Waterschapsfinanciën; ESR transacties, 1998 - 2005

Bewerk tabel

Waterschappen traditionele taken, waterschappen waterzuiveringstaken en
totaal waterschappen. ESR-transacties, lopende-, kapitaal- en financiële
rekening.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2007

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Waterschapsfinanciën; ESR transacties, 1998 - 2005

Perioden Lopende rekeningUitgavenTotaal uitgaven lopende rekening (mln euro) Lopende rekeningUitgavenBeloning werknemers (mln euro) Lopende rekeningUitgavenOnderhoud g.w.w.-werken (mln euro) Lopende rekeningUitgavenVerbruik overige goederen en diensten (mln euro) Lopende rekeningUitgavenIndirecte belastingen (mln euro) Lopende rekeningUitgavenAfschrijvingen (mln euro) Lopende rekeningUitgavenRente (mln euro) Lopende rekeningUitgavenBetaalde inkomensoverdrachten (mln euro) Lopende rekeningUitgavenSubtotaal lopende rekening (mln euro) Lopende rekeningUitgavenSaldo lopende rekening (mln euro) Lopende rekeningInkomenTotaal inkomsten lopende rekening (mln euro) Lopende rekeningInkomenOpbrengst uit verkoop (mln euro) Lopende rekeningInkomenInvesteringen in eigen beheer (mln euro) Lopende rekeningInkomenRente (mln euro) Lopende rekeningInkomenWinstuitk, pacht, concessierechten (mln euro) InkomenVerontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing gezinnen (mln euro) InkomenVerontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing bedrijven (mln euro) InkomenOmslagheffingIngezetenenomslag (mln euro) InkomenOmslagheffingOmslagheffing gebouwde eigendommem (mln euro) InkomenOmslagheffingOmslagheffing ongebouwde eigendommen (mln euro) InkomenOmslagheffingPachtersomslag (mln euro) Lopende rekeningInkomenInkomensoverdrachten (mln euro) Kapitaal rekeningUitgavenTotaal uitgaven kapitaalrekening (mln euro) UitgavenInvesteringenImmateriële activa (mln euro) UitgavenInvesteringenG.w.w. -werken (mln euro) UitgavenInvesteringenBedrijfsruimten (mln euro) UitgavenInvesteringenVervoermiddelen (mln euro) UitgavenInvesteringenMachines, apparaten, installaties (mln euro) UitgavenInvesteringenOnverdeeld (mln euro) Kapitaal rekeningUitgavenAankoop grond (mln euro) Kapitaal rekeningUitgavenKapitaaloverdrachten (mln euro) Kapitaal rekeningUitgavenSubtotaal kapitaalrekening (mln euro) Kapitaal rekeningUitgavenSaldo kapitaalrekening (mln euro) Kapitaal rekeningInkomstenTotaal inkomsten kapitaalrekening (mln euro) InkomstenVerkopen vanG.w.w.-werken (mln euro) InkomstenVerkopen vanGebouwen (mln euro) InkomstenVerkopen vanOverige verkopen (mln euro) Kapitaal rekeningInkomstenAfschrijvingen (mln euro) Kapitaal rekeningInkomstenVerkoop grond (mln euro) Kapitaal rekeningInkomstenKapitaaloverdrachten (mln euro) Financiële rekeningUitgavenTotaal uitgaven financiële rekening (mln euro) Financiële rekeningUitgavenVerstrekte langlopende leningen (mln euro) Financiële rekeningUitgavenAandelen en overige deelnemingen (mln euro) Financiële rekeningUitgavenAflossing opgenomen langl.leningen (mln euro) Financiële rekeningUitgavenContant geld en girale deposito's (mln euro) Financiële rekeningUitgavenKasgeldleningen, termijndeposito's (mln euro) Financiële rekeningUitgavenBeleggingen kortlopende effecten (mln euro) Financiële rekeningUitgavenTransitorische activa (mln euro) Financiële rekeningUitgavenSubtotaal financiële rekening (mln euro) Financiële rekeningUitgavenSaldo financiële rekening (mln euro) Financiële rekeningInkomstenTotaal inkomsten financiële rekening (mln euro) Financiële rekeningInkomstenAflossing verstrekte lang.leningen (mln euro) Financiële rekeningInkomstenAandelen en overige deelnemingen (mln euro) Financiële rekeningInkomstenOpgenomen langlopende leningen (mln euro) Financiële rekeningInkomstenKortlopende effecten (mln euro) Financiële rekeningInkomstenKortlopende leningen (mln euro) Financiële rekeningInkomstenTransitorische passiva (mln euro) Lopende rekeningUitgavenTotaal uitgaven lopende rekening (mln euro) 59 Lopende rekeningUitgavenBeloning werknemers (mln euro) 60 Lopende rekeningUitgavenOnderhoud g.w.w.-werken (mln euro) 61 Lopende rekeningUitgavenVerbruik overige goederen en diensten (mln euro) 62 Lopende rekeningUitgavenIndirecte belastingen (mln euro) 63 Lopende rekeningUitgavenAfschrijvingen (mln euro) 64 Lopende rekeningUitgavenRente (mln euro) 65 Lopende rekeningUitgavenBetaalde inkomensoverdrachten (mln euro) 66 Lopende rekeningUitgavenSubtotaal lopende rekening (mln euro) 67 Lopende rekeningUitgavenSaldo lopende rekening (mln euro) 68 Lopende rekeningInkomenTotaal inkomsten lopende rekening (mln euro) 69 Lopende rekeningInkomenOpbrengst uit verkoop (mln euro) 70 Lopende rekeningInkomenInvesteringen in eigen beheer (mln euro) 71 Lopende rekeningInkomenRente (mln euro) 72 Lopende rekeningInkomenWinstuitkeringen (mln euro) Lopende rekeningInkomenOntvangen pacht en concessierechten (mln euro) InkomenVerontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing gezinnen (mln euro) 75 InkomenVerontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing bedrijven (mln euro) 76 InkomenOmslagheffingIngezetenenomslag (mln euro) 77 InkomenOmslagheffingOmslagheffing gebouwde eigendommem (mln euro) 78 InkomenOmslagheffingOmslagheffing ongebouwde eigendommen (mln euro) 79 InkomenOmslagheffingPachtersomslag (mln euro) 80 Lopende rekeningInkomenInkomensoverdrachten (mln euro) 81 Kapitaal rekeningUitgavenTotaal uitgaven kapitaalrekening (mln euro) 82 UitgavenInvesteringenImmateriële activa (mln euro) 83 UitgavenInvesteringenG.w.w. -werken (mln euro) 84 UitgavenInvesteringenBedrijfsruimten (mln euro) 85 UitgavenInvesteringenVervoermiddelen (mln euro) 86 UitgavenInvesteringenMachines, apparaten, installaties (mln euro) 87 UitgavenInvesteringenOnverdeeld (mln euro) 88 Kapitaal rekeningUitgavenAankoop grond (mln euro) 89 Kapitaal rekeningUitgavenKapitaaloverdrachten (mln euro) 90 Kapitaal rekeningUitgavenSubtotaal kapitaalrekening (mln euro) 91 Kapitaal rekeningUitgavenSaldo kapitaalrekening (mln euro) 92 Kapitaal rekeningInkomstenTotaal inkomsten kapitaalrekening (mln euro) 93 InkomstenVerkopen vanG.w.w.-werken (mln euro) 94 InkomstenVerkopen vanGebouwen (mln euro) 95 InkomstenVerkopen vanOverige verkopen (mln euro) 96 Kapitaal rekeningInkomstenAfschrijvingen (mln euro) 97 Kapitaal rekeningInkomstenVerkoop grond (mln euro) 98 Kapitaal rekeningInkomstenKapitaaloverdrachten (mln euro) 99 Lopende rekeningUitgavenTotaal uitgaven lopende rekening (mln euro) 100 Lopende rekeningUitgavenBeloning werknemers (mln euro) 101 Lopende rekeningUitgavenOnderhoud g.w.w.-werken (mln euro) 102 Lopende rekeningUitgavenVerbruik overige goederen en diensten (mln euro) 103 Lopende rekeningUitgavenIndirecte belastingen (mln euro) 104 Lopende rekeningUitgavenAfschrijvingen (mln euro) 105 Lopende rekeningUitgavenRente (mln euro) 106 Lopende rekeningUitgavenBetaalde inkomensoverdrachten (mln euro) 107 Lopende rekeningUitgavenSubtotaal lopende rekening (mln euro) 108 Lopende rekeningUitgavenSaldo lopende rekening (mln euro) 109 Lopende rekeningInkomenTotaal inkomsten lopende rekening (mln euro) 110 Lopende rekeningInkomenOpbrengst uit verkoop (mln euro) 111 Lopende rekeningInkomenInvesteringen in eigen beheer (mln euro) 112 Lopende rekeningInkomenRente (mln euro) 113 Lopende rekeningInkomenWinstuitkeringen (mln euro) 114 Lopende rekeningInkomenOntvangen pacht en concessierechten (mln euro) 115 InkomenVerontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing gezinnen (mln euro) 116 InkomenVerontreinigingsheffingVerontreinigingsheffing bedrijven (mln euro) 117 InkomenOmslagheffingIngezetenenomslag (mln euro) 118 InkomenOmslagheffingOmslagheffing gebouwde eigendommem (mln euro) 119 InkomenOmslagheffingOmslagheffing ongebouwde eigendommen (mln euro) 120 InkomenOmslagheffingPachtersomslag (mln euro) 121 Lopende rekeningInkomenInkomensoverdrachten (mln euro) 122 Kapitaal rekeningUitgavenTotaal uitgaven kapitaalrekening (mln euro) 123 UitgavenInvesteringenImmateriële activa (mln euro) 124 UitgavenInvesteringenG.w.w. -werken (mln euro) 125 UitgavenInvesteringenBedrijfsruimten (mln euro) 126 UitgavenInvesteringenVervoermiddelen (mln euro) 127 UitgavenInvesteringenMachines, apparaten, installaties (mln euro) 128 UitgavenInvesteringenOnverdeeld (mln euro) 129 Kapitaal rekeningUitgavenAankoop grond (mln euro) 130 Kapitaal rekeningUitgavenKapitaaloverdrachten (mln euro) 131 Kapitaal rekeningUitgavenSubtotaal kapitaalrekening (mln euro) 132 Kapitaal rekeningUitgavenSaldo kapitaalrekening (mln euro) 133 Kapitaal rekeningInkomstenTotaal inkomsten kapitaalrekening (mln euro) 134 InkomstenVerkopen vanG.w.w.-werken (mln euro) 135 InkomstenVerkopen vanGebouwen (mln euro) 136 InkomstenVerkopen vanOverige verkopen (mln euro) 137 Kapitaal rekeningInkomstenAfschrijvingen (mln euro) 138 Kapitaal rekeningInkomstenVerkoop grond (mln euro) 139 Kapitaal rekeningInkomstenKapitaaloverdrachten (mln euro) 140
1998 1.652 340 145 531 50 263 250 32 1.611 41 1.582 36 59 82 18 578 292 104 195 154 9 55 450 5 454 54 9 32 113 5 9 681 -231 449 0 9 0 263 5 172 191 5 830 327 -23 0 0 23 1.162 191 1.362 9 100 1.203 0 50 0 585 172 95 136 0 118 64 18 603 -18 566 18 9 18 9 0 . . 104 195 154 9 50 247 0 204 23 5 14 50 0 5 301 -54 251 0 5 0 118 5 123 1.052 163 45 395 45 145 186 14 993 59 1.006 18 50 59 0 0 578 292 . . . . 9 206 0 254 32 5 23 64 0 5 383 -177 200 0 5 0 145 0 50
1999 1.656 345 145 472 54 286 304 27 1.633 23 1.661 36 14 123 18 617 281 136 209 159 9 59 523 5 576 41 5 41 68 9 9 754 -231 518 45 9 5 286 5 168 209 9 295 558 0 0 0 -36 826 209 998 9 340 481 0 136 32 628 177 100 150 5 127 91 14 664 -36 631 14 9 36 14 0 . . 136 209 159 9 45 274 5 277 18 0 14 32 9 5 360 -86 278 0 5 5 127 5 136 1.030 168 45 322 50 159 213 14 971 59 1.026 18 5 86 5 0 617 281 . . . . 14 237 5 295 23 5 23 36 0 5 387 -150 241 45 5 0 159 0 32
2000 1.770 360 160 540 40 270 300 30 1.700 70 . 40 10 130 10 670 300 160 230 160 . 70 560 10 590 50 0 30 0 10 10 700 -140 490 30 10 0 270 0 180 140 10 170 300 -20 0 0 40 500 140 630 10 10 690 0 -110 30 670 180 100 160 0 120 100 10 670 0 . 20 10 40 10 0 . . 160 230 160 . 50 270 0 340 20 0 20 0 10 10 400 -130 270 0 10 0 120 0 140 1.090 180 60 380 30 150 210 10 1.020 70 1.090 20 10 80 0 0 670 300 . . . . 10 240 10 260 30 0 20 0 0 10 320 -80 240 30 10 0 150 0 50
2001 1.922 380 198 504 33 293 339 45 1.792 130 . 65 21 136 34 698 308 172 259 175 . 56 568 7 673 21 2 37 0 4 10 754 -186 568 22 18 0 293 2 233 55 33 120 251 11 -2 0 -37 376 55 432 36 7 466 0 -42 -35 740 194 126 168 2 121 72 18 701 39 . 21 11 30 23 0 . . 172 259 175 . 49 316 3 363 11 1 16 0 4 2 400 -84 316 0 9 0 121 2 184 1.182 186 72 336 31 172 267 27 1.091 91 1.182 44 10 106 11 0 696 308 . . . . 7 248 4 310 10 1 21 0 0 8 350 -102 252 22 9 0 172 0 49
2002 1.942 436 180 558 49 296 317 34 1.870 72 . 60 23 77 38 722 325 181 272 181 . 63 581 - 718 29 3 46 0 5 5 806 -225 581 3 2 2 296 4 274 153 5 0 320 9 -1 0 -33 300 153 452 11 36 408 0 6 -9 737 243 76 182 2 134 102 13 752 -15 . 3 13 5 24 0 . . 181 272 181 . 58 380 - 464 15 2 26 0 5 4 516 -136 380 0 2 2 134 4 238 1.205 193 104 376 47 162 215 21 1.118 87 1.205 57 10 72 14 0 722 325 . . . . 5 201 - 254 14 1 20 0 0 1 290 -89 201 3 0 0 162 0 36
2003 2.048 471 181 712 50 308 307 46 2.075 -27 . 71 22 71 32 765 334 202 300 185 . 66 518 - 626 47 2 52 0 5 9 741 -223 518 12 7 2 308 4 185 250 25 6 436 -5 14 0 -35 441 250 690 57 0 557 0 0 76 811 247 116 301 2 112 79 17 874 -63 . 30 11 4 20 0 . . 202 300 185 . 59 279 - 308 20 1 27 0 5 4 365 -86 279 1 4 2 112 4 156 1.237 224 65 411 48 196 228 29 1.201 36 1.237 41 11 67 12 0 765 334 . . . . 7 239 - 318 27 1 25 0 0 5 376 -137 239 11 3 0 196 0 29
2004 2.199 493 183 716 58 331 323 42 2.146 53 . 80 32 104 40 805 336 226 341 162 . 73 533 - 752 15 - - 42 1 1 811 -278 533 14 25 2 331 14 147 225 108 1 296 -28 0 0 42 419 225 644 43 51 558 0 6 -14 874 258 117 302 3 120 83 15 898 -24 . 34 16 6 25 0 . . 226 341 162 . 64 276 - 370 6 - - 22 1 1 400 -124 276 2 14 2 120 14 124 1.325 235 66 414 55 211 240 27 1.248 77 1.325 46 16 98 15 0 805 336 . . . . 9 257 - 382 9 - - 20 0 0 411 -154 257 12 11 0 211 0 23
2005 2.264 507 192 693 60 359 343 37 2.191 73 . 71 36 122 49 832 333 245 353 152 . 71 536 - 843 23 - - 88 2 7 963 -427 536 10 17 1 359 4 145 354 38 1 544 11 6 0 118 718 354 1.072 213 17 875 0 -6 -27 899 265 123 302 3 130 89 12 924 -25 . 30 18 7 31 0 . . 245 353 152 . 63 269 - 320 11 - - 47 1 7 386 -117 269 0 10 1 131 4 123 1.365 242 69 391 57 229 254 25 1.267 98 1.365 41 18 115 18 0 832 333 . . . . 8 267 - 523 12 - - 41 1 0 577 -310 267 10 7 0 228 0 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens