Zorgrekeningen; financieringsbron, functieverdeling en actoren, 1998 - 2005


Stelsel van zorgstatistieken.
De afgelopen jaren is intensief nagedacht over een samenhangend geheel
van statistieken op het terrein van gezondheid(szorg) en welzijn(szorg).
Hierbij is gebruik gemaakt van eerder voor dit terrein ontwikkelde
concepten zoals het "Stelsel van gezondheidsstatistieken" het
"Conceptueel kader welzijn en gezondheid" en het "Operationeel model
voor de statistieken op het terrein van gezondheid en welzijn".
Uiteindelijk hebben deze activiteiten geresulteerd in de totstandkoming
van het Strategisch Project Zorg. Hoofddoel van dit project is het
ontwikkelen van een volledig en samenhangend statistisch beeld van de zorg.
Het gaat onder meer om gegevens over de gezondheids- en welzijnssituatie,
de (medische) consumptie (het gebruik), de kosten en financiering van het
zorgapparaat, de ingezette (personele) middelen, de productie (diensten)
en prijs- en volume-ontwikkelingen. Het is duidelijk dat voor een
beschrijving van alle activiteiten een functionele invalshoek van het
terrein noodzakelijk is. Een functionele invalshoek wil zeggen dat alle
activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn in de beschouwing
dienen te worden betrokken, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of
als nevenactiviteit van economische eenheden (bedrijfseenheden) plaatsvin-
den. In het CBS-rapport "Samenhangende informatie over de gezondheids-
zorg als eerste stap naar geïntegreerde zorgstatistieken" is aan deze
gedachte van een samenhangend geheel van zorgstatistieken een meer con-
crete (gefaseerde) invulling gegeven.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is stopgezet en voortgezet als

Zorgrekeningen; uitgaven en financiering.


LET OP! De cijfers in deze tabel beschrijven nog niet het volledige zorgterrein,
zoals beschreven in href="http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CC138517-AF54-4921-8AC2-C119B13F3BCD/0/2006beschrijvingvolledigzorgterreinart.pdf"
>Beschrijving volledig zorgterrein. Daardoor zijn de cijfers in
deze tabel niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers over 2006 en 2007 in
de tabel "Raming van kerncijfers over de zorg." Door vergelijking van het
cijfer over 2005 in enerzijds deze tabel en anderzijds de tabel "Raming van
kerncijfers over de zorg.", wordt duidelijk dat er een verschil is van ongeveer
5 miljard euro tussen de "oude" afbakening van het zorgterrein en de volledige
terreindekking. In het vierde kwartaal van 2008 zullen de cijfers voor
de periode 1998-2005 aangepast worden zodat ze dan wel het volledige zorgterrein
beschrijven en dus vergelijkbaar zijn met de cijfers over 2006 en 2007.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Alle cijfers hebben bij de eerste publicatie over een nieuwe verslagperiode
een voorlopig karakter. De cijfers over de voorgaande verslagperiode worden
daarbij nader voorlopig. De cijfers van voor deze periode worden dan
definitief. Als er zich een verschil voordoet tussen de overeenkomstige
voorlopige en definitieve cijfers, moet dat worden toegeschreven aan het
beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Gegevens beschikbaar vanaf 1998
Frequentie: stopgezet per januari 2009

