Energieverbruik en energiekosten; bouwnijverheid, 1990 - 1999

Energieverbruik en energiekosten; bouwnijverheid, 1990 - 1999

Bedrijfsgroep Perioden Energieverbruik Totaal energiedragers (PJ) Energieverbruik Aardgas (mln m3) Energieverbruik Elektriciteit (mln kWh) Energieverbruik Lichte stookolie en hbo (mln kg) Energieverbruik Overige gasolie (mln kg) Energieverbruik Andere energiedragers (PJ) Kosten energieverbruik Totaal energiedragers (mln euro) Kosten energieverbruik Aardgas (mln euro) Kosten energieverbruik Elektriciteit (mln euro) Kosten energieverbruik Lichte stookolie en hbo (mln euro) Kosten energieverbruik Overige gasolie (mln euro) Kosten energieverbruik Andere energiedragers (mln euro)
45 Totale bouwsector 1990 11,69 124 455 16,0 100 1,17 94 20 33 4,5 29,0 7,7
45 Totale bouwsector 1991 11,93 122 489 15,0 104 1,22 100 21 34 4,5 31,3 8,6
45 Totale bouwsector 1992 11,77 129 485 14,0 110 0,61 95 22 35 4,1 30,4 4,1
45 Totale bouwsector 1993 12,39 122 545 10,0 129 0,63 95 21 37 2,7 35,4 4,1
45 Totale bouwsector 1994 14,09 78 499 10,0 153 2,88 116 15 43 2,3 38,6 17,2
45 Totale bouwsector 1995 13,07 128 448 11,0 124 1,62 108 25 40 2,7 31,3 9,5
45 Totale bouwsector 1996 12,06 135 401 7,0 108 1,43 108 26 38 2,3 32,2 9,5
45 Totale bouwsector 1997 11,63 124 432 6,0 108 1,29 113 25 42 1,8 34,5 9,5
45 Totale bouwsector 1998 11,65 126 464 5,0 108 1,19 117 25 46 1,4 34,9 9,1
45 Totale bouwsector 1999 11,40 119 482 4,0 108 1,13 118 25 47 1,4 35,8 9,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het energieverbruik en de kosten van het energieverbruik, uitgesplitst naar energiedrager; voor de totale bouwsector, de bouwnijverheid en de
bouwinstallatiebedrijven voor de jaren 1990 tot en met 1999.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1990

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 1999 zijn definitief.

Wijziging per 11 oktober 2005
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Energieverbruik
De hoeveelheid energie die is verbruikt door de bouwnijverheid in Nederland. Energie kan zijn verbruikt:
- bij omzetting in andere energiedragers, dit is de inzet minus de productie van energie.
- als finaal verbruik.
Totaal energiedragers
Dit is een samentelling van de categorieën:
- aardgas
- elektriciteit
- lichte stookolie en hbo
- overige gasolie
- andere energiedragers
Aardgas
Gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.
Elektriciteit
Stroom van elektronen die wordt gebruikt om bijvoorbeeld lampen te laten branden of wasmachines te laten draaien. Elektronen zijn elementaire deeltjes in een atoom met een negatieve lading, die door een spanningsverschil gaan stromen.
Lichte stookolie en hbo
hbo = huisbrandolie
Overige gasolie
Andere energiedragers
exclusief bitumen
Kosten energieverbruik
Totaal energiedragers
Aardgas
Elektriciteit
Lichte stookolie en hbo
hbo = huisbrandolie
Overige gasolie
Andere energiedragers
exclusief bitumen