Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio


Deze tabel bevat cijfers over levend geboren kinderen onder de bevolking van Nederland.

De gegevens in deze tabel zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Kerncijfers vruchtbaarheid per regio;
- Levend geboren kinderen naar geslacht en regio;
- Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder en regio;
- Levend geboren kinderen naar rangnummer uit de moeder en regio;
- Levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie. Bijvoorbeeld: De gemeente Vianen is per 01-01-2002 overgegaan van provincie Zuid-Holland naar provincie Utrecht en wordt in deze tabel gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 29 juni 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2021 worden de definitieve cijfers over 2020 in deze publicatie opgenomen.

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

Perioden Regio's Totaal levend geboren kinderen (aantal) Levend geboren kinderen, relatief (per 1 000 inwoners) Levend geboren jongens (aantal) Levend geboren meisjes (aantal) Algemeen vruchtbaarheidscijfer (per 1 000 ) Gestandaardiseerd vruchtbaarheidscijfer (per 1 000) Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal)
1988 Nederland 186.647 12,6 95.474 91.173 47,4 47,4 1,55
2000 Nederland 206.619 13,0 105.637 100.982 52,4 52,4 1,72
2019 Nederland 169.680 9,8 86.893 82.787 45,1 45,1 1,57
1988 Amsterdam 8.873 12,8 4.585 4.288 45,9 38,2 1,33
2000 Amsterdam 10.715 14,6 5.448 5.267 51,6 43,8 1,55
2019 Amsterdam 10.588 12,2 5.414 5.174 43,7 34,8 1,32
1988 Bergen (NH.) 108 7,7 57 51 30,3 40,3 1,31
2000 Bergen (NH.) 121 8,8 74 47 43,6 55,1 1,71
2019 Bergen (NH.) 145 4,8 73 72 30,9 44,1 1,56
1988 Breda 1.392 11,5 722 670 43,3 41,3 1,35
2000 Breda 2.040 12,6 1.070 970 50,0 48,4 1,59
2019 Breda 1.732 9,4 856 876 40,3 40,3 1,43
1988 Tholen 300 15,8 147 153 64,5 67,4 2,15
2000 Tholen 351 14,8 167 184 62,9 63,0 2,15
2019 Tholen 304 11,8 159 145 57,6 59,6 2,05
Bron: CBS.
Verklaring van tekens