Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) PM10 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 1990 170.300 242,4 708,0 82,02
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2000 182.300 139,3 545,3 54,57
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2010 197.900 69,9 419,0 39,64
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2014 175.900 52,8 363,9 35,60
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2015 183.000 42,4 371,0 34,67
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2016 184.300 33,0 360,4 33,30
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2017 181.600 31,3 347,9 32,82
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2018 178.200 29,2 342,2 32,63
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2019 174.700 26,7 333,8 31,66
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2020 163.700 22,9 313,8 29,89
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2021 * 169.300 23,9 313,3 28,00
Stationaire bronnen, totaal 1990 136.900 170,6 281,9 52,59
Stationaire bronnen, totaal 2000 142.500 63,3 184,4 30,61
Stationaire bronnen, totaal 2010 157.400 32,9 134,1 24,77
Stationaire bronnen, totaal 2014 137.000 28,8 110,9 24,15
Stationaire bronnen, totaal 2015 143.300 30,0 113,7 23,94
Stationaire bronnen, totaal 2016 144.100 27,1 108,5 23,69
Stationaire bronnen, totaal 2017 141.200 25,6 103,0 23,58
Stationaire bronnen, totaal 2018 136.900 24,0 100,2 23,45
Stationaire bronnen, totaal 2019 133.500 22,0 96,1 22,75
Stationaire bronnen, totaal 2020 126.000 18,9 91,0 21,74
Stationaire bronnen, totaal 2021 * 131.000 19,9 92,0 19,85
Energiesector 1990 52.900 112,7 103,9 7,94
Energiesector 2000 63.300 48,2 64,9 3,65
Energiesector 2010 68.300 19,4 32,8 0,55
Energiesector 2014 63.100 18,3 26,8 0,53
Energiesector 2015 67.500 19,7 27,6 0,63
Energiesector 2016 65.900 17,1 23,4 0,47
Energiesector 2017 61.600 15,3 21,5 0,45
Energiesector 2018 57.900 13,6 20,7 0,37
Energiesector 2019 57.100 11,3 19,4 0,33
Energiesector 2020 50.500 8,8 17,1 0,27
Energiesector 2021 * 52.700 10,4 17,6 0,30
Nijverheid (geen energiesector) 1990 40.500 51,4 79,0 27,72
Nijverheid (geen energiesector) 2000 33.700 14,0 35,0 10,61
Nijverheid (geen energiesector) 2010 34.900 12,3 30,4 8,12
Nijverheid (geen energiesector) 2014 32.100 9,5 25,0 7,36
Nijverheid (geen energiesector) 2015 31.900 9,3 24,6 7,48
Nijverheid (geen energiesector) 2016 33.500 8,9 24,9 7,74
Nijverheid (geen energiesector) 2017 35.400 9,3 24,1 7,95
Nijverheid (geen energiesector) 2018 35.100 9,3 23,5 7,87
Nijverheid (geen energiesector) 2019 33.700 9,6 23,2 7,77
Nijverheid (geen energiesector) 2020 34.300 9,2 21,9 7,50
Nijverheid (geen energiesector) 2021 * 34.300 8,6 22,1 7,55
Particulier huishouden 1990 22.400 1,2 23,3 9,49
Particulier huishouden 2000 22.300 0,5 21,3 9,78
Particulier huishouden 2010 25.400 0,5 15,6 9,11
Particulier huishouden 2014 17.400 0,4 9,9 8,84
Particulier huishouden 2015 18.400 0,4 9,8 8,55
Particulier huishouden 2016 19.100 0,4 9,5 8,35
Particulier huishouden 2017 18.600 0,4 8,7 8,29
Particulier huishouden 2018 18.500 0,5 8,4 8,56
Particulier huishouden 2019 17.900 0,4 8,1 8,11
Particulier huishouden 2020 17.100 0,4 7,7 7,53
Particulier huishouden 2021 * 19.400 0,4 8,4 5,69
01 Landbouw (stationaire bronnen) 1990 8.000 0,0 58,0 4,89
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2000 7.700 0,0 49,7 5,41
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2010 10.400 0,1 45,3 6,06
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2014 7.900 0,1 41,5 6,43
