Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Geslacht Perioden Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950 Algemeen totaal mbo Totaal mbo (exclusief extranei) (x 1 000) Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950 Algemeen totaal mbo Totaal mbo (inclusief extranei) (x 1 000) Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950 Extranei Totaal extranei (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 2021/22* 503,5 513,1 9,6
Mannen 2021/22* 257,7 263,8 6,1
Vrouwen 2021/22* 245,8 249,3 3,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat per school-/studiejaar gegevens over aantallen leerlingen en studenten naar onderwijssoort in het door de overheid bekostigde onderwijs.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1900.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met de school-/studiejaren 2020/'21 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.
Voor het hoger onderwijs zijn de cijfers vanaf 2015/'16 inclusief theologische universiteiten en universiteit voor humanistiek. Vanaf 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Wijzigingen per 7 juli 2022:
De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2023 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2021/'2022 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950
Middelbaar beroepsonderwijs

In 1997/'98 is het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) overgegaan in de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Vóór 1997/'98 was de bol bekend onder de naam mbo en de bbl onder de naam beroepsbegeleidend onderwijs (bbo). Het bbo bestond voor het grootste deel uit onderwijs in het kader van het leerlingwezen.
De cursussen landbouwonderwijs en de korte cursussen techniek zijn in deze tabel buiten beschouwing gebleven.

Inclusief de studenen waarvan het geslacht niet bekend is.

Trendbreuk
Vanaf school-/studiejaar 2012/'13 is er een trendbreuk opgetreden in de volgende leerwegen van het middelbaar beroepsonderwijs:
- Mbo-bol;
- bbo (beroepsbegeleidend onderwijs) en bbl (beroepsbegeleidende leerweg);
- extranei.

Deze trendbreuk is een gevolg van een wijziging in de toekenning van de opleiding voor 'Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent' aan sectorindelingen.
Het gaat hierbij om verschuiving van het aantal deelnemers in de sector "techniek" naar de sector "combinatie van sectoren".
De sector "combinatie van sectoren" omvat opleidingen die onder meer dan één sector vallen, bijvoorbeeld techniek en economie.
Algemeen totaal mbo
Het algemeen totaal mbo omvat mbo/bol-voltijd, mbo/bol-deeltijd en bbl (in- en exclusief extranei).
Totaal mbo (exclusief extranei)
Het totaal mbo omvat mbo/bol-voltijd, mbo/bol-deeltijd en bbl.
Totaal mbo (inclusief extranei)
Het totaal mbo omvat mbo/bol-voltijd, mbo/bol-deeltijd, bbl en extranei.
Extranei
Personen die geen onderwijs volgen maar slechts ingeschreven staan voor het doen van een examen.

Van de schooljaren tot 2005/'06 zijn geen gegevens beschikbaar over de extranei.
Totaal extranei
Personen die geen onderwijs volgen maar slechts ingeschreven staan voor het doen van een examen.

Van de schooljaren tot 2005/'06 zijn geen gegevens beschikbaar over de extranei.