Prognose bevolking; kerncijfers vruchtbaarheid, 2006 - 2050

Prognose bevolking; kerncijfers vruchtbaarheid, 2006 - 2050

Geboorte generatie Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal) Kinderloze vrouwen (%) Vrouwen met 1 kind (%) Vrouwen met 2 kind (%) Vrouwen met 3 of meer kinderen (%) Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind (jaar)
1935 2,5 11,7 10,2 32,5 45,6 25,5
1940 2,2 11,9 10,1 42,4 35,6 25,0
1950 1,9 14,6 15,2 47,2 23,1 25,1
1960 1,9 17,3 15,6 41,7 25,4 27,5
1970 1,7 18,2 18,6 41,9 21,3 28,9
1980 1,8 19,3 15,5 44,9 20,3 28,9
1990 1,8 20,0 14,9 44,8 20,2 29,0
2000 1,8 20,1 14,8 44,9 20,1 29,0
2010 1,8 20,0 14,9 45,0 20,0 29,0
2020 1,7 20,1 14,9 45,0 20,0 29,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over:
Gemiddeld aantal kinderen per vrouw per geboortegeneratie.
Percentage vrouwen naar kindertal per geboortegeneratie.
Gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste
kind per geboortegeneratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneraties 1935-2020
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
De geboortegeneraties 1935-1955 zijn volledig gebaseerd op waarnemingen.
De geboortegeneraties vanaf 1956 zijn gebaseerd op waarnemingen en
prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld kindertal per vrouw
Totaal aantal kinderen dat vrouwen van de gekozen geboortegeneratie
gemiddeld hebben gekregen of naar verwachting zullen krijgen.
Geboortegeneratie: jaar van geboorte van de vrouw.
Kinderloze vrouwen
Vrouwen die nooit een kind hebben gekregen of zullen krijgen per
honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.
Geboortegeneratie; jaar van geboorte van de vrouw.
Vrouwen met 1 kind
Vrouwen die totaal één kind hebben gekregen of zullen krijgen per
honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.
Geboortegeneratie; jaar van geboorte van de vrouw.
Vrouwen met 2 kind
Vrouwen die totaal twee kinderen hebben gekregen of zullen krijgen per
honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.
Geboortegeneratie; jaar van geboorte van de vrouw.
Vrouwen met 3 of meer kinderen
Vrouwen die totaal drie of meer kinderen hebben gekregen of zullen krijgen
per honderd van het totaal aantal vrouwen van dezelfde geboortegeneratie.
Geboortegeneratie; jaar van geboorte van de vrouw.
Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind
Het gemiddelde van de leeftijden van de moeders in de gekozen
geboortegeneratie bij de geboorte van hun eerste kind.