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2015 8.300 0,1 43,7 6,29
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2016 8.300 0,1 42,9 6,21
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2017 8.400 0,1 41,0 6,01
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2018 8.800 0,1 40,6 5,77
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2019 8.800 0,1 38,6 5,61
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2020 8.600 0,1 37,8 5,57
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2021 * 8.900 0,1 37,5 5,44
Mobiele bronnen; totaal 1990 33.400 71,8 426,0 29,43
Mobiele bronnen; totaal 2000 39.800 76,0 361,0 23,96
Mobiele bronnen; totaal 2010 40.500 37,0 284,9 14,87
Mobiele bronnen; totaal 2014 38.900 24,0 253,1 11,45
Mobiele bronnen; totaal 2015 39.800 12,5 257,3 10,74
Mobiele bronnen; totaal 2016 40.200 6,0 251,9 9,61
Mobiele bronnen; totaal 2017 40.400 5,7 244,9 9,24
Mobiele bronnen; totaal 2018 41.200 5,2 242,0 9,17
Mobiele bronnen; totaal 2019 41.200 4,8 237,8 8,92
Mobiele bronnen; totaal 2020 37.700 4,0 222,8 8,15
Mobiele bronnen; totaal 2021 * 38.300 4,0 221,2 8,15
Wegverkeer 1990 24.200 13,3 257,9 17,40
Wegverkeer 2000 28.600 3,1 158,6 10,64
Wegverkeer 2010 29.600 0,2 113,9 6,32
Wegverkeer 2014 27.800 0,2 90,6 4,62
Wegverkeer 2015 28.100 0,2 88,9 4,49
Wegverkeer 2016 28.900 0,2 85,3 4,37
Wegverkeer 2017 29.200 0,2 82,6 4,33
Wegverkeer 2018 29.400 0,2 76,8 4,17
Wegverkeer 2019 29.300 0,2 70,8 4,03
Wegverkeer 2020 26.100 0,2 60,1 3,52
Wegverkeer 2021 * 26.600 0,2 58,1 3,57
Binnenvaart 1990 1.900 1,9 30,7 1,36
Binnenvaart 2000 2.100 2,2 30,0 1,36
Binnenvaart 2010 1.800 0,5 24,6 0,96
Binnenvaart 2014 2.000 0,0 27,6 0,96
Binnenvaart 2015 2.100 0,0 27,9 0,96
Binnenvaart 2016 2.000 0,0 27,4 0,93
Binnenvaart 2017 2.100 0,0 27,9 0,93
Binnenvaart 2018 2.100 0,0 28,0 0,92
Binnenvaart 2019 1.900 0,0 25,3 0,82
Binnenvaart 2020 1.900 0,0 24,6 0,80
Binnenvaart 2021 * 2.000 0,0 25,7 0,83
Zeevaart 1990 3.600 51,7 88,5 6,13
Zeevaart 2000 4.600 65,5 110,8 7,72
Zeevaart 2010 4.800 35,3 102,6 5,52
Zeevaart 2014 4.700 23,3 95,5 4,20
Zeevaart 2015 5.200 11,9 102,9 3,77
Zeevaart 2016 4.800 5,3 102,6 2,88
Zeevaart 2017 4.800 5,1 100,6 2,70
Zeevaart 2018 5.100 4,5 102,8 2,81
Zeevaart 2019 5.400 4,1 107,5 2,85
Zeevaart 2020 5.500 3,5 107,2 2,74
Zeevaart 2021 * 5.500 3,5 107,2 2,74
Landbouw (mobiele bronnen) 1990 1.100 1,2 13,2 1,61
Landbouw (mobiele bronnen) 2000 1.100 1,2 14,7 1,30
Landbouw (mobiele bronnen) 2010 1.100 0,1 10,7 0,61
Landbouw (mobiele bronnen) 2014 1.200 0,0 10,5 0,50
Landbouw (mobiele bronnen) 2015 1.200 0,0 10,3 0,46
Landbouw (mobiele bronnen) 2016 1.100 0,0 9,1 0,40
Landbouw (mobiele bronnen) 2017 1.100 0,0 8,4 0,36
Landbouw (mobiele bronnen) 2018 1.300 0,0 9,2 0,37
Landbouw (mobiele bronnen) 2019 1.200 0,0 8,3 0,32
Landbouw (mobiele bronnen) 2020 1.200 0,0 8,0 0,29
Landbouw (mobiele bronnen) 2021 * 1.200 0,0 7,7 0,26
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire en mobiele bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2).
De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens. De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.
De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2020 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 september 2022:
Toevoeging voorlopige cijfers 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 1990 tot en met 2021 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
PM10
Fijn stof (= deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook') en allerlei industriële processen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.