Kerkelijke gezindte per corop 1999


De tabel "Kerkelijke gezindte; per COROP; 1999" geeft voor ieder
COROP-gebied het percentage mensen vanaf 18 jaar weer dat aangeeft zich te
rekenen tot een bepaalde kerkelijke gezindte. De volgende categorieën
kerkelijke gezindte worden daarbij onderscheiden: gereformeerd, nederlands
hervormd, rooms-katholiek, andere kerkelijke gezindte en geen kerkelijke
gezindte. Ook wordt per COROP-gebied het percentage mensen vanaf 18 jaar
weergegeven dat regelmatig naar de kerk of een andere religieuze
bijeenkomst gaat.

Deze tabel is gemaakt naar aanleiding van de CBS-publicatie "Kerkelijke
gezindte en kerkbezoek aan het einde van de 20e eeuw" uit 2000. In deze
publicatie worden de volgende onderwerpen besproken: Religie in historisch
perspectief, religie: waar en wie, religie en politiek, religie en
vrijwilligerswerk, religie en milieu, religie en waardenoriëntaties. U kunt
deze publicatie bestellen bij verkoop@CBS.nl onder vermelding van kengetal
E-15/2000.

Gegevens beschikbaar over: 1999

Frequentie: onregelmatig

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is per 1 januari 2008
stopgezet.

Kerkelijke gezindte per corop 1999

Coropgebieden GezindteGereformeerden (%) GezindteNederlands hervormd (%) GezindteRooms-katholiek (%) GezindteAndere gezindte (%) GezindteGeen gezindte (%) KerksheidZelden of nooit (%) KerksheidMinder 1 keer per maand (%) Kerksheid1 keer per maand (%) Kerksheid2 tot 3 keer per maand (%) Kerksheid1 keer per week of vaker (%)
Totaal Nederland 7 14 31 8 41 67 10 5 5 13
Oost-Groningen 12 24 7 4 54 74 6 2 5 14
Delfzijl en omgeving 14 14 6 6 61 78 3 0 4 15
Overig Groningen 15 11 7 6 61 75 6 3 4 12
Noord-Friesland 22 20 7 8 44 67 4 5 7 17
Zuidwest-Friesland 17 22 13 6 42 65 8 5 9 13
Zuidoost-Friesland 16 14 7 8 54 72 6 3 5 15
Noord-Drenthe 12 20 4 6 58 78 4 2 5 12
Zuidoost-Drenthe 9 22 17 6 47 72 8 2 6 11
Zuidwest-Drenthe 21 29 3 6 41 70 5 3 6 17
Noord-Overijssel 21 31 12 6 30 52 8 4 8 28
Zuidwest-Overijssel 5 16 32 6 42 67 13 5 6 10
Twente 6 16 34 8 36 57 13 7 7 17
Veluwe 13 33 12 9 33 56 8 6 9 22
Achterhoek 5 24 36 5 31 65 11 8 6 9
Arnhem/Nijmegen 2 9 44 5 40 69 13 6 5 8
Zuidwest-Gelderland 8 29 23 6 34 63 8 8 4 16
Utrecht 8 18 20 9 45 68 9 4 5 14
Kop van Noord-Holland 3 8 31 5 53 74 9 5 5 7
Alkmaar en omgeving 4 8 28 7 53 73 11 4 4 8
IJmond 4 7 28 5 56 80 8 3 5 5
Agglomeratie Haarlem 3 9 21 6 61 79 8 4 4 6
Zaanstreek 4 5 19 13 60 81 5 2 4 8
Groot-Amsterdam 3 5 15 16 62 79 7 3 3 9
Het Gooi en Vechtstreek 6 14 19 9 53 76 7 4 4 10
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 8 18 27 5 42 68 12 6 4 11
Agglomeratie 's-Gravenhage 5 12 21 15 49 76 6 4 4 11
Delft en Westland 10 16 32 5 37 62 15 6 6 12
Oost-Zuid-Holland 8 23 20 7 43 66 7 5 6 17
Groot-Rijnmond 6 17 15 13 50 74 6 3 4 13
Zuidoost-Zuid-Holland 11 24 9 10 47 66 5 3 3 23
Zeeuwsch-Vlaanderen 5 18 48 2 27 67 14 6 4 9
Overig Zeeland 15 24 13 9 39 66 5 3 5 21
West-Noord-Brabant 2 7 65 4 23 63 18 7 5 8
Midden-Noord-Brabant 4 7 60 4 25 64 16 5 5 10
Noordoost-Noord-Brabant 1 3 72 3 21 57 19 9 6 9
Zuidoost-Noord-Brabant 2 3 66 6 23 61 15 9 5 10
Noord-Limburg 0 1 80 3 15 52 21 10 7 10
Midden-Limburg 1 1 85 3 11 47 25 9 7 13
Zuid-Limburg 1 3 78 4 15 52 17 11 8 13
Flevoland 13 12 13 9 54 72 7 3 5 14
Bron: CBS.
Verklaring van tekens