Mate van onveiligheidsgevoelens, 1983-2004

Mate van onveiligheidsgevoelens, 1983-2004

Perioden Voelt zich wel eens onveilig Ja, totaal (%) Voelt zich wel eens onveilig Ja, vaak (%) Voelt zich wel eens onveilig Ja, soms (%) Voelt zich wel eens onveilig Ja, zelden (%) Voelt zich wel eens onveilig Nee (%) Voelt zich wel eens onveilig % 'onveilig' (%) Bang alleen thuis (Bijna) altijd bang (%) Bang alleen thuis Meestal bang (%) Bang alleen thuis Soms wel, soms niet bang (%) Bang alleen thuis Meestal niet bang (%) Bang alleen thuis Nooit bang (%) Bang alleen thuis N.v.t./nooit alleen thuis (%) Bang alleen thuis % 'onveilig' (%) Angst bij het open doen Doet gewoon open (%) Angst bij het open doen Doet alleen open voor bekende (%) Angst bij het open doen Doet alleen open bij vertrouwde indruk (%) Angst bij het open doen Doet niet open (%) Angst bij het open doen Anders (%) Angst bij het open doen % 'onveilig' (%) Onveilige plekken in de buurt Wel onveilige plekken (%) Onveilige plekken in de buurt Geen onveilige plekken (%) Onveilige plekken in de buurt % 'onveilig' (%) Aanpassing uitgaansgedrag Gaat daarom minder vaak uit (%) Aanpassing uitgaansgedrag Komt niet meer op bepaalde plaatsen (%) Aanpassing uitgaansgedrag Gaat 's avonds nooit meer alleen weg (%) Aanpassing uitgaansgedrag Gaat 's avonds niet meer uit (%) Aanpassing uitgaansgedrag Niet veranderd (%) Aanpassing uitgaansgedrag % 'onveilig' (%) Geschatte kans op inbraak Groot (%) Geschatte kans op inbraak Niet groot en niet klein (%) Geschatte kans op inbraak Klein (%) Geschatte kans op inbraak % 'onveilig' (%)
1993 . . . . . . 2,0 2,0 9,4 10,5 73,1 3,1 24,6 45,6 29,8 13,8 9,6 1,2 54,4 35,1 64,9 35,1 3,7 6,5 7,8 3,7 81,0 19,0 . . . .
1994 . . . . . . 1,8 2,7 9,3 8,8 75,1 2,3 23,2 44,3 29,9 14,2 10,4 1,2 55,7 35,0 65,0 35,0 3,2 6,1 7,4 3,5 81,8 18,2 . . . .
1995 . . . . . . 2,0 2,5 8,0 9,7 76,0 1,7 22,6 44,3 29,4 13,7 11,5 1,1 55,7 34,3 65,7 34,3 2,9 5,6 6,9 3,7 82,6 17,4 . . . .
1996 . . . . . . 1,5 2,0 7,8 9,2 77,2 2,2 21,1 43,0 30,3 14,4 11,0 1,2 57,0 33,4 66,6 33,4 2,6 5,9 6,3 3,4 83,0 17,0 . . . .
1997 . . . . . . 1,5 1,5 5,9 8,7 77,7 4,7 18,5 45,2 27,7 13,1 10,8 3,3 54,8 23,2 76,8 23,2 2,3 4,4 6,6 3,2 84,6 15,4 9,5 32,0 58,5 9,5
1998 . . . . . . 1,3 1,4 5,5 9,2 79,0 3,6 18,1 46,1 26,6 12,6 10,7 4,0 53,9 22,0 78,0 22,0 3,1 5,4 5,9 3,7 84,6 15,4 8,8 31,1 60,1 8,8
1999 21,9 3,0 14,2 4,7 78,1 21,9 1,0 1,2 6,4 9,9 76,8 4,6 19,5 43,2 27,8 13,5 11,5 4,0 56,8 30,7 69,3 30,7 3,1 6,9 7,3 4,4 81,6 18,4 6,6 28,5 64,9 6,6
2000 20,7 2,7 13,2 4,8 79,3 20,7 1,0 1,2 6,5 10,5 77,6 3,2 19,8 44,3 28,8 12,1 11,2 3,6 55,7 29,2 70,8 29,2 2,7 6,0 6,2 3,6 84,6 15,4 5,8 27,1 67,0 5,8
2001 22,4 3,1 13,7 5,6 77,6 22,4 1,3 1,3 6,1 9,5 78,6 3,2 18,7 43,2 29,1 12,5 12,1 3,1 56,8 29,2 70,8 29,2 2,4 6,0 5,9 3,1 85,0 15,0 6,1 26,2 67,8 6,1
2002 25,4 3,2 16,1 6,0 74,6 25,4 1,4 1,3 5,8 8,7 80,0 2,8 17,7 43,1 28,7 12,6 11,8 3,8 56,9 29,8 70,2 29,8 2,0 5,3 5,8 3,1 85,6 14,4 5,9 26,7 67,3 5,9
2003 23,6 3,1 14,5 5,9 76,4 23,6 1,0 1,2 5,8 8,3 80,3 3,4 16,8 43,0 27,8 14,0 12,1 3,1 57,0 28,8 71,2 28,8 2,7 5,5 5,3 3,3 85,5 14,5 5,5 26,2 68,2 5,5
2004 21,8 2,9 13,4 5,5 78,2 21,8 1,0 1,1 5,7 7,8 81,7 2,8 16,0 39,5 30,7 13,2 12,6 4,0 60,5 28,6 71,4 28,6 1,9 4,6 4,7 2,9 87,6 12,4 5,0 24,9 70,1 5,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1983-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005.
Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
tekstuele aanpassingen in titels, onderwerpen, categorieën en
toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Voelt zich wel eens onveilig
Vraag: Voelt u zich wel eens onveilig?
Vraag gesteld vanaf 1999 (POLS-basisvragenlijst).
Antwoordmogelijkheden: ja (vervolgvraag: 'Voelt u zich vaak, soms of
zelden onveilig?'); nee.
Ja, totaal
Ja, vaak
Ja, soms
Ja, zelden
Nee
% 'onveilig'
Antwoord "ja" wordt als 'onveilig' gerekend.
Bang alleen thuis
Vraag: Bent u wel eens bang als u 's avonds alleen thuis bent?
Antwoordmogelijkheden: bijna altijd; meestal; soms wel, soms niet;
meestal niet; nooit; n.v.t., nooit alleen thuis.
(Bijna) altijd bang
Meestal bang
Soms wel, soms niet bang
Meestal niet bang
Nooit bang
N.v.t./nooit alleen thuis
% 'onveilig'
Antwoorden 'bijna altijd', 'meestal'; 'soms wel, soms niet' en
'meestal niet' worden als 'onveilig' gerekend.
'N.v.t., nooit alleen thuis' wordt niet meegerekend.
Angst bij het open doen
Vraag: 'Stelt u zich voor dat u 's avonds alleen thuis bent en rond tien
uur wordt er onverwacht aangebeld. Wat zou u doen?'
Antwoordmogelijkheden: doe gewoon open; doe alleen open als het
iemand is die ik ken; doe alleen open als degene die aanbelt een
betrouwbare indruk maakt; doe niet open; anders.
Doet gewoon open
Doet alleen open voor bekende
Doet alleen open bij vertrouwde indruk
Doet niet open
Anders
% 'onveilig'
Antwoorden 'doe alleen open als het iemand is die ik ken', doe alleen open
als degene die aanbelt een betrouwbare indruk maakt', 'doe niet open',
'anders' worden als 'onveilig' gerekend.
Onveilige plekken in de buurt
Vraag: Zijn er in deze wijk of buurt plekken of straten waar u 's avonds
liever niet alleen zou komen? In 1997 en 1998 gesteld in
POLS-basisvragenlijst in andere context (wonen en woonomgeving);
vanaf 1999 in REP- module.
Wel onveilige plekken
Geen onveilige plekken
% 'onveilig'
Antwoord 'ja' wordt als onveilig gerekend.
Aanpassing uitgaansgedrag
Vraag: Heeft u in de afgelopen jaren uw uitgaanspatroon gewijzigd
speciaal om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een misdrijf?
Antwoordmogelijkheden: ga daarom minder vaak uit; kom niet meer op
bepaalde plaatsen; ga 's avonds nooit meer alleen weg; ga 's avonds niet
meer uit; nee.
Gaat daarom minder vaak uit
Komt niet meer op bepaalde plaatsen
Gaat 's avonds nooit meer alleen weg
Gaat 's avonds niet meer uit
Niet veranderd
% 'onveilig'
Eén of meer van de antwoorden 'ga daarom minder vaak uit', 'kom niet
meer op bepaalde plaatsen', 'ga 's avonds nooit meer alleen weg',
'ga 's avonds niet meer uit' worden als 'onveilig' gerekend.
Geschatte kans op inbraak
Vraag: Hoe groot acht u de kans dat er in de komende 12 maanden wordt
ingebroken in uw woning?
Vraag gesteld vanaf 1997 (POLS-basisvragenlijst).
Vraag in 2002 alleen gesteld aan personen van 16 jaar en ouder, vanaf
2003 aan inwoners vanaf 15 jaar.
Antwoordmogelijkheden: groot; niet groot, niet klein; klein.
Groot
Niet groot en niet klein
Klein
% 'onveilig'
Antwoord 'groot' wordt als 'onveilig' gerekend.