Leden van vakverenigingen; kenmerken vakvereniging, 1999 - 2009


De tabel bevat gegevens over het aantal leden van vakverenigingen FNV,
CNV, MHP en Overige vakverenigingen.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- geslacht;
- leeftijdsklassen,
- bedrijfstak (niet meer beschikbaar vanaf verslagjaar 2003);
- grootteklasse vakverenigingen (niet meer beschikbaar vanaf
verslagjaar 2005);
- woonprovincie en buitenland (niet meer beschikbaar vanaf
verslagjaar 2005);
- jaren

Gegevens beschikbaar vanaf 1999.
Op aanvraag zijn gegevens over het totaal aantal leden van vakverenigingen
naar leeftijd, geslacht, woonprovincie, bedrijfstak en grootteklasse
beschikbaar vanaf 1973. De indeling naar bedrijfstak is voor het jaar 1973
naar Standaard Bedrijfsindeling 1970 (SBI 1970), voor de jaren 1975 -1991
naar SBI 1974 en voor de jaren 1993-1997 naar SBI 1993.

Frequentie: Stopgezet per 1 november 2010.

Reden stopzetting:
De uitsplitsing van de gegevens over het totaal aantal leden van
vakverenigingen naar bedrijfstak is vanaf 2003 en die naar grootteklasse
vakverenigingen, woonprovincie en buitenland vanaf 2005 niet meer
beschikbaar. Vanaf 2005 is uitsluitend de uitsplising naar geslacht en
leeftijd beschikbaar.

De tabel wordt voortgezet doot tabel Leden van vakverenigingen.
Plaats in de themaboom:
Arbeid en Sociale Zekerheid/Arbeidsmarkt/Vakbeweging en stakingen.

Leden van vakverenigingen; kenmerken vakvereniging, 1999 - 2009

Kenmerken leden vakvereniging Perioden Leden van vakverenigingenTotaal aantal leden binnen/buitenland (x 1000) Leden van vakverenigingenFNV (x 1000) Leden van vakverenigingenCNV (x 1000) Leden van vakverenigingenMHP (x 1000) Leden van vakverenigingenOverige vakverenigingen (x 1000)
Totaal aantal leden binnen/buitenland 1999 1.935,3 1.232,6 361,0 218,6 123,1
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2001 1.918,7 1.222,7 355,5 215,2 125,3
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2003 1.920,7 1.205,2 355,5 169,1 190,9
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2005 1.898,7 1.194,2 346,8 159,1 198,6
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2006 1.865,9 1.171,1 341,7 160,8 192,3
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2007 1.878,2 1.181,8 335,2 167,5 193,6
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2008 1.898,0 1.192,0 333,9 169,2 202,9
Totaal aantal leden binnen/buitenland 2009 1.887,0 1.196,8 336,4 135,2 218,5
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 1999 117,2 71,0 24,6 10,7 10,9
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2001 111,0 65,5 22,8 11,8 11,0
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2003 106,6 56,7 23,8 5,0 21,1
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2005 99,7 53,9 18,5 4,9 22,4
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2006 90,8 48,3 17,7 5,1 19,7
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2007 82,5 44,9 16,6 5,2 15,7
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2008 78,0 41,2 14,6 4,7 17,5
Leden, man/vrouw, < 25 jaar 2009 73,5 42,4 13,6 3,6 14,0
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 1999 1.635,9 1.052,5 291,8 188,3 103,3
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2001 1.618,0 1.044,7 286,7 183,0 103,6
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2003 1.616,4 1.032,9 282,6 143,7 157,1
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2005 1.584,5 1.013,4 275,4 133,3 162,4
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2006 1.560,5 994,4 271,9 134,4 159,7
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2007 1.575,7 1.001,7 267,2 142,2 164,7
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2008 1.587,3 1.007,8 265,1 144,1 170,3
Leden, man/vrouw, 25 tot 65 jaar 2009 1.569,2 1.005,9 266,4 110,6 186,3
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 1999 . 540,0 143,2 . .
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2001 . 515,5 133,7 . .
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2003 . 473,9 126,6 . .
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2005 699,8 439,2 115,6 53,2 91,7
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2006 661,5 408,4 111,7 53,2 88,2
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2007 656,3 400,8 107,2 58,5 89,9
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2008 656,0 402,0 103,7 58,2 92,2
Leden, man/vrouw, 25 tot 45 jaar 2009 615,1 379,7 103,1 37,8 94,5
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 1999 . 512,5 148,6 . .
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2001 . 529,2 153,0 . .
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2003 . 559,0 156,0 . .
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2005 884,7 574,2 159,7 80,1 70,7
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2006 898,9 586,0 160,2 81,2 71,5
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2007 919,4 600,9 160,0 83,7 74,8
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2008 931,3 605,8 161,4 85,9 78,2
Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar 2009 954,1 626,2 163,3 72,8 91,8
Leden, man/vrouw, >= 65 jaar 1999 182,2 109,2 44,6 19,5 9,0
Leden, man/vrouw, >= 65 jaar 2001 189,5 112,5 46,0 20,3 10,7
Leden, man/vrouw, >= 65 jaar 2003 197,7 115,6 49,0 20,4 12,7
Leden, man/vrouw, >= 65 jaar 2005 214,5 126,9 53,0 20,8 13,8
Leden, man/vrouw, >= 65 jaar 2006 214,7 128,4 52,1 21,3 12,9
Leden, man/vrouw, >= 65 jaar 2007 220,0 135,2 51,4 20,1 13,3
Leden, man/vrouw, >= 65 jaar 2008 232,7 143,0 54,2 20,4 15,1
Leden, man/vrouw, >= 65 jaar 2009 244,3 148,5 56,5 21,0 18,2
Mannen, alle leeftijden 1999 1.417,6 896,7 270,3 164,8 85,7
Mannen, alle leeftijden 2001 1.379,1 880,3 262,2 147,6 89,1
Mannen, alle leeftijden 2003 1.361,4 853,2 259,9 132,4 115,9
Mannen, alle leeftijden 2005 1.314,1 827,5 249,1 118,3 119,2
Mannen, alle leeftijden 2006 1.281,1 806,3 244,0 116,9 114,0
Mannen, alle leeftijden 2007 1.270,6 807,3 237,0 113,0 113,2
Mannen, alle leeftijden 2008 1.276,1 809,5 234,8 112,1 119,6
Mannen, alle leeftijden 2009 1.263,5 804,6 233,9 97,1 128,0
Vrouwen, alle leeftijden 1999 517,7 335,9 90,7 53,7 37,4
Vrouwen, alle leeftijden 2001 539,6 342,4 93,4 67,6 36,3
Vrouwen, alle leeftijden 2003 559,2 352,0 95,6 36,6 75,0
Vrouwen, alle leeftijden 2005 584,6 366,7 97,7 40,7 79,4
Vrouwen, alle leeftijden 2006 584,8 364,8 97,7 44,0 78,3
Vrouwen, alle leeftijden 2007 607,6 374,5 98,2 54,5 80,4
Vrouwen, alle leeftijden 2008 621,9 382,5 99,1 57,1 83,3
Vrouwen, alle leeftijden 2009 623,4 392,1 102,6 38,2 90,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens