Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900


Deze tabel bevat per school-/studiejaar gegevens over aantallen leerlingen en studenten naar onderwijssoort in het door de overheid bekostigde onderwijs.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1900.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met de school-/studiejaren 2018/'19 zijn definitief en die over school-/studiejaar 2019/'20 zijn voorlopig.
Voor het hoger onderwijs zijn de cijfers vanaf 2015/'16 inclusief theologische universiteiten en universiteit voor humanistiek. Vanaf 2016/'17 is ook de Transnationale Universiteit Limburg meegenomen.

Wijzigingen per 5 juni 2020:
De definitieve cijfers over school-/studiejaar 2018/'19 en de voorlopige cijfers over school-/studiejaar 2019/'20 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 komen de definitieve cijfers over school-/studiejaar 2019/'2020 en de voorlopige cijfers over school-/studiejaar 2020/'21 beschikbaar.

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Geslacht Perioden Primair onderwijsLager onderwijsBasisonderwijs (x 1 000) Primair onderwijsLager onderwijsSpeciaal basisonderwijs (x 1 000) Speciaal onderwijsSpeciale scholenTotaal speciale scholen (x 1 000) Voortgezet onderwijsTotaal voortgezet onderwijs (x 1 000) Voortgezet onderwijsVoortgezet onderwijs vanaf 1990Voortgezet onderwijs alg. leerjaren 1-3 (x 1 000) Voortgezet onderwijsVoortgezet onderwijs vanaf 1990Vwo 3-6 (x 1 000) Voortgezet onderwijsVoortgezet onderwijs vanaf 1990Havo 3-5 (x 1 000) Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950Algemeen totaal mboTotaal mbo (exclusief extranei) (x 1 000) Hoger beroepsonderwijs vanaf 1950Totaal hbo (x 1 000) Wetenschappelijk onderwijsTotaal wo (x 1 000) VolwasseneneducatieVoortgezet algemeen volwassenenonderwijsTotaal (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 1900/'01 755,0 13,4 2,8
Totaal mannen en vrouwen 1910/'11 916,6 18,9 4,9
Totaal mannen en vrouwen 1920/'21 1.040,1 35,0 8,6
Totaal mannen en vrouwen 1930/'31 1.182,5 106,4 12,1
Totaal mannen en vrouwen 1940/'41 1.143,4 163,7 14,8
Totaal mannen en vrouwen 1950/'51 1.215,8 211,2 75,0 31,7 29,7
Totaal mannen en vrouwen 1960/'61 1.415,7 435,2 113,4 66,8 40,7 3,2
Totaal mannen en vrouwen 1970/'71 1.462,4 915,6 193,3 132,3 103,5 11,9
Totaal mannen en vrouwen 1980/'81 1.333,3 1.226,4 288,0 216,9 155,5 107,3
Totaal mannen en vrouwen 1990/'91 1.442,9 916,5 381,8 139,0 125,0 468,6 242,7 182,0 87,8
Totaal mannen en vrouwen 2000/'01 1.546,6 51,6 45,8 894,1 395,9 128,2 117,3 452,0 312,7 166,3 24,3
Totaal mannen en vrouwen 2010/'11 1.534,9 42,8 68,9 939,5 393,4 164,7 151,2 528,0 416,6 242,3 15,2
Totaal mannen en vrouwen 2011/'12 1.517,5 41,8 70,2 948,7 402,3 163,5 152,2 520,0 423,9 245,4 13,7
Totaal mannen en vrouwen 2012/'13 1.498,0 39,9 70,4 960,7 409,6 161,8 153,7 510,9 421,7 241,4 13,3
Totaal mannen en vrouwen 2013/'14 1.476,7 38,1 71,2 973,5 413,9 161,3 156,7 498,1 440,3 250,2 13,5
Totaal mannen en vrouwen 2014/'15 1.457,6 36,8 71,0 985,1 414,1 163,5 160,0 481,4 446,4 255,7 13,8
Totaal mannen en vrouwen 2015/'16 1.443,1 34,7 68,2 995,3 413,6 167,0 163,6 476,3 442,6 261,2 15,5
Totaal mannen en vrouwen 2016/'17 1.427,3 33,9 67,0 995,5 410,5 171,1 164,2 483,4 446,6 268,0 16,2
Totaal mannen en vrouwen 2017/'18 1.414,0 34,0 67,5 985,3 399,5 173,7 167,1 487,1 452,7 280,0 16,7
Totaal mannen en vrouwen 2018/'19 1.405,5 34,9 68,4 968,2 389,0 173,9 166,3 497,1 455,7 294,7 16,2
Totaal mannen en vrouwen 2019/'20* 1.396,6 35,7 69,8 950,4 382,3 173,1 164,1 503,9 463,4 306,9 15,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens