Kerkelijke gezindte per corop 1999

Kerkelijke gezindte per corop 1999

Coropgebieden Gezindte Gereformeerden (%) Gezindte Nederlands hervormd (%) Gezindte Rooms-katholiek (%) Gezindte Andere gezindte (%) Gezindte Geen gezindte (%) Kerksheid Zelden of nooit (%) Kerksheid Minder 1 keer per maand (%) Kerksheid 1 keer per maand (%) Kerksheid 2 tot 3 keer per maand (%) Kerksheid 1 keer per week of vaker (%)
Totaal Nederland 7 14 31 8 41 67 10 5 5 13
Oost-Groningen 12 24 7 4 54 74 6 2 5 14
Delfzijl en omgeving 14 14 6 6 61 78 3 0 4 15
Overig Groningen 15 11 7 6 61 75 6 3 4 12
Noord-Friesland 22 20 7 8 44 67 4 5 7 17
Zuidwest-Friesland 17 22 13 6 42 65 8 5 9 13
Zuidoost-Friesland 16 14 7 8 54 72 6 3 5 15
Noord-Drenthe 12 20 4 6 58 78 4 2 5 12
Zuidoost-Drenthe 9 22 17 6 47 72 8 2 6 11
Zuidwest-Drenthe 21 29 3 6 41 70 5 3 6 17
Noord-Overijssel 21 31 12 6 30 52 8 4 8 28
Zuidwest-Overijssel 5 16 32 6 42 67 13 5 6 10
Twente 6 16 34 8 36 57 13 7 7 17
Veluwe 13 33 12 9 33 56 8 6 9 22
Achterhoek 5 24 36 5 31 65 11 8 6 9
Arnhem/Nijmegen 2 9 44 5 40 69 13 6 5 8
Zuidwest-Gelderland 8 29 23 6 34 63 8 8 4 16
Utrecht 8 18 20 9 45 68 9 4 5 14
Kop van Noord-Holland 3 8 31 5 53 74 9 5 5 7
Alkmaar en omgeving 4 8 28 7 53 73 11 4 4 8
IJmond 4 7 28 5 56 80 8 3 5 5
Agglomeratie Haarlem 3 9 21 6 61 79 8 4 4 6
Zaanstreek 4 5 19 13 60 81 5 2 4 8
Groot-Amsterdam 3 5 15 16 62 79 7 3 3 9
Het Gooi en Vechtstreek 6 14 19 9 53 76 7 4 4 10
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 8 18 27 5 42 68 12 6 4 11
Agglomeratie 's-Gravenhage 5 12 21 15 49 76 6 4 4 11
Delft en Westland 10 16 32 5 37 62 15 6 6 12
Oost-Zuid-Holland 8 23 20 7 43 66 7 5 6 17
Groot-Rijnmond 6 17 15 13 50 74 6 3 4 13
Zuidoost-Zuid-Holland 11 24 9 10 47 66 5 3 3 23
Zeeuwsch-Vlaanderen 5 18 48 2 27 67 14 6 4 9
Overig Zeeland 15 24 13 9 39 66 5 3 5 21
West-Noord-Brabant 2 7 65 4 23 63 18 7 5 8
Midden-Noord-Brabant 4 7 60 4 25 64 16 5 5 10
Noordoost-Noord-Brabant 1 3 72 3 21 57 19 9 6 9
Zuidoost-Noord-Brabant 2 3 66 6 23 61 15 9 5 10
Noord-Limburg 0 1 80 3 15 52 21 10 7 10
Midden-Limburg 1 1 85 3 11 47 25 9 7 13
Zuid-Limburg 1 3 78 4 15 52 17 11 8 13
Flevoland 13 12 13 9 54 72 7 3 5 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel "Kerkelijke gezindte; per COROP; 1999" geeft voor ieder
COROP-gebied het percentage mensen vanaf 18 jaar weer dat aangeeft zich te
rekenen tot een bepaalde kerkelijke gezindte. De volgende categorieën
kerkelijke gezindte worden daarbij onderscheiden: gereformeerd, nederlands
hervormd, rooms-katholiek, andere kerkelijke gezindte en geen kerkelijke
gezindte. Ook wordt per COROP-gebied het percentage mensen vanaf 18 jaar
weergegeven dat regelmatig naar de kerk of een andere religieuze
bijeenkomst gaat.

Deze tabel is gemaakt naar aanleiding van de CBS-publicatie "Kerkelijke
gezindte en kerkbezoek aan het einde van de 20e eeuw" uit 2000. In deze
publicatie worden de volgende onderwerpen besproken: Religie in historisch
perspectief, religie: waar en wie, religie en politiek, religie en
vrijwilligerswerk, religie en milieu, religie en waardenoriëntaties. U kunt
deze publicatie bestellen bij verkoop@CBS.nl onder vermelding van kengetal
E-15/2000.

Gegevens beschikbaar over: 1999

Frequentie: onregelmatig

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is per 1 januari 2008
stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Gezindte
Kerkelijkheid heeft betrekking op de vraag tot welke kerkelijke gezindte
of levensbeschouwelijke groepering men zichzelf rekent. De gegevens
worden gesplitst in de groepering die zichzelf kerkelijk noemt en die
daadwerkelijk een of meer maal naar de kerk gaat.
Vanaf 1977 zijn de gegevens gebaseerd op steekproefgegevens uit de
bevolking van 18 jaar en ouder. Tot 1977 zijn geen vergelijkbare
gegevens over het kerkbezoek beschikbaar.
Bronnen
CBS, volkstellingen, gehele bevolking vanaf 1849 tot 1971
CBS, doorlopend leefsituatie onderzoek, bevolking vanaf 18 jaar en ouder;
1971-1996
CBS, Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), bevolking vanaf 18 jaar en
ouder, vanaf 1997
Gereformeerden
Gereformeerd: zich rekenend tot een van de gereformeerde
kerkgenootschappen.
Nederlands hervormd
Nederlands hervormd: zich rekenend tot de Nederlandse Hervormde Kerk.
Rooms-katholiek
Rooms-katholiek: zich rekenend tot de rooms-katholieke Kerk.
Andere gezindte
Andere gezindte: zich rekenend tot een hier niet onderscheiden kerkelijke
gezindte of levensbeschouwelijke groepering.
Geen gezindte
Geen gezindte: zich niet rekenend tot een kerkelijke gezindte of
levensbeschouwelijke groepering.
Kerksheid
Kerksheid: kerkbezoek, het bezoeken van bijeenkomsten met een
godsdienstig of levensbeschouwelijk doel.
Vanaf 1977 zijn de gegevens gebaseerd op steekproefgegevens uit de
bevolking van 18 jaar en ouder. Tot 1977 zijn geen vergelijkbare
gegevens over de kerksheid beschikbaar.
Bronnen
CBS, volkstellingen, gehele bevolking vanaf 1849 tot 1971
CBS, doorlopend leefsituatie onderzoek, bevolking vanaf 18 jaar en ouder;
1971-1996
CBS, Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), bevolking vanaf 18 jaar en
ouder, vanaf 1997
Zelden of nooit
Minder 1 keer per maand
1 keer per maand
2 tot 3 keer per maand
1 keer per week of vaker