Prognose allochtonen; kerncijfers, 2006 - 2050

Prognose allochtonen; kerncijfers, 2006 - 2050

Perioden Allochtone bevolking Totaal allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Allochtone bevolking Totaal allochtonen 1e generatie (aantal) Allochtone bevolking Totaal allochtonen 2e generatie (aantal) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen 1e Generatie (aantal) Allochtone bevolking Niet-westerse allochtonen 2e Generatie (aantal) Allochtone bevolking Westerse allochtonen Totaal 1e en 2e generatie (aantal) Allochtone bevolking Westerse allochtonen 1e Generatie (aantal) Allochtone bevolking Westerse allochtonen 2e Generatie (aantal) Geboorten bij 1e generatie moeders Moeder niet-westers (aantal) Geboorten bij 1e generatie moeders Moeder westers (aantal) Migratie 1e gen. allochtonen Immigratie Niet-westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e gen. allochtonen Immigratie Westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e gen. allochtonen Emigratie (inclusief correcties) Niet-westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e gen. allochtonen Emigratie (inclusief correcties) Westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e gen. allochtonen Migratiesaldo (inclusief correcties) Niet-westerse allochtonen (aantal) Migratie 1e gen. allochtonen Migratiesaldo (inclusief correcties) Westerse allochtonen (aantal)
2006 3.147.615 1.604.259 1.543.356 1.720.050 1.019.991 700.059 1.427.565 584.268 843.297 24.514 7.871 35.258 41.396 36.756 33.136 -1.498 8.260
2010 3.265.446 1.623.001 1.642.445 1.806.544 1.017.136 789.408 1.458.912 605.868 853.044 21.600 8.402 39.663 49.245 33.027 34.027 6.636 15.218
2020 3.639.142 1.766.057 1.873.085 2.046.825 1.063.295 983.530 1.592.329 702.768 889.561 16.207 10.205 39.274 51.645 27.124 35.326 12.150 16.319
2030 4.006.362 1.933.083 2.073.279 2.269.654 1.130.445 1.139.209 1.736.708 802.642 934.066 14.815 11.391 39.179 52.097 23.237 33.866 15.942 18.231
2040 4.391.724 2.109.175 2.282.549 2.488.041 1.194.477 1.293.564 1.903.684 914.694 988.990 15.540 12.700 39.079 52.538 20.577 31.920 18.502 20.618
2050 4.796.673 2.283.679 2.512.994 2.691.340 1.240.254 1.451.086 2.105.344 1.043.428 1.061.916 . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat landelijke cijfers over de prognose van de allochtone
bevolking, de levendgeborenen uit eerste generatie moeders en de
buitenlandse migratie van eerste generatie allochtonen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Allochtone bevolking
Allochtonen op 1 januari. Persoon van wie ten minste één ouder in het
buitenland is geboren.
Totaal allochtonen
Allochtonen op 1 januari. Persoon van wie ten minste één ouder in het
buitenland is geboren.
Totaal 1e en 2e generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
1e generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
2e generatie
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Totaal 1e en 2e generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
1e Generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
2e Generatie
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Westerse allochtonen
Westerse allochtonen hebben een Europese afkomst of zijn afkomstig uit
landen waar veel Europeanen of hun afstammelingen worden aangetroffen
(Indonesië en Noord-Amerika). Ook Japanse allochtonen worden tot de
groep westerse allochtonen gerekend, omdat het doorgaans gaat om
hoogopgeleide werknemers van internationaal georiënteerde Japanse
bedrijven.
Totaal 1e en 2e generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
1e Generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
2e Generatie
Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het buitenland
geboren ouder.
Geboorten bij 1e generatie moeders
Levendgeborenen uit eerste generatie moeders naar herkomstgroepering.
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Eerste generatie
Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder.
Moeder niet-westers
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Moeder westers
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Migratie 1e gen. allochtonen
Buitenlandse migratie van eerste generatie allochtonen.
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten
minste vier maanden.
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten
minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de
administratief opgenomen personen.
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie.
Niet-westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Westerse allochtonen
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.