Prognose bevolking; kerncijfers vruchtbaarheid, 2006 - 2050


Deze tabel bevat cijfers over:
Gemiddeld aantal kinderen per vrouw per geboortegeneratie.
Percentage vrouwen naar kindertal per geboortegeneratie.
Gemiddelde leeftijd van de moeder bij de geboorte van het eerste
kind per geboortegeneratie.

Gegevens beschikbaar vanaf: geboortegeneraties 1935-2020
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
De geboortegeneraties 1935-1955 zijn volledig gebaseerd op waarnemingen.
De geboortegeneraties vanaf 1956 zijn gebaseerd op waarnemingen en
prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe bevolkingsprognose uit.

Prognose bevolking; kerncijfers vruchtbaarheid, 2006 - 2050

Geboorte generatie Gemiddeld kindertal per vrouw (aantal) Kinderloze vrouwen (%) Vrouwen met 1 kind (%) Vrouwen met 2 kind (%) Vrouwen met 3 of meer kinderen (%) Leeftijd moeder bij geboorte 1e kind (jaar)
1935 2,5 11,7 10,2 32,5 45,6 25,5
1940 2,2 11,9 10,1 42,4 35,6 25,0
1950 1,9 14,6 15,2 47,2 23,1 25,1
1960 1,9 17,3 15,6 41,7 25,4 27,5
1970 1,7 18,2 18,6 41,9 21,3 28,9
1980 1,8 19,3 15,5 44,9 20,3 28,9
1990 1,8 20,0 14,9 44,8 20,2 29,0
2000 1,8 20,1 14,8 44,9 20,1 29,0
2010 1,8 20,0 14,9 45,0 20,0 29,0
2020 1,7 20,1 14,9 45,0 20,0 29,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens