Openbare emissies op de Nederlandse kapitaalmarkt 2001-2016

Openbare emissies op de Nederlandse kapitaalmarkt 2001-2016

Perioden Type effect emissie Emittent Type uitgifte Inschrijvingsdatum Stortingsdatum Gemiddelde looptijd obligaties (jaar) Rentevergoeding obligaties (%) Koers van uitgifte obligaties (%) Koers van uitgifte aandelen (euro) Nominaal bedrag emissie (x mln) Valuta emissie (valuta) Emissie rendement obligaties (%) Emissie bedrag (mln euro)
2016 augustus 03-01* Obligatie; Dutch Treasury Certificates Staat der Nederlanden emissie 1 aug. 3 aug. 0,50 0,00 100,31 1.220 EUR -0,608 1.224
2016 augustus 03-02* Obligatie; Dutch Treasury Certificates Staat der Nederlanden emissie 1 aug. 3 aug. 0,25 0,00 100,16 1.170 EUR -0,630 1.172
2016 augustus 17-01* Obligatie; Dutch Treasury Certificates Staat der Nederlanden emissie 15 aug. 17 aug. 0,22 0,00 100,13 1.110 EUR -0,621 1.111
2016 augustus 17-02* Obligatie; Dutch Treasury Certificates Staat der Nederlanden emissie 15 aug. 17 aug. 0,48 0,00 100,29 1.440 EUR -0,630 1.444
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over uitgifte (emissie) van aan delen en obligaties door Nederlandse ondernemingen en overheid(sinstellingen).

In de tabel wordt (indien van toepassing) per emissie de volgende gegevens weergegeven:
- Type effect emissie
- Emmittent
- Type uitgifte
- Inschrijvingsdatum
- Stortingsdatum
- Gemiddelde looptijd obligaties
- Rentevergoeding obligaties
- Koers van uitgifte obligaties
- Koers van uitgifte aandelen
- Nominaal bedrag obligaties
- Valuta emissie
- Emissie rendement obligaties
- Emissie bedrag

Gegevens beschikbaar van januari 2001 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de maand volgend op de publicatiedatum. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Type effect emissie
Geeft aan of het om de uitgifte van een aandeel of obligatie gaat. Bij de obligatie wordt ook vermeld om wat voor soort obligatie het gaat.
Emittent
De naam van de uitgevende onderneming of instelling.
Type uitgifte
Twee typen uitgifte worden onderscheiden: (openbare) emissie en herplaatsing. Bij een (openbare) emissie worden nieuwe aandelen uitgegeven, terwijl er bij herplaatsing sprake is van de uitgifte van bestaande aandelen. Obligaties kunnen niet worden herplaatst.
Inschrijvingsdatum
De datum van de eerste dag dat de inschrijving op het effect open staat.
Stortingsdatum
De datum waarop de betaling van de toegewezen aandelen of obligaties moet plaatsvinden.
Gemiddelde looptijd obligaties
Deze looptijd wordt berekend door de looptijd tot de eerste aflossing en de looptijd tot de laatste aflossing te middelen.
Rentevergoeding obligaties
De jaarlijkse rentevergoeding op de obligaties in procenten van de nominale waarde.
Koers van uitgifte obligaties
De uitgifteprijs van de obligaties in procenten van de nominale waarde. De uitgifteprijs kan hoger of lager liggen dan de nominale waarde als gevolg van fluctuaties in de marktrente en de inflatie.
Koers van uitgifte aandelen
De uitgifteprijs per aandeel in Euro's.
Nominaal bedrag emissie
Het totale nominale bedrag van de emissie in de valuta waarin de obligaties zijn geëmitteerd.
Valuta emissie
Valuta waarin de obligaties zijn geëmitteerd.
AUD  = Australische dollar
BRL  = Braziliaanse real
CAD  = Canadese dollar
CHF  = Zwitserse frank
CNY  = Chinese renminbi yuan
DKK  = Deense Kroon
EUR  = Euro   
GBP  = Britse pond sterling
HKD  = Hongkong dollar
ISK  = Ijslandse kroon
JPY  = Japanse yen
MXN  = Mexicaanse peso
MYR  = Maleisische ringgit
NGN  = Nigeriaanse Naira
NOK  = Noorse kroon
NZD  = Nieuw-Zeelandse dollar
SEK  = Zweede kroon
SGD  = Singaporaanse dollar
THB  = Thaise baht
TRY  = Turkse lira
USD  = Amerikaanse dollar
ZAR  = Zuid Afrikaanse rand
Emissie rendement obligaties
Het rendement van de obligatie over de volledige looptijd, berekend op het moment van uitgifte. Dit rendement wordt bepaald door de uitgifteprijs, het aflossingsbedrag en het rentepercentage (couponrente) van de obligatie.
Emissie bedrag
Het bedrag dat een onderneming of overheid(sinstelling) binnenhaalt door uitgifte van aandelen of obligaties. Voor aandelen wordt dit bedrag berekend door de koers van uitgifte aandelen te vermenigvuldigen met het aantal uitgegeven aandelen. Voor obligaties wordt de koers van uitgifte obligaties vermenigvuldigd met het totale gevraagde nominale bedrag. Als de emissie in een andere valuita dan de euro wordt deze omgerekend naar euro's met de valutakoers op de dag van uitgifte.