Waterschapsfinanciën; ESR transacties, 1998 - 2005

Waterschapsfinanciën; ESR transacties, 1998 - 2005

Perioden Waterschappen totaal Lopende rekening Uitgaven Totaal uitgaven lopende rekening (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Uitgaven Beloning werknemers (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Uitgaven Onderhoud g.w.w.-werken (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Uitgaven Verbruik overige goederen en diensten (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Uitgaven Indirecte belastingen (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Uitgaven Afschrijvingen (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Uitgaven Rente (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Uitgaven Betaalde inkomensoverdrachten (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Uitgaven Subtotaal lopende rekening (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Uitgaven Saldo lopende rekening (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Totaal inkomsten lopende rekening (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Opbrengst uit verkoop (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Investeringen in eigen beheer (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Rente (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Winstuitk, pacht, concessierechten (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing gezinnen (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing bedrijven (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Ingezetenenomslag (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Omslagheffing gebouwde eigendommem (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Omslagheffing ongebouwde eigendommen (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Pachtersomslag (mln euro) Waterschappen totaal Lopende rekening Inkomen Inkomensoverdrachten (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Totaal uitgaven kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Immateriële activa (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen G.w.w. -werken (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Bedrijfsruimten (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Vervoermiddelen (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Machines, apparaten, installaties (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Onverdeeld (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Aankoop grond (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Kapitaaloverdrachten (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Subtotaal kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Uitgaven Saldo kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Inkomsten Totaal inkomsten kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Inkomsten Verkopen van G.w.w.-werken (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Inkomsten Verkopen van Gebouwen (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Inkomsten Verkopen van Overige verkopen (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Inkomsten Afschrijvingen (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Inkomsten Verkoop grond (mln euro) Waterschappen totaal Kapitaal rekening Inkomsten Kapitaaloverdrachten (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Uitgaven Totaal uitgaven financiële rekening (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Uitgaven Verstrekte langlopende leningen (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Uitgaven Aandelen en overige deelnemingen (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Uitgaven Aflossing opgenomen langl.leningen (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Uitgaven Contant geld en girale deposito's (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Uitgaven Kasgeldleningen, termijndeposito's (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Uitgaven Beleggingen kortlopende effecten (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Uitgaven Transitorische activa (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Uitgaven Subtotaal financiële rekening (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Uitgaven Saldo financiële rekening (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Inkomsten Totaal inkomsten financiële rekening (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Inkomsten Aflossing verstrekte lang.leningen (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Inkomsten Aandelen en overige deelnemingen (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Inkomsten Opgenomen langlopende leningen (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Inkomsten Kortlopende effecten (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Inkomsten Kortlopende leningen (mln euro) Waterschappen totaal Financiële rekening Inkomsten Transitorische passiva (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Uitgaven Totaal uitgaven lopende rekening (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Uitgaven Beloning werknemers (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Uitgaven Onderhoud g.w.w.-werken (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Uitgaven Verbruik overige goederen en diensten (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Uitgaven Indirecte belastingen (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Uitgaven Afschrijvingen (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Uitgaven Rente (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Uitgaven Betaalde inkomensoverdrachten (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Uitgaven Subtotaal lopende rekening (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Uitgaven Saldo lopende rekening (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Totaal inkomsten lopende rekening (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Opbrengst uit verkoop (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Investeringen in eigen beheer (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Rente (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Winstuitkeringen (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Ontvangen pacht en concessierechten (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing gezinnen (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing bedrijven (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Ingezetenenomslag (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Omslagheffing gebouwde eigendommem (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Omslagheffing ongebouwde eigendommen (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Pachtersomslag (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Lopende rekening Inkomen Inkomensoverdrachten (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Totaal uitgaven kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Immateriële activa (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen G.w.w. -werken (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Bedrijfsruimten (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Vervoermiddelen (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Machines, apparaten, installaties (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Onverdeeld (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Aankoop grond (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Kapitaaloverdrachten (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Subtotaal kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Uitgaven Saldo kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Inkomsten Totaal inkomsten kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Inkomsten Verkopen van G.w.w.