Banenpools; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Banenpools (SBI 74504)
Detacheren van personeel t.b.v. werkgelegenheidsprojecten die betrekking
hebben op gesubsidieerde banen; Het betreft voornamelijk langdurig
werklozen en laaggeschoolde jongeren die geen of nauwelijks werkervaring
hebben opgedaan.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Banenpools; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieUitzenden van personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitlenen en detacheren van personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieArbeidsbemiddeling (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTesten, werven en selecteren personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDetacheren van gesubsidieerd personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Totaal personeelskosten (mln euro) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 74504 1996 1,3 612 612 611 1 0 599 0,4 93,7 0,5 5,4 33 5 1 0 1 25 14 -1 13 99,7 2,2 2,1 0,2 612 - - 0,3 - 99,5 0,1 99,9 0,1 561 89,2 3,2 0,1 0,3 2,5 4,9 33 5 69,4 1,1 5,3 6,8 1,0 16,4 1 6,7 33,7 59,6 0 - 19,9 80,1 1 37,6 39,4 23,0 25 14,6 5,1 0,3 - 5,0 57,9 5,3 11,9 509 98,9 0,0 1,1 1 88,4 5,0 1,0 45,4 8,0 29,0 11,6
Totaal SBI 74504 1997 1,3 655 653 653 1 2 651 0,5 92,6 0,4 6,6 43 6 1 0 1 33 3 1 4 99,5 0,6 0,5 0,6 653 - - 0,3 0,1 99,4 0,1 99,9 1,6 603 90,3 3,3 0,2 0,5 2,0 5,4 43 6 68,5 1,5 5,4 7,4 0,7 16,5 1 2,9 38,3 58,8 0 6,1 19,3 74,6 1 28,4 39,6 32,0 33 12,6 5,1 0,3 0,2 4,7 59,7 4,1 13,3 501 99,1 0,1 0,8 4 83,1 15,8 2,7 40,3 6,3 18,1 16,9
Totaal SBI 74504 1998 1,2 554 552 549 3 2 557 0,6 92,3 0,5 6,7 37 7 2 0 1 27 -3 0 -3 99,4 -0,4 -0,5 0,9 552 0,1 0,5 0,2 0,0 97,6 1,0 99,5 4,1 514 89,9 4,6 0,2 0,5 3,8 5,1 37 7 . . . . . . 2 . . . 0 . . . 1 . . . 27 . . . . . . . . 426 98,4 0,1 1,5 5 92,7 21,7 3,3 23,6 21,1 23,0 7,3
Totaal SBI 74504 1999 1,3 560 558 555 3 2 562 0,5 92,3 0,4 6,7 38 7 2 0 1 27 -3 . . . . . . 558 . . . . . . . 4,3 519 90,1 4,4 0,1 0,5 3,9 5,3 38 7 . . . . . . 2 . . . 0 . . . 1 . . . 27 . . . . . . . . 424 98,3 0,1 1,5 . . . . . . . .
Tot 1 000 000 euro 1996 0,3 13 13 13 - 0 13 0,2 92,3 0,0 7,4 1 0 0 - 0 1 0 0 0 99,8 -0,1 -0,2 - 13 - - - - 100,0 - 100,0 - 12 92,5 2,0 0,0 - 1,3 4,1 1 0 100,0 - - - - - 0 - 50,0 50,0 - - - - 0 17,6 64,7 17,6 1 15,3 3,3 0,4 - 0,9 69,8 1,2 9,0 12 98,9 0,1 1,0 - - - - - - - -
Tot 1 000 000 euro 1997 0,3 14 14 14 - 0 14 - 91,8 0,1 8,1 1 0 0 - 0 1 0 0 0 100,0 0,8 0,8 0,0 14 - - 0,0 0,0 99,9 - 100,0 2,1 13 93,9 2,3 0,0 - 1,3 4,6 1 0 90,2 - 1,9 2,8 - 5,1 0 7,7 88,5 3,8 - - - - 0 - 100,0 - 1 14,9 5,2 1,1 - 1,8 71,1 1,4 4,5 13 99,3 0,1 0,6 0 100,0 - - - - 100,0 -
Tot 1 000 000 euro 1998 0,3 17 17 17 - 0 17 0,2 90,7 0,9 8,1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 99,8 3,6 3,1 2,0 17 3,1 - 1,2 0,0 95,6 - 100,0 1,1 15 89,3 4,3 0,2 0,2 2,4 4,7 1 0 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . 1 . . . . . . . . 15 99,0 0,4 0,6 0 88,7 50,4 1,0 11,1 13,3 12,8 11,3
