De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens. De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.
De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 9 maart 2022:
Toevoeging definitieve cijfers 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2021 worden in oktober 2022 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
PM10
Fijn stof (= deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook') en allerlei industriële processen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.