Ketelkolen; invoerprijs uit niet EU-landen 1981-2016

Ketelkolen; invoerprijs uit niet EU-landen 1981-2016

Perioden Invoerprijs op basis van gewicht (euro/1 000 kg) Netto verbrandingswaarde (GJ/1 000 kg) Invoerprijs op basis verbrandingswaarde (euro/GJ)
2014 2e kwartaal 72,08 25,2 2,46
2014 3e kwartaal 72,37 25,2 2,47
2014 4e kwartaal 72,66 24,9 2,48
2014 73,84 24,9 2,52
2015 1e kwartaal 72,96 24,8 2,49
2015 2e kwartaal 74,72 25,0 2,55
2015 3e kwartaal 67,68 25,1 2,31
2015 4e kwartaal* 63,58 25,0 2,17
2015* 69,73 25,0 2,38
2016 1e kwartaal* 55,70 25,1 1,90
2016 2e kwartaal* 55,08 25,2 1,88
2016 3e kwartaal* 62,54 25,3 2,13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de invoerprijs van ketelkolen op basis van zowel het gewicht als de verbrandingswaarde. De prijs is gecorrigeerd voor verschillen in de verbrandingswaarde van de kolen. De verbrandingswaarde is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij verbranding. Ter informatie geeft de tabel ook de daadwerkelijke verbrandingswaarde van de ketelkolen. De cijfers betreffen alleen invoer van landen buiten de Europese Unie.

Gegevens beschikbaar van 1981, 1e kwartaal tot en met 2016, 3e kwartaal

Status van de cijfers:
Gegevens van 1e kwartaal 1981 tot en met 3e kwartaal 2015 zijn definitief.
Gegevens van 4e kwartaal 2015 tot en met 3de kwartaal 2016 zijn voorlopig.

Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt

Wijziging per 19 juni 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanaf voorjaar 2019 is het resultaat van de verwerking van deze prijzen opgenomen in een jaarlijks te verschijnen maatwerktabel in het kader van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV).
Zie verwijzing in hoofdstuk 3 van deze toelichting.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Kwartaalcijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoerprijs op basis van gewicht
De prijs van de kolen volgens de factuur van de leverancier aan de koper is inclusief de kosten van verzekering en de vrachtkosten tot aan de Nederlandse grens. Op de factuur staat de invoerprijs op basis van gewicht.
Netto verbrandingswaarde
De totale hoeveelheid warmte die vrijkomt bij verbranding van een stof of materiaal minus de condensatiewarmte. Dat is de warmte die nodig is om het water te verdampen dat in de brandstof aanwezig was of dat is gevormd tijdens de verbranding. De netto verbrandingswaarde staat ook bekend als de onderste verbrandingswaarde of de stookwaarde.
Invoerprijs op basis verbrandingswaarde
De prijs van ingevoerde kolen bij een vaste verbrandingswaarde van 29,3 gigajoule per 1 000 kg (of 7 000 kcal/kg). Deze prijs is verkregen door de prijs op de factuur van de leverancier te vermenigvuldigen met de standaard verbrandingswaarde en te delen door de feitelijke verbrandingswaarde. De verbrandingswaarde is de warmte die vrijkomt bij verbranding van een stof of materiaal.