Gezondheidskenmerken naar regio, 1995-1999

Gezondheidskenmerken naar regio, 1995-1999

Standaardisatie Regionale indeling Medische consumptie Contact met huisarts (%) Medische consumptie Gem. huisartscontact in bevolking (absoluut) Medische consumptie Gem. huisartscontact bij contact (absoluut) Medische consumptie Contact met specialist (%) Medische consumptie Gem. specialistcontact in bevolking (absoluut) Medische consumptie Gem. specialistcontact bij contact (absoluut) Medische consumptie Contact met tandarts (%) Medische consumptie Gem. tandartscontact in bevolking (absoluut) Medische consumptie Gem. tandartscontact bij contact (absoluut) Medische consumptie Contact met fysiotherapeut (%) Medische consumptie Gem. fysiotherapeutcontact in bevolking (absoluut) Medische consumptie Gem. fysiotherapeutcontact bij contact (absoluut) Medische consumptie Contact met riagg (%) Medische consumptie Contact met alternatieve genezers (%) Medische consumptie Ziekenhuisopname (%) Medische consumptie Aantal ziekenhuisopnamen in bevolking (absoluut) Medische consumptie Aantal ziekenhuisopnamen van patiënten (absoluut) Medische consumptie Medicijngebruik voorgeschreven (%) Medische consumptie Medicijngebruik niet voorgeschreven (%) Medische consumptie Contact consultatiebureau (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Gemiddelde lengte van mannen (cm) Aspecten van gezondheid en ziekten Gemiddelde lengte van vrouwen (cm) Aspecten van gezondheid en ziekten Gemiddeld gewicht van mannen (kg) Aspecten van gezondheid en ziekten Gemiddeld gewicht van vrouwen (kg) Aspecten van gezondheid en ziekten Ondergewicht mannen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Normaalgewicht mannen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Overgewicht mannen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Ernstig overgewicht mannen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Ondergewicht vrouwen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Normaalgewicht vrouwen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Overgewicht vrouwen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Ernstig overgewicht vrouwen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Minder goede gezondheid (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Astma (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Neusholteontsteking (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Hartkwaal of hartinfarct (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Hoge bloeddruk (%) Aspecten van gezondheid en ziekten (Gevolgen van) een beroerte (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Maagzweer (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Ernstige darmstoornissen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Galstenen galblaasontsteking (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Leverziekte of levercirrhose (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Nierstenen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Nierziekte (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Chronische blaasontsteking (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Verzakking (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Suikerziekte (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Schildklierafwijking (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Rugaandoening (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Gewrichtsslijtage (arthrose) (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Gewrichtsontsteking (arthritis) (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Chronische reuma (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Epilepsie (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Duizeligheid met vallen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Migraine (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Ernstige huidziekte (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Kwaadaardige aandoening of kanker (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Personen met 1 of meer OESO-scores (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Personen met beperkingen in horen (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Personen met beperkingen in zien (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Personen met beperking in bewegelijkheid (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Zonder kunstgebit (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Met alleen kunstgebit boven of onder (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Met kunstgebit boven en onder (%) Aspecten van gezondheid en ziekten Met alleen een andere gebitsprothese (%) Geboorte Gemiddelde geboortelengte (cm) Geboorte Gemiddeld geboortegewicht (kg) Geboorte Geboortegewicht > 2500 gr (%) Geboorte Pilgebruik (%) Leefstijl Borstvoeding bij geboorte (%) Leefstijl Borstvoeding op leeftijd van 6 weken (%) Leefstijl Borstvoeding op leeftijd van 3 maanden (%) Leefstijl Borstvoeding op leeftijd van 6 maanden (%) Leefstijl Rokers (%) Leefstijl Zware rokers (%) Leefstijl Geen alcohol drinkers (%) Leefstijl Zware drinkers (%)
Ongestandaardiseerd Nederland 75 3,9 5,2 38 1,8 4,6 76 2,2 2,9 15 2,5 17,5 2 6 6 0,1 1,2 33 31 90 179,9 165,9 80,4 67,3 1 56 37 6 3 61 27 9 19 8 8 2 8 1 1 2 1 0 1 0 1 2 2 1 8 7 2 1 1 2 6 2 1 13 3 5 9 63 6 18 13 50,5 3.444 94 43 69 57 45 25 35 12 17 13
Gestandaardiseerd Nederland 75 3,9 5,2 38 1,8 4,6 76 2,2 2,9 15 2,5 17,5 2 6 6 0,1 1,2 33 31 90 179,9 165,9 80,4 67,3 1 56 37 6 3 61 27 9 19 8 8 2 8 1 1 2 1 0 1 0 1 2 2 1 8 7 2 1 1 2 6 2 1 13 3 5 9 63 6 18 13 50,5 3.444 94 43 69 57 45 25 35 12 17 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Medische consumptie, gezondheid en ziekte, geboorte, leefstijl,
per regio Gemiddelde over de periode
1995 - 1999
Gewijzigd op 02 oktober 2001.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Medische consumptie
contacten met huisarts, tandarts, specialist en fysiotherapeut,
ziekenhuisopnamen en medicijngebruik
Contact met huisarts
Contact met medici: Alle bezoeken aan een medicus in de 12 maanden
voorafgaand aan het vraaggesprek.
Gem. huisartscontact in bevolking
Aantal contacten in de bevolking: Het gemiddeld aantal contacten met
de huisarts, fysiotherapeut, tandarts of specialist berekend over alle
personen in de Nederlandse bevolking. Voor de huisarts, tandarts en
specialist is dit gemiddelde bepaald door het aantal contacten in 14 dagen
voorafgaande aan het vraaggesprek te vermenigvuldigen met 26. Dit is
gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zoveel mogelijk te
beperken. Het gemiddeld aantal contact met de fysiotherapeut is bepaald
door het aantal contacten in de 12 maanden voorafgaande aan het
vraaggesprek.
Gem. huisartscontact bij contact
Gemiddeld contact bij contact: Het gemiddeld aantal contacten met de
huisarts, fysiotherapeut, tandarts of specialist berekend over alle
personen die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met een huisarts,
fysiotherapeut, tandarts of specialist. Voor de huisarts, tandarts en
specialist is dit gemiddelde bepaald door het aantal contacten in 14 dagen
voorafgaande aan het vraaggesprek te vermenigvuldigen met 26. Dit is
gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zoveel mogelijk te
beperken. Het gemiddeld aantal contact met de fysiotherapeut is bepaald
door het aantal contacten in de 12 maanden voorafgaande aan het
vraaggesprek.
Contact met specialist
Contact met medici: Alle bezoeken aan een medicus in de 12 maanden
voorafgaand aan het vraaggesprek.
Gem. specialistcontact in bevolking
Aantal contacten in de bevolking: Het gemiddeld aantal contacten met
de huisarts, fysiotherapeut, tandarts of specialist berekend over alle
personen in de Nederlandse bevolking. Voor de huisarts, tandarts en
specialist is dit gemiddelde bepaald door het aantal contacten in 14 dagen
voorafgaande aan het vraaggesprek te vermenigvuldigen met 26. Dit is
gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zoveel mogelijk te
beperken. Het gemiddeld aantal contact met de fysiotherapeut is bepaald
door het aantal contacten in de 12 maanden voorafgaande aan het
vraaggesprek.
Gem. specialistcontact bij contact
Gemiddeld contact bij contact: Het gemiddeld aantal contacten met de
huisarts, fysiotherapeut, tandarts of specialist berekend over alle
personen die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met een huisarts,
fysiotherapeut, tandarts of specialist. Voor de huisarts, tandarts en
specialist is dit gemiddelde bepaald door het aantal contacten in 14 dagen
voorafgaande aan het vraaggesprek te vermenigvuldigen met 26. Dit is
gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zoveel mogelijk te
beperken. Het gemiddeld aantal contact met de fysiotherapeut is bepaald
door het aantal contacten in de 12 maanden voorafgaande aan het
vraaggesprek.
Contact met tandarts
Contact met medici: Alle bezoeken aan een medicus in de 12 maanden
voorafgaand aan het vraaggesprek.
Gem. tandartscontact in bevolking
Aantal contacten in de bevolking: Het gemiddeld aantal contacten met
de huisarts, fysiotherapeut, tandarts of specialist berekend over alle
personen in de Nederlandse bevolking. Voor de huisarts, tandarts en
specialist is dit gemiddelde bepaald door het aantal contacten in 14 dagen
voorafgaande aan het vraaggesprek te vermenigvuldigen met 26. Dit is
gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zoveel mogelijk te
beperken. Het gemiddeld aantal contact met de fysiotherapeut is bepaald
door het aantal contacten in de 12 maanden voorafgaande aan het
vraaggesprek.
Gem. tandartscontact bij contact
Gemiddeld contact bij contact: Het gemiddeld aantal contacten met de
huisarts, fysiotherapeut, tandarts of specialist berekend over alle
personen die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met een huisarts,
fysiotherapeut, tandarts of specialist. Voor de huisarts, tandarts en
specialist is dit gemiddelde bepaald door het aantal contacten in 14 dagen
voorafgaande aan het vraaggesprek te vermenigvuldigen met 26. Dit is
gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zoveel mogelijk te
beperken. Het gemiddeld aantal contact met de fysiotherapeut is bepaald
door het aantal contacten in de 12 maanden voorafgaande aan het
vraaggesprek.
Contact met fysiotherapeut
Contact met medici: Alle bezoeken aan een medicus in de 12 maanden
voorafgaand aan het vraaggesprek.
Gem. fysiotherapeutcontact in bevolking
Aantal contacten in de bevolking: Het gemiddeld aantal contacten met
de huisarts, fysiotherapeut, tandarts of specialist berekend over alle
personen in de Nederlandse bevolking. Voor de huisarts, tandarts en
specialist is dit gemiddelde bepaald door het aantal contacten in 14 dagen
voorafgaande aan het vraaggesprek te vermenigvuldigen met 26. Dit is
gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zoveel mogelijk te
beperken. Het gemiddeld aantal contact met de fysiotherapeut is bepaald
door het aantal contacten in de 12 maanden voorafgaande aan het
vraaggesprek.
Gem. fysiotherapeutcontact bij contact
Gemiddeld contact bij contact: Het gemiddeld aantal contacten met de
huisarts, fysiotherapeut, tandarts of specialist berekend over alle
personen die in het afgelopen jaar contact hebben gehad met een huisarts,
fysiotherapeut, tandarts of specialist. Voor de huisarts, tandarts en
specialist is dit gemiddelde bepaald door het aantal contacten in 14 dagen
voorafgaande aan het vraaggesprek te vermenigvuldigen met 26. Dit is
gedaan om vertekening door gebrekkige herinnering zoveel mogelijk te
beperken. Het gemiddeld aantal contact met de fysiotherapeut is bepaald
door het aantal contacten in de 12 maanden voorafgaande aan het
vraaggesprek.
Contact met riagg
Contact met medici: Alle bezoeken aan een medicus in de 12 maanden
voorafgaand aan het vraaggesprek.
Contact met alternatieve genezers
Contact met medici: Alle bezoeken aan een medicus in de 12 maanden
voorafgaand aan het vraaggesprek.
Alternatieve genezers: niet de huisarts.
Ziekenhuisopname
Ziekenhuisopname: Ziekenhuisopname in de 12 maanden voorafgaand
aan het onderzoek. Exclusief opnames wegens bevalling.
Aantal ziekenhuisopnamen in bevolking
Ziekenhuisopname: Ziekenhuisopname in de 12 maanden voorafgaand
aan het onderzoek. Exclusief opnames wegens bevalling.
Aantal ziekenhuisopnamen van patiënten
Ziekenhuisopname: Ziekenhuisopname in de 12 maanden voorafgaand
aan het onderzoek. Exclusief opnames wegens bevalling.
Medicijngebruik voorgeschreven
Medicijngebruik: Voorgeschreven en niet voorgeschreven medicijngebruik
in de 14 dagen voorafgaand aan het interview. Bij voorgeschreven
medicijngebruik is dit exclusief 'de pil' en geneesmiddelen tijdens
opname in ziekenhuis.
Medicijngebruik niet voorgeschreven
Medicijngebruik: Voorgeschreven en niet voorgeschreven medicijngebruik
in de 14 dagen voorafgaand aan het interview. Bij voorgeschreven
medicijngebruik is dit exclusief 'de pil' en geneesmiddelen tijdens
opname in ziekenhuis.
Contact consultatiebureau
Populatie: kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die op het moment van het
interview in leven waren.
Aspecten van gezondheid en ziekten
Gemiddelde lengte van mannen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
Gemiddelde lengte van vrouwen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
Gemiddeld gewicht van mannen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
Gemiddeld gewicht van vrouwen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
Ondergewicht mannen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
QI index: Onder - en overgewicht worden uitgedrukt in waarden van de
Quetelet Index(QI). De QI wordt berekend als het quotiënt van het
lichaamsgewicht in kg en het kwadraat van de lichaamslengte in meters.
De QI is alleen geschikt voor de berekening van het onder - of overgewicht
bij volwassen personen. Een QI van minder dan 18,5 duidt op
ondergewicht. Een QI tussen 18,5 en 25 geldt als normaal gewicht. Van
overgewicht is sprake bij een QI tussen de 25 en 30. Bij een QI van boven
de 30 is sprake van ernstig overgewicht.
Normaalgewicht mannen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
QI index: Onder - en overgewicht worden uitgedrukt in waarden van de
Quetelet Index(QI). De QI wordt berekend als het quotiënt van het
lichaamsgewicht in kg en het kwadraat van de lichaamslengte in meters.
De QI is alleen geschikt voor de berekening van het onder - of overgewicht
bij volwassen personen. Een QI van minder dan 18,5 duidt op
ondergewicht. Een QI tussen 18,5 en 25 geldt als normaal gewicht. Van
overgewicht is sprake bij een QI tussen de 25 en 30. Bij een QI van boven
de 30 is sprake van ernstig overgewicht.
Overgewicht mannen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
QI index: Onder - en overgewicht worden uitgedrukt in waarden van de
Quetelet Index(QI). De QI wordt berekend als het quotiënt van het
lichaamsgewicht in kg en het kwadraat van de lichaamslengte in meters.
De QI is alleen geschikt voor de berekening van het onder - of overgewicht
bij volwassen personen. Een QI van minder dan 18,5 duidt op
ondergewicht. Een QI tussen 18,5 en 25 geldt als normaal gewicht. Van
overgewicht is sprake bij een QI tussen de 25 en 30. Bij een QI van boven
de 30 is sprake van ernstig overgewicht.
Ernstig overgewicht mannen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
QI index: Onder - en overgewicht worden uitgedrukt in waarden van de
Quetelet Index(QI). De QI wordt berekend als het quotiënt van het
lichaamsgewicht in kg en het kwadraat van de lichaamslengte in meters.
De QI is alleen geschikt voor de berekening van het onder - of overgewicht
bij volwassen personen. Een QI van minder dan 18,5 duidt op
ondergewicht. Een QI tussen 18,5 en 25 geldt als normaal gewicht. Van
overgewicht is sprake bij een QI tussen de 25 en 30. Bij een QI van boven
de 30 is sprake van ernstig overgewicht.
Ondergewicht vrouwen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
QI index: Onder - en overgewicht worden uitgedrukt in waarden van de
Quetelet Index(QI). De QI wordt berekend als het quotiënt van het
lichaamsgewicht in kg en het kwadraat van de lichaamslengte in meters.
De QI is alleen geschikt voor de berekening van het onder - of overgewicht
bij volwassen personen. Een QI van minder dan 18,5 duidt op
ondergewicht. Een QI tussen 18,5 en 25 geldt als normaal gewicht. Van
overgewicht is sprake bij een QI tussen de 25 en 30. Bij een QI van boven
de 30 is sprake van ernstig overgewicht.
Normaalgewicht vrouwen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
QI index: Onder - en overgewicht worden uitgedrukt in waarden van de
Quetelet Index(QI). De QI wordt berekend als het quotiënt van het
lichaamsgewicht in kg en het kwadraat van de lichaamslengte in meters.
De QI is alleen geschikt voor de berekening van het onder - of overgewicht
bij volwassen personen. Een QI van minder dan 18,5 duidt op
ondergewicht. Een QI tussen 18,5 en 25 geldt als normaal gewicht. Van
overgewicht is sprake bij een QI tussen de 25 en 30. Bij een QI van boven
de 30 is sprake van ernstig overgewicht.
Overgewicht vrouwen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
QI index: Onder - en overgewicht worden uitgedrukt in waarden van de
Quetelet Index(QI). De QI wordt berekend als het quotiënt van het
lichaamsgewicht in kg en het kwadraat van de lichaamslengte in meters.
De QI is alleen geschikt voor de berekening van het onder - of overgewicht
bij volwassen personen. Een QI van minder dan 18,5 duidt op
ondergewicht. Een QI tussen 18,5 en 25 geldt als normaal gewicht. Van
overgewicht is sprake bij een QI tussen de 25 en 30. Bij een QI van boven
de 30 is sprake van ernstig overgewicht.
Ernstig overgewicht vrouwen
Populatie van 20 jaar en ouder (populatie 20+).
QI index: Onder - en overgewicht worden uitgedrukt in waarden van de
Quetelet Index(QI). De QI wordt berekend als het quotiënt van het
lichaamsgewicht in kg en het kwadraat van de lichaamslengte in meters.
De QI is alleen geschikt voor de berekening van het onder - of overgewicht
bij volwassen personen. Een QI van minder dan 18,5 duidt op
ondergewicht. Een QI tussen 18,5 en 25 geldt als normaal gewicht. Van
overgewicht is sprake bij een QI tussen de 25 en 30. Bij een QI van boven
de 30 is sprake van ernstig overgewicht.
Minder goede gezondheid
Minder goede gezondheid: Aan de respondenten wordt gevraagd hoe
gezond ze zich voelen. Ze kunnen kiezen uit de volgende
antwoordcategorieën: "Zeer goed", "goed", "gaat wel", "soms goed en
soms slecht" en "slecht". Respondenten die aangegeven hebben een
"gaat wel" of "soms goed en soms slecht" of "slecht" gezondheids-
toestand te hebben zijn geclassificeerd als respondenten met een minder
goede gezondheid.
Astma
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Neusholteontsteking
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Hartkwaal of hartinfarct
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Hoge bloeddruk
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
(Gevolgen van) een beroerte
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Maagzweer
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Ernstige darmstoornissen
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Galstenen galblaasontsteking
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Leverziekte of levercirrhose
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Nierstenen
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Nierziekte
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Chronische blaasontsteking
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Verzakking
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Alleen van toepassing op vrouwen van 16 jaar en ouder.
Suikerziekte
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Schildklierafwijking
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Rugaandoening
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Gewrichtsslijtage (arthrose)
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Gewrichtsontsteking (arthritis)
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Chronische reuma
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Epilepsie
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Duizeligheid met vallen
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Migraine
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Ernstige huidziekte
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Kwaadaardige aandoening of kanker
Gegevens zijn gebaseerd op de 12 maanden voorafgaand aan het vraaggesprek.
Personen met 1 of meer OESO-scores
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
OESO - scores: Respondenten wordt gevraagd om van de 7 OESO -
activiteiten aan te geven of ze deze zonder moeite, met enige moeite,
met grote moeite, of niet kunnen verrichten. Personen die een activiteit
alleen met grote moeite of niet kunnen verrichten, worden op die functie
als lichamelijk beperkt beschouwd. De 7 OESO -items hebben betrekking
op horen (2 items), zien (2 items) en beweeglijkheid (3 items).
Personen met beperkingen in horen
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
OESO - scores: Respondenten wordt gevraagd om van de 7 OESO -
activiteiten aan te geven of ze deze zonder moeite, met enige moeite,
met grote moeite, of niet kunnen verrichten. Personen die een activiteit
alleen met grote moeite of niet kunnen verrichten, worden op die functie
als lichamelijk beperkt beschouwd. De 7 OESO -items hebben betrekking
op horen (2 items), zien (2 items) en beweeglijkheid (3 items).
Personen met beperkingen in zien
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
OESO - scores: Respondenten wordt gevraagd om van de 7 OESO -
activiteiten aan te geven of ze deze zonder moeite, met enige moeite,
met grote moeite, of niet kunnen verrichten. Personen die een activiteit
alleen met grote moeite of niet kunnen verrichten, worden op die functie
als lichamelijk beperkt beschouwd. De 7 OESO -items hebben betrekking
op horen (2 items), zien (2 items) en beweeglijkheid (3 items).
Personen met beperking in bewegelijkheid
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
OESO - scores: Respondenten wordt gevraagd om van de 7 OESO -
activiteiten aan te geven of ze deze zonder moeite, met enige moeite,
met grote moeite, of niet kunnen verrichten. Personen die een activiteit
alleen met grote moeite of niet kunnen verrichten, worden op die functie
als lichamelijk beperkt beschouwd. De 7 OESO -items hebben betrekking
op horen (2 items), zien (2 items) en beweeglijkheid (3 items).
Zonder kunstgebit
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
Met alleen kunstgebit boven of onder
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
Met kunstgebit boven en onder
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
Met alleen een andere gebitsprothese
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
Geboorte
Gemiddelde geboortelengte
Populatie: kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die op het moment van het
interview in leven waren.
Meerlingen zijn buiten beschouwing gelaten.
Gemiddeld geboortegewicht
Populatie: kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die op het moment van het
interview in leven waren.
Meerlingen zijn buiten beschouwing gelaten.
Geboortegewicht > 2500 gr
Populatie: kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die op het moment van het
interview in leven waren.
Meerlingen zijn buiten beschouwing gelaten.
Pilgebruik
Populatie: vrouwen in de leeftijd van 16-49 jaar.
Leefstijl
Borstvoeding bij geboorte
Populatie: kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die op het moment van het
interview in leven waren.
Borstvoeding op leeftijd van 6 weken
Populatie: kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die op het moment van het
interview in leven waren.
Borstvoeding op leeftijd van 3 maanden
Populatie: kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die op het moment van het
interview in leven waren.
Borstvoeding op leeftijd van 6 maanden
Populatie: kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar die op het moment van het
interview in leven waren.
Rokers
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
Zware rokers
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
Zware rokers zijn personen die 20 of meer sigaretten/ shagjes per dag
roken.
Geen alcohol drinkers
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
Zware drinkers
Populatie van 16 jaar en ouder (populatie 16+).
Zware drinkers zijn personen die minstens 1 keer per week 6 of meer
glazen alcohol op een dag drinken.