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2007

Zorgrekeningen; financieringsbron, functieverdeling en actoren, 1998 - 2005

Actoren Perioden Totaal uitgaven aan zorg (mln euro) Naar financieringsbron (HF)HF 1.1 Overheid (mln euro) Naar financieringsbron (HF)HF 1.2 Sociale verzekeringen (mln euro) Naar financieringsbron (HF)HF2.1/2.2 Particuliere zorgverzekeringen (mln euro) Naar financieringsbron (HF)HF 2.3 Eigen betalingen (mln euro) Naar financieringsbron (HF)HF 2.4/2.5/3.0 Overige financiers (mln euro) Naar functieverdeling (HC)GezondheidszorgHC 1 NL Curatieve zorg (mln euro) Naar functieverdeling (HC)GezondheidszorgHC 2 NL Revalidatiezorg (mln euro) Naar functieverdeling (HC)GezondheidszorgHC 3 NL Medische verzorging (mln euro) Naar functieverdeling (HC)GezondheidszorgHC 4 NL Ondersteunende dienstverlening (mln euro) Naar functieverdeling (HC)GezondheidszorgHC 5 NL Medische goederen (mln euro) Naar functieverdeling (HC)GezondheidszorgHC 6 NL Preventieve zorg (mln euro) Naar functieverdeling (HC)GezondheidszorgHC 7 NL Beleid en beheer (mln euro) Naar functieverdeling (HC)Sociale zorg (mln euro) Naar functieverdeling (HC)Alle overige aktiviteiten (mln euro)
Totaal uitgaven aan zorg 2003 57.528 2.838 36.487 7.849 4.909 5.445 12.119 1.819 10.627 3.457 9.962 2.253 1.868 13.361 2.062
Totaal uitgaven aan zorg 2004** 59.891 2.976 37.448 8.668 5.206 5.593 12.924 1.833 11.106 3.647 10.216 2.136 1.952 13.924 2.152
Totaal uitgaven aan zorg 2005* 62.742 2.850 39.371 9.170 6.647 4.703 13.697 1.960 11.812 3.795 10.600 2.126 2.131 14.409 2.212
Totaal aanbieders gezondheidszorg 2003 35.786 1.659 19.606 7.771 3.731 3.019 11.956 1.324 5.227 3.453 9.508 1.954 31 568 1.766
Totaal aanbieders gezondheidszorg 2004** 37.203 1.791 20.038 8.594 3.832 2.947 12.759 1.334 5.500 3.641 9.751 1.844 29 559 1.785
Totaal aanbieders gezondheidszorg 2005* 39.149 1.824 21.358 9.091 3.942 2.933 13.526 1.442 6.001 3.789 10.120 1.828 30 582 1.831
Algemene ziekenhuizen 2003 8.924 89 6.056 2.170 62 547 3.351 - 3.770 1.185 419 - - - 200
Algemene ziekenhuizen 2004** 9.377 90 6.335 2.301 68 583 3.518 - 3.957 1.256 440 - - - 206
Algemene ziekenhuizen 2005* 10.536 100 7.037 2.730 53 616 3.968 - 4.464 1.389 496 - - - 219
Academische ziekenhuizen 2003 3.999 700 1.906 804 10 579 1.360 - 816 621 272 - - - 930
Academische ziekenhuizen 2004** 4.286 769 2.069 873 11 564 1.476 - 886 682 295 - - - 946
Academische ziekenhuizen 2005* 4.164 791 2.017 783 15 558 1.408 - 845 661 282 - - - 970
Categorale ziekenhuizen 2003 649 - 379 225 - 45 125 228 111 160 14 - - - 11
Categorale ziekenhuizen 2004** 677 - 396 236 - 45 131 239 116 166 15 - - - 10
Categorale ziekenhuizen 2005* 722 - 498 193 4 26 127 290 113 178 14 - - - -
Verstr. geestelijke gezondheidszorg 2003 3.540 284 3.091 - - 164 1.946 - 503 - 489 11 - 402 189
Verstr. geestelijke gezondheidszorg 2004** 3.748 330 3.309 - - 109 2.123 - 515 - 523 13 - 399 174
Verstr. geestelijke gezondheidszorg 2005* 4.001 335 3.555 - - 111 2.276 - 552 - 559 14 - 426 176
Huisartsenpraktijken 2003 2.015 - 1.332 537 130 15 1.361 - - 160 380 109 4 - -
Huisartsenpraktijken 2004** 1.982 - 1.318 518 135 11 1.359 - - 160 351 112 - - -
Huisartsenpraktijken 2005* 1.970 - 1.302 522 136 12 1.354 - - 159 342 115 - - -
Specialistenpraktijken 2003 1.785 - 1.144 543 55 43 1.200 - - 296 238 13 - 8 31
Specialistenpraktijken 2004** 2.024 - 1.306 607 62 48 1.362 - - 339 264 15 - 8 35
Specialistenpraktijken 2005* 2.158 - 1.401 640 66 51 1.455 - - 362 279 16 - 8 37
Tandartsenpraktijken 2003 1.826 - 477 985 318 47 1.130 - - - 288 372 - - 36
