Zoogdieren indexen; 1994 - 2005

Zoogdieren indexen; 1994 - 2005

Zoogdieren Perioden Index (1997=100) Trend gehele periode Trend laatste 10 jaar
Haas 1994 . . .
Haas 1995 . . .
Haas 1996 . . .
Haas 1997 100 . .
Haas 1998 90 . .
Haas 1999 75 . .
Haas 2000 80 . .
Haas 2001 71 . .
Haas 2002 66 . .
Haas 2003 64 . .
Haas 2004 74 . .
Haas 2005 74 Matige afname Matige afname
Konijn 1994 . . .
Konijn 1995 . . .
Konijn 1996 . . .
Konijn 1997 100 . .
Konijn 1998 72 . .
Konijn 1999 63 . .
Konijn 2000 52 . .
Konijn 2001 53 . .
Konijn 2002 54 . .
Konijn 2003 44 . .
Konijn 2004 56 . .
Konijn 2005 54 Matige afname Matige afname
Eekhoorn 1994 . . .
Eekhoorn 1995 . . .
Eekhoorn 1996 156 . .
Eekhoorn 1997 100 . .
Eekhoorn 1998 81 . .
Eekhoorn 1999 88 . .
Eekhoorn 2000 95 . .
Eekhoorn 2001 98 . .
Eekhoorn 2002 105 . .
Eekhoorn 2003 100 . .
Eekhoorn 2004 102 . .
Eekhoorn 2005 122 Stabiel Stabiel
Vos 1994 93 . .
Vos 1995 70 . .
Vos 1996 87 . .
Vos 1997 100 . .
Vos 1998 74 . .
Vos 1999 77 . .
Vos 2000 83 . .
Vos 2001 87 . .
Vos 2002 104 . .
Vos 2003 89 . .
Vos 2004 95 . .
Vos 2005 123 Onzeker Onzeker
Ree 1994 92 . .
Ree 1995 81 . .
Ree 1996 107 . .
Ree 1997 100 . .
Ree 1998 94 . .
Ree 1999 94 . .
Ree 2000 99 . .
Ree 2001 98 . .
Ree 2002 99 . .
Ree 2003 124 . .
Ree 2004 111 . .
Ree 2005 106 Matige toename Stabiel
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Trends van dagactieve zoogdieren.
Gegevens beschikbaar voor de vos en ree vanaf:1994
Gegevens beschikbaar voor de eekhoorn vanaf:1996
Gegevens beschikbaar voor de haas en konijn vanaf:1997
Frequentie: jaarlijks

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
In verband met het geringe aantal gegevens is de index van de
eekhoorn nu vanaf 1996 berekend en die van het konijn en de haas
vanaf 1997.

Toelichting onderwerpen

Index
Trend gehele periode
Sterke toename: Zeker meer dan 5 procent toename per jaar
Matige toename: Zekere toename, maar niet zeker of deze meer dan 5
procent per jaar is
Stabiel : Aantalverandering zeker kleiner dan 5 procent per jaar
Matige afname: Zekere afname, maar niet zeker of deze meer dan 5 procent
per jaar is
Sterke afname: Zeker meer dan 5 procent afname per jaar
Onzeker: Omvang aantalverandering met meetnet niet goed vast te stellen
Trend laatste 10 jaar
Sterke toename: Zeker meer dan 5 procent toename per jaar
Matige toename: Zekere toename, maar niet zeker of deze meer dan 5
procent per jaar is
Stabiel : Aantalverandering zeker kleiner dan 5 procent per jaar
Matige afname: Zekere afname, maar niet zeker of deze meer dan 5 procent
per jaar is
Sterke afname: Zeker meer dan 5 procent afname per jaar
Onzeker: Omvang aantalverandering met meetnet niet goed vast te stellen