Regionale Inkomensverdeling, tijdreeks 1946 - 1994

Gemiddeld inkomen; verdeling van de inkomenstrekkers
gemeentelijke en regionale indeling van 1 - 1- 1997
1946- 1994
Gewijzigd op 03 december 2001.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Regionale Inkomensverdeling, tijdreeks 1946 - 1994

Regionale indeling Jaren Regionale inkomensverdeling (abs.)Aantal inkomenstrekkers (absoluut) Regionale inkomensverdeling (abs.)Gemiddeld inkomen (euro) Regionale inkomensverdeling (abs.)Inkomenssom (1 000 euro) Regionale inkomensverdeling (abs.)OngelijkheidsmatenMediaan (absoluut) Regionale inkomensverdeling (abs.)OngelijkheidsmatenGini-coëfficient (absoluut) Regionale inkomensverdeling (abs.)OngelijkheidsmatenTheil-coëfficient (absoluut) Regionale inkomensverdeling (abs.)OngelijkheidsmatenRelatieve interkwartielafstand (absoluut) Regionale inkomensverdeling (abs.)OngelijkheidsmatenTiende/derde 10%-groep (absoluut) 25%-groepsverdeling (abs.)Aantallen1e 25%-groep (absoluut) 25%-groepsverdeling (abs.)Aantallen2e 25%-groep (absoluut) 25%-groepsverdeling (abs.)Aantallen3e 25%-groep (absoluut) 25%-groepsverdeling (abs.)Aantallen4e 25%-groep (absoluut) 25%-groepsverdeling (abs.)BedragenBedrag 1e 25%-groep (1 000 euro) 25%-groepsverdeling (abs.)BedragenBedrag 2e 25%-groep (1 000 euro) 25%-groepsverdeling (abs.)BedragenBedrag 3e 25%-groep (1 000 euro) 25%-groepsverdeling (abs.)BedragenBedrag 4e 25%-groep (1 000 euro) Regionale inkomensverdeling (indices)Gemiddeld inkomen (Nederland=100) Regionale inkomensverdeling (indices)OngelijkheidsmatenMediaan (Nederland=100) Regionale inkomensverdeling (indices)OngelijkheidsmatenGini-coëfficient (Nederland=100) Regionale inkomensverdeling (indices)OngelijkheidsmatenTheil-coëfficient (Nederland=100) Regionale inkomensverdeling (indices)OngelijkheidsmatenRelatieve interkwartielafstand (Nederland=100) Regionale inkomensverdeling (indices)OngelijkheidsmatenTiende/derde 10%-groep (Nederland=100) Regionale inkomensverdeling (indices)25%-groepsverdeling (%)1e 25%-groep (%) Regionale inkomensverdeling (indices)25%-groepsverdeling (%)2e 25%-groep (%) Regionale inkomensverdeling (indices)25%-groepsverdeling (%)3e 25%-groep (%) Regionale inkomensverdeling (indices)25%-groepsverdeling (%)4e 25%-groep (%)
Appingedam 1955 3.500 1.597 4.992 1.418 0,371 0,250 0,724 5,318 900 900 1.000 700 454 908 1.361 2.269 95 100 95 87 88 89 24 26 29 21
Appingedam 1958 3.600 1.938 7.260 1.760 0,349 0,218 0,763 5,022 800 900 1.100 800 454 1.361 2.269 3.176 95 101 89 72 88 80 23 26 30 21
Appingedam 1960 3.900 2.183 8.622 1.938 0,357 0,228 0,776 4,977 900 1.000 1.200 700 454 1.361 2.723 3.630 97 102 92 83 84 81 23 26 32 19
Appingedam 1963 4.100 3.018 12.252 2.579 0,406 0,343 0,781 6,602 900 900 1.300 900 454 1.815 4.084 5.899 97 107 99 84 82 82 23 23 32 23
Appingedam 1965 4.500 2.950 13.160 2.729 0,397 0,289 0,853 5,852 1.100 1.100 1.400 1.000 908 2.269 4.538 5.899 94 102 93 81 90 85 25 23 30 21
Appingedam 1969 4.700 4.197 19.513 3.848 0,334 0,214 0,678 3,995 1.100 1.300 1.300 900 1.361 4.084 6.353 7.714 94 98 90 78 87 82 23 28 29 20
Appingedam 1974 5.400 7.329 39.479 6.904 0,285 0,149 0,672 3,402 1.000 1.600 1.600 1.200 2.723 8.622 13.160 14.975 97 103 92 87 91 89 18 30 30 22
Appingedam 1976 5.800 8.935 51.277 8.255 0,273 0,137 0,609 3,082 1.300 1.600 1.600 1.200 4.992 11.345 16.336 18.605 96 99 90 84 86 91 23 28 28 21
Appingedam 1978 5.700 10.174 58.538 9.608 0,263 0,130 0,583 2,942 1.300 1.600 1.700 1.200 5.899 13.160 18.605 20.420 96 100 89 81 82 85 22 28 29 20
Appingedam 1984 6.200 10.991 67.613 10.347 0,259 0,127 0,625 3,002 1.600 1.600 1.800 1.200 8.168 14.521 22.235 23.143 95 95 89 81 97 87 25 26 29 20
Appingedam 1989 5.900 12.388 73.059 11.711 0,262 0,120 0,615 3,019 1.400 1.600 1.800 1.100 7.714 15.882 24.958 24.504 95 99 86 71 86 84 23 27 30 19
Appingedam 1994 6.300 15.624 97.563 13.785 0,284 0,135 0,743 3,559 1.700 1.800 1.600 1.200 12.252 22.235 28.588 34.487 92 89 93 87 97 94 27 29 25 19
Bron: CBS
Verklaring van tekens