-werken (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Inkomsten Verkopen van Gebouwen (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Inkomsten Verkopen van Overige verkopen (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Inkomsten Afschrijvingen (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Inkomsten Verkoop grond (mln euro) Waterschappen met traditionele taken Kapitaal rekening Inkomsten Kapitaaloverdrachten (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Uitgaven Totaal uitgaven lopende rekening (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Uitgaven Beloning werknemers (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Uitgaven Onderhoud g.w.w.-werken (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Uitgaven Verbruik overige goederen en diensten (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Uitgaven Indirecte belastingen (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Uitgaven Afschrijvingen (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Uitgaven Rente (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Uitgaven Betaalde inkomensoverdrachten (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Uitgaven Subtotaal lopende rekening (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Uitgaven Saldo lopende rekening (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Totaal inkomsten lopende rekening (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Opbrengst uit verkoop (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Investeringen in eigen beheer (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Rente (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Winstuitkeringen (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Ontvangen pacht en concessierechten (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing gezinnen (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Verontreinigingsheffing Verontreinigingsheffing bedrijven (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Ingezetenenomslag (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Omslagheffing gebouwde eigendommem (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Omslagheffing ongebouwde eigendommen (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Omslagheffing Pachtersomslag (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Lopende rekening Inkomen Inkomensoverdrachten (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Totaal uitgaven kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Immateriële activa (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen G.w.w. -werken (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Bedrijfsruimten (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Vervoermiddelen (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Machines, apparaten, installaties (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Investeringen Onverdeeld (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Aankoop grond (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Kapitaaloverdrachten (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Subtotaal kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Uitgaven Saldo kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Inkomsten Totaal inkomsten kapitaalrekening (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Inkomsten Verkopen van G.w.w.-werken (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Inkomsten Verkopen van Gebouwen (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Inkomsten Verkopen van Overige verkopen (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Inkomsten Afschrijvingen (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Inkomsten Verkoop grond (mln euro) Waterschappen met waterzuiveringstaken Kapitaal rekening Inkomsten Kapitaaloverdrachten (mln euro)
1998 1.652 340 145 531 50 263 250 32 1.611 41 1.582 36 59 82 18 578 292 104 195 154 9 55 450 5 454 54 9 32 113 5 9 681 -231 449 0 9 0 263 5 172 191 5 830 327 -23 0 0 23 1.162 191 1.362 9 100 1.203 0 50 0 585 172 95 136 0 118 64 18 603 -18 566 18 9 18 9 0 . . 104 195 154 9 50 247 0 204 23 5 14 50 0 5 301 -54 251 0 5 0 118 5 123 1.052 163 45 395 45 145 186 14 993 59 1.006 18 50 59 0 0 578 292 . . . . 9 206 0 254 32 5 23 64 0 5 383 -177 200 0 5 0 145 0 50
1999 1.656 345 145 472 54 286 304 27 1.633 23 1.661 36 14 123 18 617 281 136 209 159 9 59 523 5 576 41 5 41 68 9 9 754 -231 518 45 9 5 286 5 168 209 9 295 558 0 0 0 -36 826 209 998 9 340 481 0 136 32 628 177 100 150 5 127 91 14 664 -36 631 14 9 36 14 0 . . 136 209 159 9 45 274 5 277 18 0 14 32 9 5 360 -86 278 0 5 5 127 5 136 1.030 168 45 322 50 159 213 14 971 59 1.026 18 5 86 5 0 617 281 . . . . 14 237 5 295 23 5 23 36 0 5 387 -150 241 45 5 0 159 0 32
2000 1.770 360 160 540 40 270 300 30 1.700 70 . 40 10 130 10 670 300 160 230 160 . 70 560 10 590 50 0 30 0 10 10 700 -140 490 30 10 0 270 0 180 140 10 170 300 -20 0 0 40 500 140 630 10 10 690 0 -110 30 670 180 100 160 0 120 100 10 670 0 . 20 10 40 10 0 . . 160 230 160 . 50 270 0 340 20 0 20 0 10 10 400 -130 270 0 10 0 120 0 140 1.090 180 60 380 30 150 210 10 1.020 70 1.090 20 10 80 0 0 670 300 . . . . 10 240 10 260 30 0 20 0 0 10 320 -80 240 30 10 0 150 0 50
2001 1.922 380 198 504 33 293 339 45 1.792 130 . 65 21 136 34 698 308 172 259 175 . 56 568 7 673 21 2 37 0 4 10 754 -186 568 22 18 0 293 2 233 55 33 120 251 11 -2 0 -37 376 55 432 36 7 466 0 -42 -35 740 194 126 168 2 121 72 18 701 39 . 21 11 30 23 0 . . 172 259 175 . 49 316 3 363 11 1 16 0 4 2 400 -84 316 0 9 0 121 2 184 1.182 186 72 336 31 172 267 27 1.091 91 1.182 44 10 106 11 0 696 308 . . . . 7 248 4 310 10 1 21 0 0 8 350 -102 252 22 9 0 172 0 49
2002 1.942 436 180 558 49 296 317 34 1.870 72 . 60 23 77 38 722 325 181 272 181 . 63 581 - 718 29 3 46 0 5 5 806 -225 581 3 2 2 296 4 274 153 5 0 320 9 -1 0 -33 300 153 452 11 36 408 0 6 -9 737 243 76 182 2 134 102 13 752 -15 . 3 13 5 24 0 . . 181 272 181 . 58 380 - 464 15 2 26 0 5 4 516 -136 380 0 2 2 134 4 238 1.205 193 104 376 47 162 215 21 1.118 87 1.205 57 10 72 14 0 722 325 . . . . 5 201 - 254 14 1 20 0 0 1 290 -89 201 3 0 0 162 0 36
2003 2.048 471 181 712 50 308 307 46 2.075 -27 . 71 22 71 32 765 334 202 300 185 . 66 518 - 626 47 2 52 0 5 9 741 -223 518 12 7 2 308 4 185 250 25 6 436 -5 14 0 -35 441 250 690 57 0 557 0 0 76 811 247 116 301 2 112 79 17 874 -63 . 30 11 4 20 0 . . 202 300 185 . 59 279 - 308 20 1 27 0 5 4 365 -86 279 1 4 2 112 4 156 1.237 224 65 411 48 196 228 29 1.201 36 1.237 41 11 67 12 0 765 334 . . . . 7 239 - 318 27 1 25 0 0 5 376 -137 239 11 3 0 196 0 29
2004 2.199 493 183 716 58 331 323 42 2.146 53 . 80 32 104 40 805 336 226 341 162 . 73 533 - 752 15 - - 42 1 1 811 -278 533 14 25 2 331 14 147 225 108 1 296 -28 0 0 42 419 225 644 43 51 558 0 6 -14 874 258 117 302 3 120 83 15 898 -24 . 34 16 6 25 0 . . 226 341 162 . 64 276 - 370 6 - - 22 1 1 400 -124 276 2 14 2 120 14 124 1.325 235 66 414 55 211 240 27 1.248 77 1.325 46 16 98 15 0 805 336 . . . . 9 257 - 382 9 - - 20 0 0 411 -154 257 12 11 0 211 0 23
2005 2.264 507 192 693 60 359 343 37 2.191 73 . 71 36 122 49 832 333 245 353 152 . 71 536 - 843 23 - - 88 2 7 963 -427 536 10 17 1 359 4 145 354 38 1 544 11 6 0 118 718 354 1.072 213 17 875 0 -6 -27 899 265 123 302 3 130 89 12 924 -25 . 30 18 7 31 0 . . 245 353 152 . 63 269 - 320 11 - - 47 1 7 386 -117 269 0 10 1 131 4 123 1.365 242 69 391 57 229 254 25 1.267 98 1.365 41 18 115 18 0 832 333 . . . . 8 267 - 523 12 - - 41 1 0 577 -310 267 10 7 0 228 0 22
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Waterschappen traditionele taken, waterschappen waterzuiveringstaken en
totaal waterschappen. ESR-transacties, lopende-, kapitaal- en financiële
rekening.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2007

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Waterschappen totaal
Lopende rekening
Lopende rekening bevat de economische categorieën die betrekking hebben
op de productie, de inkomensverdeling en de inkomensbesteding. Het saldo
van de lopende rekening komt overeen met de besparingen (ontsparingen).
Uitgaven
Totaal uitgaven lopende rekening
Beloning werknemers
Beloning van werknemers bevat de lonen en sociale lasten. Hiertoe worden
gerekend alle vergoedingen die werkgevers betalen aan (voormalig)
personeel die samenhangen met (in het verleden) geleverde
arbeidsprestaties. Naast lonen in geld (basislonen, overwerkvergoedingen,
vakantie-uitkeringen, toelagen voor woon-/werkverkeer, onregelmatige
diensten en gratificaties) behoren hiertoe lonen in natura (goederen en
diensten die gratis of tegen verlaagde prijs aan werknemers worden
verstrekt en die voor hen het karakter van inkomen hebben, zoals
voertuigen voor persoonlijk gebruik, maaltijden, drank en de vergoeding
voor de opvang van kinderen van werknemers), sociale premies en
pensioenpremies.
Onderhoud g.w.w.-werken
Onderhoud g.w.w.-werken bevat ondermeer de onderhoudskosten van
waterkeringen (dijken en kaden), watergangen, (vaar)wegen, sluizen,
stuwen, duikers, dokken, damwanden, zuiveringsinstallaties en gemalen.
Verbruik overige goederen en diensten
Tot het verbruik overige goederen en diensten behoren de goederen en
diensten die in het eigen productieproces worden verbruikt en met arbeid
en kapitaal worden omgevormd tot eindproducten. Niet inbegrepen zijn het
onderhoud van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, het verbruik van
vaste activa en de meeste goederen met een meerjarig nut (investeringen).
Goederen en diensten met een meerjarig nut die wel tot het verbruik van
goederen en diensten zijn gerekend betreffen duurzame goederen van geringe
omvang.
Bij waterschappen omvat het verbruik van overige goederen en diensten
ondermeer verbruiksgoederen met een algemeen karakter (huisvestingskosten,
bureaukosten, automatiseringskosten, kosten algemene dienstverlening) en
verbruiksgoederen met een specifiek gebruiksdoel (kosten afvoer vuil en
slib).
Indirecte belastingen
Indirecte belastingen zijn de heffingen die Rijkswaterstaat oplegt aan de
waterschappen voor het lozen van gezuiverd afvalwater op
Rijksoppervlaktewateren, de onroerend zaakbelasting die waterschappen aan
gemeenten betalen en de vergoeding die enkele waterschappen aan andere
waterschappen betalen voor het zuiveren van grensoverschrijdend
afvalwater.
Afschrijvingen
Afschrijvingen zijn de berekende waardevermindering van vaste activa
(zoals machines, installaties, gebouwen, software en andere duurzame
productiemiddelen) die worden ingezet in het productieproces, voor zover
die vermindering het gevolg is van normale technische slijtage,
economische veroudering of verzekerbare schade.
Rente
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen (zowel kortlopende als langlopende geldleningen).
Betaalde inkomensoverdrachten
Betaalde (erf)pacht en precariorechten.
Subtotaal lopende rekening
Saldo lopende rekening
Inkomen
Totaal inkomsten lopende rekening
Opbrengst uit verkoop
Opbrengst uit verkopen van goederen en diensten, opbrengst uit heffingen
(leges, rechten en vergunningen) en opbrengst uit verhuur
(bedrijfsruimten, dienstwoningen).
Investeringen in eigen beheer
Investeringen in eigen beheer betreft het gedeelte van de investeringen
waarvan het waterschap zelf de producent is (dus niet geproduceerd door
derden). In de praktijk komen deze investeringen voornamelijk voor bij
afdelingen die zich bezighouden met de productie van grond-, weg- en
waterbouwkundige werken (en producten leveren die tot investeringen worden
gerekend zoals voorbereiding, ontwerp, toezicht en eventuele uitvoering
van grond-, weg- en waterbouwkundige werken) en bij
automatiseringsafdelingen als omvangrijke software wordt ontwikkeld.
Middels een administratieve verrekening worden deze uitgaven ten laste
gebracht van de projecten die als investering worden beschouwd.
Rente
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen (zowel kortlopende als langlopende geldleningen).
Winstuitk, pacht, concessierechten
Winst; vergoeding voor het beschikbaar stellen van risicodragend vermogen.
Ontvangen pacht voor grondgebruik en opbrengst vis- en
jachtrechten.
Verontreinigingsheffing
Verontreinigingsheffing gezinnen
Praktisch gezien is het echter niet uitvoerbaar de vervuilingswaarde van
het afvalwater van de huishoudens te meten. Het in de praktijk gehanteerde
heffingssysteem komt er op neer dat de heffing wordt gebaseerd op de
gemiddelde verontreiniging per woonruimte. Voor een eenpersoonshuishouden
wordt 1 vervuilingseenheid in rekening gebracht, voor een
meerpersoonshuishouden 3 vervuilingseenheden (de vervuilingseenheid is de
maat voor de hoeveelheid vervuiling van water die door een huishouden of
bedrijf jaarlijks wordt geloosd).
Verontreinigingsheffing bedrijven
De vervuilingswaarde van het door bedrijven geloosde afvalwater wordt voor
de grote bedrijven (5 of meer vervuilingseenheden) berekend door middel
van meting en bemonstering. Voor de minder grote bedrijven vindt de
vaststelling van de vervuilingswaarde plaats op basis van gegevens over
grondstoffenverbruik, productie, personeelssterkte of waterverbruik. Voor
kleine bedrijven geldt dat de vervuilingswaarde van bedrijfsruimten wordt
gesteld op 3 vervuilingseenheden, indien de waarde minder dan 5
vervuilingseenheden bedraagt. Voor een bedrijfsruimte waarvan de
vervuilingswaarde 1 vervuilingseenheid of minder bedraagt (zoals winkels),
wordt 1 vervuilingseenheid in rekening gebracht.
Het bestuur van het (zuiverende) waterschap stelt uiteindelijk de hoogte
van de heffing formeel vast.
Omslagheffing
Ingezetenenomslag
Heffing op woonruimten. Belastingplichtig voor de ingezetenenomslag is de
(hoofd)bewoner van een woonruimte, die blijkens de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens bij het begin van het belastingjaar
woonplaats heeft in het gebied van het waterschap en die aldaar het
gebruik heeft van een woonruimte. Gebruikers van bedrijfsruimten worden
niet in de ingezetenenomslag betrokken. Grondslag voor de heffing is het
aantal woonruimten.
Omslagheffing gebouwde eigendommem
Heffing op gebouwde onroerende zaken. Deze heffing wordt uitsluitend
opgelegd aan huiseigenaren en bezitters van bedrijfspanden. Grondslag voor
de heffing is de waarde van het gebouwde eigendom volgens de onroerend
zaakbelasting.
Omslagheffing ongebouwde eigendommen
Heffing op ongebouwde eigendommen. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd
aan grondbezitters. Grondslag voor de heffing is het aantal ha in bezit.
Pachtersomslag
Heffing op gepachte grond. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan de
pachters van grond. Grondslag voor de heffing is het aantal ha dat wordt
gepacht.
Inkomensoverdrachten
Ontvangen bijdragen van andere deelnemers in het economisch proces,
waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties van de waterschappen
staan (m.u.v. de kapitaaloverdrachten).
Kapitaal rekening
Kapitaalrekening bevat de economische categorieën die betrekking hebben
op de (des)investeringen en de herverdeling van vermogen. Het saldo van
de lopende en de kapitaalrekening tezamen geeft de toename of de afname
van financiële middelen weer (het vorderingentekort of -overschot).
Uitgaven
Totaal uitgaven kapitaalrekening
Investeringen
Immateriële activa
G.w.w. -werken
Aankoop van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, gebouwen en overige
investeringsgoederen.
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Machines, apparaten, installaties
Onverdeeld
Aankoop grond
Kapitaaloverdrachten
Betalingen door waterschappen aan andere deelnemers in het economisch
proces waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties staan, en die
drukken op het vermogen van de betaler of dienen om investeringen in vaste
activa of andere lange termijn uitgaven van de ontvanger te financieren.
Subtotaal kapitaalrekening
Saldo kapitaalrekening
Inkomsten
Totaal inkomsten kapitaalrekening
Verkopen van
G.w.w.-werken
Verkoop van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, gebouwen en overige
investeringsgoederen
Verkoop van goederen die al eerder als investeringen aan de
kapitaalgoederenvoorraad zijn toegevoegd, maar nu van eigenaar veranderen.
Gebouwen
Overige verkopen
Afschrijvingen
De berekende waardevermindering van vaste activa (zoals machines,
installaties, gebouwen, software en andere duurzame productiemiddelen) die
worden ingezet in het productieproces, voor zover die vermindering het
gevolg is van normale technische slijtage, economische veroudering of
verzekerbare schade.
Verkoop grond
Kapitaaloverdrachten
Ontvangen bijdragen van andere deelnemers in het economisch proces,
waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties van de waterschappen
staan, en die dienen om investeringen in vaste activa of andere lange
termijn-uitgaven van de waterschappen te financieren.
Financiële rekening
Financiële rekening geeft aan de veranderingen in de verschillende typen
van financiële vorderingen en schulden. Het saldo van deze rekening is in
beginsel gelijk aan het vorderingentekort c.q. -overschot (het
overheidstekort of -overschot zoals gebruikt door de EMU). Met behulp van
deze rekening is dus te zien op welke wijze in een eventueel
financieringstekort is voorzien.
Uitgaven
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en rentevergoeding staan bij
uitgifte vast. Inbegrepen zijn vooral obligaties inclusief financiële
derivaten op effecten (zoals opties).
Totaal uitgaven financiële rekening
Verstrekte langlopende leningen
Onderhandse overeenkomst tussen geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en
rentevergoeding staan contractueel vast.
Aandelen en overige deelnemingen
Vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen en
quasi-vennootschappen vertegenwoordigen. Deze vorderingen geven de houder
ervan recht op een aandeel in de winst van de (quasi-)vennootschappen of
in hun netto vermogen (in geval van liquidatie). Betreft vooral aandelen
en participaties in beleggingsmaatschappijen en in cross border lease.
Aflossing opgenomen langl.leningen
(Aflossing op) Onderhandse overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer
met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en
rentevergoeding staan contractueel vast. Inbegrepen zijn naast leningen,
ook langlopende waarborgsommen en financial leasing.
Contant geld en girale deposito's
Bankbiljetten, munten in kas en rekening-courantverhouding met banken
(overeenkomst die onmiddellijk en zonder beperking of boete kan worden
omgezet in chartaal geld of per cheque, bankopdracht, debitering en
dergelijke overdraagbaar is).
Kasgeldleningen, termijndeposito's
Betreft daggeldleningen (leningen die dagelijks door beide partijen kunnen
worden opgezegd), kasgeldleningen (leningen met een vaste opzegtermijn) en
termijndeposito's (tegoeden waarover de rekeninghouder eerst na afloop van
een bepaalde tijdsduur, bijv. 1 maand, 3 maanden, kan beschikken).
Beleggingen kortlopende effecten
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van maximaal één jaar. Looptijd en rentevergoeding staan bij
uitgifte vast. Inbegrepen zijn Dutch Treasury Certificates, commercial
paper, promessen. Niet inbegrepen zijn financiële derivaten op effecten
(zoals opties).
Transitorische activa
Financiële aanspraken die ontstaan als tegenboeking van een financiële
transactie of niet-financiële transactie indien er sprake is van een
tijdsverschil tussen deze transactie en de daarmee samenhangende betaling.
Naast debiteuren zijn tevens inbegrepen de mutaties op de
tussenrekeningen.
Subtotaal financiële rekening
Saldo financiële rekening
Inkomsten
Totaal inkomsten financiële rekening
Aflossing verstrekte lang.leningen
(Aflossing op) Onderhandse overeenkomst tussen geldgever en geldnemer met
een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en
rentevergoeding staan contractueel vast.
Aandelen en overige deelnemingen
Vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen en
quasi-vennootschappen vertegenwoordigen. Deze vorderingen geven de houder
ervan recht op een aandeel in de winst van de (quasi-)vennootschappen of
in hun netto vermogen (in geval van liquidatie). Betreft vooral aandelen
en participaties in beleggingsmaatschappijen en in cross border lease.
Opgenomen langlopende leningen
Onderhandse overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en
rentevergoeding staan contractueel vast. Inbegrepen zijn naast leningen,
ook langlopende waarborgsommen en financial leasing.
Kortlopende effecten
Mutatie beleggingen kortlopende effecten zijn vorderingen aan toonder
zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke looptijd van maximaal één
jaar. Looptijd en rentevergoeding staan bij uitgifte vast. Inbegrepen zijn
Dutch Treasury Certificates, commercial paper, promessen. Niet inbegrepen
zijn financiële derivaten op effecten (zoals opties).
Kortlopende leningen
Mutatie opgenomen kortlopende leningen betreft daggeldleningen (leningen
die dagelijks door beide partijen kunnen worden opgezegd), kasgeldleningen
(leningen met een vaste opzegtermijn) en rekening-courantverhouding met
banken (overeenkomst die onmiddellijk en zonder beperking of boete kan
worden omgezet in chartaal geld of per cheque, bankopdracht, debitering en
dergelijke overdraagbaar is).
Transitorische passiva
Mutatie transitorische passiva betreft financiële aanspraken die ontstaan
als tegenboeking van een financiële transactie of niet-financiële
transactie indien er sprake is van een tijdsverschil tussen deze
transactie en de daarmee samenhangende betaling. Naast crediteuren zijn
tevens inbegrepen de mutaties op de tussenrekeningen.
Waterschappen met traditionele taken
Waterschappen zijn van oudsher belast met de zorg voor de waterkering
en de handhaving van het juiste waterpeil. Daarnaast worden ook nog enkele
vaarwegen door waterschappen beheerd. Omdat deze taken al eeuwenlang tot
het werkterrein van de waterschappen behoren worden ze aangeduid als
traditionele taken.
Lopende rekening
Lopende rekening bevat de economische categorieën die betrekking hebben
op de productie, de inkomensverdeling en de inkomensbesteding. Het saldo
van de lopende rekening komt overeen met de besparingen (ontsparingen).
Uitgaven
Totaal uitgaven lopende rekening
Beloning werknemers
Beloning van werknemers bevat de lonen en sociale lasten. Hiertoe worden
gerekend alle vergoedingen die werkgevers betalen aan (voormalig)
personeel die samenhangen met (in het verleden) geleverde
arbeidsprestaties. Naast lonen in geld (basislonen, overwerkvergoedingen,
vakantie-uitkeringen, toelagen voor woon-/werkverkeer, onregelmatige
diensten en gratificaties) behoren hiertoe lonen in natura (goederen en
diensten die gratis of tegen verlaagde prijs aan werknemers worden
verstrekt en die voor hen het karakter van inkomen hebben, zoals
voertuigen voor persoonlijk gebruik, maaltijden, drank en de vergoeding
voor de opvang van kinderen van werknemers), sociale premies en
pensioenpremies.
Onderhoud g.w.w.-werken
Onderhoud g.w.w.-werken bevat ondermeer de onderhoudskosten van
waterkeringen (dijken en kaden), watergangen, (vaar)wegen, sluizen,
stuwen, duikers, dokken, damwanden, zuiveringsinstallaties en gemalen.
Verbruik overige goederen en diensten
Tot het verbruik overige goederen en diensten behoren de goederen en
diensten die in het eigen productieproces worden verbruikt en met arbeid
en kapitaal worden omgevormd tot eindproducten. Niet inbegrepen zijn het
onderhoud van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, het verbruik van
vaste activa en de meeste goederen met een meerjarig nut (investeringen).
Goederen en diensten met een meerjarig nut die wel tot het verbruik van
goederen en diensten zijn gerekend betreffen duurzame goederen van geringe
omvang.
Bij waterschappen omvat het verbruik van overige goederen en diensten
ondermeer verbruiksgoederen met een algemeen karakter (huisvestingskosten,
bureaukosten, automatiseringskosten, kosten algemene dienstverlening) en
verbruiksgoederen met een specifiek gebruiksdoel (kosten afvoer vuil en
slib).
Indirecte belastingen
Indirecte belastingen zijn de heffingen die Rijkswaterstaat oplegt aan de
waterschappen voor het lozen van gezuiverd afvalwater op
Rijksoppervlaktewateren, de onroerend zaakbelasting die waterschappen aan
gemeenten betalen en de vergoeding die enkele waterschappen aan andere
waterschappen betalen voor het zuiveren van grensoverschrijdend
afvalwater.
Afschrijvingen
Afschrijvingen zijn de berekende waardevermindering van vaste activa
(zoals machines, installaties, gebouwen, software en andere duurzame
productiemiddelen) die worden ingezet in het productieproces, voor zover
die vermindering het gevolg is van normale technische slijtage,
economische veroudering of verzekerbare schade.
Rente
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen (zowel kortlopende als langlopende geldleningen).
Betaalde inkomensoverdrachten
Betaalde (erf)pacht en precariorechten.
Subtotaal lopende rekening
Saldo lopende rekening
Inkomen
Totaal inkomsten lopende rekening
Opbrengst uit verkoop
Opbrengst uit verkopen van goederen en diensten, opbrengst uit heffingen
(leges, rechten en vergunningen) en opbrengst uit verhuur
(bedrijfsruimten, dienstwoningen).
Investeringen in eigen beheer
Investeringen in eigen beheer betreft het gedeelte van de investeringen
waarvan het waterschap zelf de producent is (dus niet geproduceerd door
derden). In de praktijk komen deze investeringen voornamelijk voor bij
afdelingen die zich bezighouden met de productie van grond-, weg- en
waterbouwkundige werken (en producten leveren die tot investeringen worden
gerekend zoals voorbereiding, ontwerp, toezicht en eventuele uitvoering
van grond-, weg- en waterbouwkundige werken) en bij
automatiseringsafdelingen als omvangrijke software wordt ontwikkeld.
Middels een administratieve verrekening worden deze uitgaven ten laste
gebracht van de projecten die als investering worden beschouwd.
Rente
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen (zowel kortlopende als langlopende geldleningen).
Winstuitkeringen
Vergoeding voor het beschikbaar stellen van risicodragend vermogen;
dividend.
Ontvangen pacht en concessierechten
Ontvangen pacht voor grondgebruik en opbrengst vis- en jachtrechten.
Verontreinigingsheffing
Verontreinigingsheffing gezinnen
Praktisch gezien is het echter niet uitvoerbaar de vervuilingswaarde van
het afvalwater van de huishoudens te meten. Het in de praktijk gehanteerde
heffingssysteem komt er op neer dat de heffing wordt gebaseerd op de
gemiddelde verontreiniging per woonruimte. Voor een eenpersoonshuishouden
wordt 1 vervuilingseenheid in rekening gebracht, voor een
meerpersoonshuishouden 3 vervuilingseenheden (de vervuilingseenheid is de
maat voor de hoeveelheid vervuiling van water die door een huishouden of
bedrijf jaarlijks wordt geloosd).
Verontreinigingsheffing bedrijven
De vervuilingswaarde van het door bedrijven geloosde afvalwater wordt voor
de grote bedrijven (5 of meer vervuilingseenheden) berekend door middel
van meting en bemonstering. Voor de minder grote bedrijven vindt de
vaststelling van de vervuilingswaarde plaats op basis van gegevens over
grondstoffenverbruik, productie, personeelssterkte of waterverbruik. Voor
kleine bedrijven geldt dat de vervuilingswaarde van bedrijfsruimten wordt
gesteld op 3 vervuilingseenheden, indien de waarde minder dan 5
vervuilingseenheden bedraagt. Voor een bedrijfsruimte waarvan de
vervuilingswaarde 1 vervuilingseenheid of minder bedraagt (zoals winkels),
wordt 1 vervuilingseenheid in rekening gebracht.
Het bestuur van het (zuiverende) waterschap stelt uiteindelijk de hoogte
van de heffing formeel vast.
Omslagheffing
Ingezetenenomslag
Heffing op woonruimten. Belastingplichtig voor de ingezetenenomslag is de
(hoofd)bewoner van een woonruimte, die blijkens de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens bij het begin van het belastingjaar
woonplaats heeft in het gebied van het waterschap en die aldaar het
gebruik heeft van een woonruimte. Gebruikers van bedrijfsruimten worden
niet in de ingezetenenomslag betrokken. Grondslag voor de heffing is het
aantal woonruimten.
Omslagheffing gebouwde eigendommem
Heffing op gebouwde onroerende zaken. Deze heffing wordt uitsluitend
opgelegd aan huiseigenaren en bezitters van bedrijfspanden. Grondslag voor
de heffing is de waarde van het gebouwde eigendom volgens de onroerend
zaakbelasting.
Omslagheffing ongebouwde eigendommen
Heffing op ongebouwde eigendommen. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd
aan grondbezitters. Grondslag voor de heffing is het aantal ha in bezit.
Pachtersomslag
Heffing op gepachte grond. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan de
pachters van grond. Grondslag voor de heffing is het aantal ha dat wordt
gepacht.
Inkomensoverdrachten
Ontvangen bijdragen van andere deelnemers in het economisch proces,
waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties van de waterschappen
staan (m.u.v. de kapitaaloverdrachten).
Kapitaal rekening
Kapitaalrekening bevat de economische categorieën die betrekking hebben
op de (des)investeringen en de herverdeling van vermogen. Het saldo van
de lopende en de kapitaalrekening tezamen geeft de toename of de afname
van financiële middelen weer (het vorderingentekort of -overschot).
Uitgaven
Totaal uitgaven kapitaalrekening
Investeringen
Immateriële activa
G.w.w. -werken
Aankoop van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, gebouwen en overige
investeringsgoederen.
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Machines, apparaten, installaties
Onverdeeld
Aankoop grond
Kapitaaloverdrachten
Betalingen door waterschappen aan andere deelnemers in het economisch
proces waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties staan, en die
drukken op het vermogen van de betaler of dienen om investeringen in vaste
activa of andere lange termijn-uitgaven van de ontvanger te financieren.
Subtotaal kapitaalrekening
Saldo kapitaalrekening
Inkomsten
Totaal inkomsten kapitaalrekening
Verkopen van
G.w.w.-werken
Verkoop van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, gebouwen en overige
investeringsgoederen
Verkoop van goederen die al eerder als investeringen aan de
kapitaalgoederenvoorraad zijn toegevoegd, maar nu van eigenaar veranderen.
Gebouwen
Overige verkopen
Afschrijvingen
De berekende waardevermindering van vaste activa (zoals machines,
installaties, gebouwen, software en andere duurzame productiemiddelen) die
worden ingezet in het productieproces, voor zover die vermindering het
gevolg is van normale technische slijtage, economische veroudering of
verzekerbare schade.
Verkoop grond
Kapitaaloverdrachten
Ontvangen bijdragen van andere deelnemers in het economisch proces,
waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties van de waterschappen
staan, en die dienen om investeringen in vaste activa of andere lange
termijn-uitgaven van de waterschappen te financieren.
Waterschappen met waterzuiveringstaken
Deze taak omvat het zorgen voor schoon en zuiver water in
kanalen, vaarten, sloten en plassen.
Lopende rekening
Lopende rekening bevat de economische categorieën die betrekking hebben
op de productie, de inkomensverdeling en de inkomensbesteding. Het saldo
van de lopende rekening komt overeen met de besparingen (ontsparingen).
Uitgaven
Totaal uitgaven lopende rekening
Beloning werknemers
Beloning van werknemers bevat de lonen en sociale lasten. Hiertoe worden
gerekend alle vergoedingen die werkgevers betalen aan (voormalig)
personeel die samenhangen met (in het verleden) geleverde
arbeidsprestaties. Naast lonen in geld (basislonen, overwerkvergoedingen,
vakantie-uitkeringen, toelagen voor woon-/werkverkeer, onregelmatige
diensten en gratificaties) behoren hiertoe lonen in natura (goederen en
diensten die gratis of tegen verlaagde prijs aan werknemers worden
verstrekt en die voor hen het karakter van inkomen hebben, zoals
voertuigen voor persoonlijk gebruik, maaltijden, drank en de vergoeding
voor de opvang van kinderen van werknemers), sociale premies en
pensioenpremies.
Onderhoud g.w.w.-werken
Onderhoud g.w.w.-werken bevat ondermeer de onderhoudskosten van
waterkeringen (dijken en kaden), watergangen, (vaar)wegen, sluizen,
stuwen, duikers, dokken, damwanden, zuiveringsinstallaties en gemalen.
Verbruik overige goederen en diensten
Tot het verbruik overige goederen en diensten behoren de goederen en
diensten die in het eigen productieproces worden verbruikt en met arbeid
en kapitaal worden omgevormd tot eindproducten. Niet inbegrepen zijn het
onderhoud van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, het verbruik van
vaste activa en de meeste goederen met een meerjarig nut (investeringen).
Goederen en diensten met een meerjarig nut die wel tot het verbruik van
goederen en diensten zijn gerekend betreffen duurzame goederen van geringe
omvang.
Bij waterschappen omvat het verbruik van overige goederen en diensten
ondermeer verbruiksgoederen met een algemeen karakter (huisvestingskosten,
bureaukosten, automatiseringskosten, kosten algemene dienstverlening) en
verbruiksgoederen met een specifiek gebruiksdoel (kosten afvoer vuil en
slib).
Indirecte belastingen
Indirecte belastingen zijn de heffingen die Rijkswaterstaat oplegt aan de
waterschappen voor het lozen van gezuiverd afvalwater op
Rijksoppervlaktewateren, de onroerend zaakbelasting die waterschappen aan
gemeenten betalen en de vergoeding die enkele waterschappen aan andere
waterschappen betalen voor het zuiveren van grensoverschrijdend
afvalwater.
Afschrijvingen
Afschrijvingen zijn de berekende waardevermindering van vaste activa
(zoals machines, installaties, gebouwen, software en andere duurzame
productiemiddelen) die worden ingezet in het productieproces, voor zover
die vermindering het gevolg is van normale technische slijtage,
economische veroudering of verzekerbare schade.
Rente
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen (zowel kortlopende als langlopende geldleningen).
Betaalde inkomensoverdrachten
Betaalde (erf)pacht en precariorechten.
Subtotaal lopende rekening
Saldo lopende rekening
Inkomen
Totaal inkomsten lopende rekening
Opbrengst uit verkoop
Opbrengst uit verkopen van goederen en diensten, opbrengst uit heffingen
(leges, rechten en vergunningen) en opbrengst uit verhuur
(bedrijfsruimten, dienstwoningen).
Investeringen in eigen beheer
Investeringen in eigen beheer betreft het gedeelte van de investeringen
waarvan het waterschap zelf de producent is (dus niet geproduceerd door
derden). In de praktijk komen deze investeringen voornamelijk voor bij
afdelingen die zich bezighouden met de productie van grond-, weg- en
waterbouwkundige werken (en producten leveren die tot investeringen worden
gerekend zoals voorbereiding, ontwerp, toezicht en eventuele uitvoering
van grond-, weg- en waterbouwkundige werken) en bij
automatiseringsafdelingen als omvangrijke software wordt ontwikkeld.
Middels een administratieve verrekening worden deze uitgaven ten laste
gebracht van de projecten die als investering worden beschouwd.
Rente
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen (zowel kortlopende als langlopende geldleningen).
Winstuitkeringen
Vergoeding voor het beschikbaar stellen van risicodragend vermogen;
dividend.
Ontvangen pacht en concessierechten
Ontvangen pacht voor grondgebruik en opbrengst vis- en jachtrechten.
Verontreinigingsheffing
Verontreinigingsheffing gezinnen
Praktisch gezien is het echter niet uitvoerbaar de vervuilingswaarde van
het afvalwater van de huishoudens te meten. Het in de praktijk gehanteerde
heffingssysteem komt er op neer dat de heffing wordt gebaseerd op de
gemiddelde verontreiniging per woonruimte. Voor een eenpersoonshuishouden
wordt 1 vervuilingseenheid in rekening gebracht, voor een
meerpersoonshuishouden 3 vervuilingseenheden (de vervuilingseenheid is de
maat voor de hoeveelheid vervuiling van water die door een huishouden of
bedrijf jaarlijks wordt geloosd).
Verontreinigingsheffing bedrijven
De vervuilingswaarde van het door bedrijven geloosde afvalwater wordt voor
de grote bedrijven (5 of meer vervuilingseenheden) berekend door middel
van meting en bemonstering. Voor de minder grote bedrijven vindt de
vaststelling van de vervuilingswaarde plaats op basis van gegevens over
grondstoffenverbruik, productie, personeelssterkte of waterverbruik. Voor
kleine bedrijven geldt dat de vervuilingswaarde van bedrijfsruimten wordt
gesteld op 3 vervuilingseenheden, indien de waarde minder dan 5
vervuilingseenheden bedraagt. Voor een bedrijfsruimte waarvan de
vervuilingswaarde 1 vervuilingseenheid of minder bedraagt (zoals winkels),
wordt 1 vervuilingseenheid in rekening gebracht.
Het bestuur van het (zuiverende) waterschap stelt uiteindelijk de hoogte
van de heffing formeel vast.
Omslagheffing
Ingezetenenomslag
Heffing op woonruimten. Belastingplichtig voor de ingezetenenomslag is de
(hoofd)bewoner van een woonruimte, die blijkens de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens bij het begin van het belastingjaar
woonplaats heeft in het gebied van het waterschap en die aldaar het
gebruik heeft van een woonruimte. Gebruikers van bedrijfsruimten worden
niet in de ingezetenenomslag betrokken. Grondslag voor de heffing is het
aantal woonruimten.
Omslagheffing gebouwde eigendommem
Heffing op gebouwde onroerende zaken. Deze heffing wordt uitsluitend
opgelegd aan huiseigenaren en bezitters van bedrijfspanden. Grondslag voor
de heffing is de waarde van het gebouwde eigendom volgens de onroerend
zaakbelasting.
Omslagheffing ongebouwde eigendommen
Heffing op ongebouwde eigendommen. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd
aan grondbezitters. Grondslag voor de heffing is het aantal ha in bezit.
Pachtersomslag
Heffing op gepachte grond. Deze heffing wordt uitsluitend opgelegd aan de
pachters van grond. Grondslag voor de heffing is het aantal ha dat wordt
gepacht.
Inkomensoverdrachten
Ontvangen bijdragen van andere deelnemers in het economisch proces,
waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties van de waterschappen
staan (m.u.v. de kapitaaloverdrachten).
Kapitaal rekening
Kapitaalrekening bevat de economische categorieën die betrekking hebben
op de (des)investeringen en de herverdeling van vermogen. Het saldo van
de lopende en de kapitaalrekening tezamen geeft de toename of de afname
van financiële middelen weer (het vorderingentekort of -overschot).
Uitgaven
Totaal uitgaven kapitaalrekening
Investeringen
Immateriële activa
G.w.w. -werken
Aankoop van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, gebouwen en overige
investeringsgoederen.
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Machines, apparaten, installaties
Onverdeeld
Aankoop grond
Kapitaaloverdrachten
Betalingen door waterschappen aan andere deelnemers in het economisch
proces waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties staan, en die
drukken op het vermogen van de betaler of dienen om investeringen in vaste
activa of andere lange termijn-uitgaven van de ontvanger te financieren.
Subtotaal kapitaalrekening
Saldo kapitaalrekening
Inkomsten
Totaal inkomsten kapitaalrekening
Verkopen van
G.w.w.-werken
Verkoop van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, gebouwen en overige
investeringsgoederen
Verkoop van goederen die al eerder als investeringen aan de
kapitaalgoederenvoorraad zijn toegevoegd, maar nu van eigenaar veranderen.
Gebouwen
Overige verkopen
Afschrijvingen
De berekende waardevermindering van vaste activa (zoals machines,
installaties, gebouwen, software en andere duurzame productiemiddelen) die
worden ingezet in het productieproces, voor zover die vermindering het
gevolg is van normale technische slijtage, economische veroudering of
verzekerbare schade.
Verkoop grond
Kapitaaloverdrachten
Ontvangen bijdragen van andere deelnemers in het economisch proces,
waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties van de waterschappen
staan, en die dienen om investeringen in vaste activa of andere lange
termijn-uitgaven van de waterschappen te financieren.