Banen van werknemers; lonen, arbeidsduur, SBI '93, 1995 - 2005

Banen van werknemers; lonen, arbeidsduur, SBI '93, 1995 - 2005

Geslacht Leeftijd Dienstverband Cao-sector/SBI 1993 Perioden Banen Banen totaal (x 1 000) Banen Anciënniteit Anciënniteit < 1,5 jaar (x 1 000) Banen Anciënniteit Anciënniteit >= 1,5 jaar (x 1 000) Banen Anciënniteit Anciënniteit 0 jaar (x 1 000) Banen Anciënniteit Anciënniteit 1 jaar (x 1 000) Banen Anciënniteit Anciënniteit 2-< 5 jaar (x 1 000) Banen Anciënniteit Anciënniteit 5-< 10 jaar (x 1 000) Banen Anciënniteit Anciënniteit 10-< 20 jaar (x 1 000) Banen Anciënniteit Anciënniteit >= 20 jaar (x 1 000) Banen Regeling van de werktijden Regelmatige dienst (x 1 000) Banen Regeling van de werktijden Onregelmatige dienst (x 1 000) Banen Regeling van de werktijden Ploegendienst (x 1 000) Banen Overwerk Wel overwerk (x 1 000) Banen Overwerk Geen overwerk (x 1 000) Banen Spaarloon Wel spaarloon (x 1 000) Banen Spaarloon Geen spaarloon (x 1 000) Banen Bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte < 10 werknemers (x 1 000) Banen Bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers (x 1 000) Banen Bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers (x 1 000) Banen Wekelijkse arbeidsduur < 12 uur per week (x 1 000) Banen Wekelijkse arbeidsduur 12 -< 20 uur per week (x 1 000) Banen Wekelijkse arbeidsduur 20-< 25 uur per week (x 1 000) Banen Wekelijkse arbeidsduur 25-< 30 uur per week (x 1 000) Banen Wekelijkse arbeidsduur 30-< 35 uur per week (x 1 000) Banen Wekelijkse arbeidsduur >= 35 uur per week (x 1 000) Banen Minimumloon <= minimumloon (x 1 000) Banen Minimumloon <= 105% minimumloon (x 1 000) Banen Minimumloon <= 110% minimumloon (x 1 000) Banen Minimumloon <= 115% minimumloon (x 1 000) Banen Minimumloon <= 120% minimumloon (x 1 000) Banen Minimumloon <= 130% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Arbeidsvolume totaal (x 1 000) Arbeidsvolume Anciënniteit Anciënniteit < 1,5 jaar (x 1 000) Arbeidsvolume Anciënniteit Anciënniteit >= 1,5 jaar (x 1 000) Arbeidsvolume Anciënniteit Anciënniteit 0 jaar (x 1 000) Arbeidsvolume Anciënniteit Anciënniteit 1 jaar (x 1 000) Arbeidsvolume Anciënniteit Anciënniteit 2-< 5 jaar (x 1 000) Arbeidsvolume Anciënniteit Anciënniteit 5-< 10 jaar (x 1 000) Arbeidsvolume Anciënniteit Anciënniteit 10-< 20 jaar (x 1 000) Arbeidsvolume Anciënniteit Anciënniteit >= 20 jaar (x 1 000) Arbeidsvolume Regeling van de werktijden Regelmatige dienst (x 1 000) Arbeidsvolume Regeling van de werktijden Onregelmatige dienst (x 1 000) Arbeidsvolume Regeling van de werktijden Ploegendienst (x 1 000) Arbeidsvolume Overwerk Wel overwerk (x 1 000) Arbeidsvolume Overwerk Geen overwerk (x 1 000) Arbeidsvolume Spaarloon Wel spaarloon (x 1 000) Arbeidsvolume Spaarloon Geen spaarloon (x 1 000) Arbeidsvolume Bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte < 10 werknemers (x 1 000) Arbeidsvolume Bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers (x 1 000) Arbeidsvolume Bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers (x 1 000) Arbeidsvolume Wekelijkse arbeidsduur < 12 uur per week (x 1 000) Arbeidsvolume Wekelijkse arbeidsduur 12 -< 20 uur per week (x 1 000) Arbeidsvolume Wekelijkse arbeidsduur 20-< 25 uur per week (x 1 000) Arbeidsvolume Wekelijkse arbeidsduur 25-< 30 uur per week (x 1 000) Arbeidsvolume Wekelijkse arbeidsduur 30-< 35 uur per week (x 1 000) Arbeidsvolume Wekelijkse arbeidsduur >= 35 uur per week (x 1 000) Arbeidsvolume Minimumloon <= minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Minimumloon <= 105% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Minimumloon <= 110% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Minimumloon <= 115% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Minimumloon <= 120% minimumloon (x 1 000) Arbeidsvolume Minimumloon <= 130% minimumloon (x 1 000) Uurloon Totaal (euro) Uurloon Wekelijkse arbeidsduur Wekelijkse arbeidsduur < 12 uur (euro) Uurloon Wekelijkse arbeidsduur Wekelijkse arbeidsduur 12-< 20 uur (euro) Uurloon Wekelijkse arbeidsduur Wekelijkse arbeidsduur 20-< 25 uur (euro) Uurloon Wekelijkse arbeidsduur Wekelijkse arbeidsduur 25-< 30 uur (euro) Uurloon Wekelijkse arbeidsduur Wekelijkse arbeidsduur 30-< 35 uur (euro) Uurloon Wekelijkse arbeidsduur Wekelijkse arbeidsduur >= 35 uur (euro) Uurloon Bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte < 10 werknemers (euro) Uurloon Bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers (euro) Uurloon Bedrijfsgrootte Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers (euro) Maandloon inclusief overwerk Alle werknemers (euro) Maandloon inclusief overwerk Uitsluitend werknemers met overwerk (euro) Maandloon exclusief overwerk Alle werknemers (euro) Maandloon exclusief overwerk Uitsluitend werknemers met overwerk (euro) Jaarloon Loonbedrag Exclusief bijzondere beloningen (euro) Jaarloon Loonbedrag Exclusief., anciënniteit >= 1,5 jaar (euro) Jaarloon Loonbedrag Inclusief bijzondere beloningen (euro) Jaarloon Loonbedrag Inclusief, anciënniteit >= 1,5 jaar (euro) Jaarloon Loonbedrag < 5000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag 5000-< 10000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag 10000-< 15000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag 15000-< 20000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag 20000-< 25000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag 25000-< 30000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag 30000-< 35000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag 35000-< 40000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag 40000-< 45000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag 45000-< 50000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag >= 50000 (in % van banen totaal) Jaarloon Loonbedrag Bijzondere beloningen (euro) Jaarloon Loonbedrag Bijz. beloning, anciënniteit >= 1,5 jaar (euro) Jaarloon Spaarloon Spaarloon (euro) Jaarloon Spaarloon Spaarloon deelnemers (euro) Jaarloon Percentiel 5e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 10e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 20e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 25e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 30e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 40e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 50e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 60e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 70e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 75e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 80e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 90e percentiel (euro) Jaarloon Percentiel 95e percentiel (euro) Arbeidsduur Wekelijks incl. overw., alle werknemers (uur) Arbeidsduur Wekelijks incl. overw., werkn. met overw (uur) Arbeidsduur Wekelijks excl. overw., alle werknemers (uur) Arbeidsduur Wekelijks excl. overw., werkn. met overw (uur) Arbeidsduur Jaarlijkse arbeidsduur (uur) Arbeidsduur Vakantiedagen (dag) Arbeidsduur Adv-dagen (dag)
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 1995 nv 5.677,4 1.271,1 4.406,3 959,5 618,6 1.332,4 1.200,8 1.026,9 539,3 4.857,0 614,4 206,0 591,8 5.085,6 1.619,8 4.057,6 872,6 1.469,3 3.335,6 567,5 411,4 415,5 153,7 412,7 3.716,5 267,4 381,3 494,5 665,3 836,8 1.228,4 4.656,2 928,2 3.728,0 698,0 466,2 1.057,1 1.021,4 901,1 512,5 4.038,3 420,2 197,8 551,4 4.104,9 1.470,7 3.185,6 666,6 1.236,8 2.752,8 100,6 166,4 229,7 107,0 343,7 3.708,9 172,0 246,3 320,7 428,8 552,4 841,7 13,12 9,31 10,56 11,27 11,45 12,46 13,56 11,40 12,67 13,74 1.591 1.846 1.560 1.552 18.900 20.720 20.790 22.990 12,6 10,0 12,2 16,5 17,4 12,6 7,1 4,1 2,5 1,6 3,4 1.890 2.270 190 650 1.790 3.730 8.790 11.060 13.130 16.640 19.620 22.410 25.360 27.080 29.300 36.410 45.020 32,7 41,8 32,1 36,6 1.428 22,2 6,1
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 1996 nv 5.869,2 1.498,1 4.371,1 1.150,3 667,0 1.220,5 1.234,2 1.038,7 558,5 4.964,3 702,2 202,8 569,6 5.299,6 2.036,8 3.832,4 943,0 1.513,0 3.413,2 607,7 451,7 442,1 168,7 446,3 3.752,7 308,5 417,5 538,3 724,7 895,7 1.282,8 4.771,7 1.083,3 3.688,4 823,2 506,3 965,6 1.040,1 909,6 527,0 4.092,4 488,5 190,9 530,1 4.241,6 1.851,4 2.920,3 712,0 1.273,7 2.786,0 106,6 184,1 246,6 118,2 371,8 3.744,4 196,0 268,4 350,8 465,5 585,9 867,6 13,48 10,01 10,87 11,56 11,66 12,53 13,98 11,68 13,05 14,14 1.616 1.876 1.587 1.575 18.960 21.090 20.940 23.540 13,2 9,7 12,0 15,7 17,2 12,7 7,5 4,2 2,5 1,7 3,5 1.980 2.450 230 670 1.630 3.480 8.600 10.970 13.090 16.730 19.830 22.690 25.690 27.470 29.750 36.920 45.510 32,2 41,6 31,7 36,3 1.413 21,9 5,7
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 1997 nv 6.067,2 1.640,2 4.427,1 1.279,8 702,1 1.179,8 1.238,4 1.062,8 604,3 5.163,5 709,4 194,3 592,1 5.475,1 2.277,8 3.789,4 980,7 1.550,8 3.535,7 649,6 526,3 422,8 216,7 459,8 3.792,1 310,0 423,5 553,2 723,2 900,7 1.295,0 4.923,9 1.182,7 3.741,3 912,1 537,1 940,6 1.034,8 931,3 568,1 4.245,7 493,8 184,4 550,0 4.373,9 2.073,5 2.850,4 736,3 1.302,5 2.885,2 114,4 224,6 245,3 158,8 394,6 3.786,2 195,4 272,1 359,8 468,9 588,9 871,0 13,97 10,07 11,41 11,91 12,52 13,10 14,53 12,30 13,53 14,61 1.656 1.933 1.625 1.621 19.390 21.760 21.450 24.340 13,4 9,2 11,7 14,7 16,7 13,2 7,8 4,7 2,8 1,9 3,8 2.050 2.570 260 690 1.550 3.340 8.690 11.130 13.240 17.010 20.310 23.280 26.360 28.200 30.530 38.030 46.710 31,7 41,3 31,1 35,9 1.396 21,7 4,4
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 1998 nv 6.261,8 1.841,5 4.420,3 1.420,4 785,9 1.196,8 1.172,6 1.051,0 635,1 5.350,9 716,4 194,5 601,2 5.660,5 2.555,6 3.706,2 971,4 1.627,3 3.663,0 670,8 554,0 440,8 242,9 494,4 3.858,9 300,8 415,0 555,3 729,5 910,8 1.312,5 5.073,1 1.340,4 3.732,7 1.022,3 601,9 960,8 976,8 916,3 595,1 4.391,1 498,4 183,7 557,0 4.516,1 2.324,2 2.748,9 725,0 1.369,4 2.978,8 119,5 237,2 257,3 178,9 426,4 3.853,8 187,6 262,7 355,2 468,9 593,4 883,4 14,56 10,22 11,71 12,50 12,98 13,47 15,20 12,86 14,02 15,24 1.717 1.976 1.687 1.663 20.170 22.770 22.360 25.580 12,9 8,9 11,1 14,1 15,6 13,8 8,5 5,3 3,1 2,1 4,6 2.190 2.810 290 700 1.670 3.510 9.010 11.570 13.780 17.540 20.970 24.150 27.400 29.340 31.800 39.750 48.950 31,5 41,1 31,0 35,8 1.390 21,6 4,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 1999 v 6.465,9 1.980,0 4.486,0 1.515,7 869,5 1.248,8 1.100,0 1.056,0 676,0 5.527,7 736,3 201,9 608,7 5.857,2 2.688,1 3.777,9 994,4 1.708,7 3.762,9 681,8 583,8 472,9 245,7 530,2 3.951,4 287,9 397,7 534,0 712,3 898,6 1.293,9 5.233,0 1.450,1 3.782,9 1.096,0 673,4 1.004,8 912,5 915,3 631,1 4.527,6 516,4 189,0 564,3 4.668,8 2.436,8 2.796,2 731,0 1.436,3 3.065,7 122,5 249,3 276,6 181,2 457,1 3.946,3 177,3 248,9 339,8 455,8 581,9 865,0 15,05 10,48 12,03 12,93 13,64 13,90 15,73 13,22 14,54 15,74 1.770 2.044 1.739 1.715 20.740 23.450 23.030 26.410 12,6 8,8 10,7 13,7 14,9 13,9 8,9 5,7 3,4 2,2 5,2 2.280 2.960 300 720 1.700 3.660 9.220 11.860 14.120 17.950 21.510 24.780 28.190 30.210 32.770 40.980 50.590 31,4 41,2 30,9 35,8 1.387 21,5 4,3
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 1999 nv herzien 6.694,1 2.060,5 4.633,6 1.576,8 908,4 1.299,3 1.137,5 1.083,0 689,2 5.719,1 756,4 218,7 629,0 6.065,1 2.776,0 3.918,2 1.112,2 1.767,5 3.814,4 706,3 603,3 490,3 254,6 545,4 4.094,2 295,6 407,3 549,2 733,9 926,3 1.333,8 5.416,9 1.514,0 3.902,9 1.144,4 704,9 1.045,4 942,4 936,8 643,0 4.686,0 530,0 200,9 582,7 4.834,2 2.513,3 2.903,6 818,5 1.483,8 3.114,7 126,7 257,5 286,5 187,6 469,9 4.088,7 184,7 257,7 352,8 473,6 604,2 896,2 15,03 10,54 12,08 12,99 13,68 13,84 15,69 13,39 14,50 15,72 1.769 2.037 1.738 1.709 20.730 23.390 23.010 26.340 12,4 8,8 10,8 13,8 15,0 13,9 8,8 5,7 3,3 2,2 5,2 2.280 2.950 300 720 1.750 3.750 9.330 11.930 14.140 17.930 21.460 24.720 28.110 30.120 32.680 40.900 50.520 31,4 41,2 30,9 35,8 1.388 21,5 4,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 2000 v herzien 6.889,1 2.176,0 4.713,1 1.664,5 965,3 1.414,6 1.025,2 1.095,8 723,7 5.893,2 778,0 217,9 623,8 6.265,3 2.942,9 3.946,1 1.162,4 1.808,8 3.917,9 729,4 644,1 531,4 264,4 560,6 4.159,2 284,6 392,8 526,0 710,2 893,5 1.309,3 5.549,0 1.589,9 3.959,2 1.200,7 746,4 1.139,4 848,0 942,5 672,0 4.807,6 539,2 202,2 576,0 4.973,1 2.638,4 2.910,6 850,8 1.515,1 3.183,1 132,0 274,1 312,1 194,7 483,4 4.152,7 181,0 251,4 339,3 458,8 584,3 876,4 15,67 11,12 12,48 13,54 14,39 14,76 16,35 14,11 15,07 16,38 1.833 2.098 1.802 1.759 21.550 24.300 23.930 27.420 12,1 8,6 10,2 12,9 14,2 14,0 9,4 6,2 3,8 2,5 6,0 2.380 3.120 310 730 1.850 3.910 9.590 12.220 14.550 18.560 22.190 25.630 29.170 31.310 34.040 42.680 52.700 31,3 41,0 30,8 35,6 1.380 21,4 4,1
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 2000 nv herzien 6.870,7 2.128,0 4.742,7 1.623,2 954,7 1.427,8 1.045,0 1.104,5 715,6 5.859,9 789,6 221,2 637,1 6.233,6 2.901,5 3.969,2 1.141,2 1.810,1 3.919,4 739,2 647,2 534,2 261,0 558,3 4.130,7 298,0 410,6 547,3 735,7 924,7 1.345,0 5.518,5 1.547,1 3.971,4 1.163,3 735,6 1.145,9 860,8 949,7 663,2 4.777,0 537,1 204,5 586,9 4.931,7 2.596,5 2.922,0 826,9 1.506,1 3.185,6 133,5 274,8 313,0 192,0 480,6 4.124,7 188,3 261,4 351,8 475,0 604,0 903,8 15,55 11,17 12,50 13,56 14,38 14,71 16,20 13,73 14,79 16,41 1.819 2.062 1.788 1.722 21.390 24.070 23.690 27.100 12,1 8,9 10,4 13,2 14,4 13,7 9,1 6,2 3,8 2,4 5,9 2.310 3.030 310 730 1.860 3.920 9.490 12.090 14.400 18.370 21.940 25.380 28.940 31.090 33.810 42.310 52.380 31,2 41,0 30,7 35,6 1.379 21,4 3,8
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 2001 nv herzien 6.998,6 2.151,3 4.847,3 1.596,1 1.046,2 1.567,9 964,7 1.096,6 727,1 6.016,6 752,9 229,1 592,3 6.406,3 3.024,5 3.974,1 1.151,4 1.829,9 4.017,2 752,4 661,7 562,0 258,6 563,7 4.200,3 278,5 410,9 552,3 740,1 929,0 1.342,2 5.610,8 1.561,3 4.049,5 1.139,2 807,0 1.262,5 799,0 931,9 671,2 4.914,1 487,9 208,8 547,2 5.063,6 2.696,8 2.914,0 843,3 1.507,7 3.259,9 134,1 280,7 329,5 189,7 483,8 4.193,0 177,2 269,6 358,5 478,6 610,1 906,8 16,60 12,02 13,62 14,65 15,15 15,44 17,29 14,64 15,79 17,51 1.934 2.191 1.905 1.844 22.760 25.520 25.380 28.890 11,2 8,4 9,7 12,0 13,3 13,6 10,2 6,9 4,6 2,9 7,3 2.610 3.370 320 730 2.000 4.340 10.260 12.920 15.370 19.540 23.380 27.000 30.790 33.110 36.080 45.330 55.950 31,1 41,0 30,6 35,7 1.377 21,6 3,6
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 2002 nv herzien 7.055,6 2.017,0 5.038,5 1.506,5 1.021,4 1.735,3 992,0 1.082,0 718,4 6.058,7 775,5 221,5 572,6 6.483,0 3.033,9 4.021,7 1.139,1 1.790,7 4.125,8 804,9 685,0 589,0 267,5 603,6 4.105,6 295,8 409,3 574,6 763,1 963,1 1.391,8 5.593,5 1.427,3 4.166,2 1.051,6 767,7 1.381,7 822,1 911,4 659,0 4.899,9 491,9 201,7 522,2 5.071,4 2.693,1 2.900,4 819,5 1.453,5 3.320,6 143,0 290,9 346,6 196,6 518,5 4.098,0 187,2 260,5 362,1 487,4 622,9 930,3 17,20 12,44 14,07 15,19 15,91 16,07 17,95 15,01 16,23 18,19 1.985 2.232 1.958 1.892 23.450 26.170 26.170 29.600 11,2 8,1 8,9 11,3 12,5 13,2 10,7 7,4 5,1 3,2 8,2 2.720 3.440 320 740 2.030 4.320 10.380 13.260 15.830 20.140 24.180 27.970 31.920 34.390 37.470 46.950 57.780 30,7 40,4 30,2 35,3 1.366 21,3 2,8
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 2003 nv herzien 6.994,7 1.780,1 5.214,6 1.282,2 985,5 1.848,8 1.108,1 1.070,2 699,9 6.019,8 780,3 194,5 521,1 6.473,6 2.873,4 4.121,3 1.107,3 1.692,0 4.195,3 788,8 692,8 649,0 275,4 619,0 3.969,8 289,3 409,5 584,2 769,9 973,9 1.400,3 5.514,9 1.237,6 4.277,2 870,2 735,8 1.458,5 915,5 897,4 637,4 4.847,6 490,9 176,4 475,0 5.039,8 2.559,8 2.955,0 793,6 1.369,3 3.352,0 140,6 294,7 382,9 203,0 531,5 3.962,2 180,3 253,9 357,1 477,5 616,4 918,9 17,81 12,94 14,44 16,02 16,39 16,70 18,62 15,66 16,80 18,76 2.040 2.290 2.014 1.938 24.300 26.790 27.210 30.330 10,8 7,8 8,4 10,5 12,0 12,8 11,2 7,9 5,5 3,7 9,3 2.900 3.540 240 590 2.100 4.570 10.850 13.870 16.550 21.040 25.160 29.090 33.210 35.800 38.900 48.840 59.940 30,4 40,5 30,0 35,3 1.357 21,2 2,8
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 2004 nv herzien 6.947,3 1.582,7 5.364,6 1.185,0 801,2 1.922,5 1.287,3 1.066,4 684,9 6.013,2 734,4 199,7 501,4 6.445,9 2.727,6 4.219,7 1.094,2 1.697,2 4.156,0 807,5 . . 276,4 618,0 3.812,4 307,1 413,4 561,8 737,4 929,3 1.332,4 5.409,9 1.086,4 4.323,4 805,2 578,3 1.485,1 1.046,3 879,7 615,3 4.758,6 471,2 180,1 454,9 4.955,0 2.418,8 2.991,1 752,7 1.339,9 3.317,3 140,6 . . 203,4 530,9 3.804,2 186,4 253,1 344,0 454,0 582,7 860,1 18,19 13,24 14,81 16,41 16,59 17,05 19,07 16,35 17,28 19,01 2.061 2.333 2.036 1.975 24.450 26.770 27.450 30.380 11,2 8,0 8,5 10,3 11,7 12,1 10,8 8,0 5,7 3,8 9,8 3.000 3.610 230 590 2.060 4.320 10.450 13.460 16.220 20.860 25.130 29.280 33.670 36.330 39.520 49.700 61.150 30,1 40,4 29,7 35,2 1.343 20,9 2,7
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal SBI 1993 totaal 2005 v herzien 6.975,4 1.684,8 5.290,6 1.311,9 728,0 1.748,5 1.468,0 1.029,5 689,4 6.021,8 752,9 200,6 505,2 6.470,2 2.523,0 4.452,4 1.094,5 1.711,4 4.169,4 815,3 716,3 703,6 304,0 639,6 3.796,6 284,3 384,7 531,1 712,7 895,8 1.297,2 5.434,2 1.158,9 4.275,3 894,7 526,7 1.342,5 1.194,5 854,9 620,8 4.767,4 486,8 179,9 462,7 4.971,5 2.241,1 3.193,0 768,9 1.364,6 3.300,6 144,6 304,4 417,8 224,9 552,6 3.789,9 173,3 235,5 322,7 435,3 558,3 824,1 18,44 13,32 14,90 16,62 16,87 17,29 19,37 16,66 17,31 19,35 2.091 2.384 2.063 2.000 24.750 27.250 27.800 30.970 11,3 7,9 8,4 10,0 11,3 11,8 10,9 8,1 5,8 4,0 10,2 3.050 3.720 210 590 1.960 4.250 10.450 13.450 16.270 21.040 25.430 29.650 34.110 36.780 40.040 50.400 62.130 30,1 41,1 29,7 35,5 1.342 21,0 2,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 1995 nv 82,9 20,6 62,2 16,4 9,4 22,9 19,2 10,6 4,2 78,1 4,3 0,5 8,7 74,2 13,4 69,4 43,2 31,5 8,2 7,9 4,8 4,1 1,6 4,0 60,4 3,0 4,1 5,1 6,7 8,8 13,3 70,2 16,1 54,1 12,6 7,7 19,1 16,8 9,8 4,1 67,9 1,9 0,4 7,9 62,3 12,4 57,8 36,3 27,3 6,6 1,3 1,9 2,3 1,1 3,3 60,3 2,1 2,9 3,5 4,6 6,1 9,7 10,96 . . . . . 11,22 10,38 11,38 12,44 1.391 . 1.359 . 16.490 17.840 17.770 19.420 10,7 10,5 13,9 28,0 22,1 7,2 2,7 1,9 0,8 0,9 1,3 1.280 1.580 110 670 1.980 4.610 9.450 11.480 13.210 16.130 17.820 19.450 21.120 22.160 23.380 27.510 34.840 33,4 . 32,7 . 1.488 22,0 1,9
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 1996 nv 87,2 24,9 62,3 20,1 11,1 20,2 20,5 11,1 4,2 81,6 5,4 0,1 7,4 79,8 19,1 68,1 48,6 30,8 7,8 9,8 5,0 4,7 2,2 5,9 59,6 5,7 6,9 8,3 9,7 11,7 17,2 72,0 18,6 53,3 15,1 8,5 16,3 17,9 10,2 4,0 69,3 2,6 0,1 6,7 65,2 17,9 54,1 38,4 27,1 6,5 1,6 2,0 2,6 1,5 4,8 59,5 3,5 4,2 5,1 6,2 7,7 11,9 10,95 8,00 . . . 8,83 11,34 10,12 11,54 13,48 1.352 1.670 1.323 1.325 15.790 17.370 17.040 18.930 15,2 9,7 12,4 26,5 22,2 7,4 2,6 1,5 0,9 0,6 1,0 1.250 1.560 140 660 1.340 2.860 7.670 10.030 12.380 15.750 17.680 19.340 21.070 21.990 23.070 26.770 32.800 32,4 41,8 31,9 35,2 1.450 21,1 2,3
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 1997 nv 90,5 26,5 64,0 21,6 10,8 21,3 19,7 12,2 4,9 84,1 6,2 0,1 7,3 83,2 23,3 67,2 49,6 32,4 8,4 12,1 5,7 5,6 2,4 5,1 59,6 6,1 7,4 8,9 10,5 12,2 19,0 72,9 19,0 53,8 15,3 8,4 17,2 16,6 10,8 4,6 69,5 3,3 0,1 6,8 66,1 21,6 51,2 38,9 27,4 6,6 2,1 2,3 3,1 1,6 4,3 59,5 3,9 4,8 5,6 6,5 7,8 13,2 11,32 10,59 10,71 . . . 11,62 10,58 12,00 12,91 1.360 . 1.330 . 15.860 17.850 17.160 19.520 16,0 10,9 13,2 24,3 19,6 8,0 2,9 1,8 1,0 0,5 1,7 1.300 1.670 180 690 1.440 2.960 7.280 9.340 11.280 14.970 17.480 19.160 21.140 22.160 23.560 28.010 34.860 31,7 . 31,1 . 1.410 20,5 3,3
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 1998 nv 94,0 33,6 60,4 27,8 12,3 18,6 18,4 11,7 5,2 87,2 6,7 0,1 6,5 87,5 27,6 66,4 50,0 34,0 10,0 14,0 6,0 5,9 2,5 5,4 60,2 6,6 8,3 9,7 11,3 14,0 18,8 74,3 23,8 50,6 19,7 8,7 14,7 15,9 10,5 4,7 70,4 3,8 0,1 6,2 68,1 25,6 48,7 38,2 28,9 7,2 2,4 2,4 3,3 1,7 4,4 60,1 3,9 5,0 6,0 7,0 8,9 12,4 11,88 9,37 8,57 . . 9,31 12,44 11,26 12,21 13,81 1.400 . 1.373 . 16.450 18.650 17.770 20.460 17,2 10,6 11,3 19,6 21,6 10,2 3,2 2,8 0,9 0,6 1,9 1.320 1.810 200 690 980 2.100 6.070 8.630 10.810 15.320 18.130 20.180 22.260 23.370 24.850 29.310 37.540 31,1 . 30,6 . 1.387 20,0 3,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 1999 v 97,1 32,7 64,4 23,5 18,8 21,6 16,4 11,5 5,2 88,6 8,0 0,5 7,8 89,3 30,4 66,6 49,0 38,2 9,9 12,5 6,9 6,6 2,1 4,9 64,1 6,5 8,9 10,9 12,9 15,3 20,1 78,0 24,0 54,0 17,1 14,9 16,5 14,2 10,4 4,8 72,6 5,1 0,3 7,5 70,4 28,3 49,7 36,6 33,7 7,7 2,0 2,8 3,6 1,5 4,1 64,0 4,5 6,2 7,6 9,1 10,7 14,3 12,12 10,88 10,02 10,87 . 10,99 12,45 11,47 12,31 14,41 1.443 . 1.415 . 17.150 19.310 18.640 21.320 15,0 10,7 12,0 17,9 21,6 11,7 3,7 3,3 1,4 0,7 1,9 1.490 2.010 220 720 1.250 2.790 7.450 9.590 11.670 15.880 18.830 20.980 22.920 24.160 25.970 30.850 38.120 31,5 . 30,9 . 1.401 20,5 3,5
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 1999 nv herzien 100,6 34,2 66,4 24,8 19,5 22,6 16,8 11,7 5,1 91,9 8,1 0,5 7,8 92,8 31,0 69,5 52,2 38,6 9,8 13,1 7,5 7,0 2,2 5,3 65,5 6,9 9,5 11,5 13,8 16,3 21,3 80,3 25,1 55,2 18,0 15,5 17,2 14,5 10,5 4,7 74,9 5,2 0,3 7,6 72,8 28,8 51,6 38,8 33,9 7,6 2,1 3,0 3,8 1,6 4,4 65,4 4,8 6,6 8,0 9,6 11,3 15,1 12,05 11,00 10,09 10,91 . 10,95 12,36 11,46 12,25 14,17 1.424 . 1.397 . 16.920 19.060 18.390 21.030 15,2 11,1 12,4 17,9 21,3 11,5 3,6 3,2 1,3 0,7 1,8 1.470 1.980 220 710 1.180 2.780 7.260 9.370 11.330 15.510 18.520 20.860 22.830 24.000 25.730 30.520 37.680 31,2 . 30,7 . 1.392 20,4 3,6
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 2000 v herzien 102,9 34,4 68,5 26,6 17,0 26,2 15,1 13,1 4,8 94,2 8,2 0,6 7,4 95,6 31,6 71,4 52,6 40,3 10,0 16,9 7,3 6,7 2,1 4,8 65,1 6,7 8,9 11,1 13,4 15,9 21,8 79,9 23,7 56,2 18,5 12,4 19,7 12,8 11,9 4,6 74,9 4,5 0,5 7,1 72,8 28,7 51,2 38,9 33,1 7,9 2,9 3,0 3,7 1,4 4,0 65,0 4,1 5,8 7,1 8,8 10,5 14,4 12,53 9,58 9,76 11,31 . 11,20 12,98 11,65 13,04 14,80 1.444 1.947 1.414 1.528 17.110 19.490 18.550 21.470 17,4 10,0 11,1 15,0 22,7 12,0 3,9 3,4 2,0 0,9 1,6 1.440 1.980 230 740 930 2.260 6.360 8.720 11.170 15.530 19.350 21.320 23.540 24.740 26.270 31.670 39.250 30,5 44,4 29,9 37,3 1.354 20,0 3,3
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 2000 nv herzien 102,3 34,9 67,4 26,7 17,5 26,2 14,6 12,3 5,0 93,4 8,3 0,5 7,7 94,5 31,7 70,6 51,9 39,8 10,6 16,6 7,5 7,2 2,5 4,6 63,9 6,8 9,2 11,4 13,9 16,8 22,7 79,1 24,2 55,0 18,5 13,0 19,5 12,4 10,9 4,8 74,3 4,4 0,5 7,3 71,8 28,7 50,5 38,0 32,7 8,4 2,8 3,1 4,0 1,8 3,8 63,7 4,1 5,9 7,2 9,1 11,0 15,0 12,52 9,54 9,71 11,15 . 11,20 13,01 11,44 13,18 14,88 1.440 1.946 1.411 1.552 17.010 19.340 18.400 21.270 17,2 11,4 11,2 15,7 19,6 12,2 4,3 3,4 2,1 1,3 1,6 1.390 1.930 230 750 1.050 2.310 6.320 8.430 10.660 15.030 18.810 20.990 23.350 24.950 26.590 32.660 40.160 30,4 43,2 29,9 36,6 1.352 20,1 3,6
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 2001 nv herzien 102,8 33,1 69,7 26,4 15,7 28,5 14,0 12,3 6,0 99,1 3,4 0,3 8,8 94,0 32,1 70,7 52,4 39,1 11,3 15,3 7,5 7,4 3,0 5,4 64,3 7,0 9,6 12,5 15,7 18,0 24,7 80,3 24,0 56,3 18,9 11,5 21,7 11,6 11,0 5,6 78,4 1,6 0,3 8,3 72,1 28,9 51,4 39,2 31,9 9,2 2,6 3,1 4,1 2,0 4,4 64,2 3,9 5,9 7,6 9,4 11,0 15,7 13,34 10,98 11,12 12,35 . 11,50 13,81 12,90 13,33 15,30 1.550 1.953 1.519 1.597 18.180 20.270 19.610 22.200 16,0 9,7 11,0 13,5 19,9 14,4 6,8 3,0 1,9 1,1 2,6 1.430 1.930 230 740 1.140 2.470 7.210 9.660 12.080 16.490 19.940 22.200 24.960 26.700 28.220 33.650 41.120 30,8 42,7 30,3 36,4 1.366 20,3 3,5
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 2002 nv herzien 101,6 29,7 71,9 21,8 16,7 30,4 14,3 12,7 5,7 98,5 2,8 0,3 9,3 92,3 29,8 71,9 51,8 39,7 10,2 13,9 10,3 6,8 2,3 6,7 61,6 6,6 8,6 11,0 13,7 16,2 23,1 79,0 21,1 57,9 15,3 12,3 23,6 11,6 11,0 5,2 77,7 1,1 0,3 8,4 70,6 27,3 51,7 38,6 32,3 8,1 2,3 4,2 3,8 1,6 5,6 61,5 4,2 5,7 7,3 8,8 10,6 15,8 13,52 12,55 11,90 12,97 . 12,07 13,84 12,70 13,71 16,68 1.566 2.024 1.531 1.651 18.260 20.030 19.640 21.780 14,3 11,3 11,5 13,9 19,6 13,8 6,9 3,4 1,8 0,9 2,5 1.380 1.750 220 750 1.610 3.400 7.810 9.770 11.630 16.300 19.740 22.210 24.770 26.310 28.070 33.540 40.420 30,4 40,1 29,9 34,8 1.359 20,4 2,3
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 2003 nv herzien 96,8 24,2 72,5 18,7 12,2 28,7 16,2 13,7 7,2 93,4 3,2 0,1 9,2 87,6 30,9 65,9 49,0 37,9 9,9 14,7 6,8 7,7 2,2 7,0 58,5 5,0 6,7 9,0 10,8 14,2 20,3 75,1 17,2 57,9 13,0 8,8 21,6 12,8 12,2 6,6 73,6 1,3 0,1 8,7 66,4 28,0 47,1 37,3 30,3 7,5 2,4 2,7 4,4 1,5 5,7 58,4 2,7 4,0 5,4 6,7 9,3 13,4 14,30 12,04 12,51 13,68 . 12,14 14,78 13,36 14,71 17,36 1.648 2.233 1.613 1.864 19.710 21.310 21.280 23.280 13,5 10,1 10,3 10,4 17,2 18,4 8,8 4,5 2,1 1,9 2,7 1.560 1.970 190 590 1.450 3.510 8.500 10.580 12.880 17.750 22.130 24.610 27.170 28.510 30.060 36.400 43.610 30,5 42,2 30,0 36,9 1.353 20,8 3,5
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 2004 nv herzien 98,6 22,1 76,5 16,5 12,3 28,0 22,6 12,9 6,3 95,8 2,7 0,1 9,1 89,5 29,8 68,8 49,9 39,8 8,9 15,2 . . 2,8 5,0 56,2 6,4 8,3 11,0 13,6 17,3 24,0 74,2 15,2 59,0 11,3 8,5 20,3 17,5 11,0 5,5 72,7 1,4 0,1 8,5 65,7 26,7 47,5 34,3 32,7 7,2 2,5 . . 2,0 4,1 56,0 3,3 4,4 5,7 7,4 9,9 14,7 14,92 11,26 13,21 14,24 . 12,90 15,39 13,67 15,69 17,48 1.670 2.269 1.630 1.835 19.720 21.220 21.400 23.280 14,0 11,8 10,5 10,7 14,6 16,7 9,2 4,9 2,3 2,1 3,4 1.680 2.060 180 600 1.660 3.340 7.230 9.530 11.890 17.150 21.280 24.550 27.650 28.980 30.730 37.020 45.400 29,6 42,3 29,1 36,4 1.312 20,1 3,5
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 01-05 Landbouw en visserij 2005 v herzien 97,3 24,9 72,4 20,5 10,2 24,4 23,8 12,9 5,6 94,2 2,8 0,3 9,5 87,8 27,0 70,4 49,3 39,1 9,0 16,8 7,3 7,9 2,4 4,6 58,4 6,9 8,9 11,0 14,0 17,1 22,9 73,8 17,1 56,8 13,8 7,4 18,4 18,2 11,0 5,0 72,5 1,2 0,1 9,1 64,7 24,4 49,5 34,5 31,9 7,4 2,7 2,9 4,4 1,7 3,8 58,3 4,0 5,1 6,8 9,0 11,2 15,7 14,55 14,59 12,91 15,85 . 12,90 14,67 13,80 14,77 17,20 1.657 2.258 1.613 1.813 19.630 21.480 21.290 23.590 15,4 9,9 11,3 10,8 14,5 16,1 9,7 4,9 2,3 1,6 3,4 1.660 2.110 160 590 1.190 2.700 7.720 9.860 12.050 16.570 20.940 24.270 27.480 29.050 30.840 36.760 45.000 30,0 43,9 29,4 37,0 1.330 19,8 2,8
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 1995 nv 1.300,2 201,1 1.099,0 154,5 100,6 238,4 307,0 293,4 206,3 1.144,7 15,5 140,0 228,3 1.071,9 404,9 895,2 158,5 434,6 707,0 24,8 22,0 37,4 9,4 60,6 1.146,0 27,0 45,0 58,4 81,0 115,6 188,0 1.241,4 186,4 1.055,0 143,5 93,1 225,2 294,9 282,3 202,4 1.089,3 12,8 139,3 225,0 1.016,4 394,6 846,8 142,2 414,4 684,8 4,3 9,5 20,4 6,6 55,2 1.145,4 21,2 36,7 48,0 68,0 99,3 165,7 13,25 11,40 10,33 10,66 10,73 14,51 13,28 11,39 12,41 14,15 1.848 1.955 1.802 1.692 22.330 23.280 24.680 25.890 2,4 4,4 7,9 19,7 26,3 18,1 8,7 4,7 2,8 1,6 3,6 2.350 2.610 200 640 8.460 12.630 16.550 17.800 19.050 21.120 23.030 24.890 27.090 28.630 30.600 37.480 45.640 38,1 42,8 37,4 38,5 1.632 24,7 9,7
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 1996 nv 1.300,2 216,0 1.084,2 161,9 114,6 216,0 304,9 297,8 205,0 1.137,0 32,2 131,0 211,5 1.088,7 507,8 792,4 161,5 449,0 689,7 26,1 24,3 40,3 10,7 57,5 1.141,2 30,6 46,3 60,7 82,5 114,6 184,9 1.236,7 199,1 1.037,7 148,8 106,9 202,9 291,0 286,7 200,5 1.078,2 28,6 130,0 208,4 1.028,4 493,5 743,2 143,7 427,7 665,4 4,5 10,5 21,9 7,5 51,6 1.140,7 25,0 38,6 50,6 69,9 98,5 162,5 13,74 13,63 11,00 11,37 11,25 14,24 13,80 11,74 12,90 14,72 1.902 2.004 1.859 1.735 22.690 23.700 25.170 26.490 2,7 4,2 7,7 17,6 24,9 19,8 9,3 5,1 3,0 1,8 3,9 2.480 2.790 260 660 8.150 12.580 16.720 18.120 19.480 21.690 23.640 25.570 27.750 29.280 31.310 38.410 46.680 37,9 42,7 37,2 38,4 1.624 24,7 9,9
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 1997 nv 1.327,3 229,9 1.097,4 176,8 117,9 218,9 294,1 304,6 215,0 1.166,1 34,6 126,6 224,8 1.102,5 568,7 758,6 173,2 461,5 692,6 27,7 28,7 38,3 13,1 58,6 1.161,0 31,5 49,6 64,7 84,6 115,4 184,9 1.261,1 211,4 1.049,7 162,1 110,0 206,0 279,3 293,3 210,3 1.104,9 30,5 125,7 221,0 1.040,1 552,5 708,6 154,2 438,4 668,4 4,8 12,6 21,1 9,3 53,0 1.160,3 25,8 41,5 54,4 72,2 99,4 162,3 14,16 11,01 11,42 11,89 11,42 15,15 14,22 12,32 13,33 15,13 1.949 2.060 1.901 1.777 23.280 24.420 25.780 27.250 2,7 4,2 7,3 16,1 23,6 20,8 10,0 5,7 3,3 2,0 4,2 2.500 2.830 290 680 8.220 12.650 17.040 18.480 19.910 22.240 24.240 26.190 28.510 30.100 32.260 39.520 47.860 37,7 42,7 37,0 38,3 1.611 24,6 10,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 1998 nv 1.347,0 256,8 1.090,3 190,1 129,2 227,8 270,7 306,8 222,5 1.183,6 35,8 127,7 218,5 1.128,6 628,6 718,5 162,7 479,5 704,9 29,8 30,6 39,8 13,7 60,9 1.172,3 34,6 51,2 66,6 89,3 121,9 194,0 1.276,7 236,3 1.040,4 174,4 120,1 214,2 256,5 294,6 217,0 1.119,1 31,0 126,6 214,2 1.062,6 609,7 667,0 143,4 454,2 679,1 5,0 13,4 22,1 9,8 54,9 1.171,6 28,4 42,4 55,4 75,3 104,6 169,4 14,65 11,62 11,86 12,41 12,01 15,67 14,71 12,69 13,66 15,73 2.007 2.104 1.961 1.824 24.080 25.250 26.740 28.290 2,7 3,9 6,6 14,6 21,0 22,4 11,4 6,3 3,8 2,4 4,9 2.660 3.050 320 690 8.330 13.110 17.490 19.150 20.640 23.150 25.220 27.220 29.600 31.280 33.510 41.160 49.750 37,6 42,6 36,8 38,2 1.607 24,5 10,0
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 1999 v 1.360,9 272,0 1.088,9 206,1 132,5 233,9 246,7 306,4 235,3 1.197,6 40,9 122,4 216,2 1.144,7 662,6 698,3 165,3 494,0 701,7 33,0 34,9 41,8 14,2 62,4 1.174,6 29,7 45,3 59,9 83,9 110,9 176,4 1.284,3 247,8 1.036,6 186,9 122,6 219,1 232,7 293,9 229,2 1.127,1 36,0 121,2 212,3 1.072,0 641,6 642,7 143,2 465,3 675,8 5,7 15,3 23,3 10,3 56,0 1.173,8 22,9 35,6 47,9 68,9 92,6 151,0 15,28 11,74 12,65 12,95 12,51 16,07 15,37 13,42 14,41 16,29 2.079 2.207 2.032 1.913 24.900 26.100 27.610 29.230 2,7 3,8 5,9 13,4 19,2 22,9 12,9 7,0 4,1 2,6 5,6 2.710 3.130 350 710 8.470 13.380 18.070 19.750 21.260 23.860 26.070 28.160 30.590 32.250 34.560 42.390 51.490 37,4 42,5 36,6 38,1 1.596 24,6 10,3
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 1999 nv herzien 1.391,9 281,2 1.110,7 213,2 136,8 240,4 251,4 311,2 238,9 1.225,1 42,4 124,4 220,4 1.171,5 676,3 715,6 177,5 500,6 713,8 34,7 35,7 43,5 14,6 62,8 1.200,6 31,0 47,0 62,3 86,9 114,6 181,0 1.312,3 255,8 1.056,5 193,0 126,4 224,9 237,1 298,3 232,6 1.151,9 37,2 123,2 216,4 1.095,9 654,6 657,7 153,8 471,5 687,0 6,0 15,7 24,2 10,5 56,2 1.199,7 24,0 37,0 49,8 71,3 95,5 154,7 15,24 11,68 12,68 12,95 12,54 15,68 15,35 13,43 14,39 16,24 2.072 2.197 2.026 1.905 24.810 26.020 27.510 29.150 2,8 3,8 6,0 13,4 19,3 22,9 12,9 7,0 4,0 2,6 5,5 2.700 3.120 350 710 8.380 13.260 18.010 19.700 21.210 23.810 26.010 28.100 30.530 32.180 34.460 42.220 51.240 37,3 42,5 36,6 38,1 1.595 24,6 10,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 2000 v herzien 1.408,7 296,3 1.112,4 221,7 155,3 253,5 221,7 310,3 246,1 1.240,6 39,8 128,3 221,3 1.187,4 699,1 709,6 182,1 505,5 721,1 34,6 37,8 44,5 16,5 66,4 1.209,0 29,1 46,8 63,5 86,1 116,8 183,6 1.326,6 270,2 1.056,3 202,0 142,9 237,6 208,5 296,5 239,2 1.164,9 34,9 126,8 217,0 1.109,6 676,3 650,3 158,2 476,9 691,4 6,2 16,5 24,9 11,9 59,2 1.207,9 22,7 37,2 51,4 71,0 97,8 157,8 15,76 12,78 13,28 13,40 13,19 16,11 15,87 13,94 14,93 16,76 2.140 2.267 2.093 1.969 25.750 27.020 28.520 30.260 2,5 3,7 5,8 11,8 17,3 22,6 15,0 7,8 4,5 2,9 6,2 2.770 3.230 360 730 8.830 13.600 18.640 20.470 22.060 24.760 27.040 29.170 31.690 33.430 35.740 43.710 53.020 37,2 42,4 36,5 38,1 1.594 24,5 9,9
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 2000 nv herzien 1.406,3 290,7 1.115,6 217,4 152,0 257,0 225,4 314,1 240,5 1.239,1 39,9 127,3 225,1 1.181,1 686,6 719,7 180,1 505,0 721,2 36,4 38,8 44,6 16,5 65,2 1.204,8 34,3 52,7 71,2 96,1 128,8 201,1 1.322,3 264,9 1.057,3 197,5 139,4 240,5 211,3 300,1 233,4 1.162,2 34,3 125,8 221,2 1.101,1 664,3 658,0 155,1 475,5 691,7 6,5 16,9 25,0 11,9 58,1 1.203,9 26,9 41,9 57,6 79,2 108,2 173,6 15,60 13,21 13,28 13,62 13,00 15,94 15,69 13,58 14,56 16,78 2.122 2.233 2.074 1.931 25.540 26.840 28.260 30.020 2,6 3,9 6,1 12,4 17,7 21,6 14,4 7,8 4,5 2,8 6,2 2.720 3.180 360 730 8.540 13.220 18.210 20.000 21.630 24.310 26.700 28.940 31.570 33.310 35.680 43.630 53.150 37,2 42,6 36,5 38,1 1.596 24,4 9,3
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 2001 nv herzien 1.404,8 289,7 1.115,1 207,4 169,4 276,7 204,5 305,1 241,6 1.256,3 20,1 128,4 203,6 1.201,2 710,1 694,6 182,1 496,8 725,9 32,6 38,8 49,1 17,7 68,5 1.198,0 31,9 54,7 72,5 94,8 125,6 197,1 1.320,3 264,6 1.055,7 188,8 156,2 257,8 192,4 290,6 234,5 1.176,9 16,8 126,6 199,6 1.120,7 685,3 635,0 158,0 468,0 694,3 5,6 16,8 27,6 12,7 60,6 1.197,0 24,4 44,1 59,3 78,7 105,8 169,8 16,72 13,26 13,83 14,69 13,56 16,75 16,86 14,71 15,73 17,87 2.269 2.407 2.224 2.095 27.170 28.370 30.140 31.810 2,3 3,5 5,4 10,2 15,5 20,4 16,4 9,3 5,5 3,5 7,9 2.970 3.440 370 730 9.150 14.040 19.470 21.360 23.010 25.810 28.230 30.670 33.520 35.510 38.050 46.780 56.840 37,1 42,4 36,5 38,1 1.596 24,5 9,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 2002 nv herzien 1.360,7 242,9 1.117,8 176,0 145,5 300,1 211,8 296,7 230,5 1.222,7 17,0 121,0 189,3 1.171,3 704,8 655,9 173,5 476,6 710,5 33,7 41,4 50,0 17,0 71,9 1.146,5 35,2 52,5 71,1 97,1 128,0 202,3 1.273,4 220,5 1.052,9 159,1 134,2 278,5 198,0 281,0 222,6 1.140,6 13,3 119,4 184,9 1.088,4 677,8 595,6 149,4 446,1 677,9 5,8 17,9 28,3 12,3 63,5 1.145,5 27,0 40,7 56,7 78,9 105,9 172,6 17,28 14,24 14,31 14,67 14,11 17,05 17,45 15,05 16,24 18,46 2.342 2.485 2.299 2.174 28.190 29.230 31.370 32.810 2,3 3,4 5,0 9,1 13,6 18,8 17,8 10,5 6,2 4,0 9,2 3.180 3.570 380 740 9.160 14.390 20.080 22.080 23.930 26.920 29.450 31.920 35.000 37.030 39.660 48.780 59.230 36,8 42,1 36,3 38,0 1.597 24,4 7,9
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 2003 nv herzien 1.311,6 216,5 1.095,1 142,2 141,8 300,0 224,5 282,7 220,5 1.186,6 19,0 106,0 175,0 1.136,5 665,3 646,3 164,8 449,3 697,5 32,9 40,8 59,0 16,7 72,2 1.090,1 32,4 49,9 69,7 93,2 123,1 193,8 1.221,7 194,7 1.027,0 126,5 129,7 276,5 209,0 267,4 212,6 1.102,3 14,9 104,5 170,7 1.050,9 639,0 582,7 141,8 417,0 662,9 5,7 17,6 33,5 12,1 63,5 1.089,2 25,4 39,0 55,4 75,6 101,8 165,4 17,94 14,79 14,33 16,58 15,13 17,75 18,10 15,38 16,90 19,15 2.410 2.560 2.368 2.245 29.220 30.130 32.600 33.870 2,3 3,1 4,6 8,1 12,5 16,9 18,1 12,0 7,1 4,7 10,6 3.380 3.740 290 580 9.450 15.030 20.810 22.790 24.800 27.960 30.690 33.320 36.550 38.640 41.370 50.860 61.320 36,6 42,0 36,1 38,0 1.584 24,3 8,6
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 2004 nv herzien 1.266,3 182,1 1.084,1 132,3 106,8 290,1 252,3 270,7 214,1 1.147,5 15,6 103,2 168,8 1.097,5 623,6 642,7 161,1 435,5 669,7 46,0 . . 17,0 71,5 1.024,9 30,6 47,7 68,2 88,6 116,8 181,6 1.161,8 158,6 1.003,2 114,7 95,1 263,4 231,8 252,4 204,5 1.048,6 11,7 101,6 163,7 998,1 596,9 564,9 136,0 392,7 633,1 7,6 . . 12,3 62,7 1.024,0 22,7 36,4 52,8 69,8 93,7 149,7 18,47 14,54 14,89 17,87 16,20 18,23 18,63 16,26 17,46 19,59 2.446 2.603 2.405 2.294 29.570 30.570 33.050 34.450 3,0 3,4 4,6 7,9 11,7 15,2 16,8 13,1 7,8 4,9 11,4 3.480 3.880 290 580 8.340 13.920 20.500 22.620 24.750 28.160 31.270 34.200 37.570 39.630 42.430 51.990 62.980 36,1 41,7 35,5 37,7 1.562 24,1 8,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 10-45 Industrie en bouwnijverheid 2005 v herzien 1.241,0 188,5 1.052,4 141,8 97,5 248,2 274,1 259,5 219,9 1.120,4 17,3 103,2 171,3 1.069,7 580,9 660,0 160,4 431,2 649,3 36,2 40,2 59,3 17,7 71,0 1.016,7 28,4 43,0 62,5 82,2 107,7 166,8 1.151,1 169,0 982,1 126,7 87,6 226,5 254,1 244,5 211,6 1.035,6 13,9 101,6 166,4 984,7 557,3 593,8 138,0 396,6 616,5 6,3 17,6 34,7 13,0 63,3 1.016,1 21,9 33,7 49,5 65,5 87,7 138,5 18,68 15,59 14,57 17,13 15,82 17,89 18,91 16,64 17,46 19,93 2.507 2.635 2.461 2.298 30.530 31.410 34.100 35.380 2,4 3,2 4,6 7,3 11,1 14,4 17,0 13,4 8,4 5,4 12,6 3.570 3.980 270 580 9.350 14.780 21.100 23.390 25.550 29.040 32.130 34.960 38.460 40.720 43.630 53.510 64.740 36,5 42,1 35,9 37,8 1.581 24,3 7,4
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 1995 nv 2.512,6 705,8 1.806,8 541,2 324,9 638,6 469,9 344,1 193,9 2.229,6 225,9 57,0 277,1 2.235,5 563,7 1.948,9 538,4 676,3 1.297,8 354,6 193,1 170,6 58,7 142,1 1.593,5 204,6 287,1 370,8 496,8 605,9 840,7 1.986,5 488,9 1.497,6 374,5 230,4 490,4 401,0 305,2 185,0 1.787,3 148,6 50,7 253,2 1.733,3 526,8 1.459,8 406,1 565,2 1.015,3 64,3 77,1 95,1 41,2 117,4 1.591,5 125,6 176,1 229,2 302,4 378,2 549,6 12,19 7,66 8,43 9,50 8,92 9,58 12,99 11,37 12,33 12,45 1.450 1.769 1.414 1.442 16.940 19.470 18.830 21.920 20,5 11,5 12,6 15,0 13,6 10,4 5,7 3,3 2,1 1,4 3,9 1.890 2.450 140 640 1.030 2.040 4.810 6.860 9.060 13.230 16.770 20.130 23.740 25.690 27.980 35.870 45.680 31,6 42,1 30,9 36,0 1.392 21,3 3,8
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 1996 nv 2.658,7 863,7 1.795,0 680,6 353,9 576,5 498,6 350,4 198,6 2.319,7 273,4 65,5 270,5 2.388,2 746,4 1.912,2 589,2 706,0 1.363,5 384,8 222,8 182,7 66,1 159,7 1.642,5 230,4 308,3 395,8 536,6 646,1 871,3 2.081,4 593,4 1.488,0 463,8 255,5 442,2 420,2 311,2 188,5 1.840,6 184,8 56,0 246,9 1.834,5 697,8 1.383,7 442,8 587,6 1.051,1 68,7 89,7 103,4 46,8 132,7 1.640,0 139,4 188,4 246,6 327,2 400,3 564,1 12,59 8,47 8,92 9,73 9,32 10,10 13,44 11,67 12,73 12,92 1.476 1.789 1.442 1.449 17.090 20.130 19.000 22.720 21,2 11,3 12,0 14,4 13,8 9,8 6,1 3,7 2,2 1,5 4,1 1.910 2.590 190 660 930 1.860 4.540 6.550 8.820 13.210 16.940 20.390 23.930 26.030 28.510 36.710 46.630 31,1 41,9 30,4 35,6 1.374 20,9 3,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 1997 nv 2.783,2 967,9 1.815,3 771,6 376,3 549,6 503,8 363,4 218,5 2.444,9 275,8 62,5 276,6 2.506,6 846,4 1.936,8 609,8 739,3 1.434,1 410,3 236,2 201,1 73,9 170,8 1.690,8 231,4 309,9 402,8 529,7 648,1 887,4 2.166,4 659,3 1.507,1 520,0 273,6 422,7 421,4 322,6 206,1 1.928,3 183,7 54,4 251,1 1.915,3 789,5 1.377,0 451,9 611,7 1.102,8 71,9 95,5 115,3 52,6 143,4 1.687,7 137,8 187,6 247,5 323,9 398,7 565,7 13,05 8,47 9,02 10,09 9,68 10,62 13,99 12,35 13,27 13,22 1.512 1.832 1.477 1.484 17.380 20.780 19.400 23.580 21,8 10,7 11,6 13,6 13,4 10,2 6,3 3,9 2,5 1,7 4,3 2.010 2.790 210 680 840 1.770 4.290 6.360 8.810 13.250 17.150 20.810 24.570 26.690 29.210 37.830 47.660 30,8 41,6 30,1 35,3 1.358 20,8 3,5
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 1998 nv 2.901,5 1.099,0 1.802,5 863,9 426,8 561,6 468,5 353,6 227,0 2.572,0 266,7 62,8 290,5 2.611,0 970,8 1.930,6 610,5 799,7 1.491,3 431,1 251,3 203,7 87,7 189,9 1.737,7 216,8 295,4 396,7 522,0 638,8 886,7 2.252,3 760,0 1.492,3 591,1 310,9 433,6 390,0 312,3 214,4 2.024,7 173,9 53,7 262,4 1.989,8 904,6 1.347,6 451,6 660,3 1.140,4 76,7 101,9 116,8 62,6 159,6 1.734,5 124,9 172,5 236,3 312,7 387,3 560,7 13,70 8,60 9,24 10,57 9,93 10,86 14,80 12,99 13,90 13,88 1.579 1.858 1.545 1.515 18.250 21.950 20.390 25.030 21,1 10,4 11,0 13,4 12,7 10,5 6,7 4,4 2,8 1,9 5,2 2.140 3.070 230 700 990 1.920 4.540 6.710 9.210 13.990 17.830 21.560 25.580 27.820 30.570 39.770 50.710 30,6 41,3 30,0 35,2 1.353 20,7 3,6
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 1999 v 3.044,2 1.190,0 1.854,2 932,8 476,2 597,1 433,4 362,4 242,3 2.694,0 276,0 74,1 296,2 2.747,9 1.019,1 2.025,1 627,6 860,7 1.555,8 442,8 271,3 216,1 87,0 204,0 1.822,9 210,5 284,4 379,0 502,9 628,6 871,8 2.366,8 832,5 1.534,3 644,2 354,6 465,0 357,4 317,3 228,4 2.120,3 182,8 63,7 269,1 2.097,7 946,5 1.420,3 457,4 708,3 1.201,1 79,7 109,9 123,9 62,1 171,3 1.819,8 120,8 165,0 224,3 299,1 380,0 549,7 14,19 8,89 9,52 11,05 10,71 11,50 15,29 13,33 14,37 14,42 1.637 1.930 1.601 1.562 18.800 22.650 21.080 25.960 20,6 10,3 10,3 13,0 12,7 10,5 7,1 4,8 3,0 2,0 5,8 2.280 3.310 240 720 1.000 1.980 4.750 7.010 9.490 14.470 18.380 22.290 26.330 28.710 31.590 41.120 52.470 30,7 41,7 30,0 35,4 1.354 20,6 3,7
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 1999 nv herzien 3.179,2 1.243,7 1.935,5 973,6 502,7 628,2 454,3 375,3 245,1 2.807,6 282,9 88,7 308,6 2.870,7 1.067,9 2.111,3 715,8 904,1 1.559,3 456,7 279,0 223,2 90,2 211,5 1.918,6 214,5 289,2 387,6 516,3 645,9 897,1 2.479,9 877,5 1.602,4 678,5 376,8 491,3 374,7 327,8 230,7 2.219,1 187,2 73,5 280,2 2.199,6 990,3 1.489,6 523,3 744,6 1.212,0 82,1 113,0 127,6 64,4 177,7 1.915,1 125,7 170,5 232,7 311,2 395,3 571,1 14,21 8,97 9,62 11,18 10,85 11,55 15,27 13,56 14,33 14,42 1.646 1.925 1.610 1.557 18.920 22.650 21.210 25.960 19,9 10,3 10,5 13,2 13,0 10,6 7,0 4,8 3,0 2,0 5,8 2.290 3.310 240 720 1.050 2.080 5.020 7.330 9.880 14.700 18.530 22.350 26.360 28.720 31.600 41.160 52.520 30,8 41,8 30,2 35,4 1.360 20,6 3,6
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 2000 v herzien 3.294,2 1.315,8 1.978,4 1.026,4 532,6 689,3 406,5 381,2 258,2 2.916,9 296,1 81,2 305,4 2.988,9 1.181,8 2.112,5 759,6 938,9 1.595,7 475,1 307,1 247,0 90,3 209,4 1.965,3 206,6 276,6 367,0 495,8 614,2 870,1 2.553,7 920,5 1.633,2 707,9 397,1 540,4 334,8 331,8 241,7 2.292,3 193,2 68,2 275,0 2.278,7 1.072,8 1.480,9 550,1 771,2 1.232,3 85,9 124,2 142,2 64,2 175,9 1.961,2 124,8 166,8 223,0 301,2 377,9 550,6 14,91 9,63 10,03 11,70 11,31 12,62 16,01 14,41 14,91 15,13 1.713 1.972 1.677 1.588 19.930 23.750 22.360 27.290 19,3 10,2 9,7 12,1 12,5 11,0 7,6 5,2 3,5 2,3 6,7 2.420 3.540 260 720 1.130 2.190 5.320 7.720 10.280 15.410 19.520 23.480 27.690 30.150 33.250 43.350 55.530 30,5 41,4 30,0 35,0 1.350 20,5 3,6
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 2000 nv herzien 3.279,8 1.278,6 2.001,2 991,5 528,7 698,8 420,2 385,3 255,3 2.892,0 303,1 84,7 309,0 2.970,8 1.159,0 2.120,9 743,5 938,8 1.597,6 483,8 308,6 248,5 88,1 207,9 1.942,9 211,1 285,2 376,6 507,0 627,9 882,9 2.529,8 884,9 1.644,9 675,0 391,9 544,4 344,1 335,6 238,8 2.267,5 191,4 70,9 278,5 2.251,2 1.048,6 1.481,2 533,3 762,2 1.234,3 87,1 124,4 142,6 62,5 174,1 1.939,1 127,1 171,3 228,3 308,2 385,5 560,0 14,74 9,70 10,11 11,77 11,28 12,58 15,79 14,00 14,58 15,18 1.691 1.935 1.655 1.555 19.670 23.360 21.970 26.720 19,3 10,4 9,8 12,3 12,8 10,9 7,4 5,1 3,4 2,1 6,4 2.300 3.370 250 720 1.130 2.190 5.310 7.650 10.150 15.210 19.280 23.120 27.290 29.720 32.760 42.520 54.450 30,4 41,5 29,8 35,1 1.347 20,5 3,3
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 2001 nv herzien 3.319,4 1.250,8 2.068,6 942,2 576,6 776,2 383,8 385,3 255,3 2.921,7 303,7 93,9 294,4 3.025,0 1.214,8 2.104,5 750,1 966,8 1.602,5 487,7 310,7 251,8 85,7 215,7 1.967,8 197,4 279,5 373,3 498,4 615,1 861,6 2.559,3 863,3 1.695,9 637,9 428,3 610,4 316,0 329,1 237,6 2.309,5 172,8 76,9 265,6 2.293,7 1.093,1 1.466,1 546,3 773,0 1.240,0 86,6 125,2 144,1 60,7 179,7 1.963,0 120,7 173,1 227,3 302,3 379,0 549,9 15,77 10,37 11,43 12,94 12,32 13,78 16,78 14,82 15,51 16,37 1.804 2.033 1.770 1.647 21.050 24.830 23.710 28.570 17,8 10,2 9,4 11,0 12,2 10,9 8,3 5,8 3,9 2,6 7,8 2.660 3.740 260 720 1.200 2.390 5.940 8.440 11.010 16.270 20.630 24.750 29.190 31.860 35.100 45.700 58.530 30,4 41,5 29,9 35,1 1.347 20,9 3,1
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 2002 nv herzien 3.314,2 1.138,3 2.175,9 868,4 548,9 865,2 403,2 385,9 242,7 2.911,5 310,8 91,8 290,5 3.023,7 1.207,7 2.106,5 742,9 965,1 1.606,2 524,2 311,2 255,5 88,2 229,1 1.905,9 201,2 273,4 386,6 509,7 636,7 890,0 2.518,7 759,5 1.759,2 571,3 394,6 670,0 331,6 326,5 224,7 2.272,2 171,1 75,4 256,9 2.261,8 1.081,8 1.436,9 525,8 757,9 1.235,0 92,6 125,6 146,1 62,5 191,3 1.900,7 121,0 164,2 227,5 304,9 385,8 560,0 16,30 10,72 11,51 13,41 12,98 14,60 17,39 15,19 15,94 17,02 1.843 2.043 1.811 1.673 21.540 25.230 24.210 28.910 18,1 10,0 8,8 10,3 11,5 11,1 8,5 6,2 4,2 2,8 8,4 2.670 3.680 270 730 1.210 2.400 5.830 8.350 11.050 16.670 21.230 25.520 30.080 32.870 36.170 46.910 59.680 29,9 40,5 29,4 34,5 1.333 20,4 2,4
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 2003 nv herzien 3.242,7 992,2 2.250,5 744,4 489,7 918,2 466,6 386,7 237,1 2.849,8 310,8 82,1 261,9 2.980,8 1.091,0 2.151,7 722,7 934,4 1.585,6 507,7 305,3 284,2 84,9 230,1 1.830,5 196,2 276,8 398,8 521,4 649,4 900,4 2.454,5 647,1 1.807,4 474,9 346,5 707,2 383,5 325,3 217,2 2.222,4 165,1 67,0 230,1 2.224,3 994,2 1.460,3 507,7 732,5 1.214,3 89,9 123,8 163,3 60,2 192,1 1.825,2 114,5 160,0 226,1 300,7 383,1 555,0 16,94 11,31 12,01 14,68 13,40 15,20 18,05 15,87 16,49 17,67 1.905 2.084 1.874 1.690 22.280 25.730 25.100 29.430 17,4 9,8 8,6 9,9 11,2 10,8 8,8 6,6 4,5 3,1 9,4 2.810 3.690 200 590 1.240 2.490 6.190 8.810 11.530 17.320 21.970 26.440 31.260 34.080 37.520 48.930 62.120 29,8 40,7 29,3 34,3 1.327 20,5 2,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 2004 nv herzien 3.234,3 927,4 2.306,8 717,5 422,6 913,9 567,2 383,6 229,5 2.874,1 270,2 90,0 253,2 2.981,1 1.022,8 2.211,5 713,1 946,3 1.574,8 511,9 . . 90,7 224,4 1.776,1 198,6 267,8 369,5 489,9 608,8 851,7 2.421,5 610,4 1.811,1 469,2 290,5 684,8 456,7 313,9 206,3 2.197,1 150,9 73,5 221,4 2.200,0 927,6 1.493,8 483,6 724,9 1.212,9 89,4 . . 64,4 187,5 1.770,5 114,2 154,8 213,1 284,6 360,8 519,8 17,33 11,56 12,76 15,17 13,61 15,35 18,50 16,56 16,93 17,90 1.932 2.127 1.901 1.725 22.460 25.680 25.400 29.510 17,8 10,1 8,6 9,5 10,9 10,2 8,5 6,5 4,5 3,2 10,0 2.940 3.820 190 590 1.260 2.480 5.940 8.450 11.100 16.930 21.830 26.420 31.510 34.510 38.120 50.040 63.970 29,5 40,7 29,0 34,2 1.316 20,3 2,2
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 50-74 Commerciële dienstverlening 2005 v herzien 3.275,4 1.023,5 2.252,0 811,6 405,6 814,1 649,3 364,8 230,1 2.915,0 268,2 92,3 259,1 3.016,3 931,2 2.344,2 710,4 963,6 1.601,5 522,4 319,0 306,5 101,5 244,1 1.781,9 192,9 263,1 366,5 495,9 613,4 860,8 2.455,0 675,1 1.779,9 533,1 280,0 606,4 523,8 302,9 208,7 2.226,2 153,9 74,9 230,1 2.224,9 846,4 1.608,6 491,1 744,1 1.219,8 92,3 129,2 177,6 72,7 205,9 1.777,3 111,1 152,0 209,4 286,0 361,3 515,6 17,52 11,61 12,70 15,33 13,71 15,40 18,78 16,77 17,02 18,13 1.955 2.174 1.921 1.746 22.730 26.270 25.740 30.270 18,1 10,1 8,3 9,1 10,5 10,1 8,7 6,7 4,6 3,3 10,4 3.000 4.000 170 590 1.200 2.370 5.780 8.230 10.970 17.000 22.070 26.860 31.970 35.000 38.540 50.680 64.880 29,5 41,5 29,0 34,7 1.316 20,5 1,6
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 75-93 Niet-commerciële dienstverlening 1995 nv 1.781,8 343,6 1.438,2 247,4 183,6 432,4 404,7 378,8 135,0 1.404,5 368,8 8,5 77,7 1.704,1 637,8 1.144,0 132,4 326,8 1.322,5 180,3 191,5 203,3 84,0 206,1 916,7 32,8 45,1 60,3 80,9 106,4 186,5 1.358,1 236,8 1.121,4 167,4 135,0 322,3 308,6 303,8 121,0 1.093,7 257,0 7,4 65,3 1.292,9 536,9 821,2 82,0 230,0 1.046,2 30,7 77,8 111,9 58,2 167,9 911,7 23,1 30,6 40,0 53,7 68,8 116,7 14,47 12,49 12,74 12,92 13,36 13,91 15,06 12,05 14,13 14,74 1.611 1.826 1.600 1.560 19.290 20.460 20.870 22.290 9,0 11,9 14,9 15,7 16,2 11,9 8,1 4,9 2,8 2,0 2,7 1.580 1.830 240 670 2.900 5.470 9.660 11.330 13.030 16.390 19.560 22.430 25.720 27.820 30.200 36.470 44.000 30,2 37,9 30,0 33,2 1.326 21,5 6,9
Geslacht totaal Leeftijd totaal Dienstverband totaal 75-93 Niet-commerciële dienstverlening 1996 nv 1.823,2 393,5 1.429,7 287,6 187,4 407,8 410,1 379,5 150,8 1.425,9 391,1 6,1 80,2 1.743,0 763,5 1.059,7 143,8 327,2 1.352,2 186,9 199,6 214,3 89,7 223,3 909,3 41,8 56,0 73,6 95,9 123,2 209,3 1.381,6 272,2 1.109,4 195,5 135,4 304,1 310,9 301,5 134,0 1.104,3 272,5 4,8 68,1 1.313,4 642,2 739,3 87,2 231,4 1.063,0 31,7 82,0 118,7 62,4 182,7 904,1 28,1 37,3 48,5 62,3 79,3 129,3 14,72 12,92 13,02 13,24 13,52 13,95 15,37 12,31 14,34 15,00 1.627 1.849 1.616 1.602 19.180 20.480 20.950 22.540 8,7 11,4 15,0 15,8 16,6 12,1 8,7 4,5 2,7 1,9 2,6 1.770 2.060 290