Kosten en financiering van het milieubeheer 1985-2011

Kosten en financiering van het milieubeheer 1985-2011

Milieucompartimenten Sectoren Perioden Milieu-investeringen (mln euro)
Totaal milieucompartimenten Totaal overige sectoren 1999 247
Totaal milieucompartimenten Totaal overige sectoren 2000 299
Totaal milieucompartimenten Totaal overige sectoren 2001 292
Totaal milieucompartimenten Totaal overige sectoren 2003 283
Totaal milieucompartimenten Totaal overige sectoren 2005 411
Totaal milieucompartimenten Totaal overige sectoren 2007 653
Totaal milieucompartimenten Totaal overige sectoren 2009 399
Totaal milieucompartimenten Totaal overige sectoren 2011 452
Compartiment water Totaal overige sectoren 1999 11
Compartiment water Totaal overige sectoren 2000 10
Compartiment water Totaal overige sectoren 2001 10
Compartiment water Totaal overige sectoren 2003 17
Compartiment water Totaal overige sectoren 2005 27
Compartiment water Totaal overige sectoren 2007 75
Compartiment water Totaal overige sectoren 2009 69
Compartiment water Totaal overige sectoren 2011 77
Compartiment lucht Totaal overige sectoren 1999 176
Compartiment lucht Totaal overige sectoren 2000 223
Compartiment lucht Totaal overige sectoren 2001 230
Compartiment lucht Totaal overige sectoren 2003 231
Compartiment lucht Totaal overige sectoren 2005 345
Compartiment lucht Totaal overige sectoren 2007 537
Compartiment lucht Totaal overige sectoren 2009 297
Compartiment lucht Totaal overige sectoren 2011 348
Compartiment bodem Totaal overige sectoren 1999 27
Compartiment bodem Totaal overige sectoren 2000 25
Compartiment bodem Totaal overige sectoren 2001 15
Compartiment bodem Totaal overige sectoren 2003 0
Compartiment bodem Totaal overige sectoren 2005 4
Compartiment bodem Totaal overige sectoren 2007 4
Compartiment bodem Totaal overige sectoren 2009 .
Compartiment bodem Totaal overige sectoren 2011 .
Compartiment afval Totaal overige sectoren 1999 .
Compartiment afval Totaal overige sectoren 2000 .
Compartiment afval Totaal overige sectoren 2001 .
Compartiment afval Totaal overige sectoren 2003 .
Compartiment afval Totaal overige sectoren 2005 .
Compartiment afval Totaal overige sectoren 2007 .
Compartiment afval Totaal overige sectoren 2009 .
Compartiment afval Totaal overige sectoren 2011 .
Compartiment geluid Totaal overige sectoren 1999 32
Compartiment geluid Totaal overige sectoren 2000 42
Compartiment geluid Totaal overige sectoren 2001 37
Compartiment geluid Totaal overige sectoren 2003 35
Compartiment geluid Totaal overige sectoren 2005 35
Compartiment geluid Totaal overige sectoren 2007 38
Compartiment geluid Totaal overige sectoren 2009 32
Compartiment geluid Totaal overige sectoren 2011 28
Compartiment algemeen Totaal overige sectoren 1999 .
Compartiment algemeen Totaal overige sectoren 2000 .
Compartiment algemeen Totaal overige sectoren 2001 .
Compartiment algemeen Totaal overige sectoren 2003 .
Compartiment algemeen Totaal overige sectoren 2005 .
Compartiment algemeen Totaal overige sectoren 2007 .
Compartiment algemeen Totaal overige sectoren 2009 .
Compartiment algemeen Totaal overige sectoren 2011 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de kosten van maatregelen ter bestrijding van milieuverontreiniging veroorzaakt door de economische sectoren binnen Nederland. De milieukosten zijn onderverdeeld naar milieucompartimenten: water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen. Naast de milieukosten worden de onderlinge overdrachten samengesteld en indien men deze bij de milieukosten opgeteld en de ontvangen overdrachten aftrekt ontstaan de netto milieulasten welke eveneens in de tabel worden weergegeven. Daarnaast zijn er gegevens over milieu-investeringen beschikbaar.

Een overzicht van de milieu-investeringen en de milieukosten werd in de periode 1985-2001 jaarlijks samengesteld. Vanaf 2001 wordt dit overzicht eens in de twee jaar (in de oneven jaren) gepubliceerd, inclusief een overzicht van de netto milieulasten. Vanaf 2013 wordt er (met minder detail) weer jaarlijks gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 augustus 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Kosten en financiering van het milieubeheer, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Milieu-investeringen
Milieu-investeringen zijn extra investeringen (meerkosten) die het gevolg zijn van maatregelen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt nagestreefd. De milieu-investeringen zijn verdeeld naar milieucompartiment: water, lucht, bodem, afval, geluid en algemeen. Milieu-investeringen worden over een bepaalde periode afgeschreven (in verband met waardevermindering). De kapitaallasten (rente en afschrijvingen) worden tot de jaarlijkse milieukosten gerekend.