Tot 1 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1996 0,5 90 90 90 - 0 87 0,7 91,2 0,3 7,8 7 1 0 0 0 6 3 0 3 99,3 3,6 3,5 0,1 90 - - 0,5 - 99,0 0,6 100,0 0,2 79 90,0 3,0 0,1 0,2 2,5 4,5 7 1 78,1 0,5 4,0 6,9 0,3 10,2 0 0,5 23,6 75,9 0 - 2,7 97,3 0 15,5 50,8 33,7 6 15,3 3,6 0,1 - 2,4 67,5 2,3 8,7 80 99,0 - 1,0 0 79,6 4,2 - 31,1 3,6 40,7 20,4
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1997 0,4 77 77 77 0 0 75 0,5 92,0 0,3 7,2 5 1 0 0 0 5 1 0 1 99,5 1,7 1,7 0,3 77 - - 0,3 0,2 99,4 0,0 100,0 1,6 69 88,5 3,9 0,1 0,1 3,7 5,2 5 1 76,5 1,4 5,0 8,3 0,5 8,2 0 0,4 22,6 77,0 0 - - 100,0 0 13,0 66,3 20,7 5 18,3 4,3 0,4 - 2,8 60,1 3,3 10,8 64 98,6 0,1 1,3 0 91,5 7,9 13,0 30,8 10,3 29,4 8,5
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1998 0,4 82 81 81 0 1 81 0,8 91,9 0,4 7,0 6 1 0 0 0 5 1 0 1 99,2 1,0 1,1 1,1 81 - 3,4 0,2 0,2 96,2 0,0 100,0 1,3 74 84,6 4,8 0,1 0,1 6,4 5,2 6 1 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . 5 . . . . . . . . 65 97,6 0,1 2,3 1 95,4 38,4 2,6 23,3 11,0 20,2 4,6
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 000 000 tot 5 000 000 euro 1996 0,3 95 95 94 0 0 93 0,4 91,1 0,7 7,8 7 1 0 0 0 6 2 0 2 99,6 2,3 2,2 0,1 95 - - 0,0 - 99,4 0,2 99,6 0,0 85 87,5 3,0 0,1 0,1 4,5 4,8 7 1 52,2 2,6 8,0 22,3 1,1 13,8 0 3,4 29,2 67,4 0 - - 100,0 0 17,1 65,1 17,8 6 14,7 2,8 0,1 - 2,4 66,1 1,7 12,1 84 98,6 - 1,4 0 83,7 2,4 - 50,6 8,6 22,0 16,3
3 000 000 tot 5 000 000 euro 1997 0,3 111 111 111 - 0 109 0,8 90,8 0,4 8,0 9 1 0 0 0 7 2 0 2 99,2 2,1 1,8 0,5 111 - - - - 99,3 0,7 100,0 1,0 99 88,5 4,2 0,2 0,2 2,5 5,4 9 1 71,6 2,6 9,7 9,0 0,6 6,4 0 1,5 25,6 72,9 0 50,0 13,6 36,4 0 22,1 43,8 34,0 7 8,2 5,0 0,1 - 2,7 69,9 4,5 9,6 84 98,9 0,1 1,0 1 86,0 39,4 0,3 23,0 14,9 8,3 14,0
3 000 000 tot 5 000 000 euro 1998 0,3 110 110 110 0 0 107 0,6 90,5 0,4 8,4 9 1 0 0 0 7 3 -1 2 99,4 2,7 2,3 0,7 110 - - - - 99,4 0,5 99,9 3,8 97 90,3 6,5 0,2 0,2 2,0 4,7 9 1 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 0 . . . 7 . . . . . . . . 85 98,8 0,4 0,8 1 94,0 23,1 4,6 19,1 27,0 20,1 6,0
3 000 000 tot 5 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 000 000 euro en meer 1996 0,3 414 413 413 0 1 405 0,3 94,9 0,5 4,3 18 4 1 0 1 12 9 -2 7 99,7 1,9 1,8 0,3 413 - - 0,3 - 99,6 0,1 100,0 0,1 385 89,3 3,3 0,1 0,4 2,1 5,0 18 4 71,0 1,0 5,0 3,8 1,1 18,1 1 8,5 36,1 55,4 0 - 24,6 75,4 1 44,3 33,3 22,4 12 14,0 7,1 0,4 - 8,0 47,8 9,0 13,6 332 99,0 - 1,0 1 89,5 5,3 1,1 45,9 8,2 28,9 10,5
5 000 000 euro en meer 1997 0,4 453 451 451 1 2 453 0,4 93,1 0,4 6,1 27 5 1 0 1 21 0 0 0 99,6 0,0 0,0 0,7 451 - - 0,4 0,0 99,4 - 99,8 1,7 422 90,9 3,0 0,2 0,6 1,5 5,5 27 5 66,3 1,3 4,5 7,0 0,7 20,2 1 3,3 41,9 54,8 0 2,6 20,1 77,3 1 31,3 35,9 32,8 21 12,8 5,3 0,3 0,3 6,0 55,4 4,3 15,6 341 99,2 0,1 0,7 3 82,0 12,3 2,3 44,1 4,4 18,9 18,0
5 000 000 euro en meer 1998 0,2 345 344 341 3 1 352 0,5 93,1 0,5 6,0 21 5 1 0 1 14 -7 0 -7 99,5 -1,9 -2,0 0,8 344 - - 0,2 0,0 97,4 1,5 99,2 5,0 328 91,0 4,1 0,2 0,7 3,9 5,2 21 5 . . . . . . 1 . . . 0 . . . 1 . . . 14 . . . . . . . . 260 98,4 0,0 1,5 3 91,9 12,5 3,5 26,4 23,7 25,9 8,1
5 000 000 euro en meer 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens