Leden van vakverenigingen; kenmerken vakvereniging, 1999 - 2009

Leden van vakverenigingen; kenmerken vakvereniging, 1999 - 2009

Kenmerken leden vakvereniging Perioden Leden van vakverenigingen Totaal aantal leden binnen/buitenland (x 1000) Leden van vakverenigingen FNV (x 1000) Leden van vakverenigingen CNV (x 1000) Leden van vakverenigingen MHP (x 1000) Leden van vakverenigingen Overige vakverenigingen (x 1000)
Totaal aantal leden binnen/buitenland 1999 1.935,3 1.232,6 361,0 218,6 123,1
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2001 1.918,7 1.222,7 355,5 215,2 125,3
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2003 1.920,7 1.205,2 355,5 169,1 190,9
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2005 1.898,7 1.194,2 346,8 159,1 198,6
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2006 1.865,9 1.171,1 341,7 160,8 192,3
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2007 1.878,2 1.181,8 335,2 167,5 193,6
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2008 1.898,0 1.192,0 333,9 169,2 202,9
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2009 1.887,0 1.196,8 336,4 135,2 218,5
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 1999 117,2 71,0 24,6 10,7 10,9
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2001 111,0 65,5 22,8 11,8 11,0
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2003 106,6 56,7 23,8 5,0 21,1
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2005 99,7 53,9 18,5 4,9 22,4
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2006 90,8 48,3 17,7 5,1 19,7
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2007 82,5 44,9 16,6 5,2 15,7
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2008 78,0 41,2 14,6 4,7 17,5
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2009 73,5 42,4 13,6 3,6 14,0
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 1999 1.635,9 1.052,5 291,8 188,3 103,3
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2001 1.618,0 1.044,7 286,7 183,0 103,6
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2003 1.616,4 1.032,9 282,6 143,7 157,1
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2005 1.584,5 1.013,4 275,4 133,3 162,4
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2006 1.560,5 994,4 271,9 134,4 159,7
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2007 1.575,7 1.001,7 267,2 142,2 164,7
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2008 1.587,3 1.007,8 265,1 144,1 170,3
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2009 1.569,2 1.005,9 266,4 110,6 186,3
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 1999 . 540,0 143,2 . .
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2001 . 515,5 133,7 . .
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2003 . 473,9 126,6 . .
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2005 699,8 439,2 115,6 53,2 91,7
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2006 661,5 408,4 111,7 53,2 88,2
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2007 656,3 400,8 107,2 58,5 89,9
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2008 656,0 402,0 103,7 58,2 92,2
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2009 615,1 379,7 103,1 37,8 94,5
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 1999 . 512,5 148,6 . .
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2001 . 529,2 153,0 . .
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2003 . 559,0 156,0 . .
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2005 884,7 574,2 159,7 80,1 70,7
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2006 898,9 586,0 160,2 81,2 71,5
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2007 919,4 600,9 160,0 83,7 74,8
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2008 931,3 605,8 161,4 85,9 78,2
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2009 954,1 626,2 163,3 72,8 91,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat gegevens over het aantal leden van vakverenigingen FNV,
CNV, MHP en Overige vakverenigingen.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- geslacht;
- leeftijdsklassen,
- bedrijfstak (niet meer beschikbaar vanaf verslagjaar 2003);
- grootteklasse vakverenigingen (niet meer beschikbaar vanaf
verslagjaar 2005);
- woonprovincie en buitenland (niet meer beschikbaar vanaf
verslagjaar 2005);
- jaren

Gegevens beschikbaar vanaf 1999.
Op aanvraag zijn gegevens over het totaal aantal leden van vakverenigingen
naar leeftijd, geslacht, woonprovincie, bedrijfstak en grootteklasse
beschikbaar vanaf 1973. De indeling naar bedrijfstak is voor het jaar 1973
naar Standaard Bedrijfsindeling 1970 (SBI 1970), voor de jaren 1975 -1991
naar SBI 1974 en voor de jaren 1993-1997 naar SBI 1993.

Frequentie: Stopgezet per 1 november 2010.

Reden stopzetting:
De uitsplitsing van de gegevens over het totaal aantal leden van
vakverenigingen naar bedrijfstak is vanaf 2003 en die naar grootteklasse
vakverenigingen, woonprovincie en buitenland vanaf 2005 niet meer
beschikbaar. Vanaf 2005 is uitsluitend de uitsplising naar geslacht en
leeftijd beschikbaar.

De tabel wordt voortgezet doot tabel Leden van vakverenigingen.
Plaats in de themaboom:
Arbeid en Sociale Zekerheid/Arbeidsmarkt/Vakbeweging en stakingen.

Toelichting onderwerpen

Leden van vakverenigingen
Totaal aantal leden binnen/buitenland
Totaal aantal leden in binnen- en buitenland.
FNV
Federatie Nederlandse Vakbeweging.
Bij de FNV zijn zestien vakverenigingen aangesloten.
In de uitkomsten zijn vanaf verslagjaar 2007 ook de
FNV Vrouwenbond, de FNV Zelfstandige Bondgenoten en
FNV Zelfstandigen Bouw opgenomen. In 2007, peildatum
31 maart, is het totaal aantal leden van deze drie
bonden 20,4 duizend.
CNV
Christelijke Nederlandse Vakvereniging.
Bij het CNV zijn twaalf vakverenigingen aangesloten.
MHP
Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel.
Bij de MHP zijn twee vakverenigingen rechtstreeks aangesloten.
Daarnaast zijn er nog twee overkoepelende organisaties, waarbij
vakverenigingen zijn aangesloten.
Overige vakverenigingen