Openbare emissies op de Nederlandse kapitaalmarkt 2001-2016

Bewerk tabel

In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over uitgifte (emissie) van aan delen en obligaties door Nederlandse ondernemingen en overheid(sinstellingen).

In de tabel wordt (indien van toepassing) per emissie de volgende gegevens weergegeven:
- Type effect emissie
- Emmittent
- Type uitgifte
- Inschrijvingsdatum
- Stortingsdatum
- Gemiddelde looptijd obligaties
- Rentevergoeding obligaties
- Koers van uitgifte obligaties
- Koers van uitgifte aandelen
- Nominaal bedrag obligaties
- Valuta emissie
- Emissie rendement obligaties
- Emissie bedrag

Gegevens beschikbaar van januari 2001 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de maand volgend op de publicatiedatum. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Openbare emissies op de Nederlandse kapitaalmarkt 2001-2016

Perioden Type effect emissie Emittent Type uitgifte Inschrijvingsdatum Stortingsdatum Gemiddelde looptijd obligaties (jaar) Rentevergoeding obligaties (%) Koers van uitgifte obligaties (%) Koers van uitgifte aandelen (euro) Nominaal bedrag emissie (x mln) Valuta emissie (valuta) Emissie rendement obligaties (%) Emissie bedrag (mln euro)
2016 augustus 03-01* Obligatie; Dutch Treasury Certificates Staat der Nederlanden emissie 1 aug 3 aug 0,50 0,00 100,31 1.220 EUR -0,608 1.224
2016 augustus 03-02* Obligatie; Dutch Treasury Certificates Staat der Nederlanden emissie 1 aug 3 aug 0,25 0,00 100,16 1.170 EUR -0,630 1.172
2016 augustus 17-01* Obligatie; Dutch Treasury Certificates Staat der Nederlanden emissie 15 aug 17 aug 0,22 0,00 100,13 1.110 EUR -0,621 1.111
2016 augustus 17-02* Obligatie; Dutch Treasury Certificates Staat der Nederlanden emissie 15 aug 17 aug 0,48 0,00 100,29 1.440 EUR -0,630 1.444
Bron: CBS.
Verklaring van tekens