Pensioenfondsen; rendement op beleggingen, 1997 - 2007


In deze tabel is het rendement op de beleggingen van pensioenfondsen
opgenomen, uitgesplitst naar soort belegging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De cijfers over het meest recente jaar hebben een voorlopig karakter.
De cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Pensioenfondsen; rendement op beleggingen, 1997 - 2007

Pensioenfondsen Bron opbrengsten Perioden Gemiddeld belegd bedrag (mln euro) Netto opbrengst beleggingenTotale netto opbrengsten (mln euro) Netto opbrengst beleggingenDirecte netto opbrengsten (mln euro) Rendement beleggingenTotaal rendement (%) Rendement beleggingenDirect rendement (%)
Totaal pensioenfondsen Alle beleggingen 1997 317.831 48.634 16.515 15,3 5,2
Totaal pensioenfondsen Alle beleggingen 2000 459.616 11.450 18.447 2,5 4,0
Totaal pensioenfondsen Alle beleggingen 2005 560.928 77.917 18.331 13,9 3,3
Totaal pensioenfondsen Alle beleggingen 2006* 530.883 43.348 15.687 8,2 3,0
Bedrijfstakpensioenfondsen Alle beleggingen 1997 213.077 31.993 11.672 15,0 5,5
Bedrijfstakpensioenfondsen Alle beleggingen 2000 318.301 8.030 12.379 2,5 3,9
Bedrijfstakpensioenfondsen Alle beleggingen 2005 381.673 52.427 12.515 13,7 3,3
Bedrijfstakpensioenfondsen Alle beleggingen 2006* 414.908 31.240 11.281 7,5 2,7
Ondernemingspensioenfondsen Alle beleggingen 1997 94.237 14.879 4.339 15,8 4,6
Ondernemingspensioenfondsen Alle beleggingen 2000 126.481 2.794 5.332 2,2 4,2
Ondernemingspensioenfondsen Alle beleggingen 2005 160.317 23.259 5.029 14,5 3,1
Ondernemingspensioenfondsen Alle beleggingen 2006* 98.207 10.811 3.761 11,0 3,8
Beroeps- en overige pensioenfondsen Alle beleggingen 1997 10.518 1.762 505 16,8 4,8
Beroeps- en overige pensioenfondsen Alle beleggingen 2000 14.834 626 736 4,2 5,0
Beroeps- en overige pensioenfondsen Alle beleggingen 2005 18.938 2.231 794 11,8 4,2
Beroeps- en overige pensioenfondsen Alle beleggingen 2006* 17.768 1.297 645 7,3 3,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens