Pensioenfondsen; rendement op beleggingen, 1997 - 2007

Pensioenfondsen; rendement op beleggingen, 1997 - 2007

Pensioenfondsen Bron opbrengsten Perioden Gemiddeld belegd bedrag (mln euro) Netto opbrengst beleggingen Totale netto opbrengsten (mln euro) Netto opbrengst beleggingen Directe netto opbrengsten (mln euro) Rendement beleggingen Totaal rendement (%) Rendement beleggingen Direct rendement (%)
Totaal pensioenfondsen Alle beleggingen 1997 317.831 48.634 16.515 15,3 5,2
Totaal pensioenfondsen Alle beleggingen 2000 459.616 11.450 18.447 2,5 4,0
Totaal pensioenfondsen Alle beleggingen 2005 560.928 77.917 18.331 13,9 3,3
Totaal pensioenfondsen Alle beleggingen 2006* 530.883 43.348 15.687 8,2 3,0
Bedrijfstakpensioenfondsen Alle beleggingen 1997 213.077 31.993 11.672 15,0 5,5
Bedrijfstakpensioenfondsen Alle beleggingen 2000 318.301 8.030 12.379 2,5 3,9
Bedrijfstakpensioenfondsen Alle beleggingen 2005 381.673 52.427 12.515 13,7 3,3
Bedrijfstakpensioenfondsen Alle beleggingen 2006* 414.908 31.240 11.281 7,5 2,7
Ondernemingspensioenfondsen Alle beleggingen 1997 94.237 14.879 4.339 15,8 4,6
Ondernemingspensioenfondsen Alle beleggingen 2000 126.481 2.794 5.332 2,2 4,2
Ondernemingspensioenfondsen Alle beleggingen 2005 160.317 23.259 5.029 14,5 3,1
Ondernemingspensioenfondsen Alle beleggingen 2006* 98.207 10.811 3.761 11,0 3,8
Beroeps- en overige pensioenfondsen Alle beleggingen 1997 10.518 1.762 505 16,8 4,8
Beroeps- en overige pensioenfondsen Alle beleggingen 2000 14.834 626 736 4,2 5,0
Beroeps- en overige pensioenfondsen Alle beleggingen 2005 18.938 2.231 794 11,8 4,2
Beroeps- en overige pensioenfondsen Alle beleggingen 2006* 17.768 1.297 645 7,3 3,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel is het rendement op de beleggingen van pensioenfondsen
opgenomen, uitgesplitst naar soort belegging.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1987
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De cijfers over het meest recente jaar hebben een voorlopig karakter.
De cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld belegd bedrag
Het bedrag dat gedurende het jaar gemiddeld is belegd.
Netto opbrengst beleggingen
De netto opbrengst van beleggingen is de bruto opbrengst na aftrek van de
kosten van beheer van de beleggingen.
Totale netto opbrengsten
De totale beleggingsopbrengsten zijn de som van de directe en indirecte
beleggingsopbrengsten. De directe beleggingsopbrengsten zijn de
daadwerkelijk ontvangen beleggingsopbrengsten zoals huren, interest en
dividend. De indirecte beleggingsopbrengsten betreffen herwaarderingen en
andere waardeveranderingen. De aanduiding netto betekent dat het om
opbrengsten na aftrek van beleggingslasten gaat.
Directe netto opbrengsten
De directe beleggingsopbrengsten zijn de daadwerkelijk ontvangen
beleggingsopbrengsten zoals huren, interest en dividend. De aanduiding
netto betekent dat het om opbrengsten na aftrek van beleggingslasten gaat.
Rendement beleggingen
Het rendement op beleggingen is de beleggingsopbrengst uitgedrukt in een
percentage van het gemiddeld belegd bedrag.
Totaal rendement
Totale netto opbrengst uitgedrukt in percentage van het gemiddeld belegd
bedrag.
Direct rendement
Directe netto opbrengst uitgedrukt in percentage van het gemiddeld belegd
bedrag.