Tandartsenpraktijken 2004** 1.857 - 347 1.135 328 47 1.229 - - - 321 271 - - 36
Tandartsenpraktijken 2005* 1.852 - 345 1.124 335 48 1.227 - - - 313 277 - - 36
Paramedische-/verloskundigenpraktijken 2003 1.158 - 655 430 53 19 143 931 - - 56 8 - - 19
Paramedische-/verloskundigenpraktijken 2004** 1.163 - 347 748 49 19 143 936 - - 56 9 - - 19
Paramedische-/verloskundigenpraktijken 2005* 1.227 - 359 787 61 20 142 995 - - 59 11 - - 20
Gemeentelijke gezondheidsdiensten 2003 694 421 96 22 17 138 - - - 95 - 599 - - -
Gemeentelijke gezondheidsdiensten 2004** 701 429 91 22 17 141 - - - 94 - 607 - - -
Gemeentelijke gezondheidsdiensten 2005* 698 420 100 23 17 138 - - - 104 - 594 - - -
ARBO-diensten 2003 1.085 75 - - 7 1.003 - 157 - - - 756 - 157 14
ARBO-diensten 2004** 1.046 72 - - 7 967 - 152 - - - 729 - 152 13
ARBO-diensten 2005* 1.018 70 - - 6 942 - 147 - - - 710 - 147 13
Leveranciers geneesmiddelen 2003 5.250 - 2.892 1.186 1.161 11 - - - - 4.995 - - - 255
Leveranciers geneesmiddelen 2004** 5.251 - 2.853 1.186 1.201 11 - - - - 4.986 - - - 265
Leveranciers geneesmiddelen 2005* 5.482 - 2.987 1.257 1.227 12 - - - - 5.202 - - - 280
Leveranciers therapeutische midd. 2003 2.305 - 716 343 1.129 118 - - - - 2.235 - - - 71
Leveranciers therapeutische midd. 2004** 2.440 - 785 393 1.143 118 - - - - 2.369 - - - 71
Leveranciers therapeutische midd. 2005* 2.485 - 780 420 1.167 118 - - - - 2.412 - - - 73
Verstrekkers ondersteunende diensten 2003 598 36 189 77 19 279 59 - - 481 - 20 27 - 10
Verstrekkers ondersteunende diensten 2004** 637 42 204 104 19 267 55 - - 522 - 23 29 - 9
Verstrekkers ondersteunende diensten 2005* 655 44 217 110 20 265 59 - - 535 - 25 30 - 7
Overige verstrekkers gezondheidszorg 2003 1.959 54 674 450 770 12 1.281 8 26 456 123 65 - - -
Overige verstrekkers gezondheidszorg 2004** 2.014 59 678 471 791 17 1.363 9 25 421 131 65 - - -
Overige verstrekkers gezondheidszorg 2005* 2.179 65 760 503 834 17 1.511 10 28 401 163 67 - - -
Totaal aanbieders welzijnszorg 2003 19.906 993 16.142 78 1.178 1.515 164 495 5.401 3 454 300 - 12.794 296
Totaal aanbieders welzijnszorg 2004** 20.765 993 16.643 75 1.374 1.680 165 499 5.607 6 465 292 - 13.365 367
Totaal aanbieders welzijnszorg 2005* 21.492 833 17.206 79 2.705 668 171 518 5.811 6 480 298 - 13.828 381
Verstrekkers van ouderenzorg 2003 12.272 274 11.414 78 3 503 151 452 5.089 - 412 300 - 5.757 111
Verstrekkers van ouderenzorg 2004** 12.337 260 11.459 75 0 544 151 454 5.113 - 420 292 - 5.790 116
Verstrekkers van ouderenzorg 2005* 12.583 264 11.678 79 4 559 157 470 5.276 - 432 298 - 5.829 122
Verstrekkers gehandicaptenzorg 2003 4.789 - 4.718 - - 71 - 42 311 3 42 - - 4.204 185
Verstrekkers gehandicaptenzorg 2004** 5.217 - 5.173 - - 44 - 45 494 6 45 - - 4.376 252
Verstrekkers gehandicaptenzorg 2005* 5.578 - 5.528 - - 50 - 48 535 6 48 - - 4.682 259
Verstrekkers kinderopvang 2003 2.348 282 - - 1.143 923 - - - - - - - 2.348 -
Verstrekkers kinderopvang 2004** 2.679 268 - - 1.339 1.072 - - - - - - - 2.679 -
Verstrekkers kinderopvang 2005* 2.770 70 - - 2.663 37 - - - - - - - 2.770 -
Overige verstrekkers welzijnszorg 2003 498 437 9 - 32 19 13 - - - - - - 485 -
Overige verstrekkers welzijnszorg 2004** 533 465 12 - 35 20 13 - - - - - - 520 -
Overige verstrekkers welzijnszorg 2005* 561 500 - - 39 22 14 - - - - - - 547 -
Beleids- en beheersorganisaties 2003 1.837 186 739 - - 912 - - - - - - 1.837 - -
Beleids- en beheersorganisaties 2004** 1.923 192 765 - - 966 - - - - - - 1.923 - -
Beleids- en beheersorganisaties 2005* 2.101 192 807 - - 1.102 - - - - - - 2.101 - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens