Prognose allochtonen; kerncijfers, 2006 - 2050


Deze tabel bevat landelijke cijfers over de prognose van de allochtone
bevolking, de levendgeborenen uit eerste generatie moeders en de
buitenlandse migratie van eerste generatie allochtonen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Prognose allochtonen; kerncijfers, 2006 - 2050

Perioden Allochtone bevolkingTotaal allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (aantal) Allochtone bevolkingTotaal allochtonen1e generatie (aantal) Allochtone bevolkingTotaal allochtonen2e generatie (aantal) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (aantal) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonen1e Generatie (aantal) Allochtone bevolkingNiet-westerse allochtonen2e Generatie (aantal) Allochtone bevolkingWesterse allochtonenTotaal 1e en 2e generatie (aantal) Allochtone bevolkingWesterse allochtonen1e Generatie (aantal) Allochtone bevolkingWesterse allochtonen2e Generatie (aantal) Geboorten bij 1e generatie moedersMoeder niet-westers (aantal) Geboorten bij 1e generatie moedersMoeder westers (aantal) Migratie 1e gen. allochtonenImmigratieNiet-westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e gen. allochtonenImmigratieWesterse allochtonen (aantal) Migratie 1e gen. allochtonenEmigratie (inclusief correcties)Niet-westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e gen. allochtonenEmigratie (inclusief correcties)Westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e gen. allochtonenMigratiesaldo (inclusief correcties)Niet-westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e gen. allochtonenMigratiesaldo (inclusief correcties)Westerse allochtonen (aantal)
2006 3.147.615 1.604.259 1.543.356 1.720.050 1.019.991 700.059 1.427.565 584.268 843.297 24.514 7.871 35.258 41.396 36.756 33.136 -1.498 8.260
2010 3.265.446 1.623.001 1.642.445 1.806.544 1.017.136 789.408 1.458.912 605.868 853.044 21.600 8.402 39.663 49.245 33.027 34.027 6.636 15.218
2020 3.639.142 1.766.057 1.873.085 2.046.825 1.063.295 983.530 1.592.329 702.768 889.561 16.207 10.205 39.274 51.645 27.124 35.326 12.150 16.319
2030 4.006.362 1.933.083 2.073.279 2.269.654 1.130.445 1.139.209 1.736.708 802.642 934.066 14.815 11.391 39.179 52.097 23.237 33.866 15.942 18.231
2040 4.391.724 2.109.175 2.282.549 2.488.041 1.194.477 1.293.564 1.903.684 914.694 988.990 15.540 12.700 39.079 52.538 20.577 31.920 18.502 20.618
2050 4.796.673 2.283.679 2.512.994 2.691.340 1.240.254 1.451.086 2.105.344 1.043.428 1.061.916 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens